วิธีการเพิ่มกล่องโต้ตอบเป็น "การดาวน์โหลดแฟ้ม" สำหรับชนิด MIME ของล่า

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 260519
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

เมื่อคุณใช้เอกสารจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจต้องทันทีแสดงพร้อมท์ให้ผู้ใช้สามารถบันทึกแฟ้มลงในดิสก์ของผู้ใช้ โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดในเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม สำหรับ(ส่วนขยาย Multipurpose Internet Mail ของ) ของ MIME ชนิดรู้จักเช่น Microsoft Word ("แอพลิเค ชัน/ms-คำ"), ลักษณะการทำงานเริ่มต้นคือการ เปิดเอกสารใน Internet Explorer

คุณสามารถใช้ส่วนหัวของเนื้อหา-disposition แทนที่ลักษณะการทำงานเริ่มต้น รูปแบบของที่อยู่:
Content-disposition: attachment; filename=fname.ext
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

disposition เนื้อหาที่มีส่วนขยายการโพรโทคอล MIME ที่แนะนำให้เป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ใช้ MIME ในวิธีการที่มันควรแสดงแฟ้มที่แนบ ช่วงของค่าที่ถูกต้องสำหรับ disposition เนื้อหาที่จะกล่าวถึงในการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1806 (ให้ดูที่ส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้) บทความนี้มุ่งอาร์กิวเมนต์ "เอกสารแนบ" ที่แนะนำให้ผู้ทำหน้าที่ของผู้ใช้ (ในกรณีนี้ Internet Explorer) จะบันทึกแฟ้มลงดิสก์แทนการบันทึกแบบอินไลน์

เมื่อ Internet Explorer ได้รับหัวข้อ มัน raises เป็นดาวน์โหลดแฟ้มกล่องโต้ตอบที่กล่องชื่อของแฟ้มจะบรรจุโดยอัตโนมัติ ด้วยชื่อของแฟ้มที่ระบุในหัวข้อ (บันทึกย่อ โดยการออกแบบเป็น ไม่มีวิธีการใช้คุณลักษณะนี้เพื่อบันทึกเอกสารของผู้ใช้คอมพิวเตอร์โดยไม่พร้อมท์ให้เขาหรือเธอสำหรับการบันทึกเป็นตำแหน่งที่ตั้ง)

มีสองวิธีที่คุณสามารถใช้ Internet Explorer เพื่อระบุส่วนหัวของ disposition เนื้อหาของแฟ้ม: statically และแบบไดนามิก

เมื่อต้องการใช้หัวข้อแบบไดนามิก สร้างเป็น Active Server หน้า (ASP) แฟ้มที่จะบันทึกเอกสารออกจากเบราว์เซอร์ ใช้วิธีการ Response.AddHeader เพื่อเพิ่มส่วนหัวของเนื้อหา-disposition ตัวอย่าง::
Response.AddHeader "content-disposition","attachment; filename=fname.ext"
				
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเขียนแบบไบนารีสำหรับเอกสาร nontext มีอยู่ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
193998วิธีการอ่าน และแสดงข้อมูลไบนารีใน ASP
เทคนิคนี้จะเหมาะเมื่อคุณต้องการป้องกันการเก็บเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งที่อยู่ภายนอกของเว็บราก

การใช้หัวข้อ statically คลิกขวาเอกสารในอินเทอร์เน็ตบริการ Manager แล้ว เลือกคุณสมบัติ. เลือกการส่วนหัว httpแท็บ และป้อนหัวข้อ disposition เนื้อหาที่มี ทำงานนี้ได้ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการใช้ disposition เนื้อหาแฟ้มบางอย่างในระบบของคุณเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมีค่าผลิตของ ASP

โปรดสังเกตว่า วิธีการแก้ไขปัญหานี้จะไม่ทำงานใน Internet Explorer 4.01 เนื่องจากการเป็นจุดบกพร่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
182315การแก้ไข: เนื้อหา-Disposition: ไม่บังคับการโต้ตอบที่มีการดาวน์โหลดแฟ้ม

ข้อมูลอ้างอิง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ disposition เนื้อหา การร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1806 เว็บไซต์ต่อไปนี้ของอินเทอร์เน็ต Engineering บังคับใช้งาน (IETF):
http://www.ietf.org/rfc/rfc1806.txt
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้วิธีแก้ไขปัญหาสำหรับ Microsoft Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/ie/default.aspx

http://support.microsoft.com/iep

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 260519 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhowto kbnavigation kbmt KB260519 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260519
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com