การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนธันวาคม 2554 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2633952 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

สิ่งสำคัญ การปรับปรุงนี้จะใช้แทนและแทนที่การปรับปรุง 2570791 ซึ่งถูกนำออกใช้ในเดือนสิงหาคม 2554 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาเพิ่มเติมที่ได้ถูกนำออกใช้เป็นโปรแกรมแก้ไขด่วนหลังจากได้ประกาศการปรับปรุง 2570791

ถ้าคุณได้ปรับใช้การปรับปรุง 2570791 แล้ว ให้อ่านคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่เฉพาะเจาะจงที่อธิบายไว้ในบทความนี้ เพื่อระบุว่าคุณต้องปรับใช้การปรับปรุงนี้ทันทีหรือไม่ ถ้าระบบไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง คุณสามารถกำหนดเวลาการปรับใช้เมื่อมีโอกาสในครั้งต่อไปได้

เราแนะนำให้คุณปรับใช้การปรับปรุงโซนเวลาสะสมล่าสุดของ Windows เพื่อรับรองความสอดคล้องของฐานข้อมูลโซนเวลาบนระบบทั้งหมด

สิ่งสำคัญ

 • ก่อนที่คุณจะนำการปรับปรุงที่อธิบายในบทความนี้ไปใช้ คุณควรทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อ Microsoft Outlook ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ ให้ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  931667 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ) วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
 • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) คุณต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรับรองการทำงานของ Exchange Server ที่ถูกต้อง

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ของ Exchange ให้ดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  941018 วิธีการจัดการกับการปรับเวลาตามฤดูกาลโดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทินของ Exchange
 • การปรับปรุงโซนเวลาสะสมมีเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงหรือที่ถูกเพิ่ม เพื่อรักษาพาริตี้กับระบบปฏิบัติการรุ่นอื่นเท่านั้น ดังนั้น ถ้าคีย์โซนเวลาถูกลบ ค่าดั้งเดิมบางค่าอาจไม่ถูกจัดเก็บหลังจากคุณนำการปรับปรุงโซนเวลาสะสมไปใช้

  เราไม่แนะนำให้คุณลบรีจิสทรีย์คีย์ที่เกี่ยวข้องกับโซนเวลา บนคอมพิวเตอร์ที่มีคีย์โซนเวลาที่ไม่สมบูรณ์ อันดับแรก ให้คืนค่าคีย์โซนเวลาจากข้อมูลสำรองที่ใช้งานได้ที่เป็นที่รู้จัก จากนั้นจึงนำการปรับปรุงไปใช้

ข้อมูลเพิ่มเติม

การปรับปรุงที่บทความนี้อธิบายจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในหลายประเทศ

การปรับปรุงที่บทความนี้อธิบายไว้คือชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสม ที่จะรวมการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาของ Windows ก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง DST ต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=th

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาลต่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Microsoft ให้ดูที่บทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:

914387 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ) วิธีการกำหนดค่าการปรับเวลาตามฤดูกาลสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft

หมายเหตุ เมื่อคุณนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:

ไม่สามารถติดตั้งการปรับปรุงได้เนื่องจากการปรับปรุงโซนเวลาที่ใหม่กว่าหรือการปรับปรุงโซนเวลาเดิมได้ถูกติดตั้งลงในระบบแล้ว

ข้อความนี้ระบุว่าคุณได้นำการปรับปรุงที่ถูกต้องไปใช้แล้วหรือ Windows Updates หรือ Microsoft Update ได้ติดตั้งการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติแล้ว ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ เพื่อปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Windows


แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows 7 (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows 7 สำหรับแพคเกจของระบบที่ทำงานบน x64 (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Vista (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Vista สำหรับแพคเกจของระบบที่ทำงานบน x64 (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2008 x64 Edition (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 R2 สำหรับแพคเกจของระบบที่ทำงานบน Itanium (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2008 สำหรับแพคเกจของระบบที่ทำงานบน Itanium (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows XP (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows XP x64 Edition(KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับแพคเกจ Windows Server 2003 x64 Edition (KB2633952) เดี๋ยวนี้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดการปรับปรุงสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับแพคเกจของระบบที่ทำงานบน Itanium (KB2633952) เดี๋ยวนี้
วันที่วางจำหน่าย: 22 พฤศจิกายน 2554


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้ดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:

119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์การปรับปรุงจากการปรับปรุงโซนเวลาสะสมของWindows ก่อนหน้านี้

การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ทำขึ้นตั้งแต่การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของ Windows ก่อนหน้านี้:
 • เวลามาตรฐานของกาลีนินกราด:
  ตามที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ในบทความ 2625508 ใน Microsoft Knowledge Base เบลารุสได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่มจากปี 2554 และใช้ "เวลาฤดูร้อน" แบบถาวร บทความดังกล่าวแนะนำให้ผู้ใช้ย้ายไปที่ "เวลาโดยประมาณ" ของเวลามาตรฐานของกาลีนินกราด Windows Update นี้ทำการย้ายแบบถาวร โดยรวมมินสก์ไว้ในชื่อที่แสดงสำหรับเวลามาตรฐานของกาลีนินกราด ชื่อใหม่ที่แสดงสำหรับเวลามาตรฐานของกาลีนินกราดคือ "(UTC+03:00) กาลีนินกราด, มินสก์"
 • เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก:
  ชื่อที่แสดงสำหรับโซนเวลานี้ได้รับการปรับปรุงเป็น "(UTC+2:00) นิโคเซีย"
 • เวลามาตรฐานของบาเยีย [ชื่อที่แสดง "(UTC-3:00) ซัลวาดอร์"]:
  โซนเวลาใหม่ของ Windows ได้ถูกสร้างขึ้นสำหรับรัฐบาเยียของบราซิล
 • เวลามาตรฐานของฟิจิ [ชื่อที่แสดง "(UTC+12:00) ฟิจิ"]:
  ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นตามเวลา DST ปี 2555 ให้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนมกราคม
 • เวลามาตรฐานของซามัว:
  เปลี่ยนแปลงส่วนต่างเวลา UTC สำหรับเวลามาตรฐานของซามัวจาก (UTC-11) เป็น (UTC+13) ผลที่ได้คือ ชื่อที่แสดงของโซนเวลาจะเปลี่ยนเป็น "(UTC+13:00) ซามัว"
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อคีย์โซนเวลา ชื่อที่แสดง ปี 2555 เวลา DST เริ่มต้น ปี 2555 เวลา DST สิ้นสุดคีย์ย่อยของ TZI
เวลามาตรฐานของกาลีนินกราด(UTC+3:00) าลีนินกราด, มินสก์ไม่มี ไม่มี "TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของยุโรปตะวันออก(UTC+02:00) นิโคเซียวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม

02:00:00.000
วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของบาเยีย(UTC-03:00) ซัลวาดอร์วันเสาร์ที่สามของเดือนตุลาคม

23:59:59.999
วันเสาร์ที่สี่ของเดือนกุมภาพันธ์

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
เวลามาตรฐานของฟิจิ(UTC+12:00) ฟิจิวันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนตุลาคม

02:00:00.000
วันอาทิตย์ที่สี่ของเดือนมกราคม

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
เวลามาตรฐานของซามัว(UTC+13:00) ซามัววันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน

00:00:00.000
วันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายน

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


หมายเหตุ ผู้ใช้ที่อยู่ในเขตเวลามาตรฐานของซามัวไม่ควรติดตั้งการปรับปรุงนี้ก่อนการเปลี่ยนถ่ายเวลาที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 29 ธันวาคม ควรติดตั้งการปรับปรุงนี้เฉพาะในเวลาหรือหลังจากเวลา 23:59:59 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เท่านั้น


ปัญหาที่ทราบ

 • หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงนี้ กฎ 2554 สำหรับซามัวจะถูกปรับปรุงเป็น (UTC+13) ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการค้นหาประวัติที่ไม่ถูกต้องสำหรับประวัติส่วนใหญ่ในปี 2554) (จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนถ่ายเวลาในวันที่ 29 ธันวาคม 2554) โปรแกรมปรับปรุงได้รับการนำออกใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้: http://support.microsoft.com/kb/2657025/th
 • สำหรับ Outlook 2010 หลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงนี้แล้ว การนัดหมายบางอย่างที่เกิดขั้นในวันเสาร์ (รวมถึงวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2011และเสาร์ต่อๆ ไป) อาจหายไปจากมุมมองปฏิทิน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา ดูที่ http://support.microsoft.com/kb/2655312/th 

  ปัญหานี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ Outlook 2003 หรือ Outlook 2007

Windows XP

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) ก่อนเพื่อที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด


ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้


ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมได้ แม้กระทั่งหลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:

2570791 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนสิงหาคม 2554 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft


Windows Server 2003

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows Server 2003 SP2 ก่อนเพื่อที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมได้ แม้กระทั่งหลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:

2570791 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนสิงหาคม 2554 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft


Windows Vista หรือ Windows Server 2008

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Windows Vista หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 ก่อนเพื่อที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมได้ แม้กระทั่งหลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:

2570791 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนสิงหาคม 2554 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft


Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่จำเป็นต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อที่จะนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ แพคเกจเดียวกันจะติดตั้งบนรุ่น RTM และรุ่น SP1 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากนำการปรับปรุงนี้ไปใช้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

หมายเหตุ คุณสามารถติดตั้งชุดการปรับปรุงสำคัญที่รวบรวมไว้แบบสะสมได้ แม้กระทั่งหลังจากที่คุณได้ติดตั้งการปรับปรุงใดที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้ต่อไปนี้ การปรับปรุงนี้จะแทนที่การปรับปรุงต่อไปนี้:

2570791 การปรับปรุงโซนเวลาสะสมของเดือนสิงหาคม 2554 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2633952 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2557 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Keywords: 
KB2633952

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com