ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: "จำกัดหน่วยความจำเสมือน" เมื่อคุณเริ่มคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 257758 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณตั้งค่าแฟ้มเพจจิ้ง (Pagefile.sys) บนคอมพิวเตอร์ของคุณให้มีขนาดน้อยกว่าขนาดที่แนะนำ 12 การเมกะไบต์ (MB) บวกกับจำนวนหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM), อาจมีสร้างแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราว (Temppf.sys) และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ:
หน่วยความจำเสมือนจำกัด

ระบบของคุณกำลังเรียกใช้ โดยไม่มีแฟ้มเพจจิ้ง sized อย่างถูกต้อง กรุณาใช้ตัวเลือกหน่วยความจำเสมือนของแอปเพล็ตระบบใน'แผงควบคุม' เพื่อสร้างแฟ้มเพจจิ้ง หรือเพิ่มขนาดเริ่มต้นของแฟ้มเพจจิ้งของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราวใช้เป็น substantial จำนวนเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ และเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ที่พร้อมใช้งานเหลืออยู่น้อยกว่าขนาดเริ่มต้นของการตั้งค่าแฟ้ม paging ที่คุณกำหนดค่าใน'แผงควบคุม'

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม:

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows NT

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกหน่วยความจำเสมือนกำหนด "เริ่มต้นขนาด" และ "ขนาดสูงสุด" ค่าสำหรับแฟ้มเพจจิ้งเป็น 0 (ศูนย์), แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 4. คลิกหน่วยความจำเสมือนตั้งค่าใหม่ "เริ่มต้นขนาด" และ "ขนาดสูงสุด" ค่าเป็นค่าที่แนะนำสำหรับ Windows NT แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows 2000

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 2. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกตัวเลือกประสิทธิภาพคลิกเปลี่ยนแปลงกำหนด "เริ่มต้นขนาด" และ "ขนาดสูงสุด" ค่าสำหรับแฟ้มเพจจิ้งเป็น 0 (ศูนย์), แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งระบบ:.
 4. คลิกการขั้นสูงแท็บ คลิกตัวเลือกประสิทธิภาพคลิกเปลี่ยนแปลงการรีเซ็ต "เริ่มต้นขนาด" และ "ขนาดสูงสุด" ค่าเป็นค่าที่แนะนำสำหรับ Windows 2000 แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
หลังจากที่คุณกำหนดค่าแฟ้มเพจจิ้งมีขนาดที่เหมาะสม แฟ้มเพจจิ้งชั่วคราวจะถูกลบออก และไม่เกิดข้อผิดพลาดของหน่วยความจำเสมือน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ สร้างพื้นที่ว่างดิสก์เพียงพอเพื่อรองรับขนาดของแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกิดข้อผิดพลาดที่ระบุไว้ก่อนหน้าในบทความนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อขนาดของแฟ้มเพจจิ้งเริ่มต้นจะลดลงถึงจำนวนมากที่น้อยกว่ายอดเงินที่แนะนำ windows รู้จักขนาดของแฟ้มเพจจิ้งไม่เพียงพอ และสร้างแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราวจนถึง 20 เมกะไบต์ในโฟลเดอร์ Winnt\System32 กระบวนการระบบ:ใน'แผงควบคุม'อยู่แล้วแสดงกล่องโต้ตอบ บังคับให้คุณสามารถแก้ปัญหาของแฟ้มเพจจิ้ง

หากเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นเมกะไบต์ 30 หรือน้อยกว่า ปัญหาอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามแก้ไขขนาดแฟ้มเพจจิ้งไม่เพียงพอ ชุดข้อมูลของขนาดแฟ้มเพจจิ้งไม่เพียงพอและขนาดของแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราวสามารถได้อย่างง่ายดายใช้มีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ทั้งหมด นี่ไม่เว้นเนื้อที่ว่างเพียงพอในการสร้างแฟ้มเพจจิ้งใหญ่พอที่จะขจัดความต้องการแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราว

วิธีเดียวเพื่อเพิ่มเนื้อที่ว่างดิสก์ที่ใช้ โดยแฟ้มเพจจิ้งชั่วคราวที่ถูกสร้างเป็นแฟ้มเพจจิ้งมีขนาดอย่างเหมาะสม เมื่อคุณไม่ต้อง แฟ้มเพจจิ้งชั่วคราวจะถูกลบออกในครั้งถัดไปเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ และเนื้อที่ดิสก์ถูกลงจากนั้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 257758 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
Keywords: 
kbbug kberrmsg kbfix kbvs600sp4fix kbvs600sp5fix kbmt KB257758 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:257758

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com