คีย์รีจิสทรี SendPort DNS ไม่สามารถใช้งานตามที่คาดการณ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 260186 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณปรับรุ่นของคุณใช้ Microsoft Windows NT 4.0 คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการชื่อโดเมน (DNS) Windows 2000 คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชื่อ

ถ้าคุณหยุดบริการ DNS แล้ว และการตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\SendPort

ค่าชนิด: REG_DWORD
ค่าในตำแหน่งทศนิยม: 53
ตามที่อธิบายไว้ในทรัพยากร Kit การ Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณเริ่มการให้บริการ DNS:
เซิร์ฟเวอร์ dns ที่ไม่สามารถเริ่มการทำงานกับข้อผิดพลาดของระบบ 6 - หมายเลขการอ้างอิงไม่ถูกต้อง
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ใน Event Viewer:
รหัสเหตุการณ์: 407
แหล่งที่มา: DNS
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่สามารถผูกซ็อกเก็ตเดตาแกรม (UDP) เพื่อ [ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์] ข้อมูลมีข้อผิดพลาด

รหัสเหตุการณ์: 408
แหล่งที่มา: DNS
คำอธิบาย: เซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่สามารถเปิดซ็อกเก็ตที่อยู่ที่ [ที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์] ตรวจสอบว่า ที่อยู่ IP ที่ถูกต้องบนเครื่องนี้ ถ้าไม่ถูกต้องในการใช้กล่องโต้ตอบของอินเทอร์เฟซภายใต้สมบัติของเซิร์ฟเวอร์ตัวใน DNS จัดการการเอาออกจากรายการของ IP interfaces แล้ว หยุด และเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DNS (ถ้านี้มีอินเทอร์เฟซ IP เฉพาะบนเครื่องนี้ และอาจไม่มีการเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ DNS เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดนี้ ในกรณีที่เอาค่า DNS\Parmeters\ListenAddress ในหัวข้อการบริการของรีจิสทรีและการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่) ถ้านี่คือที่อยู่ IP ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องจักรนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีโปรแกรมอื่น ๆ ประยุกต์ (ตัวอย่างเช่นอื่น DNS เซิร์ฟเวอร์) กำลังรันอยู่ที่จะพยายามที่จะใช้พอร์ต DNS
หมายเหตุ:: เซิร์ฟเวอร์ DNS การเริ่มทำงานอย่างที่คาดไว้หากคุณตั้งค่ารีจิสทรีคีย์ SendPort กับค่าอื่นที่ไม่ใช่ 53

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะการทำงาน DNS ใน Windows 2000

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอททริบิวของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date    Time  Version     Size  File name Platform
  ---------------------------------------------------------------
  06/13/2000 03:47p 5.0.2195.2096  321,296 Dns.exe  Intel
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ก่อนมีแก้ไขปัญหานี้ใน Windows 2000 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

windows 2000 DNS ใช้พอร์ต ephemeral เป็นพอร์ตแหล่งที่มาในคำถาม iterative ข้อจากเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 DNS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ราก และ Windows NT 4.0 และ implementations ผูกของ DNS ใช้โพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) พอร์ต 53 เนื่องจากความตัวนี้ คุณจำเป็นต้องปล่อยให้การพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมด ephemeral เปิดเมื่อคุณกำหนดค่าไฟร์วอลล์หรือเราเตอร์รายการควบคุมการเข้าถึง (ACL)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Windows 2000 และ hotfix ของ Windows 2000 พร้อมกัน โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
249149การติดตั้ง Microsoft Windows 2000 และ Hotfix ของ Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 260186 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbdns kbenv kberrmsg kbfix kbwin2000presp2fix kbmt KB260186 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:260186

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com