Straipsnio ID: 2596951 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Kai programos ?Microsoft Office Excel 2007? darbalapyje yra daug fig?r?, ?ymeklio jud?jimas ir slinktis labai sul?t?ja. ?i problema kyla net tada, kai dabartiniame ekrane nepateikta fig?r?.

PRIE?ASTIS

Taip atsitinka, nes ?Excel 2007? darbalapyje i? naujo brai?o visas fig?ras judinant ?ymekl?. ?i problema kyla net tada, kai dabartiniame ekrane nematyti joki? fig?r?. Tod?l automatinis ne ekrane esan?i? fig?r? perskai?iavimas sul?tina ?ymeklio ir slinkties atsakymo laik?. Be to, kuo darbalapyje daugiau fig?r?, tuo l??iau juda ?ymeklis.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, taikykite ?ias kar?t?sias pataisas:

983315 ?Office 2007? sistemos kar?t?j? patais? paketo apra?as (Oart-x-none.msp, Oartconv-x-none.msp): 2010 m. bir?elio 29 d. (gali b?ti angl? k.)

Registro rakto informacija

Svarbu ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?

Jei ?dieg? kar?t?j? patais? paket? norite, kad paket? ?galintume u? jus, pereikite prie skyriaus Taisyti u? mane. Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus Leisti taisyti pa?iam .

Taisyti u? maneNor?dami ?galinti ?i? kar?t?j? patais? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Taisyti. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlio Taisyti veiksmus.


Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50800


Pastabos.
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu nei tas, kuriame kilo problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba CD disk? ir paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem?? ?.Leisti taisyti pa?iam

?dieg? ?? kar?t?j? patais? paket?, atlikite toliau nurodytus veiksmus, nor?dami j? ?galinti:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit lauke Atidaryti ir spustel?kite Gerai.
 2. Locate and then click the following registry subkey:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel\Options
 3. Meniu Redagavimas nukreipkite ?ymekl? ? Naujas, tada spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
 4. ?veskite EnableFastBoundsCalc ir paspauskite ENTER.
 5. Srityje I?sami informacija de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite EnableFastBoundsCalc, o tada ? Keisti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kite Gerai.
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla naudojant skyriuje ?Taikoma? nurodytus ?Microsoft? produktus.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2596951 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. sausio 20 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Excel 2007
Rakta?od?iai: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme KB2596951

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com