การแก้ไข: ตัวสร้างรายงาน 3.0 หยุดการตอบสนองถ้า SSRS 2008 R2 ใช้การรับรองความถูกต้องของฟอร์ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2597229 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อ Microsoft SQL Server 2008 R2 รายงานโปรแกรมสร้าง 3.0 ที่เชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงาน (SSRS 2008 R2), 3.0 ตัวสร้างรายงานอาจหยุดการตอบสนองถ้า SSRS 2008 R2 ใช้การรับรองความถูกต้องของฟอร์ม นอกจากนี้ 3.0 ตัวสร้างรายงานไม่คืนการควบคุมในสถานการณ์นี้

หมายเหตุ เมื่อต้องการกู้คืนจากปัญหานี้ ด้วยตนเองหยุดกระบวนการ MSReportBuilder.exe

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเข้าถึงขีดจำกัดสำหรับจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อที่อยู่ระหว่างตัวสร้างรายงานและตัวอย่างของ SSRS 2008 R2

เมื่อ 3.0 ตัวสร้างรายงานส่งการร้องขอเว็บไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน 3.0 ตัวสร้างรายงานปล่อยการเชื่อมต่อที่ขีดเส้นใต้

การแก้ไข

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

แก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในแพคเกจการปรับปรุง 10 อันดับแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591746 แพ็คเกจการปรับปรุง 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้การปรับปรุงรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่นำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เพิ่มค่าขีดจำกัดการเชื่อมต่อที่มีการเข้าถึง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

สิ่งสำคัญ เราขอแนะนำให้ คุณสำรองแฟ้ม MSReportBuilder.exe.config ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้
  1. เพิ่มต่อไปนี้ sectionGroup องค์ประกอบ <configsections></configsections>ส่วนของแฟ้ม MSReportBuilder.exe.config สำหรับรายงานโปรแกรมสร้าง 3.0:
    <sectionGroup name="system.net" type="System.Net.Configuration.NetSectionGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> <section name="connectionManagement" type="System.Net.Configuration.ConnectionManagementSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"/> </sectionGroup>
  2. เพิ่มต่อไปนี้ system.net องค์ประกอบ <configuration></configuration>ส่วนของแฟ้ม MSReportBuilder.exe.config สำหรับรายงานโปรแกรมสร้าง 3.0:
    <system.net> <connectionManagement> <add address="*" maxconnection="100"/> </connectionManagement> </system.net>
    หมายเหตุ เมื่อการ maxconnection มีการตั้งค่าการตั้งค่าเป็น 100มีการตั้งค่าขีดจำกัดของการสอบถาม 100 ที่ใช้การเชื่อมต่อที่แยกต่างหาก คุณอาจต้องเพิ่มค่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 R2 รายงานโปรแกรมสร้าง 3.0 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อแบบแผนสำหรับการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2597229 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2597229 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2597229

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com