Het oplossen van problemen die verhinderen een gebruiker dat uit de vrije/bezette tijden van andere gebruikers weergeven in Office Outlook 2007 en Outlook 2010 in Office 365

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 2581088 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

INLEIDING


Belangrijk In dit artikel geldt alleen voor gebruikers in een organisatie die gebruikmaken van Exchange Online uitsluitend en geen die een implementatie hybride tussen Exchange Online in Office 365 en op het bedrijf Microsoft Exchange Server. Als u een hybride-implementatie hebt, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2667844 Gebruiker weergeven informatie omtrent vrije/bezette tijden voor een externe gebruiker niet in een hybride implementatie van op ruimten Exchange Server en Exchange Online in Office 365
Dit artikel bevat informatie over het oplossen van problemen die verhinderen dat een gebruiker in Microsoft Office Outlook 2007 en in Microsoft Outlook 2010 in Microsoft Office 365 vrije/bezette tijden van andere gebruikers bekijken. Er zijn verschillende scenario's waarin een gebruiker mogelijk geen informatie over vrije/bezette tijden weergeven:
 • De gebruiker probeert een vergaderverzoek agenda plannen.
 • De gebruiker probeert om de beschikbaarheid van andere gebruikers in Outlook weer te geven.
In deze scenario's zijn de gebruiker kan geen beschikbaarheidsinfo bekijken omdat Outlook geen verbinding kan met de beschikbaarheid van de Exchange-service en de Exchange Autodiscover-service maken.

Voordat u problemen metHet probleem oplossenAndere methoden voor probleemoplossing

PROCEDURE

Voordat u problemen met

Voordat u het probleem oplossen, ervoor zorgen dat de volgende voorwaarden voldaan wordt.

Zorg ervoor dat de gebruiker is aangemeld bij de Office 365 portal en het hulpprogramma Office 365 Desktop Setup is uitgevoerd

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het instellen van het bureaublad voor Office 365:

Mijn huidige Office desktop apps gebruiken met Office 365

Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de systeemvereisten voor Office 365

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de systeemvereisten voor Office 365:

Softwarevereisten voor Office 365 voor business

Als de installatie van Office is bijgewerkt, kunt u testen om te bepalen of het probleem is opgelost door het ophalen van gegevens over vrije/bezette tijden. Als het probleem niet is opgelost, gebruikt u de methoden in de sectie 'Problemen met het probleem'.

Het probleem oplossen

U kunt dit probleem oplossen door gebruik van een of meer van de volgende methoden, afhankelijk van uw situatie.


Beschikbaarheid-toegang oplossen

Stap 1 tot en met 3 in deze sectie worden de stappen die u gebruiken kunt om te helpen de oorzaak van het probleem te isoleren. Op basis van de resultaten van deze methoden, moet u mogelijk het probleem bij de lokale computer of op de configuratie van uw organisatie te isoleren.

Stap 1: Controleer of de gebruikersaccount toegang heeft tot de service beschikbaar in Exchange Online
Voor het ophalen van gegevens over vrije/bezette tijden van Exchange Online, moet u haveaccess voor de service beschikbaar. De beschikbaarheid van eindpunten worden geleverd door de Autodiscover-service wanneer u een Outlook-profiel is ingesteld. Afhankelijk van de configuratie die door uw organisatie wordt gebruikt, kan de Autodiscover-service om te verwijzen naar de omgeving van lokalen of rechtstreeks naar Exchange Online-servers worden geconfigureerd. Het is belangrijk om te bevestigen dat de Autodiscover-service reageert op aanvragen van gebruikers die informatie omtrent vrije/bezette tijden niet ophalen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Starta webbrowser en Ga naarhttps://testconnectivity.Microsoft.com/ toegang tot het hulpprogramma Microsoft Remote Connectivity Analyzer.
 2. Klik op het tabblad Office 365 .
 3. Klik op Outlook Autodiscoveronder Microsoft Office Outlook verbindingen testen, en klik op volgende.
 4. Vul de gegevens in het formulier op de pagina Outlook automatisch opsporen en klik vervolgens opTest uitvoeren.
 5. Nadat de test is voltooid, vouwt u de eachteststep op de pagina Details testen het probleem te isoleren. Als de test geslaagd is, ziet u de resultaten van een succesvolle Autodiscover-query. De resultaten geven de lijst van URL's die worden geleverd door de Autodiscover-service. Succesvolle resultaten lijken op die worden weergegeven in de volgende schermafdruk.

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Schermafbeelding van de pagina Details testen waarin de resultaten van de test Autodiscover in Remote Connectivity Analyzer


  Als de test niet slaagt, moet Office 365 admin controleren of de Autodiscover-service correct is ingesteld in uw organisatie. Zie voor meer informatie over hoe u dit doet, de ' stap 3: maken of wijzigen van de record Autodiscover canonieke naam (CNAME) of de Autodiscover SRV-record "sectie.

Stap 2: De automatische Test-e-mailconfiguratie gebruiken om te bepalen of Outlook verbinding met de Autodiscover-service maken kunt
Nadat u hebt bevestigd dat de Autodiscover-service extern voor uw organisatie werkt, kunt u bepalen of de Autodiscover-service correct vanaf de lokale computer werkt. De automatische Test-e-mailconfiguratie gebruiken om te bepalen of de Autodiscover-service en de beschikbaarheidservice vanuit Outlook werkt. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Outlook.
 2. Druk op en houd de Ctrl-toets ingedrukt, klik met de rechtermuisknop op het Outlook-pictogram in het systeemvak en klik opAutomatische Test-e-mailconfiguratie.
 3. Controleer of het juiste e-mailadres in het vak E-mailadres is.
 4. Klik in het venster Automatische Test-e-mailconfiguratie , schakelt u het selectievakje Gebruik Guessmart en de verificatie met een beveiligd Guessmart selectievakje.
 5. Schakel het selectievakje Automatisch opsporen gebruik en klik vervolgens op Test.
Zorg ervoor dat deze test geslaagd is en dat Outlook de juiste URL's voor de beschikbaarheid-service kan ophalen. Succesvolle resultaten lijken op die worden weergegeven in de volgende schermafdruk.

Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
Schermafdruk van het venster e-autoconfiguratie testen, met het selectievakje Gebruik Guessmart geselecteerde en de succesvolle resultaten.


Als deze test mislukt, is het mogelijk dat de lokale computer kan geen verbinding maken met de Autodiscover-service. Hier volgen enkele gangbare redenen die dit probleem kunnen veroorzaken:
 • Een lokale firewall blokkeert Outlook geen verbinding maken met de Autodiscover-service.
 • Het hulpprogramma Setup van Office 365 bureaublad nog niet is uitgevoerd op de computer.
Zie ook de sectie 'Andere methoden' voor meer informatie over andere methoden die u gebruiken kunt om het probleem te verhelpen.Stap 3: Maken of wijzigen van de record Autodiscover canonieke naam (CNAME) of de Autodiscover SRV-record
Een aangepaste domein is een ander domein dan de standaard DomanName. onmicrosoft.com die wordt toegevoegd aan Office 365. Als uw organisatie gebruikmaakt van aangepaste domeinen in Exchange Online en alle gebruikers zijn gemigreerd naar de Office 365, DNS-records moeten worden geconfigureerd voor de gemigreerde gebruikers omleiden naar de service Exchange Online Autodiscover eindpunten. U moet een CNAME-record voor autodiscover.Contoso.com verwijzen naar autodiscover.outlook.com.

Opmerking: Als uw organisatie in co-existentie, moet u wellicht de autodiscover wijst.Contoso.com CNAME-record voor het milieu op gebouwen.

In dit geval Contoso.com is een tijdelijke aanduiding voor de domeinnaam van uw bedrijf.

De Autodiscover CNAME-record moet de volgende gegevens bevatten:
 • Alias: autodiscover
 • Doel: autodiscover.outlook.com
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het gebruik van een CNAME-record Outlook een verbinding inschakelen:
http://Help.Outlook.com/en-us/140/cc950655(d=loband).aspx? sl = 1
Opmerking: In bepaalde gevallen samenwerking kunnen nog steeds Autodiscover records verwijzen naar het milieu op gebouwen. Ook moeten deze records worden bevestigd.

Andere methoden voor probleemoplossing

De volgende methoden kunnen ook vrije/bezette tijden problemen oplossen.

Outlook uitvoert met de schakeloptie/cleanfreebusy

Outlook beschikt over verschillende schakelopties voor de opdrachtregel die u gebruiken kunt voor het herstellen van problemen. Ga als volgt te werk om te herstellen van de vrije/bezette tijden:
 1. Sluit Outlook.
 2. Ga als volgt te werk om te bepalen het pad naar Outlook.exe:
  1. Klik op Start, wijs Zoekenaan en klik op bestanden of mappen.
  2. Typ in het vak naamOutlook.exe, en klik vervolgens op Nu zoeken.
  3. Noteer het pad van het uitvoerbare bestand van Outlook voor verwijzing.
   • Het standaardpad is \Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe voor Outlook 2007.
   • Het standaardpad is voor Outlook 2010, \Program Files\Microsoft Office\Office14\Outlook.exe.
  4. Klik op sluitenin het menu bestand .
 3. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 4. Typ in het vak openen het pad van Outlook (naam van het bestand opnemen in het pad), drukt u één keer op de SPATIEBALK en typ vervolgens / CleanFreeBusy.

  Met de opdrachtregel voor Outlook 2007 is bijvoorbeeld als volgt:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" / cleanfreebusy
  Opmerking: Het volledige pad moet zich tussen aanhalingstekens bevinden om lange bestandsnamen te behouden.
 5. Bepalen of het probleem zich opnieuw voordoet.

Bepalen of de registerwaarde UseLegacyFB is geconfigureerd

Belangrijk Deze methode bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging, maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up kunt terugzetten van het register, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Back-up maken en terugzetten van het register in Windows

Als uw organisatie is onlangs gemigreerd naar Office 365, kan Outlook 2007 nog steeds worden geconfigureerd voor gebruik van een registervermelding is overgenomen uit de vorige omgeving. Deze post zorgt ervoor dat vrije/bezette tijden van de account-bericht in de openbare map ' Schedule+ Free/Busy ' gebruiken in Outlook. Openbare mappen worden niet gebruikt door Exchange Online voor vrije/bezette gegevens. Om te bepalen of deze configuratie bestaat, als volgt:
 1. Start de Register-Editor.
 2. Zoek en vouw de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Offlice\12.0\Outlook\Options\Calendar
 3. Zoek de registervermelding UseLegacyFB. Als de registervermelding UseLegacyFB bestaat, verwijdert u de vermelding. Of wijzig de waarde van de registervermelding UseLegacyFB op 0.Opmerking: Als de gebruiker informatie omtrent vrije/bezette tijden voor alle gebruikers behalve voor één gebruiker zien kan, is het probleem met de specifieke gebruiker waarvan de vrije/bezette gegevens de gebruiker niet weergeven. Problemen oplossen met deze bepaalde gebruiker om te zien waarom de Outlook-client van de gebruiker informatie omtrent vrije/bezette tijden niet publiceren.

Nog steeds hulp nodig? Ga naar de Office 365-Community website.

Eigenschappen

Artikel ID: 2581088 - Laatste beoordeling: maandag 29 december 2014 - Wijziging: 18.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Exchange Online
Trefwoorden: 
o365 o365a o365e o365p kbgraphxlink o365m o365022013 gwt guided walk through kbtshoot kbgraphic kbmt KB2581088 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2581088

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com