แบบอักษรที่ปรากฏไม่ชัดในโปรแกรมประยุกต์ของฉัน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2638466 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณดูแอพลิเคชันใน Windows คุณอาจสังเกตเห็นว่า บางส่วน หรือทั้งหมดในแบบอักษรที่ปรากฏไม่ชัด

คำแนะนำ

บทช่วยสอนนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณระบุ และแก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับแบบอักษรที่ไม่ชัดเจนใน Windows บทช่วยสอนนี้ครอบคลุมปัญหาแบบอักษรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานอยู่ใน Windows

อักษรมัวปัญหาอาจมีสาเหตุจากสายที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ จอ และการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอต่ำ เมื่อต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ

สำหรับขั้นตอนถูกต้องมาก โปรดเลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากด้านล่าง

Windows 8

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับแต่ง ClearType
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตัวปรับแต่ง ClearType ช่วยปรับปรุงความละเอียดการแสดงผลแบบอักษรเพื่อให้ตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จะราบ ไม่เส้นหยัก คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษรสำหรับฮาร์ดแวร์จอแสดงผลเฉพาะของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อใช้การปรับแต่ง ClearType:
 1. จากหน้าจอเริ่มClearTypeพิมพ์ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกตั้งค่า
 2. เคาะหรือคลิก ปรับข้อความ ClearType

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2886374


 3. ในหน้าต่างตัวปรับข้อความ ClearTypeใส่เครื่องหมายถูกในกล่องอยู่ถัดจากเปิด cleartype เคาะ หรือคลิกถัดไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2886375


 4. ทำตามคำแนะนำในตัวปรับข้อความ ClearType เพื่อดำเนินการตั้งค่า ClearType

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่า ClearType ดู:
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/tune.aspx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบมุมของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จอภาพจะไม่ลาดเอียงมากเกินไปขึ้น ลง หรือ ไปทางด้านใดด้านหนึ่งจากที่คุณมักจะดูจอภาพ ดูมุมสำหรับจอภาพดีที่สุดคือการ ดูที่เป็นมุม 90 องศา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบการตั้งค่าชุดรูปแบบปัจจุบันของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ชุดรูปแบบบางอย่างอาจทำให้แบบอักษรเพื่อค้นมัว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบความเปรียบต่างสูง แบบอักษรบางชนิดก็ได้ยากเนื่องจากสีพื้นหลังสีแบบอักษรที่คล้ายกับ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าชุดรูปแบบปัจจุบันของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จากหน้าจอเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบพิมพ์ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกตั้งค่า
 2. เคาะ หรือคลิกเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบจากผลลัพธ์การค้นหา

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2886381

 3. เคาะ หรือคลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ
 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนพื้นหลัง เคาะ หรือคลิกที่พื้นหลังของเดสก์ท็อปเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปภาพที่คุณต้องการ ใช้ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบหน้าต่าง เคาะ หรือคลิกสีคลิกสีที่คุณต้องการใช้ ปรับความเข้ม และจากนั้น เคาะ หรือคลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงของชุดรูปแบบ เคาะ หรือคลิกที่เสียงเปลี่ยนเสียงในรายการเหตุการณ์ของโปรแกรมแล้ว เคาะ หรือคลิกตกลง
  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวรักษาหน้าจอ เคาะ หรือคลิกที่โปรแกรมรักษาหน้าจอคลิกรายการในรายการโปรแกรมรักษาหน้าจอการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใด ๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยน แปลง และจากนั้น เคาะ หรือคลิกตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2884042


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบขนาดแบบอักษรของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ขนาดแบบอักษรปัจจุบันหรือจุดต่อนิ้ว (DPI) ของคุณถูกตั้งค่าให้มีขนาดใหญ่กว่า 100% ข้อความและสิ่งอื่น ๆ บนหน้าจออาจปรากฏไม่ชัดในโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับจอแสดงผล DPI ระดับสูง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น 100% เมื่อต้องการดูว่า แบบอักษรมีลักษณะความคมชัด

เมื่อต้องการตรวจสอบขนาดแบบอักษร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จากหน้าจอเริ่มแสดงพิมพ์ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกตั้งค่า
 2. เคาะ หรือคลิก'แสดงจากผลลัพธ์

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2886385

 3. เคาะ หรือคลิเล็กลง - 100% (ค่าเริ่มต้น), แล้ว คลิ กนำไปใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2705032
 4. ออกจากบัญชีของคุณ เข้าสู่ระบบอีกครั้ง และจากนั้น เปิด Internet Explorer เมื่อต้องการดูถ้าแบบอักษรมีลักษณะความคมชัด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สายเคเบิลแบบดิจิทัลเทียบกับสายเคเบิล VGA
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผู้ผลิตกำลังเดี๋ยวนี้รวมทั้งการเชื่อมต่อแบบแอนะล็อกและการเชื่อมต่อ DVI (อินเตอร์เฟซแบบดิจิทัล) บนหน้าจอ LCD เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพ LCD มีการเชื่อมต่อแบบแอนะล็อก สัญญาณอาจเสียหายไป เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ DVI ไม่มีไม่มีการแปลงแบบดิจิทัลการแบบแอนะล็อก และไม่เกิดความเสียหายของสัญญาณ จอภาพ LCD จะให้เป็นรูปมากน้อยเพียงใดที่ดูคมชัดขึ้นกว่าบนจอภาพ CRT เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ DVI
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ความละเอียดหน้าจอ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ความละเอียดหน้าจอต่ำอาจส่งผลต่อความชัดเจนของแบบอักษร ตัวอย่างเช่น ด้วยความละเอียด 800 x 600 (ที่จอภาพที่สนับสนุนความละเอียดที่สูงกว่า), แบบอักษรสามารถปรากฏไม่ชัดขึ้น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าให้มีความละเอียดสูงกว่า จึงอาจช่วยแบบอักษรมีลักษณะความคมชัด เป็นความคิดที่ดีในการตั้งค่าจอภาพของคุณที่ความละเอียดดั้งเดิมซึ่งเป็นความละเอียดที่จอภาพออกแบบมาเพื่อแสดงในตามขนาดของ การแก้ปัญหาการตั้งค่าที่ได้(แนะนำ)หลังจากนั้นมีความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพ LCD โดยทั่วไปจอภาพของคุณสามารถสนับสนุนความละเอียดสูงสุด เมื่อต้องการดูความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล'ใน'แผงควบคุม'

เมื่อต้องการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. จากหน้าจอเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแสดงผลที่พิมพ์แล้ว คลิกการตั้งค่า
 2. เคาะ หรือคลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผลจากผลลัพธ์การค้นหา

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2886386

 3. จากหน้าต่างความละเอียดหน้าจอเคาะ หรือคลิกรายการแบบหล่นลงถัดจากความละเอียด

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2885481

 4. เลื่อนแถบเลื่อนไปยังความละเอียดที่คุณ ต้องการ และจากนั้น เคาะ หรือคลิกนำไปใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2691320
 5. เคาะ หรือคลิกเปลี่ยนแปลงให้ใช้ความละเอียดใหม่ หรือแปลงกลับเพื่อกลับไปใช้ความละเอียดก่อนหน้า

  หมายเหตุ
  เมื่อคุณตั้งค่าจอภาพของคุณให้มีความละเอียดหน้าจอที่ไม่สนับสนุน หน้าจอจะปรับสีดำหลายวินาทีในขณะที่จอภาพเปลี่ยนกลับไปเป็นความละเอียดดั้งเดิม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2691321
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปรับจอภาพของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
จอภาพบางจอเก่าไม่สนับสนุนความละเอียดหน้าจอที่สูงกว่า ถ้าคุณใช้จอภาพที่สนับสนุนความละเอียด 800 x 600 หรือน้อยกว่าเท่านั้น พิจารณาปรับรุ่นให้เป็นจอภาพที่สนับสนุนความละเอียดที่สูงกว่า จะมีข้อดีและข้อเสียสำหรับจอภาพ LCD, LED และจอภาพ CRT จอภาพ CRT จะ affordable เพิ่มเติม และเสนออัตราส่วนความคมชัดมากขึ้น จอภาพ CRT สามารถปรับมาตราส่วนของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และให้ช่วงสีได้ดียิ่งขึ้น จอภาพ LCD และ LED จากอ่อนลง 80% ใช้พลังงานน้อยลง และมีอยู่ในหลากหลายขนาดใหญ่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คำตอบของศูนย์ข้อมูลสนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการดูการสนทนาปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหานี้ในฟอรัมคำตอบ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://answers.microsoft.com/en-us/ie/forum/ie9-windows_7/fonts-are-blurry-in-internet-explorer-9/6fb4ad99-056e-e011-8dfc-68b599b31bf5
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

Windows 7

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับปรุงแบบอักษรของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณสามารถปรับปรุงแบบอักษรบางอย่างเพื่อปรับปรุงลักษณะปรากฏเมื่อถูกแสดงในขนาดแบบอักษรขนาดเล็ก (ขนาด 8 ถึง 10 พอยท์)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2545698 ข้อความในแบบอักษรบางชนิดหลักปรากฏขึ้นใน Internet Explorer 9 blurred บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
การปรับแต่ง ClearType
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตัวปรับแต่ง ClearType ช่วยปรับปรุงความละเอียดการแสดงผลแบบอักษรเพื่อให้ตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์จะราบ ไม่เส้นหยัก คุณสามารถปรับแต่งแบบอักษรสำหรับฮาร์ดแวร์จอแสดงผลเฉพาะของคุณ

ถ้าคุณใช้ Windows 7 คุณสามารถปรับการตั้งค่า ClearType โดยใช้ตัวปรับแต่ง ClearType ในแผงควบคุมของ Windows ภายใต้จอแสดงผล ถ้าคุณมี Windows Vista คุณสามารถใช้การ เครื่องรับแบบออนไลน์. คุณต้องใช้เครื่องรับแบบออนไลน์กับ Internet Explorer ได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับตัวควบคุม ActiveX

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับการตั้งค่า ClearType ดู:
http://www.microsoft.com/typography/cleartype/tuner/tune.aspx
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปรับการตั้งค่าแกมมาสำหรับจอแสดงผลของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การปรับเทียบจอแสดงผลของคุณช่วยให้แน่ใจว่า สีที่แสดงได้อย่างถูกต้องบนจอภาพของคุณ ตรวจสอบว่า แกมมาที่ถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องสำหรับจอแสดงผลของคุณ โดยการเรียกใช้เครื่องมือการปรับเทียบสีที่แสดงใน Windows

เมื่อต้องการเรียกใช้เครื่องมือการปรับเทียบสีจอแสดงผล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มพิมพ์แสดงลงในกล่องค้นหาและจากนั้น คลิกแสดง
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกการปรับเทียบสีและจากนั้น ทำตามคำแนะนำการปรับเทียบจอแสดงผลของคุณ


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2705030  หมายเหตุ
  ผู้ผลิตการ์ดแสดงผลจำนวนมากรวมโปรแกรมขนาดเล็กที่เรียกว่าแอปเพล็ตแผงควบคุม ด้วยของโปรแกรมควบคุมวิดีโอ ซึ่งสามารถใช้เพื่อปรับแกมมาและตั้งค่าการแสดงผลอื่นๆ ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณหรือที่เอกสารประกอบฮาร์ดแวร์ที่มาพร้อมกับพีซีของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบมุมของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จอภาพจะไม่ลาดเอียงมากเกินไปขึ้น ลง หรือ ไปทางด้านใดด้านหนึ่งจากที่คุณมักจะดูจอภาพ ดูมุมสำหรับจอภาพดีที่สุดคือการ ดูที่เป็นมุม 90 องศา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบการตั้งค่าชุดรูปแบบปัจจุบันของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ชุดรูปแบบบางอย่างอาจทำให้แบบอักษรเพื่อค้นมัว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ชุดรูปแบบความเปรียบต่างสูง แบบอักษรบางชนิดก็ได้ยากเนื่องจากสีพื้นหลังสีแบบอักษรที่คล้ายกับ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าชุดรูปแบบปัจจุบันของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มพิมพ์การตั้งค่าส่วนบุคคลในกล่องค้นหาและจากนั้น คลิกการตั้งค่าส่วนบุคคล
 2. คลิกชุดรูปแบบที่คุณต้องการเปลี่ยนไปใช้กับเดสก์ท็อปของคุณ
 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • การเปลี่ยนพื้นหลัง คลิกพื้นหลังเดสก์ท็อปเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรูปภาพที่คุณต้องการใช้ แล้ว คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบหน้าต่างสีของหน้าต่างคลิก คลิกสีที่คุณต้อง การใช้ ปรับความเข้ม แล้ว คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเสียงของชุดรูปแบบเสียงคลิก เปลี่ยนเสียงในรายการเหตุการณ์โปรแกรมและจากนั้น คลิกตกลง
  • เมื่อต้องการเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงตัวรักษาหน้าจอโปรแกรมรักษาหน้าจอคลิก คลิกรายการในรายการโปรแกรมรักษาหน้าจอเปลี่ยนการตั้งค่าใด ๆ ที่คุณต้องการเปลี่ยน ทางแล้ว คลิกตกลง

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2705035
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ตรวจสอบขนาดแบบอักษรของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ขนาดแบบอักษรปัจจุบันหรือจุดต่อนิ้ว (DPI) ของคุณถูกตั้งค่าให้มีขนาดใหญ่กว่า 100% ข้อความและสิ่งอื่น ๆ บนหน้าจออาจปรากฏไม่ชัดในโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาสำหรับจอแสดงผล DPI ระดับสูง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น 100% เมื่อต้องการดูว่า แบบอักษรมีลักษณะความคมชัด

เมื่อต้องการตรวจสอบขนาดแบบอักษร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มพิมพ์แสดงลงในกล่องค้นหาและจากนั้น คลิกแสดง
 2. คลิกเล็กลง - 100% (ค่าเริ่มต้น), แล้ว คลิ กนำไปใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2705032
 3. ออกจากบัญชีของคุณ เข้าสู่ระบบอีกครั้ง และจากนั้น เปิด Internet Explorer เมื่อต้องการดูถ้าแบบอักษรมีลักษณะความคมชัด
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
สายเคเบิลแบบดิจิทัลเทียบกับสายเคเบิล VGA
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ผู้ผลิตกำลังเดี๋ยวนี้รวมทั้งการเชื่อมต่อแบบแอนะล็อกและการเชื่อมต่อ DVI (อินเตอร์เฟซแบบดิจิทัล) บนหน้าจอ LCD เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพ LCD มีการเชื่อมต่อแบบแอนะล็อก สัญญาณอาจเสียหายไป เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ DVI ไม่มีไม่มีการแปลงแบบดิจิทัลการแบบแอนะล็อก และไม่เกิดความเสียหายของสัญญาณ จอภาพ LCD จะให้เป็นรูปมากน้อยเพียงใดที่ดูคมชัดขึ้นกว่าบนจอภาพ CRT เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อ DVI
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ความละเอียดหน้าจอ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ความละเอียดหน้าจอต่ำอาจส่งผลต่อความชัดเจนของแบบอักษร ตัวอย่างเช่น ด้วยความละเอียด 800 x 600 (ที่จอภาพที่สนับสนุนความละเอียดที่สูงกว่า), แบบอักษรสามารถปรากฏไม่ชัดขึ้น ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าให้มีความละเอียดสูงกว่า จึงอาจช่วยแบบอักษรมีลักษณะความคมชัด เป็นความคิดที่ดีในการตั้งค่าจอภาพของคุณที่ความละเอียดดั้งเดิมซึ่งเป็นความละเอียดที่จอภาพออกแบบมาเพื่อแสดงในตามขนาดของ การแก้ปัญหาการตั้งค่าที่ได้(แนะนำ)หลังจากนั้นมีความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพ LCD โดยทั่วไปจอภาพของคุณสามารถสนับสนุนความละเอียดสูงสุด เมื่อต้องการดูความละเอียดดั้งเดิมของจอภาพของคุณ ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผล'ใน'แผงควบคุม'

เมื่อต้องการตรวจสอบ หรือเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มพิมพ์แสดงลงในกล่องค้นหาและจากนั้น คลิกแสดง
 2. คลิกเปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2705033
 3. คลิกรายการแบบหล่นลงถัดจากความละเอียด

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2705034
 4. เลื่อนแถบเลื่อนไปยังความละเอียดที่คุณต้องการ และคลิกนำไปใช้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2691320
 5. คลิกเปลี่ยนแปลงให้ใช้ความละเอียดใหม่ หรือคลิกแปลงกลับไปกลับไปใช้ความละเอียดก่อนหน้า

  หมายเหตุ
  เมื่อคุณตั้งค่าจอภาพของคุณให้มีความละเอียดหน้าจอที่ไม่สนับสนุน หน้าจอจะปรับสีดำหลายวินาทีในขณะที่จอภาพเปลี่ยนกลับไปเป็นความละเอียดดั้งเดิม

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2691321
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ปรับจอภาพของคุณ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
จอภาพบางจอเก่าไม่สนับสนุนความละเอียดหน้าจอที่สูงกว่า ถ้าคุณใช้จอภาพที่สนับสนุนความละเอียด 800 x 600 หรือน้อยกว่าเท่านั้น พิจารณาปรับรุ่นให้เป็นจอภาพที่สนับสนุนความละเอียดที่สูงกว่า จะมีข้อดีและข้อเสียสำหรับจอภาพ LCD, LED และจอภาพ CRT จอภาพ CRT จะ affordable เพิ่มเติม และเสนออัตราส่วนความคมชัดมากขึ้น จอภาพ CRT สามารถปรับมาตราส่วนของการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และให้ช่วงสีได้ดียิ่งขึ้น จอภาพ LCD และ LED จากอ่อนลง 80% ใช้พลังงานน้อยลง และมีอยู่ในหลากหลายขนาดใหญ่
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
คำตอบของศูนย์ข้อมูลสนับสนุน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการดูการสนทนาปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหานี้ในฟอรัมคำตอบ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://answers.microsoft.com/en-us/ie/forum/ie9-windows_7/fonts-are-blurry-in-internet-explorer-9/6fb4ad99-056e-e011-8dfc-68b599b31bf5
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsedคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2638466 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 มีนาคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 10
 • Internet Explorer 11
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Microsoft Office 365
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
Keywords: 
kbsmbportal kbmt KB2638466 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2638466

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com