การแก้ไข: งานตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL แบบสุ่มหยุดเมื่อคุณจัดตารางเวลางานที่จะรันในอดีตเที่ยงคืนในวันที่เฉพาะเจาะจง ใน SQL Server 2005 หรือ ใน SQL Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2598903 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 เป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และรุ่นที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณกำหนดค่างาน SQL เซิร์ฟเวอร์แทนการเรียกใช้ผ่านเที่ยงคืนในวันที่เฉพาะเจาะจงใน Microsoft SQL Server 2005 งานแบบสุ่มหยุดในช่วงหลังจากนั้นทำงานที่ผ่านมาเป็นเวลา 00:00 อย่างไรก็ตาม งานเริ่มทำงานในวันที่จัดกำหนดการไว้ถัดไป

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณจัดตารางเวลางาน SQL เซิร์ฟเวอร์แทนการเรียกใช้งานจาก 22:00 02:00 ในวันจันทร์ อังคาร ในวันพุธ ในวันพฤหัสบดี และ ในวันศุกร์ นอกจากนี้ คุณกำหนดความถี่ในการทุก 15 นาที ในสถานการณ์สมมตินี้ งานอาจหยุดเพียง 23:45 ในวันจันทร์แล้ว ดำเนินต่อเวลา 22:00 ในวันอังคาร

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005 เท่านั้นถ้าคุณติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • แพคเกจปรับปรุง 13 สำหรับ SQL Server 2005 บริการแพคเกจ 3 (SP3) หรือเป็นแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมในภายหลังสำหรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2005 บริการแพคเกจ 4 (SP4) หรือเป็นแพคเกจการปรับปรุงที่สะสมในภายหลังสำหรับ SP4 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2494112 ที่มีการระบุไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS11-049 สำหรับ SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2494112 MS11-049: คำอธิบายเกี่ยวกับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 QFE: 14 มิถุนายน 2011

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 16 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2582282 แพ็คเกจการปรับปรุง 16 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มีอยู่ใน SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขปัญหาการนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 สร้าง SQL Server 2008 ที่นำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 ถูกสร้างขึ้นสำหรับการระบุ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับใน SQL Server เซอร์วิสแพ็คถูกรวมในเซอร์วิสแพ็คถัดไปของเซิร์ฟเวอร์ SQL

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

SQL Server 2005

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอเพื่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SP3 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SQL Server 2005 SP4 ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนนำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่อง วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'
SQL Server 2005 SP4
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มLCID
sqlsvc90.dll2005.90.5295.010428815-Aug-1123:15x 861033
sqlsvc90.dll2005.90.5295.013040015-Aug-11 23:22x 641033
sqlsvc90.dll2005.90.5295.037718416-Aug-112:08IA-641033
SQL Server 2005 SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มLCID
sqlsvc90.dll2005.90.4342.010428815-Aug-1118:48x 861033
sqlsvc90.dll2005.90.4342.013040015-Aug-1120:14x 641033
sqlctr90.dll2005.90.4342.012886416-Aug-111:02IA-641033


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2598903 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
  • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise X64 Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition for Itanium Based Systems
  • Microsoft SQL Server 2005 Standard X64 Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2598903 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2598903

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com