Tnh nng c l?p tab hi?n khng ho?t ?ng trong Internet Explorer 9

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2581603 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Tnh nng C l?p Tab khng c?n ho?t ?ng trongWindows Internet Explorer 9.

Gi?i php

Quan trong Phn, phng phap hoc tac vu nay cha cac bc chi dn ban cach s?a i s ng ky. Tuy nhin, c th? x?y ra s? c? nghim tr?ng n?u b?n s?a ?i s? ng k? khng ng cch. Do , h?y ch?c ch?n r?ng b?n thc hin cc b?c sau c?n th?n. ? b?o v? t?t hn, h?y sao lu s? ng k? tr?c khi b?n s?a ?i. Sau , b?n c th? khi ph?c s? ng k? n?u x?y ra s? c?. ? bi?t thm thng tin v? cch sao lu v khi ph?c s? ng k?, h?y b?m vao s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cch sao lu v khi ph?c s? ng k? trong Windows

giai quyt s c nay, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2581622
  , nhp regedit vao hp tim kim ri bm regedit trong danh sach Chng trinh.
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2716611


  Nu ban c nhc nhp mt khu hoc xac nhn cua quan tri vin, hay nhp mt khu hoc cung cp xac nhn.
 2. Trong Registry Editor, inh vi v l?a ch?n khoa con ng ky sau:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2716612

 3. Trong ca s bn phai, bm chut phai vao vung trng, bm Mi va bm Gia tri DWORD (32bit).

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2716613


 4. Nh?p tn TabProcGrowth cho muc ng ky mi c tao.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2716614


 5. Bm up vao TabProcGrowth, nh?p 1 vao trng D liu gia tri, sau o bm OK.

  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2716615

  Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
  Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
  2581624
  ?t gi tr? D? li?u gi tr? thanh 1 ? b?t tnh nng C l?p Tab trong Internet Explorer. ?t gi tr? D? li?u gi tr? thanh 0 ? t?t tnh nng ny.

Thng tin thm

bit thm thng tin v gi tr? ng k? TabProcGrowth, hay truy cp website MSDN sau:
M mt Tab Mi co th khi chay mt Qua trinh Mi vi Internet Explorer 8.0
Chu y y la mt bai vit "XUT BAN NHANH" c tao trc tip t trong trung tm h tr cua Microsoft. Thng tin co trong tai liu nay c cung cp nhm tra li cac vn mi xut hin. Do vic cung cp nhanh chong, tai liu co th co li in n va co th c sa i bt ky luc nao ma khng cn thng bao. Hay xem iu khoan S dung xem xet thm.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2581603 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Windows Internet Explorer 9
T? kha:
kbstepbystep kbtshoot kbvideocontent KB2581603

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com