วิธีถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ออก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2639197 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ระบุถึงวิธีที่คุณสามารถปฏิบัติตามเพื่อถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ออก

คุณต้องการถอนการติดตั้ง Microsoft Office รุ่นอื่นหรือไม่

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาออกหรือถอนการติดตั้ง Microsoft Office รุ่นอื่น ให้คลิกที่การเชื่อมโยงที่ตรงกับรุ่นของ Office ของคุณ:

วิธีถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 ออก
วิธีถอนการติดตั้งหรือเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 ออก
วิธีถอนการติดตั้งหรือเอา Microsoft Office for Mac 2011 ออก
วิธีถอนการติดตั้งหรือเอา Microsoft Office for Mac 2008 ออก


การแก้ไข

ขอแนะนำให้คุณปฏิบัติตามวิธีการที่ให้ไว้ในบทความนี้ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ทดลองหนึ่งในวิธีการดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเอา Office ออกและไม่ประสบผลสำเร็จ คุณสามารถข้ามไปใช้อีกวิธีหนึ่งจากรายการได้อย่างรวดเร็ว:

วิธีที่ 1: ถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ออกจากแผงควบคุม

คลิกที่นี่เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office ออกจากแผงควบคุม

วิธีที่ 2: ถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ด้วย Microsoft Fix it

คลิกที่นี่เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office ด้วย Microsoft Fix it

วิธีที่ 3: ถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ด้วยตัวแก้ไขปัญหาการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรม

คลิกที่นี่เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ด้วยตัวแก้ไขปัญหาการติดตั้งและถอนการติดตั้งโปรแกรม

วิธีที่ 4: เอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ออกด้วยตนเอง

คลิกที่นี่เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเอาชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 ออกด้วยตนเอง

ข้อมูลอ้างอิง

ถ้าข้อมูลในบทความฐานความรู้นี้ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการถอนการติดตั้งของคุณ เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2639197 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2556 - Revision: 15.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
Keywords: 
KB2639197

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com