วิธีการสร้างแพคเกจการติดตั้ง Microsoft อื่น ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 257718 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในเดือน 13 กรกฎาคม 2010ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบายที่ทำให้การสนับสนุนของ Microsoft.
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้กับ Windows 2000การสนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในเดือน 13 กรกฎาคม 2010ที่ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูนโยบายที่ทำให้การสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างโปรแกรมติดตั้งของ Microsoft แพ็คเกจ (MSI) สำหรับการติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่น ถ้าคุณต้องการติดตั้งแบบ โปรแกรมของบริษัทอื่น โดยใช้วิธีการนี้ คุณต้องติดตั้งสำเนาของ Veritas คอนโซลซอฟต์แวร์ โดยซอฟต์แวร์ของ Seagate ณตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเข้าถึงได้โดยการ คอมพิวเตอร์ที่อ้างอิง โปรแกรมนี้จะพร้อมใช้งานบนซีดีรอม Windows 2000 ใน Valueadd\3rdparty\Mgmt\Winstle\Swiadmle.msi ซึ่งรวมถึงสำเนาของ WinINSTALL จำกัด edition ซึ่งช่วยให้สำหรับฟังก์ชันการทำงานเบื้องต้น

ข้อกำหนดของ

แฟ้มคำสั่ง

เนื่องจากคำสั่งแฟ้ม (แบบแพ็คเกจการติดตั้ง Microsoft) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นต้องทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์

พีซีใหม่ทั้งหมด

พีซีแบบใหม่ทั้งหมดถูกกำหนดเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรายการต่อไปนี้เท่านั้น นั้นก่อนที่คุณรันการค้นหาต่อไปนี้:
 • ระบบปฏิบัติการ
 • เซอร์วิสแพ็คสำหรับระบบปฏิบัติการ
ถ้าคุณติดตั้งคอนโซลซอฟต์แวร์ของ Veritas (หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ โดยนิยามไม่พีซีแบบใหม่ทั้งหมด คุณต้องติดตั้ง คอนโซลซอฟต์แวร์ของ Veritas ไว้ แต่ไม่ใช่ บนพีซีใหม่ทั้งหมด

คอมพิวเตอร์ข้อมูลอ้างอิง

พีซีแบบใหม่ทั้งหมดทำให้แน่ใจว่า โปรแกรมค้นหาจะรับทั้งหมด ไฟล์และรายการรีจิสทรีที่จำเป็นสำหรับการให้โปรแกรมรัน

ที่ การอ้างอิงคอมพิวเตอร์ควรมีการเข้าถึงโปรแกรมค้นหา (Discoz.exe) ใน โฟลเดอร์ Winstall จาก My Network Places, Windows Explorer หรือเรียกใช้คำสั่งบนเครื่องเริ่มการทำงานเมนู แมปไดรฟ์เพื่อร่วมกัน Winstall การทำเช่นนั้นอาจ ทำให้การค้นหาเพื่ออัพที่เพิ่มไดรฟ์ อาจเป็นสาเหตุของปัญหาในการรับของของคุณ แพคเกจการติดตั้ง Microsoft

การค้นหา

โปรแกรมค้นหาโปรแกรมที่คุณใช้เพื่อสร้างที่อยู่ คำสั่งแฟ้ม (แบบแพ็คเกจการติดตั้ง Microsoft) ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งที่จำเป็นต้องทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์

วิธีการสร้างแพคเกจ MSI สาม

กระบวนการนี้จะทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรเริ่มต้น ด้วยการใหม่ทั้งหมด พีซี
 1. เริ่มการทำงานกับพีซีแบบใหม่ทั้งหมด หรือที่เป็นตัวแทนของการ คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายของคุณ
 2. เริ่มการค้นหาการถ่ายรูปของพีซีแทน การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ นี่คือ Before snapshot
 3. การติดตั้งโปรแกรมบนพีซีที่คุณใช้เวลาที่ Before snapshot
 4. การเริ่มต้นระบบใหม่พีซี
 5. เรียกใช้โปรแกรมใหม่เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมทำ
 6. ออกจากโปรแกรม
 7. เริ่มการค้นหา และใช้ snapshot After ภาพของพีซีใหม่ การกำหนดค่า ค้นหาการเปรียบเทียบ Before และ snapshot ของ After และบันทึกย่อ การเปลี่ยนแปลง เป็นสร้างแพคเกจ Microsoft Installer ด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีการติดตั้งโปรแกรมนั้นบนพีซีแบบในอนาคต
 8. (เลือกได้) ใช้คอนโซลซอฟต์แวร์ของ Veritas การกำหนดเอง แพคเกจการติดตั้ง Microsoft
 9. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์อ้างอิงเพื่อเตรียมการเรียกใช้การค้นหา อีกครั้ง
 10. (เลือกได้) ทำการติดตั้งทดสอบโปรแกรมบน เวิร์กสเตชันไม่ใช่การผลิต
เมื่อต้องการขอรับการสนับสนุนสำหรับคอนโซลซอฟต์แวร์ของ Veritas กรุณาติดต่อ ของ Veritas
ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอนมีรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742609.aspx
การเชื่อมโยงนี้จะรวมอยู่ในเอกสารต่อไปนี้ที่อธิบาย เทคโนโลยีพื้นฐานและ compares ที่แข่งขันกันผลิตภัณฑ์:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb742420.aspx
สำหรับคำอธิบายโดยละเอียดของเทคโนโลยี โปรดดู "Microsoft Windows 2000 Server ปรับใช้วางแผนแนว ซึ่งเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งของการ ไดรฟ์ข้อมูลที่รวมอยู่ใน Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่การพัฒนาซอฟต์แวร์ของ Microsoft Kit (SDK) ไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn.microsoft.com/downloads/
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่ใช้ MSI เทคโนโลยี ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.installsite.org/
Microsoft แสดงข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่มี รับรองความถูกต้องของผู้ติดต่อของบริษัทอื่นนี้ ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ผลิตขึ้น โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 257718 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbappdev kbdeployment kbhowtomaster w2000apps w2000deploy kbmt KB257718 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:257718

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com