Internet Explorer 9 อาจมีปัญหาเมื่อคุณ revisit เว็บเพจ และใช้การทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2635490 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณเข้าถึงเว็บเพจได้ โดยใช้ Internet Explorer 9
  • เว็บเพจที่ประกอบด้วยกล่องการป้อนข้อมูลที่อยู่ภายในเฟรม
  • คุณสามารถบันทึกบางเนื้อหา เช่นผู้ใช้ รหัสผ่านในกล่องป้อนเข้าโดยใช้คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ'ของ Internet Explorer

ในสถานการณ์สมมตินี้ Internet Explorer 9 อาจล้มเหลวเมื่อคุณ revisit เว็บเพจ และใช้คุณลักษณะการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ

ยกตัวอย่างเช่น เว็บเพจประกอบด้วยกล่องการป้อนข้อมูลสำหรับผู้ใช้ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง คุณใช้ Internet Explorer 9 เมื่อต้องเปิดเว็บเพจ และคุณพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ แล้ว คุณบันทึกรหัสผ่านในกล่องโต้ตอบรหัสผ่านทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติ เมื่อคุณ revisit เว็บเพจ และดำเนินการชื่อผู้ใช้ โดยใช้รหัสผ่านที่บันทึกไว้ Internet Explorer 9 อาจล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://update.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุ โปรแกรมปรับปรุงนี้ถูกรวมในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2618444 ครั้งแรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2618444 MS11-099: สะสมความปลอดภัย Update สำหรับ Internet Explorer: 13 ธันวาคม 2011

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2635490 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Internet Explorer 9
Keywords: 
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2635490 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2635490

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com