Anh bia album khng phai hinh vung ban u c hin thi thanh hinh vung vi nn trng trong Windows Media Player 12 [Tng bc]

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2624662 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
PCTalk index
Xem tt ca bai vit Tng bc
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Hin tng

Anh bia album ban u trong Windows Media Player 12 c hin thi thanh hinh vung vi nn trng trong khi chung khng phai hinh vung.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2748916Gi?i php

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2625273
Vui long tt Windows Media Player trc khi thc hin cac phng phap sau y.
 1. Bm vao Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2495791
  ri nhp regedit trong hp tim kim. B?m vo regedit ? trn cng c?a k?t qu? t?m ki?m.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748917


 2. Trong B soan thao ng ky, di chuyn ti HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences , bm chut phai vao vung trng phia bn phai ri bm vao Mi, gia tri DWORD (32 bit) theo th t.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748918


 3. t tn muc mi tao, gia tri DWORD (32-bit)., LargeAlbumArtSize ri bm up vao LargeAlbumArtSize.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748919

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2625273
  Tn Gia triDWORD (32 bit) la trng hp nhay cam.

 4. Trong man hinh Chinh sagia tri DWORD (32 bit), nhp ffffffff la d liu Gia tri ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748920


 5. Tao thm mt gia tri DWORD (32 bit) bng phng phap c m ta phia trn.

 6. t tn gia tri DWORD (32 bit), muc mi tao SmallAlbumArtSize va bm up vao SmallAlbumArtSize.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748921

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2625278
  Tn gia tri DWORD (32 bit)la trng hp nhay cam.

 7. Trong man hinh Chinh sa gia tri DWORD (32 bit), nhp ffffffff la d liu Gia tri ri bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748922


 8. i tn anh bia album ban u di dang folder.jpg ri sao chep va dan tn vao th muc co tp nhac tng ng.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748923

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2625278
  Trong ca s bt ln Sao chep Tp, bm vao Sao chep va Thay th.

 9. Chay Windows Media Player va ban co th thy rng anh bia album c hin thi ung.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2748924


Thng tin B sung

Gi Phan hi cho Chung ti

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
provide feedback

Cam n ban a danh thi gian gi phan hi cua minh cho chung ti. Chung ti anh gia cao phan hi cua ban va se s dung phan hi o giup tao ra cac san phm va dich vu tt hn. Vui l?ng g?i cho chng ti ph?n h?i c?a b?n.
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2624662 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Chin 2012 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
 • Windows Media Player 12
T? kha:
kbstepbystep kbtshoot kbvideocontent kbmt KB2624662 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny: 2624662

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com