รายการแบบหล่นลงและกล่องคำสั่งผสมบางรายการไม่ปรากฏใน Internet Explorer 7 หลังจากคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 2586448

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2628724 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ Internet Explorer 7 เพื่อเรียกดูเว็บเพจ:
 • เว็บเพจโฮสต์เว็บเพจอื่นที่อยู่ในโดเมนอื่น
 • เว็บเพจที่ถูกโฮสต์เปิดใช้งานข้อจำกัดของหน้าต่าง โดยค่าเริ่มต้น นี่คืออินเทอร์เน็ตและไซต์ที่ถูกจำกัดเท่านั้น
 • เว็บเพจที่ถูกโฮสต์มีตัวควบคุมที่เลือก เช่นกล่องรายการหรือคำสั่งผสม

ในสถานการณ์นี้ เมื่อเพจที่โฮสต์พยายามแสดงกล่องคำสั่งผสมหรือค่ารายการแบบหล่นลงจากเพจที่ถูกโฮสต์ กล่องคำสั่งผสมหรือรายการไม่ปรากฏ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 2586448 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Explorer 7

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัย 2586448 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2586448 MS11-081: โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer: 11 ตุลาคม 2554

การแก้ไข

วิธีที่แนะนำให้ใช้มากที่สุด

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่น Internet Explorer เป็นรุ่นล่าสุด
 • หากคุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 7 กับ Windows XP Service Pack 3 หรือ Windows Server 2003 Service Pack 2 เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 8
 • หากคุณกำลังเรียกใช้ Internet Explorer 7 กับ Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 9
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Internet Explorer รุ่นล่าสุด โปรดไปที่เว็บเพจต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/products/ie/home

การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่น

หากคุณไม่สามารถปรับรุ่น Internet Explorer ให้เป็นรุ่นที่ใหม่กว่าได้ มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนที่พร้อมให้บริการแล้วจาก Microsoft สำหรับ Internet Explorer 7 อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขเฉพาะปัญหาที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบต่างๆ ที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณปรับรุ่นเป็น Internet Explorer 8 หรือ Internet Explorer 9 หรือรอโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยแบบสะสมของ Internet Explorer ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เหมาะกับระบบปฏิบัติการของคุณจากรายการต่อไปนี้:

ข้อกำหนดเบื้องต้น

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้:
 • เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย 2586448 ของ Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  2586448 MS11-081: โปรแกรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยแบบสะสมสำหรับ Internet Explorer: 11 ตุลาคม 2554
 • เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Internet Explorer 7 บนระบบปฏิบัติการระบบใดระบบหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
  • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
  • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  935791 วิธีการขอรับ Windows Vista Service Pack รุ่นล่าสุด
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอรับ Windows Server 2008 Service Pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
  968849 วิธีการขอรับ Service Pack รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมปรับปรุง

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้

ปรับปรุงการเชื่อมโยง

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ทันที ให้ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Internet Explorer 7 ที่เหมาะกับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ แฟ้มต่อไปนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft:


สำหรับ Windows XP Service Pack 3 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows XP Professional รุ่น x64 Service Pack 2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Server 2003 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Vista Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Vista Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Server 2008 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Server 2008 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

สำหรับ Windows Server 2008 Service Pack 2 รุ่นที่ใช้ IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจนี้ตอนนี้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

หากคุณไม่สามารถใช้การแก้ปัญหาที่แสดงไว้ในส่วน "การแก้ปัญหา" ได้ ให้ใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้:
 • สำหรับรายการแบบเลื่อน:
  • ใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือแป้นลูกศรลงเพื่อเลือกค่า
  • หรือถ้าคุณใช้เมาส์ที่มีปุ่มล้อ ให้หมุนล้อเพื่อเลื่อนลงในรายการแล้วเลือกค่าที่คุณต้องการ
 • ปรับรุ่นเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าของ Internet Explorer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://windows.microsoft.com/th-th/internet-explorer/products/ie/home
 • ตรวจสอบว่าได้มีการเปิดใช้งานตัวเลือก อนุญาตให้มีหน้าต่างที่สร้างจากสคริปต์โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดหรือตำแหน่งสำหรับโซนไซต์ที่เชื่อถือได้ และให้เพิ่มไซต์ที่ได้รับผลกระทบลงในโซน ไซต์ที่เชื่อถือได้ชั่วคราว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ใน Internet Explorer คลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต ในเมนู เครื่องมือ หรือกด Alt+X แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
  3. คลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วคลิก กำหนดระดับเอง
  4. เลื่อนลงมาที่ส่วน เบ็ดเตล็ด เพื่อตรวจสอบว่าได้เลือกตัวเลือก อนุญาตให้มีหน้าต่างที่สร้างจากสคริปต์โดยไม่มีข้อจำกัดด้านขนาดและตำแหน่ง
  5. คลิก ตกลง
  6. คลิก ไซต์ พิมพ์ชื่อของไซต์ในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน แล้วคลิก เพิ่ม
  7. คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง
 • ถ้าคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ได้รับผลกระทบ คุณอาจต้องการโฮสต์เว็บเพจที่ได้รับผลกระทบในโดเมนเดียวกัน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2628724 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 พฤศจิกายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 7
Keywords: 
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2628724

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com