Straipsnio ID: 2607576 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Jei kompiuteryje veikia ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?, naudojant taikom?j? program? naujam elementui atidaryti ar ?ra?yti taikomosios programos spartusis s?ra?as gali b?ti niekada nepateikiamas. ?i problema i?kyla, jei s?ra?e jau yra 999 elementai.

?diegus ?? naujinim? bus i?spr?sta ?i problema ir spar?iojo s?ra?o elementai bus rodomi.


Kas yra spartusis s?ra?as?
Spartieji s?ra?ai ? nauja ?Windows 7? funkcija ? yra v?liausiai atidaryt? element?, pvz., fail?, aplank? ar ?iniatinklio svetaini?, s?ra?ai, kuriuos tvarko ta programa, kuri? naudojate jiems atidaryti. Spart?j? s?ra?? galite naudoti elementams atidaryti. Be to, jame galite prisegti savo parankinius, kad gal?tum?te greitai rasti kasdien naudojamus elementus. Toliau pateiktame paveiksl?lyje parodytas pa?ym?tas spartusis s?ra?as:
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2688743

Daugiau informacijos, kaip naudoti spart?j? s?ra??, ?r. ?iame straipsnyje:
Spar?iojo s?ra?o naudojimas programoms ir elementams atidaryti

Pastaba. Naudojant ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? spar?iajame s?ra?e rodoma ne daugiau kaip 999 elementai, neatsi?velgiant ? tai, kiek element? jame yra i? tikr?j?.

Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus spar?iajame s?ra?e rodoma 10 kiekvienos programos element?. Nor?dami sukonfig?ruoti spar?iajame s?ra?e rodom? element? skai?i?, atlikite toliau nurodytus veiksmus. Spustel?kite ?ia, nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?samias instrukcijas su paveiksl?liais

DAUGIAU INFORMACIJOS

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?iuos failus:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb? (gali b?ti angl? k.)
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo failo paskelbimo dien? pasiekiam? naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

B?tinieji komponentai

Norint taikyti ?? naujinim?, j?s? kompiuteryje turi veikti viena i? ?i? operacini? sistem?:
 • ?Windows 7?
 • ?Windows 7? 1 pakeitim? paketas (SP1)
 • ?Windows Server 2008 R2?
 • ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1)
Daugiau informacijos, kaip gauti ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paket?, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
976932 Informacija apie ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paket?

Registro informacija

Norint naudoti ?iame pakete esant? naujinim? nereikia atlikti pakeitim? registre.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Informacija apie fail?

Spustel?kite ?ia, nor?dami per?i?r?ti arba pasl?pti i?sami? informacij?
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2607576 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. kovo 12 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip KB2607576

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com