คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน 2010 โครงการ (โครงการ-x-none.msp): 30 สิงหาคม 2011

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2584056 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหา 2010 โครงการของ Microsoft ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีวันที่ 30 สิงหาคม 2011

คำแนะนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

 • เมื่อคุณคืนค่าโครงการจากการสำรองข้อมูลในโครงการ 2010, deliverables และการอ้างอิงที่มีการคืนค่าไม่ถูกต้อง
 • สมมติว่า คุณได้กำหนดที่มีการเชื่อมโยงงานในโครงการของตนเองและการเชื่อมโยงข้ามโครงการจากโครงการที่แตกต่างกัน จัดในกรณีนี้ การเชื่อมโยงข้ามโครงการอย่างไม่ถูกต้องตารางถ้ารูปแบบวันมีแสดงเวลา
 • เมื่อคุณสร้างรายงานที่แสดงผลในโครงการหลัก 2010 โครงการล้มเหลว
 • สมมติว่า คุณต้องล้างแคชเฉพาะหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้งาน ในกรณีนี้ ค่าของเขตข้อมูลค่าสถานะที่กำหนดเองจะสูญหายไป
 • สมมติว่า คุณได้คลิกทรัพยากรหลังจาก การเชื่อมโยงระหว่างโครงการ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ 2010 โครงการล้มเหลวเมื่อคุณสลับไปยังมุมมองแผ่นงานทรัพยากรบนแฟ้มลูกค้า
 • พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างการ deliverable ที่มีวันเสร็จสิ้นสำหรับงานในโครงการ 2010
  • คุณสร้างงานอื่น ๆ
  • คุณเพิ่มที่อ้างอิงสำหรับงานที่สอง ในสถานการณ์สมมตินี้ วันเสร็จสิ้นการอ้างอิงที่แสดงในผังแตกต่างจากวันเสร็จสิ้นที่แสดงในตัวอ้างอิง บานหน้าต่างงาน

 • เมื่อคุณคลิก การทำงานที่ยังไม่เสร็จสิ้นเพื่อเริ่มการทำงานหลังจากการจัดตารางเวลาใหม่ ปุ่ม การทำงานที่เหลืออยู่ถูกจัดกำหนดการใหม่ถ้ามีกำหนดทรัพยากรวัสดุการงานในโครงการ 2010 เท่านั้น
 • 2010 โครงการล้มเหลวเมื่อโครงการในโครงการหลักคำนวณข้อมูล contour
 • ชื่องานและคุณสมบัติอื่น ๆ ให้โหลดความต้องจะหายไปหลังจากที่คุณดำเนินการเลิกทำการกระทำในโครงการ 2010

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้ามีการรับผลกระทบคุณจะไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Microsoft โครงการ 2010 หรือ Microsoft โครงการ 2010 Service Pack 1 การติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2460052 คำอธิบายของโครงการ 2010 SP1

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่ประกอบด้วยแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องการทั้งหมดปรับปรุงผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุด โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มต่าง ๆ ที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุไว้ในบทความนี้

รุ่นสากลของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ใช้ Microsoft Windows Installer แพคเกจการติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) ในตารางต่อไปนี้ เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล วันที่จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในรายการวันและเวลาใน'แผงควบคุม'

x 86

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Project2010-kb2584056-fullfile-x 86-glb.exe14.0.6109.50009,430,56016-Aug-1114:47

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Microsoft Windows Installer .msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
โครงการ-x-none.mspไม่เกี่ยวข้อง9,540,09616-Aug-111:59

รายละเอียดของโครงการ x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Atlconv.dll14.0.6106.5000286,55212-Jun-112:29
Pj11od11.dll14.0.6106.5000570,79212-Jun-112:29
Pjresc.dll14.0.6009.1000250,76810 20 ต.ค.7:36
Prjres.dll14.0.6009.10003,851,66410 22 ต.ค.10:57
Serconv.dll14.0.6108.5000409,46420-ก.ค.-1114:06
Winproj.exe14.0.6109.500013,891,93615-Aug-1121:24

x 64


ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Glb.exe-Project2010-kb2584056-fullfile-x 6414.0.6109.500011,487,89616-Aug-1112:04

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของ Microsoft Windows Installer .msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
โครงการ-x-none.mspไม่เกี่ยวข้อง11,609,60016-Aug-112:27

รายละเอียดของโครงการ x none.msp

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลา
Atlconv.dll14.0.6106.5000385,36812-Jun-112:33
Pj11od11.dll14.0.6106.5000752,55212-Jun-112:33
Pjresc.dll14.0.6009.1000261,00810 20 ต.ค.7:35
Prjres.dll14.0.6009.10003,943,31210 22 ต.ค.11:03
Serconv.dll14.0.6109.5000591,73615-Aug-1121:28
Winproj.exe14.0.6109.500020,824,92815-Aug-1121:28
Winproj.manไม่เกี่ยวข้อง3,4749-Aug-1111:09


ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2584056 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กันยายน 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbhotfixrollup kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2584056 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2584056

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com