การแก้ไข: ฟังก์ชัน SQLGetDiagRec ไม่กลับข้อผิดพลาดใน SQL Server 2008 R2 ถ้ามากกว่า 2100 พารามิเตอร์ของแบบสอบถามจะถูกส่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2588506 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 เป็นหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • แอพลิเคชันไคลเอนต์ที่ใช้ Microsoft SQL เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมไคลเอ็นต์ 10.0 การเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2008 R2
 • แอพลิเคชันส่งแบบสอบถามที่มีอินสแตนซ์มากกว่า 2100 พารามิเตอร์

  หมายเหตุ แบบสอบถามสนับสนุนมากที่สุดของพารามิเตอร์ 2100
 • แบบสอบถามจะไม่ทำงาน
 • การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ SQLGetDiagRec ฟังก์ชันเรียกรหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ในสถานการณ์สมมตินี้ รหัสข้อผิดพลาด 07002 และข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะไม่คืน:
[Microsoft][SQL เซิร์ฟเวอร์ดั้งเดิมไคล 10.0]นับจำนวนเขตข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาด

นอกจากนี้ ไม่มีรหัสข้อผิดพลาดหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกส่งกลับ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 R2 ใช้การปรับปรุงต่อไปนี้ หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุง รหัสข้อผิดพลาดและข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีการส่งกลับ

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2

แก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ในแพคเกจการปรับปรุง 10 อันดับแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2591746 แพ็คเกจการปรับปรุง 10 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds ถูกสะสม แต่ละรุ่นปรับปรุงใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมดที่รวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่ปรับปรุง เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้การปรับปรุงรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่นำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ SQLGetDiagRec ทำงาน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจุสูงสุดสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL เยี่ยมชมเว็บไซต์ MSDN ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการแบบเพิ่มเติมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897 แบบจำลองแบบเพิ่มหน่วยให้บริการไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server เพื่อจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อแบบแผนสำหรับการปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ SQL คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499 แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2588506 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ตุลาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express with Advanced Services
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Web
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2588506 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2588506

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com