?inomos problemos, su kuriomis gali tekti susidurti ?diegus ?Office 2007? program? paketo SP3, ?Office 2007? serveri? SP3 ar ?SharePoint Services 3.0? SP3

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2591067 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje pateikiamos ?inomos problemos, kurios gali kilti diegiant ?Microsoft Office 2007? program? paketo 3 pakeitim? paket? (SP3), ?Microsoft Office 2007? serveri? 3 pakeitim? paket? (SP3) arba ?Windows SharePoint Services 3.0? 3 pakeitim? paket? (SP3).

DAUGIAU INFORMACIJOS

?inomos problemos ir veikimo keitimai

?diegus ?iuos pakeitim? paketus gali i?kilti toliau nurodyt? problem?.
  • Nor?dami ?diegti ?Microsoft Office 2007? serveri? SP3 kompiuteriuose su ?Windows Server 2008?, ?Svrsetup.dll? failas turi b?ti ?trauktas ? ?Office? administravimo vaizd? naujinim? aplank?. 
  • Naudojant ?Windows SharePoint Services 3.0? SP3 nerodomas grup?s pavadinimas spustel?jus ?io svetain?s puslapio grupi? nustatymo sait? ?traukti visus autentifikuotus vartotojus. Ta?iau visiems autentifikuotiems vartotojams priskiriamos grup?s teis?s.
  • ?Microsoft Office 2007? serveri? kalb? paketo SP3 neatnaujina ispan? kalbos versijos numerio. Ta?iau pakeitim? paketas ?diegtas tinkamai ir ?Microsoft Installer? paketai atnaujinti teisingai.
   Pastaba Versijos numeris 12.4518.1016 nepasikeit?.
  • ?diegus kar?t?j? patais? paket?, apra?yt? ?Microsoft? ?ini? baz?s 983315 straipsnyje, ir tada ?diegus ?Microsoft Office 2007? program? paketo SP3 ?Excel? darbalapiuose, kuriuose yra daug fig?r?, ?ymeklio jud?jimas ir slinktis gali sul?t?ti.
   Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
   2596951 ?ymeklio jud?jimas ir slinktis sul?t?ja, kai programos ?Office Excel 2007? darbalapyje yra daug fig?r?

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2591067 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 28 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Groove Server 2007
 • Microsoft Office Forms Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Expression Web
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2591067

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com