Kaip pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2639197 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?is straipsnis nustato metodus, kuriuos galite atlikti Nor?dami pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai.

Ar norite pa?alinti kit? versij? Microsoft Office?

Nor?dami per?i?r?ti informacij? apie tai, kaip pa?alinti arba i?diegti kit? Microsoft Office versij?, spustel?kite sait?, kuris atitinka j?s? Office versija:

Kaip pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office 2010 paketus
Kaip i?diegti arba ?alinti Microsoft Office 2007 suites
Kaip pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office for Mac 2011
Kaip pa?alinti arba pa?alinti Microsoft Office for Mac 2008


Sprendimas

Mes rekomenduojame, kad j?s atlikite pateiktas metodus ?iame straipsnyje, kad. Ta?iau, jei j?s anks?iau band? vienas i? b?d? pa?alinti Office ir tai nepavyko, j?s galite pereiti ? kit? metod? greitai i? ?io s?ra?o:

1 Metodas: Pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai i? valdymo skydo

Spauskite ?ia nor?dami parodyti informacij? apie tai, kaip pa?alinti Microsoft Office paketus i? valdymo skydo.

2 Metodas: Pa?alinti Microsoft Office 2003 su Microsoft Fix it

Spustel?kite ?ia, jei b?t? pateikiama informacija apie tai, kaip pa?alinti Microsoft Office paketus su "Microsoft" j? i?spr?sti.

3 Metodas: Pa?alinti Microsoft Office 2003 suites su program? ?diegti ir pa?alinti trik?i? diagnostikos priemon?

Spauskite ?ia nor?dami parodyti informacij? apie tai, kaip pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai su program? ?diegti ir pa?alinti trik?i? diagnostikos priemon?.

4 Metodas: Pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai rankiniu b?du

Spauskite ?ia nor?dami parodyti informacij? apie tai, kaip pa?alinti Microsoft Office 2003 leidimai rankiniu b?du.

Nuorodos

Jei informacija ?iame ?ini? baz?s straipsnyje nepad?jo i?spr?sti savo pa?alinti problem?, pasirinkite vien? i? ?i? parink?i?:

Savyb?s

Straipsnio ID: 2639197 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
  • Microsoft Office Standard Edition 2003
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
Rakta?od?iai: 
kbmt KB2639197 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2639197

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com