คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ RemoteApp ผ่านเกตเวย์ TS ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2620264 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบริการบทบาทของเกตเวย์บริการเทอร์มินัล (TS Gateway) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณกำหนดค่าโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม RemoteApp เพื่อที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง TS เกตเวย์
 • คุณกำหนดค่า TS เกตเวย์เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาระเบียนบริการ (ระเบียน SRV) ของตัวควบคุมโดเมนในโดเมนระยะไกล
 • คุณกำหนดค่า TS เกตเวย์ดังนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนเหล่านี้ โดยการใช้ไฟร์วอลล์ที่กำหนด
ในสถานการณ์สมมตินี้ ผู้ใช้ทั้งหมดจากโดเมนระยะไกลไม่สามารถเริ่มโปรแกรมประยุกต์ใด ๆ RemoteApp ผ่าน TS เกตเวย์

บันทึกย่อ
 • ผู้ใช้อาจจะไม่สามารถสร้างเซสชัน TS หรือเซสชัน RD ผ่าน TS เกตเวย์เนื่องจากของปัญหานี้
 • ผู้ใช้อาจพบการหน่วงเวลาหลายวินาที (เช่น 40 ถึง 50 วินาที) ก่อนที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างเซสชัน TS หรือเซสชัน RD ผ่าน TS เกตเวย์เนื่องจากของปัญหานี้ได้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการรับรองความถูกต้องหมดเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ TS เกตเวย์คาดว่าการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์นโยบายเครือข่าย (NPS) ในระหว่างการรับรองความถูกต้อง เกิดปัญหาการหมดเวลาเนื่องจาก NPS ไม่สามารถตรวจสอบ MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAME แอตทริบิวต์ในการร้องขอการรับรองความถูกต้อง

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รายการรีจิสทรีต่อไปนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้การ เกตเวย์เซิร์ฟเวอร์ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Terminal คีย์ย่อยของรีจิสทรี:
ชื่อ: SkipMachineNameAttribute
ชนิด: REG_DWORD
ค่า: 1
เมื่ออยู่กับค่าของรายการรีจิสทรี 1, TS เกตเวย์รวม MS_ATTRIBUTE_MACHINE_NAME แอตทริบิวต์ในการร้องขอการรับรองความถูกต้อง

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
นอกจากนี้ คุณต้องมีบริการบทบาท TS เกตเวย์ที่ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แบบ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.0.6002.22719193,53620 กันยายน 201115:29x 86
Aaedge.mofไม่เกี่ยวข้อง1,10409 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Aatspp.dll6.0.6002.2271973,72820 กันยายน 201115:29x 86
Aatspp.mofไม่เกี่ยวข้อง1,10709 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Rap.xmlไม่เกี่ยวข้อง89509 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgateway.xmlไม่เกี่ยวข้อง59109 กันยายน 201111:25ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgclean.exe6.0.6002.22719225,79220 กันยายน 201113:48x 86
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,01820 กันยายน 201117:30ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.0.6002.22719221,69620 กันยายน 201115:40x 64
Aaedge.mofไม่เกี่ยวข้อง1,10415-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Aatspp.dll6.0.6002.2271976,28820 กันยายน 201115:40x 64
Aatspp.mofไม่เกี่ยวข้อง1,10715-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Rap.xmlไม่เกี่ยวข้อง89515-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgateway.xmlไม่เกี่ยวข้อง59115-มีนาคม-201104:34ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgclean.exe6.0.6002.22719377,85620 กันยายน 201114:08x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,01820 กันยายน 201119:49ไม่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0. 21xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Aaedge.dll6.1.7600.21095305,66422 2011 พฤศจิกายน06:42x 64
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,01822 2011 พฤศจิกายน07:04ไม่เกี่ยวข้อง
Aaedge.dll6.1.7601.21864308,22422 2011 พฤศจิกายน06:23x 64
Aaedge.mofไม่เกี่ยวข้อง1,26805 2010 พฤศจิกายน01:52ไม่เกี่ยวข้อง
Aatspp.mofไม่เกี่ยวข้อง1,27105 2010 พฤศจิกายน01:52ไม่เกี่ยวข้อง
Rap.xmlไม่เกี่ยวข้อง89505 2010 พฤศจิกายน01:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tsgateway.xmlไม่เกี่ยวข้อง42905 2010 พฤศจิกายน01:52ไม่เกี่ยวข้อง
Tsproxy-edgeadapter-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,01822 2011 พฤศจิกายน06:42ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_0c92d70283bfb272176e7b5189b2ba09_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_89c8e6183ceedbee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มX86_2a71532760838a15235f4e2f176012bd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_1dca19a6b2be4880.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_4078c5e0e2f92adf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม86,940
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)17:36
ชื่อแฟ้มX86_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_21d7b97d6203ccf1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,341
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)17:36
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_aeedc4e62b166746840ee3aff094b114_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_ec6d55b8fa24b092.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มAmd64_f229672d8ea38c6dc46403ee831717f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_96f19b9f87517fa3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)23:18
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_9c9761649b569c15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม87,298
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:56
ชื่อแฟ้มAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_7df655011a613e27.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,343
วัน (UTC)20 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:55

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_24cfaca29893ce423e896bc6f5949144_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_11285b4aeb9cd328.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2f71d9c4bb0b574514fb639541a6ad64_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_510896a6d976a28c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6dfffecf8d7c85fe0a3ce9116ca67e24_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_8884630a5914e0f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d362737cf1d64f4d793f456b939f9c83_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_92573a32fdc50e49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_9a7e138fff8c36f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,560
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-tsproxy-edgeadapter_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_9c8409d3fc9affa0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม99,560
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21095_none_7bdd072c7e96d90b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,311
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_tsproxy-edgeadaptor-machinenameconfig_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21864_none_7de2fd707ba5a1b2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,311
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)06:50
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,414
วัน (UTC)22 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)16:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2620264 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2620264 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2620264

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com