หมายเลขบทความ (Article ID): 258748 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อมูลสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรองรีจิสทรีไว้ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืนรีจิสทรีในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรองข้อมูล เรียกคืน และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

ถ้าคุณต้องการจำกัดจำนวนข้อความ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ที่อาจถูกจัดคิวไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือ Microsoft Windows 2000 SMTP Server คุณสามารถใช้
MaxMessageObjects
รีจิสทรีคีย์ ถ้าถึงขีดจำกัดแล้ว SMTP จะไม่ยอมรับข้อความขาเข้าเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าไม่ได้ติดตั้ง Microsoft Exchange ไว้ในคอมพิวเตอร์ คุณสามารถติดตั้งโปรโตคอล SMTP ใน Internet Information Services (IIS) เมื่อต้องการให้เราติดตั้งโปรโตคอล SMTP ใน Internet Information Services (IIS) โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการสร้างค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการติดตั้งโปรโตคอล SMTP ใน Internet Information Services (IIS) โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50317


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ควรเปิดใช้งานโปรโตคอล SMTP ทันที

หมายเหตุ ตามค่าเริ่มต้น บริการ SMTP จะติดตั้งพร้อมกับ Windows Server 2003 และ Windows 2000

เมื่อต้องการติดตั้ง SMTP ใน IIS ด้วยตนเอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้

คำเตือน อาจเกิดปัญหาร้ายแรง หากคุณแก้ไขรีจิสทรีไม่ถูกต้อง โดยใช้ Registry Editor หรือโดยใช้วิธีอื่น ซึ่งคุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่อาจรับประกันได้ว่าปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง
 1. คลิก Start แล้วคลิก Control Panel
 2. คลิก Add or Remove Programs จากนั้นให้คลิก Add/Remove Windows Components
 3. คลิก Internet Information Services (IIS) แล้วคลิก Details
 4. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย SMTP Service จากนั้นให้คลิก OK
 5. คลิกที่ Next แล้วคลิก Finish
เมื่อต้องการตั้งค่าขีดจำกัดจำนวนข้อความ SMTP ที่สามารถถูกจัดคิวได้ ให้สร้าง
MailMsg
คีย์และตั้งค่า
MaxMessageObjects
DWORD เมื่อต้องการให้เราสร้างคีย์เหล่านั้นให้คุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" ถ้าคุณต้องการสร้างค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการปรับปรุงรีจิสทรีโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ลิงค์ แก้ไขปัญหานี้ แล้วคลิก Run ในกล่องโต้ตอบ File Download และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง

แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50318


หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกการแก้ไขอัตโนมัติในแฟลชไดรฟ์หรือในซีดี จากนั้น คุณสามารถเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

ตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าขีดจำกัดแล้วหรือไม่

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการสร้างค่าเหล่านี้ด้วยตนเอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกที่ Start คลิก Run พิมพ์ regedit แล้วคลิก OK
 2. ขยาย HKEY_LOCAL_MACHINE ขยาย Software และขยาย Microsoft จากนั้นขยาย Exchange
 3. คลิกขวาที่คีย์ Exchange จากนั้นให้คลิก New Key
 4. พิมพ์ MailMsg
 5. คลิกขวาที่คีย์ใหม่นี้ จากนั้นให้คลิก New DWORD Value
 6. คลิกขวาที่ค่าใหม่ แล้วคลิก Rename จากนั้นให้พิมพ์ MaxMessageObjects
 7. คลิกขวาที่ค่า แล้วคลิก Modify จากนั้นให้ตั้งค่าเป็นจำนวนข้อความสูงสุดที่คุณต้องการให้อยู่ในคิว ค่าเริ่มต้น (ถ้าไม่มีคีย์) คือ 100,000 ซึ่งเป็นขีดจำกัดที่แนะนำ
MaxMessageObjects
คีย์จะอ้างอิงถึงจำนวนข้อความจดหมายสูงสุดที่ระบบสามารถจัดสรรได้ เมื่อจำนวนข้อความดังกล่าวอยู่ในคิวในเซิร์ฟเวอร์ ข้อความขาเข้าเพิ่มเติมที่เข้ามาในโปรโตคอล SMTP จะถูกปฏิเสธด้วยข้อผิดพลาด 4xx (ชั่วคราว)

จำนวนข้อความจดหมายจริงที่ถูกจัดสรรจะเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ของ
MaxMessageObjects
ซึ่งมีจำนวนถึง 90,000 ข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มจำนวนรายการมากกว่า 90,000 รายการ ให้ตั้งค่า
MessageObjectsInboundCutoffCount
รีจิสทรีคีย์เป็นค่าที่คุณต้องการ โปรดอย่าตั้งค่า
MessageObjectsInboundCutoffCount
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของคีย์
MaxMessageObjects
เนื่องจากข้อความเพิ่มเติมจะถูกสร้างขึ้นระหว่างการประมวลผลข้อความสำหรับการสร้าง DSN และการแปลงเนื้อหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258748 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Internet Information Services 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com