คำแนะนำในการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft: ใบรับรองดิจิทัลที่หลอกลวงอาจทำให้เคลื่อนย้าย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2641690 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้เปิดตัวบูความปลอดภัย Microsoft แนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกนำออกใช้สำหรับทุกรุ่นได้รับการสนับสนุนของ Microsoft Windows โปรแกรมปรับปรุงนี้ revokes ความน่าเชื่อถือของใบรับรองระดับกลาง Sdn Bhd DigiCert ต่อไปนี้ โดยจัดเก็บใบรับรองการ Untrusted ของ Microsoft:
 • เซิร์ฟเวอร์ Digisign ID- (Enrich) ออก โดยผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองของ Entrust.net (2048)
 • ID เซิร์ฟเวอร์ Digisign (Enrich) ออก โดยรากสากล GTE CyberTrust
โปรแกรมปรับปรุงนี้แทนการอัพเด 2616676

คำแนะนำความปลอดภัยประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม เมื่อต้องดูคำแนะนำด้านความปลอดภัย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/security/advisory/2641690

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

 • เราได้เสร็จสิ้นการสืบสวนเข้าไปในประเด็นที่มีการปรับปรุง 2641690 สำหรับระบบที่ใช้ Windows 2003 และ สำหรับ Windows XP ระบบที่ใช้ x64

  ก่อนเดือน 16 พฤศจิกายน 2011, Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) ลูกค้ามีประสบการณ์ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์ ด้วยรุ่นอัพเดตรา 2641690 สำหรับ Windows XP x 64 และ Windows Server 2003

  ในเดือน 16 พฤศจิกายน 2011 เรา rereleased อัพเด 2641690 เพื่อแก้ไขปัญหานี้ สำหรับ Windows XP x 64 และทุกรุ่นของ Windows Server 2003

  ระบบส่วนใหญ่มีการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดใช้งาน ถ้าคุณมีการปรับปรุงอัตโนมัติเปิดใช้งาน คุณไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจากการปรับปรุง 2641690 จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  นำออกใช้ทั้งหมด ของ Windows Vista, Windows 7 ของ Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 r2 จะไม่มีผลกระทบจากปัญหานี้
แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:


โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsXP KB2641690 x 86-คำสั่งเดียวกันในขณะนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows XP x รุ่น 64 (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003.WindowsXP KB2641690 x 64-คำสั่งเดียวกันในขณะนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003 KB2641690 x 86-คำสั่งเดียวกันในขณะนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ WindowsServer2003.WindowsXP KB2641690 x 64-คำสั่งเดียวกันในขณะนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจคำสั่งเดียว WindowsServer2003-KB2641690-ia64-กันเดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2641690 x86.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2641690 x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2641690 x86.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2641690 x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.0 KB2641690 ia64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2641690 x86.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2641690 x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2641690 x64.msu เดี๋ยวนี้

โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium (KB2641690)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Windows6.1 KB2641690 ia64.msu เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: 10 พฤศจิกายน 2011

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตของแฟ้ม

ปรับปรุงข้อมูล

ตรวจหา และการปรับใช้เครื่องมือ และคำแนะนำ

ตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยพื้นฐานของ Microsoft

ตารางต่อไปนี้มีการตรวจพบ MBSA สรุปสำหรับการปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ MBSA
Windows XP Service Pack 3Yes
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Yes
Windows Server 2003 Service Pack 2Yes
Windows Server 2003 x 64 Edition Service Pack 2Yes
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ ItaniumYes
Windows Vista Service Pack 2Yes
Windows Vista x 64 Edition Service Pack 2Yes
Windows Server 2008 สำหรับรุ่น 32 บิตระบบ Service Pack 2Yes
Windows Server 2008 สำหรับ x 64 โดยใช้ระบบ Service Pack 2Yes
Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium Service Pack 2Yes
Windows 7 สำหรับระบบแบบ 32 บิตและ Windows 7 รุ่น 32 บิตระบบ Service pack 1Yes
Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 และ Windows 7 สำหรับ x บริการระบบที่ใช้ x64 Pack 1Yes
Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 และ Windows Server 2008 R2 สำหรับ x บริการระบบที่ใช้ x64 Pack 1Yes
Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium Service Pack 1Yes

Systems Management Server

ตารางต่อไปนี้แสดง SMS ตรวจหาและการปรับใช้สรุปสำหรับการปรับปรุงนี้
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์SMS 2003 ด้วย ITMUตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007
Windows XP Service Pack 3YesYes
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2YesYes
Windows Server 2003 Service Pack 2YesYes
Windows Server 2003 x 64 Edition Service Pack 2YesYes
Windows Server 2003 ที่ติดตั้ง SP2 สำหรับระบบที่ใช้ ItaniumYesYes
Windows Vista Service Pack 2YesYes
Windows Vista x 64 Edition Service Pack 2YesYes
Windows Server 2008 สำหรับรุ่น 32 บิตระบบ Service Pack 2YesYes
Windows Server 2008 สำหรับ x 64 โดยใช้ระบบ Service Pack 2YesYes
Windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium Service Pack 2YesYes
Windows 7 สำหรับระบบแบบ 32 บิตและ Windows 7 รุ่น 32 บิตระบบ Service pack 1YesYes
Windows 7 สำหรับระบบที่ใช้ x64 และ Windows 7 สำหรับ x บริการระบบที่ใช้ x64 Pack 1YesYes
Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ x64 และ Windows Server 2008 R2 สำหรับ x บริการระบบที่ใช้ x64 Pack 1YesYes
Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium และ Windows Server 2008 R2 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium Service Pack 1YesYes

การปรับใช้การปรับปรุง

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของคุณได้รับผลกระทบเฉพาะ อ้างถึงส่วนเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการ:

Windows XP (ทุกรุ่น)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับ Windows XP Service Pack 3:
/Quiet คำสั่งเดียวกัน 86 WindowsXP KB2641690 x
สำหรับ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับ Windows XP Service Pack 3:
/Norestart คำสั่งเดียวกัน 86 WindowsXP KB2641690 x
สำหรับ Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x 64-คำสั่งเดียวกัน /norestart
ความต้องการเริ่มการทำงาน
เริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องมีหรือไม่ใช่ คุณต้องเริ่มระบบของคุณหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
ข้อมูลการลบใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุ การปรับปรุงสำหรับ Windows XP Professional x64 Edition ยังใช้ได้กับรุ่นที่ได้รับการสนับสนุนได้รับการสนับสนุนรุ่นของ Windows Server 2003 x 64 Edition

Windows Server 2003 (ทุกรุ่น)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x 86-คำสั่งเดียวกัน /quiet
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x 64-คำสั่งเดียวกัน /quiet
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-คำสั่งเดียว กัน/quiet
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่น 32 บิตของ Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x 86-คำสั่งเดียวกัน /norestart
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x 64-คำสั่งเดียวกัน /norestart
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium:
คำสั่งเดียว WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-กัน /norestart
ความต้องการเริ่มการทำงาน
เริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องมีหรือไม่ใช่ คุณต้องเริ่มระบบของคุณหลังจากที่คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้
ข้อมูลการลบใช้การ เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก รายการใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุ การปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สนับสนุนรุ่น x 64 Edition ยังใช้ได้กับ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน

Windows Vista (ทุกรุ่น)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/เงียบ
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/เงียบ
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/quiet /norestart
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/quiet /norestart
ความต้องการเริ่มการทำงาน
เริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องมีหรือไม่โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการจำเป็น ใช้การปรับปรุง แล้ว รีสตาร์ตเครื่องบริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการจำเป็นสำหรับเหตุผลใด ๆ หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มกำลังถูกใช้งาน การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะให้คุณเริ่มการทำงาน
ข้อมูลการลบWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA คลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิก ความปลอดภัย. ภายใต้ Windows Update คลิก ดูการติดตั้งการปรับปรุง และเลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
Windows Server 2008 (ทุกรุ่น)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/เงียบ
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/เงียบ
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu/เงียบ
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น 32 บิต:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu/quiet /norestart
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu/quiet /norestart
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ Itanium:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu/quiet /norestart
ความต้องการเริ่มการทำงาน
เริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องมีหรือไม่โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการจำเป็น ใช้การปรับปรุง แล้ว รีสตาร์ตเครื่องบริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการจำเป็นสำหรับเหตุผลใด ๆ หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มกำลังถูกใช้งาน การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะให้คุณเริ่มการทำงาน
ข้อมูลการลบWUSA.exe ไม่สนับสนุนการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง เมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA คลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิก ความปลอดภัย. ภายใต้ Windows Update คลิก ดูการติดตั้งการปรับปรุง และเลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
Windows 7 (ทุกรุ่น)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่น 32 บิต:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu/เงียบ
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu/เงียบ
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่น 32 บิต:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu/quiet /norestart
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu/quiet /norestart
ความต้องการเริ่มการทำงาน
เริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องมีหรือไม่โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการจำเป็น ใช้การปรับปรุง แล้ว รีสตาร์ตเครื่องบริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการจำเป็นสำหรับเหตุผลใด ๆ หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มกำลังถูกใช้งาน การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะให้คุณเริ่มการทำงาน
ข้อมูลการลบเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์การติดตั้ง /Uninstall หรือคลิก 'แผงควบคุม'คลิก ระบบและความปลอดภัยจากนั้น ภายใต้ Windows Update คลิก ดูการติดตั้งการปรับปรุง และเลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง
Windows Server 2008 R2 (ทุกรุ่น)

ตารางข้อมูลอ้างอิง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ปรับใช้
การติดตั้งโดยไม่ต้องขัดจังหวะโดยผู้ใช้สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu/เงียบ
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu/เงียบ
การติดตั้งโดยไม่ต้องเริ่มการทำงานสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64:
/Norestart Windows6.1 KB2641690 x64.msu
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu/quiet /norestart
ความต้องการเริ่มการทำงาน
เริ่มต้นใหม่จำเป็นต้องมีหรือไม่โปรแกรมปรับปรุงนี้ไม่จำเป็นต้องเริ่มการทำงาน โปรแกรมติดตั้งหยุดบริการจำเป็น ใช้การปรับปรุง แล้ว รีสตาร์ตเครื่องบริการ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่สามารถหยุดการบริการจำเป็นสำหรับเหตุผลใด ๆ หรือ ถ้าจำเป็นต้องใช้แฟ้มกำลังถูกใช้งาน การปรับปรุงนี้จะต้องเริ่มการทำงาน หากลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น มีข้อความปรากฏที่แนะให้คุณเริ่มการทำงาน
ข้อมูลการลบเมื่อต้องการถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้ง โดย WUSA ใช้สวิตช์การติดตั้ง /Uninstall หรือคลิก 'แผงควบคุม'คลิก ระบบและความปลอดภัยจากนั้น ภายใต้ Windows Update คลิก ดูการติดตั้งการปรับปรุง และเลือกจากรายการของโปรแกรมปรับปรุง


แฟ้มข้อมูล

ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดง ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และมีฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่ใช้ในการกำหนดเวลาหนึ่ง ๆ (SPn) และสาขาเซอร์วิส (QFE, GDR) จะปรากฏใน "ความต้องการพิเศษ" และ "สาขาเซอร์วิส" คอลัมน์
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น QFE จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • ติดตั้งแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้ยังและแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์หมายเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows XP รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,04028 กันยายน 201107:06x 86SP3SP3GDR
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,55228 กันยายน 201107:05x 86SP3SP3QFE

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 edition

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.3790.49331,429,50412 2011 พฤศจิกายน21:23x 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612 2011 พฤศจิกายน21:23x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,431,55212 2011 พฤศจิกายน21:18x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412 2011 พฤศจิกายน21:18x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.3790.4933595,45612 2011 พฤศจิกายน07:35x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR
Crypt32.dll5.131.3790.4933597,50412 2011 พฤศจิกายน07:34x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Crypt32.dll5.131.3790.49331,757,18412 2011 พฤศจิกายน21:57IA 64ติดตั้ง SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612 2011 พฤศจิกายน21:57x 86ติดตั้ง SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,758,72012 2011 พฤศจิกายน21:45IA 64ติดตั้ง SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412 2011 พฤศจิกายน21:45x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.0.6002. 18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2GDR
  6.0.6002. 22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2ติดตั้ง SP2LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum), และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,381
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,103
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,223
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,941
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,223
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,941
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,672
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,699
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,417
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,437
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,668
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,695
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,409
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,429
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,672
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,699
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,417
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,437
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,011
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3f08ca4720ee9b7d381264aaed6fd85a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f5e5e27c2c880001.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d7fd6ba0d981631483173a5455891f60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_73a93841a3970aa0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,873
วัน (UTC)04-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)17:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,873
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_29414dbe1d2f79170a59c7eb74d27a4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4a22c261d0dd0098.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d634f11f0c9188c4d2a8b87f64f41b5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_ae828ca36b2e5b6e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_207b6a5f49ba67ae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,875
วัน (UTC)04-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)17:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_2106095a62d71df6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,875
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)09:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,610
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,559
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,450
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,395
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,450
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,395
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,684
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,711
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,425
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,445
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,680
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,707
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,417
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,437
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,684
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,711
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,425
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,445
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,035
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:43
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,873
วัน (UTC)04-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)17:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,873
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_1efd52330e076187deaabe099275f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_e340aedf005a89fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,044
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_2a618b04f30e3312b55c31f9e15ce22d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_f79cf75cb923486e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,044
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45e72d1915aff74.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,874
วัน (UTC)04-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)17:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e911ccaa77b5bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,874
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)17:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,280
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,219
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,280
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,219
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,512
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,535
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,413
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,432
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,516
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,539
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,421
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,440
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,212
วัน (UTC)07 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)10:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,873
วัน (UTC)04-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)17:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม139,873
วัน (UTC)06 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.7600. 16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600. 20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601. 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่จะออกไปที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญประเด็น LDR จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ออกมา
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum), และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,780
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,486
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,785
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,693
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,780
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,486
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,979
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,491
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,395
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,448
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,423
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,443
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,326
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2614432dd823cc4b8cd5aec7502a43e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_d8accb76e8e99afd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2f8e961b1c7775113f7b57c23f7240b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_855f5921db028cc7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5f381d1423bf9db5e634ef172b1f41e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_aad3c8d7f5e181f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_cb210f2024ff104121347c6e3c47f406_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1ab1033f0913328f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0f7b7fddbc5841208ff027835c20ee23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a16f1f3a7a15023a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_586bcdf7f6ac969421f658e4c2b68983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_82ca3005740866d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6b37346649f7b3ca9cd0632f85222510_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ee1410f34413de91.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7b39a51fd67e2d236b15a9df86132ed6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_6ed936b0cab8b659.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ba043d99f1a428d9c98551b5d58f536b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_74d6a0eeee3d3322.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e185e27f07bc6a23c6b482c82472ace2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74c95314b45344a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e898e4923589f37c6c981fe1a8922c30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_4814ea8e3ad0751e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f006b9fbe8b1fd30409f47bdeb8d03d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_02f9b2972fc7523d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,046
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1ecc66d8ada07f86.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,936
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1f0d2b49c6f46507.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,936
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:51
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_20a5f35eaad0d4b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,936
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_211421d7c4024705.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,936
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,790
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,500
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,224
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,565
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,790
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,500
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,616
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,161
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,629
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,686
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,627
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,651
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,756
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_551146a28ce9eb65a7b794c2f0a40863_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6ed39a1027a565f4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,044
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_9b46afdb07667cf07b02c577c68921bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_cc0890e87d6e6a95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,044
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_acb16ae0b5ea827d526fe044a63b8152_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cb8a37303763a6cc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,044
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_e684212ab929623e0554c9e975b9d2af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_3ceccb70590e1b82.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,044
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2af6f4af541174c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,935
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2f033bc0e94fccd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,935
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c488fbd0f2716c7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,935
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:48
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f72a4a0ba2decb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,935
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,001
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,135
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,196
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2641690 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,932
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,449
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,468
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sp1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,427
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2641690_sp1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,446
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มอัพเด bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,909
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:12
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:59
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม137,934
วัน (UTC)05 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)04:54
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2641690 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbinfo kbsecadvisory kbsecurity kbsecvulnerability kbmsifixme kbfixme kbmt KB2641690 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2641690

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com