หมายเลขบทความ (Article ID): 2607607 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

มีชุดภาษาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และ Windows RT แล้ว เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งชุดภาษาจากแผงควบคุม ถ้าชุดภาษาไม่พร้อมใช้งานในแผงควบคุม คุณสามารถค้นลิงก์ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ของ Windows ที่เรากล่าวถึงในส่วน "ดาวน์โหลดชุดภาษาจากเว็บไซต์ของ Windows"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตั้งชุดภาษา และเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของ Windows จากแผงควบคุม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ในหน้า Start พิมพ์ language และตรวจสอบว่าขอบเขตการค้นหาถูกตั้งค่าเป็น Settings (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991813

 2. ในหน้าต่าง ผลลัพธ์ คลิกหรือแตะ ภาษา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991814

 3. ในหน้าต่าง เปลี่ยนการกำหนดลักษณะภาษา คลิกหรือแตะ เพิ่มภาษา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991815

 4. เรียกดูหรือค้นหาภาษาที่คุณต้องการติดตั้ง

  เช่น เลือก Catalan แล้วคลิกหรือแตะ เพิ่ม Catalan จะถูกเพิ่มเป็นอีกหนึ่งภาษาของคุณ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991816

 5. ในหน้าต่าง เปลี่ยนการกำหนดลักษณะภาษา คลิกหรือแตะ ตัวเลือก ถัดจากภาษาที่คุณเพิ่ม (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991817

 6. ถ้ามีชุดภาษาของภาษาของคุณให้ดาวน์โหลด คลิกหรือแตะ ดาวน์โหลดและติดตั้งชุดภาษา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991818

 7. เมื่อติดตั้งชุดภาษาแล้ว ภาษาจะแสดงเป็นภาษาที่มีอยู่สำหรับใช้เป็นภาษาแสดงผลบน Windows (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991819

 8. เพื่อใช้ภาษานี้เป็นภาษาแสดงผล เลื่อนภาษาที่ต้องการไว้บนสุดของรายการ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991820

 9. ออกจากระบบและกลับเข้าใช้งานระบบอีกครั้งเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของ Windows มีผลใช้ได้
หมายเหตุ
 • ต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในการติดตั้งชุดภาษา
 • ถ้าคุณติดตั้งชุดภาษาเพิ่มเติมจำนวนมาก อาจส่งผลต่อพื้นที่ดิสก์และประสิทธิภาพการทำงานของระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะส่งผลต่อพื้นที่ดิสก์และประสิทธิภาพการทำงานของระบบในระหว่างการให้บริการ เช่น การติดตั้งชุดบริการ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณเพิ่มชุดภาษาเพียงชุดเดียวเท่านั้นให้กับคอมพิวเตอร์ถ้าคุณจะใช้ชุดภาษา
 • ชุดภาษายังอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายที่ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันสามารถเลือกภาษาที่ใช้แสดงได้แตกต่างกันด้วย ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้รายหนึ่งสามารถเลือกดูกล่องโต้ตอบ เมนู และข้อความอื่นๆ ในภาษาญี่ปุ่น ขณะที่ผู้ใช้รายอื่นสามารถเลือกดูเนื้อหาเดียวกันในภาษาฝรั่งเศสได้
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ดาวน์โหลดชุดภาษาจากเว็บไซต์ของ Windows

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ชุดภาษาจะไม่พร้อมใช้งานในบางครั้ง และคุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดในแผงควบคุมได้ หากคุณพบปัญหานี้ ให้ลองค้นหาและดาวน์โหลดชุดภาษาที่คุณต้องการ บนเว็บไซต์ของ Windows ต่อไปนี้ 
ชุดภาษา 
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีถอนการติดตั้งชุดภาษา

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
เมื่อต้องการติดตั้งชุดภาษา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในหน้า Start พิมพ์ language และตรวจสอบว่าขอบเขตการค้นหาถูกตั้งค่าเป็น Settings (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991821

 2. ในหน้าต่าง ผลลัพธ์ คลิกหรือแตะ ภาษา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991822

 3. ในหน้าต่าง เปลี่ยนการกำหนดลักษณะภาษา คลิกหรือแตะ ตัวเลือก ถัดจากภาษาที่คุณต้องการเปลี่ยน คุณต้องตรวจสอบว่าชุดภาษาที่คุณต้องการลบออกไม่ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถลบภาษาดั้งเดิมที่ติดตั้งโดย Windows (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991823

 4. ถ้าไม่สามารถถอนการติดตั้งชุดภาษาได้ ลิงก์ไปยังถอนการติดตั้งชุดภาษาจะแสดงขึ้น คลิกหรือแตะ ถอนการติดตั้งชุดภาษา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2991824

 5. ทำตามคำแนะนำในการถอนการติดตั้งภาษา

หมายเหตุ
 • ต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลระบบในการถอนการติดตั้งชุดภาษา
 • ชุดภาษาที่ติดตั้งโดยใช้ Language Control Panel สามารถถอนการติดตั้งได้ถ้าไม่ได้ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 • หลังจากถอนการติดตั้งชุดภาษาแล้ว ผู้ใช้อื่นๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันจะไม่สามารถใช้ชุดภาษานั้น
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อกำหนดในการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้งหลังจากติดตั้งหรือถอนการติดตั้งชุดภาษา
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

วิธีการเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของแอป Windows Store ที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
หลังจากที่คุณติดตั้งชุดภาษาและเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดงของ Windows คุณอาจสังเกตเห็นแอป Windows Store ที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้ว เช่น Weather หรือ Maps ไม่เปลี่ยนไปใช้ภาษาใหม่ที่ใช้แสดงตั้งแต่แรก  เมื่อคุณเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง แอป Windows Store ในตัวจะยังไม่ดาวน์โหลดแฟ้มทรัพยากรของภาษาที่สอดคล้องกันที่ต้องใช้เพื่อการแสดงผลในภาษาใหม่  หากคุณเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows เอาไว้ แฟ้มทรัพยากรภาษาสำหรับแอปเหล่านี้ก็จะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับปรุงของ Windows ที่คุณกำหนดเวลาไว้ครั้งถัดไป จากนั้นแคชของเมตาดาต้าของแอปจะต้องปรับปรุงก่อนที่จะแอป Windows Store ในตัวจะแสดงผลในภาษาใหม่ในที่สุด  กระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในกรณีที่คุณเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติของ Windows เอาไว้ แต่โดยทั่วไปแล้วกระบวนการนี้จะต้องใช้เวลาสองถึงสามวันจึงจะเสร็จสิ้น

ถ้าคุณต้องการให้แอป Windows Store ที่ติดตั้งไว้ก่อนแล้วแสดงผลในภาษาใหม่ทันที คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโปรไฟล์ของผู้ใช้บางส่วน และจากนั้นดูแอปในบัญชีผู้ใช้ที่สร้างขึ้นใหม่  โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อติดตั้งภาษาใหม่ที่ใช้แสดงแล้ว ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ แล้วเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของผู้ดูแลระบบ
 2. ตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงใหม่ของ Windows โดยปฏิบัติดังนี้
  1. จากหน้าจอเริ่ม พิมพ์ Windows Update แล้วเลือก Windows Update
  2. แตะหรือคลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุง
 3. ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงใหม่ที่ค้นหาได้จากการแตะหรือคลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง
 4. ตรวจสอบว่าการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณถูกต้อง แอป Windows Store บางอย่างใช้การตั้งค่านี้เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:
  1. เปิด แผงควบคุม
  2. เคาะหรือคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค
  3. แตะหรือคลิก เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง
  4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งหลักของคุณจากเมนูแบบเลื่อนลง แล้วแตะหรือคลิก ตกลง
 5. เปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอต้อนรับและบัญชีผู้ใช้ใหม่เป็นภาษาใหม่ที่ใช้แสดงด้วยวิธีการต่อไปนี้
  1. เปิด แผงควบคุม
  2. เคาะหรือคลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค
  3. แตะหรือคลิก ภูมิภาค แล้วแตะหรือคลิกแท็บ การบริหารระบบ
  4. ภายใต้หน้าจอต้อนรับและบัญชีผู้ใช้ใหม่ แตะหรือคลิก  คัดลอกการตั้งค่า... และอนุมัติถ้าคุณได้รับพร้อมท์
  5. ภาษาใหม่ที่ใช้แสดงของคุณ ภาษาสำหรับการป้อนค่า รูปแบบ และตำแหน่งที่ตั้งควรอยู่ในรายการภายใต้ "ผู้ใช้ปัจจุบัน" ถ้าถูกต้อง ให้เลือกช่องเพื่อคัดลอกการตั้งค่าปัจจุบันของคุณไปยัง  หน้าจอต้อนรับและบัญชีระบบ และ บัญชีผู้ใช้ใหม่ จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง
 6. สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ด้วยวิธีต่อไปนี้
  1. ใช้นิ้วกวาดจากขอบด้านขวาของหน้าจอเข้ามา แตะ การตั้งค่า แล้วแตะ เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี (หากคุณใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมด้านล่างขวาของหน้าจอ แล้วเลื่อนตัวชี้เมาส์ขึ้น คลิก การตั้งค่า แล้วคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าพีซี)
  2. แตะหรือคลิก บัญชี แล้วแตะหรือคลิก บัญชีอื่นๆ
  3. แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชี
  4. ป้อนข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลนี้สำหรับการเข้าสู่ระบบของ Windows ซึ่งสามารถทำได้สี่วิธี ดังนี้
   • ถ้าบุคคลที่คุณกำลังเพิ่มมีบัญชี Microsoft อยู่แล้ว ก็สามารถป้อนได้ทันที
   • ถ้าบุคคลที่คุณกำลังเพิ่มไม่มีบัญชีของ Microsoft คุณก็สามารถใช้ที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อสร้างบัญชีได้ ป้อนที่อยู่อีเมลที่บุคคลนั้นใช้บ่อยที่สุด
   • ถ้าบุคคลที่คุณกำลังเพิ่มไม่มีที่อยู่อีเมล ให้แตะหรือคลิก ลงทะเบียนเพื่อขอที่อยู่อีเมลใหม่ ที่อยู่อีเมลของใหม่ใช้งานได้ฟรี
   • ถ้าบุคคลที่คุณกำลังเพิ่มเป็นเด็ก ให้แตะหรือคลิก เพิ่มบัญชีของเด็ก
  5. ทำตามคำแนะนำเพื่อให้เสร็จสิ้นการตั้งค่าบัญชี

หลังจากที่คุณลงชื่อออกจากบัญชีปัจจุบันและลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ใหม่ แอป Windows Store ของคุณควรจะปรากฏในภาษาใหม่ แอป Windows Store บนบัญชีผู้ใช้ที่มีอยู่ของคุณจะปรากฏในภาษาใหม่ที่ใช้แสดง หลังแคชเมตาดาต้าของแอปได้รับการปรับปรุง ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาหลายวัน
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2607607 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
Keywords: 
kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com