การจัดเก็บในฐานข้อมูล Exchange Server 2010 ขยายขนาดใหญ่โดยไม่คาดคิด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2621266 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ฐานข้อมูลกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2010 ขยายขนาดใหญ่โดยไม่คาดคิด ไม่มีลดขนาดของฐานข้อมูลกล่องจดหมายเมื่อรายการถูกลบออกจากกล่องจดหมาย

ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง อย่างไรก็ตาม ดังกล่าวยังอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์อื่น ๆ:
  • กล่องจดหมายบันทึกถูกจัดวางในสภาพแวดล้อม Exchange Server 2010
  • มีใช้ระบบแบบเก็บถาวรข้อความอีเมลของบุคคลที่สาม

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริการเก็บข้อมูล Exchange Microsoft ไม่เพิ่มพื้นที่ว่างในฐานข้อมูลเมื่อรายการจะถูกลบ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการแลกเปลี่ยน Server 2010 Service Pack ที่ 3.

สำหรับข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:
ปัญหาการเติบโตล็อกของร้านค้า Exchange 2007/ฐาน ข้อมูล


การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. สร้างฐานข้อมูลกล่องจดหมายใหม่
  2. ย้ายกล่องจดหมายไปยังฐานข้อมูลกล่องจดหมายใหม่
  3. ลบฐานข้อมูลกล่องจดหมายเก่า

วิธีแก้ปัญหานี้กู้คืนพื้นที่ฐานข้อมูลรั่วไหล อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูลใหม่อาจเริ่มรั่วช่องว่าง คุณต้องการนำไปใช้แก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการรั่วใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้าง และการกำหนดค่ากล่องจดหมายบันทึก ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124985.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกการเก็บข้อมูลของรายการที่ถูกลบและกู้คืนรายการโควต้า ไปที่เว็บไซต์ TechNet ดังต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee364752.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2621266 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
kbqfe kbfix kbmt KB2621266 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2621266

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com