แก้ไข: งานเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลานานในการล้างข้อมูลจากฐานข้อมูลใน SQL Server 2008 หรือ SQL Server 2008 R2 MDW

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2584903 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจายการแก้ไขปัญหาของ Microsoft SQL Server 2008 R2 SP1 เป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • ฐานข้อมูลการจัดการข้อมูลคลังสินค้า (MDW) มีตารางsnapshots.query_statsที่ประกอบด้วยขนาดใหญ่ของข้อมูล ใน Microsoft SQL Server 2008 หรือ ใน Microsoft SQL Server 2008 R2
 • คุณเรียกใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อล้างข้อมูลจากฐานข้อมูล MDW
  mdw_purge_data_ [<MDW database="" name=""></MDW>]
ในสถานการณ์สมมตินี้ นั้นใช้เวลานานสำหรับงานเก็บรวบรวมข้อมูลการล้างข้อมูล

บันทึกย่อ
 • งานเก็บรวบรวมข้อมูลการเรียกกระบวนงานของcore.sp_purge_dataที่เก็บไว้เมื่อต้องล้างข้อมูล
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ใน SQL Server 2008 R2 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหานี้ใน SQL Server 2008 R2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากงานmdw_purge_dataใช้เวลานานการดำเนินการชุดแนวล้างถ้าตารางของsnapshots.query_statsประกอบด้วยข้อมูลจำนวนมาก

การแก้ไข

ข้อมูล Service pack

SQL Server 2008

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  968382 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008
 2. สำหรับฐานข้อมูล MDW ที่มีอยู่ คุณต้องปรับปรุงดังกล่าว โดยการเรียกใช้ตัวช่วยการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการคลังสินค้าสร้างข้อมูลหลังจากคุณติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008


SQL Server 2008 R2

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 R2 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  2527041 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2
 2. สำหรับฐานข้อมูล MDW ที่มีอยู่ คุณต้องปรับปรุงดังกล่าว โดยการเรียกใช้ตัวช่วยการตั้งค่าคอนฟิกการจัดการคลังสินค้าสร้างข้อมูลหลังจากคุณติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 R2
 3. อัพเด sp_purge_orphaned_notable_query_text เก็บขั้นตอนดังนี้:

  กระบวนงานที่มีอยู่

  -- Deleting TOP N orphaned rows in query plan table by joining info from temp table variable
  -- This is done to speed up delete query. 
  DELETE TOP (@delete_batch_size) snapshots.notable_query_plan 
  FROM snapshots.notable_query_plan AS qp , #tmp_notable_query_plan AS tmp
  WHERE tmp.[sql_handle] = qp.[sql_handle]
  ขั้นตอนการปรับปรุงแล้ว

  -- Deleting TOP N orphaned rows in query text table by joining info from temp table
  -- This is done to speed up delete query. 
  DELETE TOP (@delete_batch_size) snapshots.notable_query_text 
  FROM snapshots.notable_query_text AS qt, #tmp_notable_query_text AS tmp
  WHERE tmp.[sql_handle] = qt.[sql_handle]
  หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องแก้ไขข้อความของกระบวนการ sp_purge_orphaned_notable_query_text ที่เก็บไว้ได้เนื่องจากคำสั่งลบการอ้างอิงตาราง snapshots.notable_query_plan ไม่ถูกต้องหลังจากที่คุณใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สคริปต์สมบูรณ์การปรับปรุงขั้นตอนการเก็บรวบรวมการจัดเก็บข้อมูลยังสามารถพบได้ในบล็อกต่อไปนี้:
http://blogs.msdn.com/b/sqlagent/archive/2011/04/12/data-collector-s-sp-purge-data-may-run-for-hours-if-there-are-many-orphaned-plans-to-purge.aspx


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2584903 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 มิถุนายน 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbfix kbmt KB2584903 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2584903

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com