Khng th? in t? d?u nh?c l?nh ho?c chng tr?nh MS-DOS v?i my in USB

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 259939
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng m?t MS-DOS c?a s? ho?c MS-MS-DOS-d?a chng tr?nh, b?n c th? khng th? in ra my in c s? d?ng m?t k?t n?i Universal Serial Bus (USB).

NGUYN NHN

Epson M? ? xc nh?n r?ng m?t s? mu s?c bt Stylus v Stylus Photo lo?t phun m s? d?ng cc k?t n?i USB ny khng tng thch v?i m?t s? cc chng tr?nh MS-MS-DOS-d?a.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, ch?n m?t m h?nh Epson LQ tng thch ho?c dot matrix my in nh my in c?a b?n. Tuy nhin, MS-MS-DOS-d?a chng tr?nh ph?i bao g?m m?t tr?nh i?u khi?n cho my in. Khi b?n in t? m?t d?u nh?c l?nh ho?c lpt1.dos, c?ng khng ?c h? tr?. N?u my in bao g?m c? song song v USB giao di?n, k?t n?i my in b?ng cch s? d?ng m?t c?ng song song.

THNG TIN THM

Vui l?ng truy c?p trang web Epson M? h? tr? Web cho bi?t thm thng tin trn my in c?a b?n c? th?:
http://support.Epson.com
Microsoft cung cp thng tin lin h cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 259939 - L?n xem xt sau cng: 21 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
kbprb kbprint kbmt KB259939 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:259939

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com