คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Excel 2007 ทำแพคเกจ (Excel x none.msp กราฟ x none.msp, Oart x none.msp, Oartconv x none.msp, Xlconv x none.msp): 7 มีนาคม 2012

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2598032 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Office Excel 2007 ที่ลงวันที่ 7 มีนาคม 2012

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

สมมติว่า คุณมีสมุดงานที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงที่อ้างอิงไปสมุดงานภายนอกที่อยู่บนไดรฟ์ที่แมป เมื่อคุณเปิดสมุดงาน โดยใช้เส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) ใน Excel 2007 อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

สมุดงานนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงอย่าง น้อยหนึ่งที่ไม่สามารถปรับปรุง

หมายเหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ปรับปรุงการติดตั้งทั้งหมดของ Excel 2007 กับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2598032 และติดตั้งทั้งหมดของ 2010 Excel กับแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2597940 ก่อนที่คุณพยายามใช้แฟ้มที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเส้นทาง UNC ระหว่างคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ถ้าคุณบันทึกสมุดงานที่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังเส้นทาง UNC ใน Excel รุ่นที่ปรับปรุงใหม่ แล้ว คุณเปิดสมุดงานใน Excel ที่ไม่มีการปรับปรุงรุ่น อ้างอิงการเชื่อมโยงไปยังที่อยู่ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณบันทึกสมุดงานที่ประกอบด้วย \\server\share\main\Book1.xlsx การเชื่อมโยงใน Excel รุ่นที่ปรับปรุงใหม่ แล้ว คุณเปิดสมุดงานใน Excel ที่ไม่มีการปรับปรุงรุ่น เชื่อมโยงถึง \\server\main\Book1.xlsx อยู่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

A โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์ เมื่อต้องแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้ข้อมูลนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในที่นี้เท่านั้น บทความ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณอยู่ ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่รุนแรง เราขอแนะนำให้ คุณรอถัดไป ปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน สำหรับการดาวน์โหลด มีส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของรายการนี้ บทความของ Knowledge Base หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft การบริการลูกค้าและวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือไม่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ใช้จ่ายปกติ จะใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมดของการบริการลูกค้าของ Microsoft และ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือเมื่อต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชม เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาสำหรับ ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็นเพราะการ ไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีชุด Microsoft Office โปรแกรม 2007 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
949585 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับชุดโปรแกรม Office 2007

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่ซอฟต์แวร์ก่อนหน้า โปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์เมื่อต้องการได้อย่างสมบูรณ์ นั้น รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องแก้ไข ปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้เป็นแพคเกจ Microsoft Windows Installer เพื่อติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะถูกแสดงในรูปแบบเวลา (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Office-kb2598032-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6658.500228,262,7681 12 มีนาคม22:45

ข้อมูลแฟ้ม.msp ของ Microsoft Windows Installer

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Excel x none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,102,8481 12 มีนาคม0:02
กราฟ x none.mspไม่เกี่ยวข้อง1,795,5841 12 มีนาคม0:02
Oart x none.mspไม่เกี่ยวข้อง7,697,9201 12 มีนาคม0:02
Oartconv x none.mspไม่เกี่ยวข้อง4,283,3921 12 มีนาคม0:02
Xlconv x none.mspไม่เกี่ยวข้อง8,466,4321 12 มีนาคม0:02

ข้อมูลแฟ้ม Excel x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Excel.exe12.0.6658.500218,369,83229 12 กุมภาพันธ์21:12

ข้อมูลแฟ้มกราฟ x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Graph.exe12.0.6658.50002,534,2008 12 กุมภาพันธ์12:59

ข้อมูลแฟ้ม Oart x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Oart.dll12.0.6658.500016,151,8409 12 กุมภาพันธ์13:06

Oartconv x none.msp แฟ้มข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Oartconv.dll12.0.6658.50008,581,4328 12 กุมภาพันธ์13:25

Xlconv x none.msp แฟ้มข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Excelcnv.exe12.0.6658.500015,148,3288 12 กุมภาพันธ์13:39

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ หมายเลขเพื่อดูการบทความต่อไปนี้ให้คลิก บทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2598032 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbhotfixserver kbautohotfix kbmt KB2598032 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2598032

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com