มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เพิ่มข้อมูลคลา FileFsSectorSizeInformation กับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2618914 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่เพิ่ม FileFsSectorSizeInformation คลาสข้อมูล กับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

หมายเหตุ ที่ FileFsSectorSizeInformation คลาสข้อมูลถูกใช้เพื่อกลับไปยัง FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION โครงสร้างที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดเซกเตอร์กายภาพ และทางตรรกะของไดรฟ์ข้อมูล

ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณสามารถเปิดใช้งานรายงาน โดยใช้ขนาดของเซกเตอร์กายภาพ IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY รหัสควบคุม อย่างไรก็ตาม รหัสควบคุมนี้มีข้อจำกัดต่อไปนี้:
 • รหัสควบคุมถูกเรียกบนที่จับสำหรับไดรฟ์ข้อมูลแบบเท่านั้น จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลเมื่อต้องดำเนินการนี้
 • รหัสควบคุมไม่สามารถถูกส่ง โดยใช้โพรโทคอลเซิร์ฟเวอร์ข่าวสาร Block (SMB) และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้รหัสควบคุมไม่สนับสนุนโพรโทคอล SMB
ที่ FileFsSectorSizeInformation ชั้นข้อมูลที่จะถูกเพิ่มเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีข้อดีดังต่อไปนี้:
 • ชั้นข้อมูลสามารถถูกเรียกบนที่จับสำหรับแฟ้มที่ถูกต้องใด ๆ สิทธิ์ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องทำการดำเนินการนี้
 • ชั้นข้อมูลที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ SMB และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ระดับชั้นข้อมูลสนับสนุนโพรโทคอล SMB ยกตัวอย่างเช่น ระดับชั้นข้อมูลสามารถใช้เพื่อกลับสู่ขนาดเซกเตอร์กายภาพใช้ร่วมกันของแฟ้มระยะไกล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มข้อมูลบันทึกย่อและ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะถูกแสดงภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม mum (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ซึ่งแอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.1.7601.176931,211,76016 กันยายน 201104:26x 86
Ntfs.sys6.1.7601.218201,211,76016 กันยายน 201106:20x 86
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.176933,967,85616 กันยายน 201104:26ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.176933,912,56016 กันยายน 201104:26ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218203,972,97616 กันยายน 201106:20ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.218203,916,14416 กันยายน 201106:20ไม่เกี่ยวข้อง
Srv2.sys6.1.7601.17693310,27216 กันยายน 201102:16x 86
Srv2.sys6.1.7601.21820312,32016 กันยายน 201103:32x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.1.7601.176931,660,27216 กันยายน 201105:35x 64
Ntfs.sys6.1.7601.218201,660,27216 กันยายน 201106:43x 64
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.176935,558,12816 กันยายน 201105:35x 64
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.218205,551,47216 กันยายน 201106:43x 64
Srv2.sys6.1.7601.17693410,11216 กันยายน 201102:46x 64
Srv2.sys6.1.7601.21820409,60016 กันยายน 201103:34x 64
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.176933,967,85616 กันยายน 201104:26ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.176933,912,56016 กันยายน 201104:26ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218203,972,97616 กันยายน 201106:20ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.218203,916,14416 กันยายน 201106:20ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA 64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ntfs.sys6.1.7601.176933,555,69616 กันยายน 201104:08IA 64
Ntfs.sys6.1.7601.218203,555,69616 กันยายน 201104:20IA 64
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.1769311,119,47216 กันยายน 201104:08IA 64
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.2182011,100,52816 กันยายน 201104:20IA 64
Srv2.sys6.1.7601.17693786,43216 กันยายน 201101:45IA 64
Srv2.sys6.1.7601.21820792,57616 กันยายน 201101:53IA 64
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.176933,967,85616 กันยายน 201104:26ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.176933,912,56016 กันยายน 201104:26ไม่เกี่ยวข้อง
Ntkrnlpa.exe6.1.7601.218203,972,97616 กันยายน 201106:20ไม่เกี่ยวข้อง
Ntoskrnl.exe ที่ได้รับ6.1.7601.218203,916,14416 กันยายน 201106:20ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft สนับสนุนนโยบายสำหรับไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่ใน Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2510009 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับไดรฟ์ที่มีเซกเตอร์ขนาดใหญ่ใน Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปรับปรุงที่ช่วยปรับปรุง compatibilityof Windows 7 และ Windows Server 2008 r2 กับดิสก์รูปแบบขั้นสูง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
982018 การปรับปรุงที่เข้ากันได้ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 กับดิสก์รูปแบบขั้นสูงการปรับปรุง พร้อมใช้งาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY รหัสควบคุม การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ FILE_FS_SECTOR_SIZE_INFORMATION จัดโครงสร้าง โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,138
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_0cd2462d7410c298185e81d9c1846359_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_bd3c5cad65856566.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_3aece698df20ff98cad74d93190aba7d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_fd42561be958eea5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม700
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5df2aad682a09f24.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9a6b85040ac102d39b0b8d3b845f2b58_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_9f196c90bf9548e3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_d35ddc9fb0347160a4a166974a5b1abf_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8f0295f1ae3c3823.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม692
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_19f7de0ed76e06ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_a82115e47b6f75f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,508
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_a8f3632b9457034b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,508
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_db9c859654ff9029.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,655
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_dc6ed2dd6de71d7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,655
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับการรองรับทั้งหมด x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0a6c7ac2a5b2ab6a3b1fd80f2f904bea_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_25ce1e32639bc811.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2bf2c52b4a51ec5871e15620e982f145_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_550bc860506fcfe9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,042
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_3d25a8d34c0f04024ef5d0495eb8a517_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0124298e5194a844.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อไฟล์Amd64_65ca09c2a2a03658bcfb4a03deaf31a0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_fa43511a7bd53efc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,042
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_72a6c4ab218dd3371118ea70b5ed0043_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0a3a5f13c3b7bde9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม696
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_ba11465a3afe105a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7c70832c23e4bc37c36e36cb869b785c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_090dfcb006eca290.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม701
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_953a9253fd99f59aea647f5b5c5ac7d2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_abb578a2422458c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a2fa3f65139ee331545628506cd713c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_078be58e1b606377.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_761679928fcb7824.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_043fb16833cce72c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,514
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_0511feaf4cb47481.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,514
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)07:37
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_c9fee94bcb046001.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,291
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:11
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_cad13692e3ebed56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,291
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_37bb211a0d5d015f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,657
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_388d6e6126448eb4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,657
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)07:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,352
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่น IA 64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_505c4e5237622a990c0d0d20b002d6c4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_3a99f689b09b3a21.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_7163960a3bfb06d55be07ebaaf62e1ae_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5cda78eec76fde99.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_747f7f6c974f438128f49835beba5a6e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_5df44ecc829ea820.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_76812568def89c4c2ae7d693a3978699_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8008dfa5eb84b473.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_bf28571ce3cf4a20c9c807bda6808998_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_8cf6bc2a8247ad64.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_c5fc014a827bec96d760ab12601e3316_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_fe4b4eb0a8a11773.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม702
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_da5613566669dbe0c749df5e0d12c8cb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_19f98204d76c0fea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม698
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_ef60b7b219db81d321036993aa4a3f07_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_0605e0d4c152e976.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม694
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_a822b9da7b6d7ef2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,511
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows ntfs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_a8f5072194550c47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,511
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)07:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de1f1be12a4f7c7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,289
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb43f052b8c851c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,289
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)07:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_db9e298c54fd9925.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,656
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-smbserver-v2_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_dc7076d36de5267a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,656
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)07:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,448
วัน (UTC)19 กันยายน 2011
เวลา (UTC)19:34
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17693_none_6de04dc812a6eecb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)05:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-os-kernel_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21820_none_6eb29b0f2b8e7c20.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม16,151
วัน (UTC)16 กันยายน 2011
เวลา (UTC)06:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2618914 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2618914 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2618914

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com