ไคลเอนต์ PXE ได้รับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 257579 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งคุณไม่สามารถติดตั้งไคลเอนต์ PXE ใน Windows NT 4.0, Windows 2000 และ ใน Windows Server 2003 ปัญหาการติดตั้ง PXE นี้เกิดขึ้นเนื่องจากไคลเอนต์ PXE ได้รับที่อยู่ IP จาก DHCP server หรือการตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ RIS บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่า DHCP Relay Agent บน RRAS เพื่อให้ไคลเอนต์ PXE สามารถได้รับข้อมูลที่จำเป็นต้องทำการติดตั้งอย่างถูกต้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไคลเอ็นต์ของสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการ (PXE) pre-Boot จำเป็นต้องมีที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) เพื่อเริ่มกระบวนการติดตั้งจากเซิร์ฟเวอร์บริการติดตั้งระยะไกล (RIS) ไคลเอนต์ PXE อาจได้ได้รับที่อยู่ IP จาก DHCP server หรือการตั้งค่าคอนฟิกข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่หากไคลเอนต์จะอยู่ข้ามเราเตอร์จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP หรือเซิร์ฟเวอร์ RIS หรือทั้งสองอย่าง ถ้าไม่พร้อมใช้งานเหล่านี้สองชิ้นส่วนข้อมูล การติดตั้งบนไคลเอนต์ PXE ไม่ทำงาน

ไคลเอ็นต์ DHCP ที่อยู่ผ่านเราเตอร์จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ต้องมีการกำหนดค่าเราเตอร์เพื่อรับส่งข้อมูล DHCP ไปข้างหน้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่อยู่บนเครือข่ายย่อยที่ระยะไกล ปริมาณการใช้งาน DHCP นี้คือ ปริมาณการใช้งานที่ออกอากาศ เราเตอร์ไม่ส่งโดยทั่วไปต่อปริมาณการใช้งานที่ออกอากาศเว้นแต่มีการกำหนดค่าการทำเช่นนี้ เราเตอร์เครือข่ายสามารถใช้ฮาร์ดแวร์เตอร์ เช่นที่ผลิตขึ้น โดย Cisco Corporation หรือใช้ซอฟต์แวร์เตอร์ เช่น Microsoft สายงานการผลิตและบริการการเข้าถึงระยะไกล (RRAS) ในกรณีใดกรณีหนึ่ง คุณต้องกำหนดค่าเราเตอร์เพื่อรับส่งข้อมูล DHCP ส่งทอดไปยังเซิร์ฟเวอร์ DHCP ที่รับมอบหมายให้ Ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ถูกกำหนดค่าบนเราเตอร์บนพื้นฐานสำหรับแต่ละอินเทอร์เฟซ โดยใช้ฟังก์ชันการทำงานตัวช่วยเหลือของ IP หรือ สำหรับ RRAS, ip แอดเดรสได้รับการกำหนด โดยใช้ DHCP Relay Agent ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการตั้งค่าคอนฟิกตัวช่วยเหลือ IP: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DHCP บนเราเตอร์ของบริษัทอื่นผลิตภัณฑ์ ดูการตั้งค่าคอนฟิกที่เหมาะสมจากเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

วิธีการกำหนดค่า DHCP Relay Agent บน RRAS ใน Microsoft Windows NT4.0

เมื่อต้องการกำหนดค่า DHCP relay agent ใน Windows NT 4.0 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือบริหารระบบแล้ว คลิกสายงานการผลิตและ RAS Admin.
 2. ขยายตัวสายงานการผลิต IPโฟลเดอร์ คลิกขวาการสรุปแล้ว คลิกเพิ่มโพรโทคอลสายงานการผลิต.
 3. คลิกบริษัทตัวแทนการส่งทอด DHCPในรายการ และคลิกตกลง.
DHCP Relay Agent ตัวคือเดี๋ยวนี้พร้อมใช้งานในโฟลเดอร์การกำหนดเส้นทาง IP เมื่อต้องการกำหนดค่า DHCP relay agent ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่บริษัทตัวแทนการส่งทอด DHCPแล้ว คลิกการกำหนดค่า DHCP Relay Agent.
 2. กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ ip แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ DHCP เพราะนี่คือไคลเอนต์ PXE ที่ต้องการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ RIS คุณยังจำเป็นต้องเพิ่มอยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ RIS ซึ่งช่วยให้ผู้ทำหน้าที่ส่งทอดไปข้างหน้า DHCP ทราฟฟิคออกอากาศทั้งเซิร์ฟเวอร์ DHCP และเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่พร้อม
 3. หลังจากที่คุณเพิ่มทั้งหมดจำเป็นต้องมี IP แอดเดรส เลือกอินเตอร์เฟสซึ่งจะทำฟังก์ชันส่งทอด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกขวาบริษัทตัวแทนการส่งทอด DHCPแล้ว คลิกอินเทอร์เฟซสำหรับเพิ่ม.
 4. กล่องโต้ตอบที่แสดงรายการอินเตอร์เฟสที่พร้อมใช้งานทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ RRAS จะปรากฏขึ้น เลือกอินเทอร์เฟซที่ติดตั้งอยู่บนเครือข่ายย่อยเดียวกันเป็นไคลเอนต์ PXE ยอมรับค่าเริ่มต้น (คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงนับ hop ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ DHCP และเซิร์ฟเวอร์ RIS หรือทั้งสองอย่าง), จากนั้น คลิกตกลง.
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า DHCP relay agent ทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. การใช้จอภาพของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการใช้งาน DHCP การตรวจสอบว่า เขตข้อมูล giaddr ในแพ็คเก็ต DHCP ได้รับที่อยู่ IP ของอินเทอร์เฟซการส่งทอดบนเซิร์ฟเวอร์ RRAS:
 2. ตรวจสอบหมายเลขของการได้รับการร้องขอและได้รับข้อความตอบกลับในบานหน้าต่างด้านขวาของอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ดูแล RRAS ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เฟซสำหรับการส่งทอด

  เซิร์ฟเวอร์ DHCP และเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ทั้งสองได้รับแพคเก็ตการค้นหา และทั้งสองตอบกลับ ด้วยแพคเก็ตใช้ข้อเสนอ แพคเก็ตข้อเสนอของเซิร์ฟเวอร์ DHCP ประกอบไปด้วยที่อยู่ IP ของไคลเอนต์ PXE และตัวเลือกเพิ่มเติมที่มีการกำหนดค่า (ตัวอย่างเช่น เราเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ DNS และเซิร์ฟเวอร์ WINS): แพคเก็ตเสนอของเซิร์ฟเวอร์ RIS ที่มีเฉพาะอยู่ RIS server ipสำหรับซึ่ง ไคลเอนต์ส่งการร้องขอ ARP เพื่อดำเนินต่อ ด้วยกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์:

วิธีการกำหนดค่า DHCP Relay Agent ใน Microsoft Windows 2000 และ Windows Server 2003

ขั้นตอนสำหรับการกำหนดค่า DHCP Relay Agent ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003 มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการที่ใช้ใน Windows NT 4.0 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมหรือโปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เครื่องมือบริหารระบบแล้ว คลิกเข้าถึงการกำหนดเส้นทาง และระยะไกล.
 2. ถ้าคุณได้ติดตั้ง RRAS คลิกขวาทั่วไปภายใต้หัวข้อสายงานการผลิต IPแล้ว คลิกโพรโทคอลสายงานการผลิตใหม่.

  หมายเหตุ: จากจุดนี้ การติดตั้งและการกำหนดค่า DHCP relay agent ได้เหมือนกับกระบวนการใน Windows NT 4.0 อย่างไรก็ตาม จอแสดงผลอาจแตกต่างกันเล็กน้อยในลักษณะที่ปรากฏ
 3. หลังจากที่มีการกำหนดค่าไคลเอนต์ PXE ต้องมีที่อยู่ IP นั้นยังคงอยู่ของบทสนทนากับเซิร์ฟเวอร์ RIS โดยการส่งแพ็คเก็ต DHCP ขออื่น:
 4. เซิร์ฟเวอร์ RIS ที่ส่งแพคเก็ตการอนกลับที่ประกอบด้วยข้อมูลการกำหนดค่าไคลเอนต์ PXE มีการดำเนินการกระบวนการติดตั้งต่อไป
 5. ปกติ DHCP สนทนาระหว่างเซิร์ฟเวอร์ DHCP และไคลเอนต์ที่เกิดขึ้นบน 67 พอร์ต UDP (เซิร์ฟเวอร์) และ 68 (ไคลเอนต์) สนทนาระหว่างไคลเอนต์ PXE และเซิร์ฟเวอร์ RIS ในระหว่างการติดตั้งที่เกิดขึ้นบน 68 พอร์ต UDP (ไคลเอนต์) และ 4011 (เซิร์ฟเวอร์)
หมายเหตุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ยึดตามการทดสอบที่ดำเนินการกับ ROM รุ่น.99j 02 และ ROM รุ่น.99N บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Intel แวะไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
244454ไคลเอนต์ PXE กับ.99j การตรวจทานแก้ไขบูตรอมอาจไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ RIS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไคลเอนต์ PXE, DHCP และเซิร์ฟเวอร์ RIS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
244036คำอธิบายของการโต้ตอบ PXE ระหว่างไคลเอนต์ PXE, DHCP และเซิร์ฟเวอร์ RIS
255952ไม่สามารถติดต่อเซิร์ฟเวอร์ DHCP กับดิสก์สำหรับเริ่มระบบ RIS
120932DHCP: เครือข่ายย่อยหลายที่ใช้หลายจอภาพ
161571โดยใช้ DHCP Superscopes เพื่อให้บริการเครือข่ายย่อยแบบลอจิคัลหลาย
197197ไคลเอ็นต์ DHCP ไม่สามารถรับที่อยู่ IP จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 257579 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft BackOffice Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Server 4.5
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5
Keywords: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB257579 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:257579

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com