Internet Explorer ไม่มีไฟล์กราฟิกในรูปแบบที่เหมาะสม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 260650 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคลิกการบันทึกรูปภาพเป็นปุ่มสำหรับแฟ้มกราฟิกใน Microsoft Internet Explorer คุณอาจไม่สามารถบันทึกแฟ้มเป็นแฟ้ม.bmp เท่านั้นแม้ว่าแฟ้มอยู่ในรูปแบบอื่น (เช่นแฟ้ม GIF หรือ JPEG) ได้ ชื่อแฟ้มอาจปรากฏเป็น "Untitled"

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
  • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าแคชของหน้าอินเทอร์เน็ตชั่วคราวของคุณเต็ม
  • ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณมี"ไม่บันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์" เลือกในเครื่องมือ อ็อพชัน แท็บขั้นสูง และมีการโหลดเพผ่านการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (https)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้สาเหตุอื่น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
250747คลิกขวาที่ การเลือก "บันทึกรูปภาพเป็น" ไม่สามารถบันทึกรูปที่ มีนามสกุลที่ถูกต้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ขึ้นอยู่กับการระบุสาเหตุของปัญหา ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

วิธีที่ 1:

ลบแฟ้มชั่วคราวของอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการทำเช่นนั้น คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตคลิกการทั่วไปแท็บ และจากนั้น คลิกการลบแฟ้มปุ่ม

หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหาโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว คลิกตัวเลือกในการเครื่องมือเมนู คลิกการทั่วไปแท็บ แล้วคลิกการตั้งค่า. ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันปรากฏขึ้นในการการตั้งค่ากล่องโต้ตอบ

วิธีที่ 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา คลิกเครื่องมือคลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ตคลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์คลิกมุมมอง กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกฟื้นฟู. กระบวนการอย่าบันทึกเพจที่เข้ารหัสลับลงดิสก์กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้การการรักษาความปลอดภัยส่วน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" ของบทความนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 260650 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Windows Millennium Edition
    • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbgraphic kbprb kbmt KB260650 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260650

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com