หน้าต่างบางหน้าต่างแบบผุดขึ้นของโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp บริการเดสก์ท็อประยะไกล (บริการเทอร์มินัล) อาจถูกซ่อนอยู่ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2580346 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งบทบาทการบริการของเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
 • คุณตั้งค่าคอนฟิกโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp บริการของเดสก์ท็อประยะไกลบนคอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์นี้ RemoteApp รองรับลักษณะการทำงานระยะไกลแอปพลิเคชันรวมอยู่ภายในเครื่อง (รถไฟ)
 • คุณเชื่อมต่อกับแอพลิเคชันของ RemoteApp จากไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
ในสถานการณ์สมมตินี้ หน้าต่างบางหน้าต่างแบบผุดขึ้นของแอพลิเคชันของ RemoteApp อาจถูกซ่อนไว้

ตัวอย่างเช่น หน้าต่างแบบผุดขึ้นถูกสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้คลิกลูกศรแบบหล่นลงของตัวควบคุมปฏิทิน อย่างไรก็ตาม หน้าต่างแบบผุดขึ้นจะไม่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณไม่เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ที่เป็นโปรแกรมประยุกต์ RemoteApp

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาดในเชลล์ของโพรโทคอลเดสก์ท็อประยะไกล (RDP) (Rdpshell.exe)

ลำดับชั้นของหน้าต่างไม่สามารถสร้างได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ RemoteApp หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • หน้าต่างถูกสร้างขึ้น และWS_VISIBLE มีตั้งค่าสถานะ
 • ไม่มีแสดงหน้าต่าง ด้วยการโทรศัพท์ ShowWindow ฟังก์ชัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ได้รับผลกระทบ Windows Server 2008 R2 เดสก์ท็อปเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลและการไคลเอ็นต์เดสก์ท็อประยะไกล

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่นร่วมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.1.760 0. 16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdpinit.exe6.1.7600.21010160,25616-ก.ค.-201104:23x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 2009 Jun21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7600.21010258,04816-ก.ค.-201104:23x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 2009 Jun21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,06716-ก.ค.-201104:38ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414 2009 ก.ค.01:16x 86
Rdpinit.exe6.1.7601.21772161,79216-ก.ค.-201104:50x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 2009 Jun21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21772261,12016-ก.ค.-201104:50x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 2009 Jun21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,06716-ก.ค.-201105:09ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638511,26414 2009 ก.ค.01:16x 86
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdpinit.exe6.1.7600.21010177,15216-ก.ค.-201105:18x 64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 2009 Jun20:44ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7600.21010295,42416-ก.ค.-201105:18x 64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 2009 Jun20:44ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 2009 ก.ค.01:41x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21772178,68816-ก.ค.-201105:24x 64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19705 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21772300,03216-ก.ค.-201105:24x 64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120005 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7601.1751413,31220 2010 พฤศจิกายน13:27x 64
Rdpinit.exe6.1.7600.21010177,15216-ก.ค.-201105:18x 64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 2009 Jun20:44ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7600.21010295,42416-ก.ค.-201105:18x 64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 2009 Jun20:44ไม่เกี่ยวข้อง
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,06716-ก.ค.-201105:35ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 2009 ก.ค.01:41x 64
Rdpinit.exe6.1.7601.21772178,68816-ก.ค.-201105:24x 64
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 2009 Jun20:44ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21772300,03216-ก.ค.-201105:24x 64
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 2009 Jun20:44ไม่เกี่ยวข้อง
Terminalservices-remoteapplications-clientsku-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,06716-ก.ค.-201105:45ไม่เกี่ยวข้อง
Tserrredir.dll6.1.7600.1638513,31214 2009 ก.ค.01:41x 64
Rdpinit.exe6.1.7600.21010160,25616-ก.ค.-201104:23x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19710 2009 Jun21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7600.21010258,04816-ก.ค.-201104:23x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120010 2009 Jun21:26ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpinit.exe6.1.7601.21772161,79216-ก.ค.-201104:50x 86
Rdpinit.mofไม่เกี่ยวข้อง1,19705 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง
Rdpshell.exe6.1.7601.21772261,12016-ก.ค.-201104:50x 86
Rdpshell.mofไม่เกี่ยวข้อง120005 2010 พฤศจิกายน02:01ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ShowWindow ทำงาน การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,366
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1fb6ea51a187c51351b5c58b81a4e4b4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_db37d67a1784ea15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม733
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fa9095dac192d74cb0cab6918d0c9b69_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_0049448540bde0b8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม733
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_1f81a2e9c060aadf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,712
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ..lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_212948d9bdb5bddd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,712
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_49da7536ea2befd1026ed66c7861f25f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_16661ba8a655fdb7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cbc00be9cbdfa81f319cd278974111dc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_9f40a441fb871c5f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_dde757d818583960a721bc451f1808c7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_c0fe3309e8ae2144.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_def2fe10360e39637a996aa7ded45d0e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_0696a79d60d7a8d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e8ec6f26bd5f8ae89434432b8e72959c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_16b5ec5b243a548a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f63b7ab617b71e03bb304e71fc713d03_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_f411ce93398ba6ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม727
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_9ed5581ecefc1ab0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,324
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_a07cfe0ecc512dae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม9,324
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_7ba03e6d78be1c15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,718
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ..lications-clientsku_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_7d47e45d76132f13.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม10,718
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,059
วัน(มาตรฐานสากล UTC)18 2011 ก.ค.
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)21:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21010_none_a92a0271035cdcab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,618
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)04:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-t ..-remoteapplications_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21772_none_aad1a86100b1efa9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,618
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16-ก.ค.-2011
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)05:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2580346 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2580346 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2580346

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com