?diegus saugos naujinim? 2586448 ?Internet Explorer 7? nepateikiami kai kurie i?ple?iamieji s?ra?ai ir pasirinktinio ?vedimo laukai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2628724 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Toliau pateiktas atvejo, kai nar?ant tinklalap? naudojama ?Internet Explorer 7?, pavyzdys.
 • Tinklalapis nuomoja i?teklius kitam tinklalapiui, kuris priklauso kitam domenui.
 • Tinklalapyje, kurio i?tekliai nuomojami, nustatyti lango apribojimai. Pagal numatytuosius nustatymus leid?iamos tik interneto ir ribot? funkcij? svetain?s.
 • Tinklalapyje, kurio i?tekliai nuomojami, yra pasirinkimo valdiklis, pvz., s?ra?as arba pasirinktinio ?vedimo laukas.

Tada, kai per tinklalap?, kurio i?tekliai nuomojami, bandoma atidaryti i?teklius nuomojan?iame tinklalapyje esant? pasirinktinio ?vedimo lauk? arba per?i?r?ti i?ple?iamojo s?ra?o reik?mes, pasirinktinio ?vedimo laukas arba s?ra?as nepateikiamas.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla tada, kai saugos naujinimas 2586448 ?diegiamas kompiuteryje, kuriame veikia ?Internet Explorer 7?.

Daugiau informacijos apie saugos naujinim? 2586448 rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateikiamame snustel?jus ?? straipsnio numer?:
2586448 MS11-081: kaupiamasis saugos naujinimas, skirtas ?Internet Explorer?, 2011 m. spalio 11 d.

SPRENDIMAS

Rekomenduojamas sprendimas

Kad i?spr?stum?te ?i? problem?, rekomenduojame atnaujinti turim? versij? ? naujausi? ?Internet Explorer? versij?.
 • Jei sistemoje ?Windows XP? su 3 pakeitim? paketu arba ?Windows Server 2003? su 2 pakeitim? paketu naudojate ?Internet Explorer 7?, rekomenduojame versij? atnaujinti ? ?Internet Explorer 8?.
 • Jei sistemoje ?Windows Vista? su 2 pakeitim? paketu arba ?Windows Server 2008? su 2 pakeitim? paketu naudojate ?Internet Explorer 7?, rekomenduojame versij? atnaujinti ? ?Internet Explorer 9?.
Daugiau informacijos, kaip ?sigyti naujausi? ?Internet Explorer? versij?, rasite toliau nurodytame ?Microsoft? tinklalapyje:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/products/ie/home

Alternatyvus sprendimas

Jei turimos versijos negalite atnaujinti ? naujesn? ?Internet Explorer? versij?, galite taikyti ?Microsoft? i?leistas ?Internet Explorer 7? skirtas palaikomas kar?t?sias pataisas. Ta?iau jos i?sprend?ia tik ?iame straipsnyje apra?yt? problem?. Taikykite jas tik sistemose, kuriose kyla ?i konkreti problema. ?ios kar?tosios pataisos gali b?ti papildomai tikrinamos. Tod?l jei ?i problema nekelia jums dideli? nepatogum?, rekomenduojame atnaujinti versij? ? ?Internet Explorer 8? ar ?Internet Explorer 9? arba laukti kito ?Internet Explorer? kaupiamojo saugos naujinimo, kuriame b?t? ?ios kar?tosios pataisos.

Nor?dami nedelsdami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite toliau esan?iame s?ra?e nurodytas j?s? operacinei sistemai tinkan?ias kar?t?sias pataisas.

B?tinosios s?lygos

?iame s?ra?e nurodytos b?tinosios ?i? kar?t?j? patais? diegimo s?lygos.
 • Kad gal?tum?te taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, turi b?ti ?diegtas ?Internet Explorer? saugos naujinimas 2586448. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  2586448 MS11-081: kaupiamasis saugos naujinimas, skirtas ?Internet Explorer?, 2011 m. spalio 11 d.
 • Kad gal?tum?te taikyti ?ias kar?t?sias pataisas, vienoje i? toliau nurodyt? operacini? sistem? turite paleisti ?Internet Explorer 7?:
  • ?Windows Vista? 2 pakeitim? paketas (SP2)
  • ?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketas (SP2)
  • ?Windows XP? 3 pakeitim? paketas (SP3)
  • ?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paketas (SP2)
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows Vista? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  935791 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Vista? pakeitim? paket?
  Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip ?sigyti ?Windows Server 2008? pakeitim? paket?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  968849 Kaip ?sigyti naujausi? ?Windows Server 2008? pakeitim? paket?

Paleidimo i? naujo informacija

Pritaik? ?ias kar?t?sias pataisas tur?site i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?ios kar?tosios pataisos nepakei?ia anks?iau i?leist? kar?t?j? patais?.

Naujinim? saitai

Nor?dami nedelsdami i?spr?sti ?i? problem?, ?diekite j?s? ?Windows? operacinei sistemai tinkant? ?Internet Explorer 7? naujinim?. I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?iuos failus:


?Windows XP? 3 pakeitim? paketo x86 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows XP Professional x64? leidimo 2 pakeitim? paketo x64 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paketo x64 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paketo x86 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Server 2003? 2 pakeitim? paketo IA-64 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Vista? 2 pakeitim? paketo x86 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Vista? 2 pakeitim? paketo x64 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketo x86 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketo x64 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

?Windows Server 2008? 2 pakeitim? paketo IA-64 pagrindo versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite paket? dabar.

PROBLEMOS SPRENDIMAS

Jei negalite taikyti skyriuje ?Sprendimas? nurodyt? sprendim?, pabandykite i?spr?sti ?i? problem? naudodami vien? i? toliau nurodyt? b?d?.
 • Visuose slinkties s?ra?uose:
  • Reik?m? pasirinkite paspausdami rodykl?s auk?tyn arba ?emyn klavi??.
  • Jei naudojate pel? su ratuku, pasukdami ratuk? paslinkite s?ra?? ir pa?ym?kite norim? reik?m?.
 • Atnaujinkite naujesne ?Internet Explorer? versija. Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
  http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/products/ie/home
 • ?sitikinkite, kad ?jungta zonos Patikimos svetain?s parinktis Leisti scenarijumi inicijuotus langus be dyd?io ir pad?ties apribojim?, tada laikinai ?traukite reikiam? svetain? ? zon? Patikimos svetain?s. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
  1. ?Internet Explorer? meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys. Arba paspauskite klavi?? derin? ?Alt? + X, o tada spustel?kite Interneto parinktys.
  2. Spustel?kite skirtuk? Sauga.
  3. Spustel?kite Patikimos svetain?s, o tada ? Numatytasis lygis.
  4. Paslinkite sekcij? ?vair?s ir ?sitikinkite, kad parinktis Leisti scenarijumi inicijuotus langus be dyd?io ir pad?ties apribojim? yra pa?ym?ta.
  5. Spustel?kite Gerai.
  6. Spustel?kite Svetain?s, ? lauk? ?traukti ?i? svetain? ? zon? ?veskite svetain?s pavadinim? ir spustel?kite ?traukti.
  7. Spustel?kite U?daryti, o tada ? Gerai.
 • Jei esate netinkamai veikian?ios ?iniatinklio svetain?s savininkas, galb?t i?teklius netinkamai veikiantiems tinklalapiams verta nuomoti tame pa?iame domene.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant sekcijoje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2628724 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 7 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 7
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbbug kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew KB2628724

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com