แก้ไข: "ตัวจัดกำหนดการส่งที่ไม่ใช่" อาจเกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ฟังก์ชัน CHARINDEX ใน SQL Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2633357 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้แบบสอบถามที่ใช้ในการ CHARINDEX ฟังก์ชันใน Microsoft SQL Server 2008 R2 ที่ CHARINDEX ฟังก์ชันการใช้งานแบบ varchar(max) พารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์ให้
 • พารามิเตอร์ใช้เปรียบเทียบของช่องเก็บหรือ BIN2

ในสถานการณ์สมมตินี้ มีข้อผิดพลาด "การจัดกำหนดการส่งที่ไม่ใช่" อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ mini-dump แฟ้มถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์บันทึกโปรแกรมประยุกต์ของเซิร์ฟเวอร์ SQL และมีข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ *** ไม่สามารถรับเธรดบริบทสำหรับ spid 0

วันเวลา Server * *******************************************************************************

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ *

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ * ถ่ายโอนข้อมูลกองเริ่มต้น:

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ * spid วันและเวลา 3740

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ *

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ * ตัวจัดกำหนดการส่งที่ไม่ใช่

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ *

วันเวลา Server * *******************************************************************************

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์ 0x0000000000000281 เป็นลายเซ็นของสแตกสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

วันเวลา เซิร์ฟเวอร์กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกส่งกลับรหัส 0x20000001

กระบวนการถ่ายโอนข้อมูลภายนอกถูกส่งกลับข้อผิดพลาดใด ๆ

วันเวลา กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ 0:0:0 (0x10f0) ของผู้ปฏิบัติงาน 0x00000000806741A0 ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ไม่ใช่รูปบน 7 ตัวจัดกำหนดการงาน เวลาที่สร้างเธรด: 12956396639383 ที่ใช้เธรด Approx CPU: เคอร์เนล 0 ms, ms. 70434 ของผู้ใช้ขั้นตอนการใช้งาน 13% ระบบไม่ได้ใช้งาน 86% ช่วงเวลา: ms 70434

วันเวลา กระบวนการเซิร์ฟเวอร์ 0:0:0 (0x10f0) ของผู้ปฏิบัติงาน 0x00000000806741A0 ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ไม่ใช่รูปบน 7 ตัวจัดกำหนดการงาน เวลาที่สร้างเธรด: 12956396639383 ที่ใช้เธรด Approx CPU: เคอร์เนล 0 ms, ms. 130838 ของผู้ใช้ขั้นตอนการใช้งาน 12% ระบบไม่ได้ใช้งาน 86% ช่วงเวลา: ms 132272

วันเวลา spid ## ติดตาม SQL หยุดทำงาน ID ติดตาม = '2' ชื่อล็อกอิน = 'sa'
หมายเหตุ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วใน SQL Server 2008 Service Pack 3 (SP3)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในวิธีการที่ใช้สำหรับรูปแบบที่ตรงกับข้อมูลไบนารี ข้อมูล collates ในการเปรียบเทียบของช่องเก็บหรือ BIN2

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ส่งการร้องขอการบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2009.100.2799.043,061,60022 2011 ธ.ค.21:59x 86
Sqlservr.exe2009.100.2799.062,133,60022 2011 ธ.ค.20:55x 64
Sqlservr.exe2009.100.2799.0122,108,25622 2011 ธ.ค.20:19IA 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้เป็น varchar พารามิเตอร์เป็นอาร์กิวเมนต์ของคำ CHARINDEX ฟังก์ชันแทนการใช้คำ varchar(max) พารามิเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2633357 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Edition for Small Business
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2633357 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2633357

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com