เคล็ดลับความสมบูรณ์ของตัวแทนและการแก้ไขปัญหาสำหรับระบบ 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานของศูนย์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2616936 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงเคล็ดลับในการแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Microsoft ระบบศูนย์ดำเนินงาน Manager 2007 (OpsMgr) ตัวแทนสุขภาพ บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนและรีจิสทรีคีย์ โปรดทราบว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนและรีจิสทรีคีย์เหล่านี้อาจไม่ให้สังเกตเห็นในสภาพแวดล้อมของคุณได้โดยตรง แต่อาจเป็นสาเหตุของปัญหาที่คุณไม่ทราบทาง

บทความนี้มีไว้สำหรับ SP1 2007 ตัวจัดการการดำเนินงานและการดำเนินงาน Manager 2007 R2 นั้น สำหรับ 2012 ตัวจัดการการดำเนินงาน SP1 2012 ตัวจัดการการดำเนินงาน และการดำเนินงานจัดการ 2012 R2 ดูบทความต่อไปนี้:

http://support.microsoft.com/kb/2843219
ถ้าคุณมีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อตัวแทนที่อยู่ในสถานะแบบสีเทา เคล็ดลับและการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อาจช่วย อย่างไรก็ตาม ถ้าพวกเขาไม่สามารถช่วย บทความต่อไปนี้อาจเป็นประโยชน์:

http://support.microsoft.com/kb/2288515

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วน

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณแทน เซิร์ฟเวอร์การจัดการ และเกตเวย์กำลังเรียกใช้การล่าสุดสะสม Update (ตั) ในขณะที่เขียนบทความนี้ CU รุ่นล่าสุดถูก CU6 เมื่อต้องการดาวน์โหลดสะสมปรับปรุง 6 สำหรับตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์การระบบ 2007 R2 (KB 2626076), ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=29850
 2. ตัวแทน เซิร์ฟเวอร์การจัดการ และทั้งหมดเกตเวย์ควรต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน JET EDB รุ่นล่าสุดสำหรับ Windows ด้วย

  สำหรับ Windows 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7

  โปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows JET EDB รุ่นล่าสุดจะรวมอยู่ใน Service Pack 1 (SP) สำหรับระบบปฏิบัติการเหล่านี้

  สำหรับ Windows 2008 และ สำหรับ Windows Vista

  ติดตั้งการยกเลิกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  http://support.microsoft.com/kb/2553708

  สำหรับ Windows Server 2003

  ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กล่าวถึงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

  http://support.microsoft.com/kb/981263
 3. ไม่มีปัญหา Sec/โอน ย้ายดิสก์เฉลี่ยที่ส่งกลับค่าที่ไม่ถูกต้องมีขนาดใหญ่มาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  สำหรับ Windows 2008 R2 หรือ Windows 7

  http://support.microsoft.com/kb/2470949
  สำหรับ Windows Server 2008 หรือ สำหรับ Windows Vista

  http://support.microsoft.com/kb/2495300
 4. คุณไม่ได้รับการแจ้งเตือนเหตุการณ์หลังจากที่คุณสำรองข้อมูล และล้างแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows Vista แล้ว ดังนั้น OpsMgr ป้องกันจากการให้คำเตือนสำหรับเหตุการณ์หลังจากบันทึกเหตุการณ์จะถูกลบออก

  สำหรับ Windows 2008 หรือ สำหรับ Windows Vista
  http://support.microsoft.com/kb/2458331

  หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้น ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7
 5. "Win32_Service" ใน Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 หน่วยความจำรั่วไหลของ WMI คลาส:

  http://support.microsoft.com/kb/981314

  หมายเหตุ ปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไข ใน Windows Server 2008 R2 SP1 และ ใน Windows 7 SP1
 6. โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานซึ่งปรับปรุงเสถียรภาพของเก็บ Windows จัดการ Instrumentation ใน Windows Server 2003:

  http://support.microsoft.com/kb/933061
 7. ไบนารี WSH จะถูกเขียนทับ โดยการป้องกันแฟ้มของ Windows หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows สคริปต์ 5.7 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows XP:

  http://support.microsoft.com/kb/955360
  สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน นี้อาจเป็นสาเหตุของการใช้ CPU สูง
 8. โปรแกรมประยุกต์ที่มีการจัดการที่มีหมายเลขสูง ของเธรดที่จับ และตัวจัดการเหตุการณ์ใน Microsoft .NET Framework 2.0:

  http://support.microsoft.com/kb/968760
  สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน ซึ่งทำให้จำนวนของจุดจับที่สูง
 9. การใช้งาน CPU ของโปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ใช้ MSXML 6.0 เพื่อจัดการการร้องขอของ XML มาถึง 100% ใน Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3 หรือระบบอื่น ๆ ที่มี MSXML 6.0 ที่ติดตั้ง:

  http://support.microsoft.com/kb/968967
  ลักษณะเช่นนี้ทำให้การใช้งาน CPU สูงสำหรับกระบวนการ Monitoringhost.exe สำหรับตัวจัดการการดำเนินงาน
 10. เชื่อมต่อ AFD ใหม่ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ไดรเวอร์ TDI บนระบบ Windows Server 2008 หรือ Windows Vista SP1 ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีโปรเซสเซอร์หลายตัว:

  http://support.microsoft.com/kb/961775
 11. การแก้ไข: คุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด "ผู้ให้บริการการโหลดล้มเหลว" หรือกระบวนการ Wmiprvse.exe หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้ตัวให้บริการ WMI ของเซิร์ฟเวอร์ SQL เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ SQL Server 2005, SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2:

  http://support.microsoft.com/kb/980142
 12. ขยายการป้องกันสำหรับการรับรองความถูกต้อง: ช่วยเพิ่มคุณลักษณะนี้ระดับการป้องกันและการจัดการข้อมูลประจำตัวเมื่อมีการรับรองความถูกต้องของการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows แบบรวม (IWA) ในตัวจัดการการดำเนินงาน อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างผลักดันไคลเอ็นต์ทำ ในกรณีนี้ ตรวจสอบเครือข่ายจะประกอบด้วยต่อไปนี้:

  Server Error, (91) Invalid user identifier
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:

  http://support.microsoft.com/kb/968389
 13. คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับ.NET Framework 3.5 Service Pack 1 ใน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 (976765, 980773 และ 976769): เดือน 8 มิถุนายน 2010:

  http://support.microsoft.com/kb/982168
 14. คำอธิบายของการปรับปรุงสะสมสำหรับ 1 .NET Framework 3.5 Service Pack และการ.NET Framework 2.0 Service Pack 2 บน Windows XP และ ใน Windows Server 2003 (976765 และ 980773): เดือน 8 มิถุนายน 2010:

  http://support.microsoft.com/kb/982167
 15. แพ็คเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนค่าสะสมสำหรับผู้ให้บริการของ Windows Server 2008 ล้มเหลวคลัสเตอร์ WMI:

  http://support.microsoft.com/kb/968936
 16. ไม่มีการรั่วไหลของหน่วยความจำใน IIS เมื่อเราค้นพบ IIS ความเค้นทดสอบ QFE นี้มีความสำคัญสำหรับทุกคนที่ใช้ OpsMgr กับ MP IIS และที่สำคัญเมื่อใช้คุณลักษณะ APM ใน OM12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "แก้ไข: หน่วยความจำรั่วไหลใน Rhs.exe หลังจากที่คุณตั้งค่าคอนฟิก IIS 7.5 W3SVC บริการในตัว Windows Server 2008 R2 คลัสเตอร์ล้มเหลวของ SP1 ":

  http://support.microsoft.com/kb/2618982
 17. บริการ WMI และตัวให้บริการ WMI ที่หยุดการตอบสนองเมื่อคุณใช้คลาประสิทธิภาพการทำงาน WMI เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2:

  http://support.microsoft.com/kb/2547244
 18. การใช้งาน CPU สูงหรือกระบวนการเริ่มต้นระบบนานเกิดระหว่างการตรวจสอบที่เก็บ WMI เมื่อเก็บ WMI ขนาดใหญ่ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 ที่มีอยู่:

  http://support.microsoft.com/kb/2505348
 19. โดยไม่คาดคิดเริ่มต้นระบบช้าหรือเข้าสู่ระบบ ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7:

  http://support.microsoft.com/kb/2617858
 20. เกิดข้อผิดพลาด "0x80041001" เมื่อมีการสอบถามคลา Win32_Environment WMI โดย requestors หลาย ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2:

  http://support.microsoft.com/kb/2692929
 21. การแก้ไข: ขั้นตอนการโฮสต์แอพลิเคชันเหลวเมื่อเรียกวิธีการ CounterExists หรือวิธีการ Exists ในคอมพิวเตอร์แบบหลายตัวประมวลผลใน IIS 6.0

  http://support.microsoft.com/kb/960718
 22. เฉพาะอักขระตัวแรกที่ปรากฏสำหรับสตริงที่บางเหตุการณ์ใน ข้อความเมื่อคุณสอบถามเกี่ยวกับล็อกเหตุการณ์จำลองแบบ DFS ในคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008

  http://support.microsoft.com/kb/973275

คีย์ย่อยของรีจิสทรี

คีย์ย่อย 1
คีย์ย่อย:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters

ชนิด: REG_DWORD
ชื่อ: เก็บรุ่นมีอยู่มากที่สุด
ค่า: จำนวนหน้าที่ 16-กิโลไบต์
ฐาน: ฐานสิบ

ขนาดของเก็บรุ่นเริ่มต้นขึ้นอยู่กับบทบาทผู้จัดการการดำเนินงาน และมีกำหนดเป็นจำนวน 16 กิโลหน้าการปันส่วนในหน่วยความจำ ค่าเริ่มต้นจะเป็นดังนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวแทน (ระบบปฏิบัติการของเวิร์กสเตชัน): 640 (10 เมกะไบต์)
ตัวแทน (ระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์): 1920 (30 เมกะไบต์)
เซิร์ฟเวอร์การจัดการ: 5120 (80 เมกะไบต์)
ถ้าคุณพบปัญหากับการกำหนดค่าของค่ารีจิสทรีนี้ คุณเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: ตัวจัดการธุรกรรม
รหัสเหตุการณ์: 623
คำอธิบาย: HealthService (<PID></PID>) รุ่นจัดเก็บตัวอย่าง <instance></instance> ("<name></name>") ได้ถึงขนาดสูงสุดของ <value></value>เมกะไบต์ เป็นไปได้ว่า เป็นการขัดขวางไม่ให้ล้างที่เก็บรุ่น และก่อให้เกิดการสร้างขนาดทรานแซคชันที่รันเป็นเวลานาน โปรแกรมปรับปรุงจะถูกปฏิเสธจนกว่าธุรกรรมที่รันเป็นเวลานานได้อย่างสมบูรณ์ให้คำมั่น หรือย้อนกลับ ธุรกรรมการรันเป็นเวลานานเป็นไปได้:
SessionId: <value></value>
เซสชันบริบท: <value></value>
ThreadId เซสชันบริบท: <value></value>.
ล้างข้อมูล:<value></value>


หมายเหตุ เหตุการณ์นี้อาจรายงานปัญหากับกระบวนการจัดการการดำเนินการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับบทบาทได้รับผลกระทบ

เราขอแนะนำให้ คุณตั้งขนาดการเก็บรุ่นคู่ขนาดเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณได้ตั้งค่าขนาดการเก็บรุ่นบนคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์การจัดการบทบาท ตั้งค่ารีจิสทรีเพื่อ 10240 (ฐานสิบ)

คีย์ย่อย 2

คีย์ย่อย:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HealthService\Parameters\Management Groups\<MGNAME>

ชนิด: REG_DWORD
ชื่อ: MaxItemSizeBytes
ค่า: 52428800
ฐาน: ฐานสิบ

ถ้าคุณประสบปัญหากับค่ารีจิสทรีนี้ คุณเห็นเหตุการณ์ต่อไปนี้:

แหล่งของเหตุการณ์: HealthService
ประเภทเหตุการณ์: ความสมบูรณ์ของบริการ
รหัสเหตุการณ์: 2015
ผู้ใช้: n/a
คำอธิบาย
เวิร์กโฟลว์ในบริการสุขภาพได้สร้างข้อความซึ่งเกินขีดจำกัดขนาด และได้ถูกละทิ้งไป


หมายเหตุ การเพิ่มขีดจำกัดสามารถส่งผลกระทบประสิทธิภาพของกลุ่มที่จัดการ เป็นเช่นนี้ เพราะการขึ้นค่าตอบแทนนี้ทำให้ค้นพบข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวม โดยเซิร์ฟเวอร์การจัดการ และเซิร์ฟเวอร์จัดการรากมากมาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2616936 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Operations Manager 2007 Service Pack 1
Keywords: 
kbmt KB2616936 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2616936

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com