Identifikator ?lanka: 2607607 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Jezi?ki paketi su dostupni za ra?unare na kojima je instaliran Windows 8 ili Windows RT. Jezi?ki paketi se instaliraju pomo?u kontrolne table za jezike na radnoj povr?ini.

Vi?e informacija o jezi?kim paketima potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Jezici u operativnim sistemima Windows 8 i Windows RT

Dodatne informacije

Instaliranje jezi?kog paketa i promena Windows jezika prikaza

Da biste preuzeli i instalirali jezi?ki paket, sledite ove korake:
 1. Na stranici Po?etak (Start) unesite jezik (language) i uverite se da je opseg pretrage postavljen na Postavke (Settings). (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).


  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 2. U oknu Rezultati (Results), kliknite ili dodirnite stavku Jezik (Language). (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 3. U oknu Promena ?eljenih opcija za jezik (Change your language preferences), kliknite ili dodirnite Dodaj jezik (Add a language). (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 4. Tra?ite jezik koji ?elite da instalirate.

  Na primer, izaberite Katalonski (Catalan), a zatim kliknite na ili dodirnite dugme Dodaj (Add). Katalonski je sada dodat kao jedan od va?ih jezika. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 5. U oknu Promena ?eljenih opcija za jezik kliknite na ili dodirnite Opcije pored jezika koji ste dodali. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 6. Ako je jezi?ki paket dostupan za preuzimanje za va? jezik, kliknite na ili dodirnite vezu Preuzmi i instaliraj jezi?ki paket. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 7. Kada je jezi?ki paket instaliran, jezik se prikazuje kao dostupan za kori??enje za Windows jezik prikaza. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 8. Da bi ovaj jezik postao va? jezik prikaza, pomerite ga na vrh liste jezika. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 9. Odjavite se, a zatim se ponovo prijavite na Windows da bi se promena primenila.
Napomene
 • Potrebna su administratorska prava da bi se instalirao jezi?ki paket.
 • Ako instalirate mnogo dodatnih jezi?kih paketa, to uti?e na prostor na disku i performanse sistema. Ta?nije, na prostor na disku i performanse sistema uti?u operacije servisiranja, na primer instalacije servisnih paketa. Zbog toga se preporu?uje da na ra?unar dodate jezi?ki paket samo ako ?ete ga koristiti.
 • Jezi?ki paketi tako?e omogu?avaju ve?em broju korisnika koji dele ra?unar da izaberu razli?ite jezike prikaza. Na primer, jedan korisnik mo?e izabrati da dijaloge, menije i drugi tekst vidi na japanskom dok drugi korisnik mo?e izabrati da isti sadr?aj vidi na francuskom.

Deinstaliranje jezi?kog paketa

Da biste deinstalirali jezi?ki paket, sledite ove korake:
 1. Na stranici ?Po?etak? (Start) unesite jezik (language) i uverite se da je opseg pretrage postavljen na Postavke (Settings). (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 2. U oknu Rezultati, kliknite ili dodirnite stavku Jezik. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 3. U oknu Promena ?eljenih opcija za jezik kliknite na ili dodirnite Opcije pored jezika koji ?elite da promenite. Samo se uverite da se ne koristi jezi?ki paket koji ?elite da uklonite. Imajte u vidu da ne mo?ete da uklonite originalan jezik instalacije operativnog sistema Windows. (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 4. Ako je mogu?e deinstalirati jezi?ki paket, prikaza?e se veza do deinstalacije jezi?kog paketa. Kliknite na ili dodirnite vezu Deinstaliraj jezi?ki paket (Uninstall language pack). (Snimak ovog koraka je prikazan ispod).

  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  Snimak ovog koraka

 5. Pratite uputstva da biste deinstalirali jezik.

Napomene
 • Potrebna su administratorska prava da bi se deinstalirao jezi?ki paket.
 • Jezi?ki paketi koji su instalirani kori??enjem jezi?ke kontrolne table mogu da se deinstaliraju ako se trenutno ne koriste.
 • Ako deinstalirate jezi?ki paket, drugi korisnici na istom ra?unaru ne mogu da koriste taj jezi?ki paket

Zahtev za ponovno pokretanje

Mo?da ?ete morati da ponovo pokrete ra?unar nakon instaliranja ili deinstaliranja jezi?kog paketa.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2607607 - Poslednji pregled: 25. mart 2014. - Revizija: 7.0
Odnosi se na:
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows RT
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbinfo kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner KB2607607

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com