แก้ไข: แฟ้มข้อมูลของฐานข้อมูลอาจถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็นห่าง ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2008 แม้ว่าแฟ้มทางกายภาพถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ห่างในระบบแฟ้ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2574699 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2008 ให้แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 R2 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 รุ่นที่แก้ไข

อาการ

Microsoft SQL Server 2008 R2 หรือ Microsoft SQL Server 2008 อาจกำหนดแฟ้มข้อมูลของฐานข้อมูลว่าห่างแม้ว่าแฟ้มทางกายภาพจะถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ห่างในระบบแฟ้ม

บันทึกย่อ
 • การตรวจสอบว่า แฟ้มข้อมูลของฐานข้อมูลทำเครื่องหมายเป็นห่างในข้อมูลเมตาของ sql SERVER เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ แล้ว ตรวจสอบว่า คอลัมน์Is_Sparseถูกตั้งค่าเป็นค่าในชุดผลลัพธ์:
  Use
  <database name>
  select is_sparse , physical_name from sys.database_files
 • การสอบถามสถานะของแฟ้มมีอยู่จริงในระบบไฟล์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ของ Windows หลังจากฐานข้อมูลอยู่ในสถานะออฟไลน์:
  fsutil sparse queryflag 
  <files path>\<database file>
  ถ้าคุณได้รับผลลัพธ์ต่อไปนี้ แฟ้มถูกทำเครื่องหมายเป็นห่างในระบบแฟ้ม:
  แฟ้มนี้ถูกตั้งค่าเป็นห่าง
 • ทั้งข้อมูลเมตาของ SQL Server และข้อมูลเมตาของระบบแฟ้มต้องถูกทำเครื่องหมายเป็นห่างสำหรับเฉพาะข้อมูลแฟ้มฐานข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของ snapshot ของฐานข้อมูล

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากระบบแฟ้มทำเครื่องหมายแฟ้มข้อมูลฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นห่างอย่างไม่ถูกต้องหลังจากกระแสข้อมูลสำรองที่ถูกตอนแรกทำเครื่องหมายเป็นห่างจะถูกเอาออก กระแสข้อมูลสำรองจะถูกเอาออกเมื่อสิ้นสุดคำสั่งDBCC CHECKDB

บันทึกย่อ
 • การใช้งาน Snapshot ภายในฐานข้อมูลจะมีคุณลักษณะ NTFS ที่ถูกใช้ โดยตระกูลDBCC CHECKDBของคำสั่ง เมื่อคุณเรียกใช้คำสั่งDBCC , database engine สร้างข้อมูลสำรอง snapshot ของฐานข้อมูล และนำไปยังสถานะของทรานแซคชันที่สอดคล้องกัน คำสั่งDBCCรันการตรวจสอบเทียบกับกระแสข้อมูลสำรอง กระแสข้อมูลที่สำรองไว้หลังจากคำสั่งDBCCเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • การออกแบบที่เป็นสาเหตุของปัญหานี้ถูกนำมาใช้ใน Windows Server 2003 ที่สำรองข้อมูลระดับของเสียงของ Windows จะใช้การสำรองข้อมูลแฟ้มฐานข้อมูล ข้อมูลเมตาของ SQL Server เก็บสำเนาของแอตทริบิวต์ห่างสำหรับแฟ้มข้อมูลในตารางระบบ อย่างไรก็ตาม SQL Server ไม่ปรับปรุงข้อมูลIs_Sparseหลังจากแอตทริบิวต์ห่างจะถูกเอาออกจากระบบแฟ้ม
 • นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณย้ายฐานข้อมูลจาก Windows Server 2003 ไปเป็นระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า

  ยกตัวอย่างเช่น คุณโยกย้ายฐานข้อมูลจาก Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใน SQL Server 2008 R2 หรือ ใน SQL Server 2008 ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ต่อไปนี้ และจากนั้น นำฐานข้อมูลแบบออนไลน์ เมื่อนำฐานข้อมูลแบบออนไลน์ SQL Server ตรวจสอบว่า ข้อมูลเมตาของแฟ้มฐานข้อมูลที่มีอยู่จริงถูกทำเครื่องหมายเป็นห่างในระบบแฟ้ม ถ้าจะถูกทำเครื่องหมายเป็นไม่ห่างมีการปรับปรุงข้อมูลเมตาของ SQL Server

หมายเหตุ เมื่อต้องเอาแอตทริบิวต์ที่ห่างจากระบบแฟ้ม การคัดลอกแฟ้มฐานข้อมูล และจากนั้น ใช้สำเนาใหม่ของแฟ้มสำหรับฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
วิธีลบแอตทริบิวต์ที่ห่างจากระบบแฟ้ม

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 Service Pack 3

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2617146 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2629969 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 3
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 3 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 Service Pack 1

แก้ปัญหานี้ก่อนเปิดในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 16 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2582282 แพคเกจการปรับปรุง 16 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 1
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 Service Pack 2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2582285 แพคเกจการปรับปรุง 6 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมเข้ากับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขนำออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 SQL Server 2008 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 Service Pack 2
โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สร้างขึ้นสำหรับเฉพาะ SQL Server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 2 เมื่อต้องการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 R2 CU9

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ก่อนเปิดในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567713 แพคเกจการปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 CU2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกในแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้สำหรับ SQL Server 2008 R2 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567714 แพคเกจการปรับปรุง 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจาก builds เป็นแบบสะสม นำออกใช้แก้ไขใหม่แต่ละที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2008 R2 SP1 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้แก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างและเผยแพร่หลังจากเปิดตัว SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี SQL Server 2008 R2 ติดตั้ง

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่ต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา รายการใน'แผงควบคุม'

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Sqlservr.exe2009.100.1800.0121,829,21608-ก.ค.-201111:55IA-64
Sqlservr.exe2009.100.1800.062,027,61608-ก.ค.-201112:28x 64
Sqlservr.exe2009.100.1800.042,911,58408-ก.ค.-201113:22x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ บนเว็บไซต์ของอินสแตนซ์ของ SQL Server และ ในรุ่นผลิตภัณฑ์ SQL Server ที่กฎจะถูกประเมินโดยอัตโนมัติ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ซอฟต์แวร์ของกฎชื่อเรื่องของกฎคำอธิบายกฎรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่กฎจะถูกประเมิน
โปรแกรมช่วยแนะนำระบบศูนย์แฟ้มฐานข้อมูล SQL Server ที่ทำเครื่องหมายเป็นแฟ้มห่าง
โปรแกรมช่วยแนะนำศูนย์ระบบตรวจสอบนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server ประกอบด้วยแฟ้มฐานข้อมูลที่ถูกทำเครื่องหมายว่าห่าง แฟ้ม snapshot ของฐานข้อมูลเท่านั้นที่ควรทำเครื่องหมายเป็นแฟ้ม ถ้าแฟ้มฐานข้อมูลปกติจะถูกทำเครื่องหมายเป็นห่าง โปรแกรมช่วยแนะนำสร้างข้อความแจ้งเตือน โปรแกรมช่วยแนะนำอาศัยอยู่กับคอลัมน์ is_sparse ใน sys.master_files การดูแค็ตตาล็อก ตรวจทานรายละเอียดที่จะอยู่ในส่วน "การเก็บรวบรวมข้อมูล" ของการแจ้งเตือนของโปรแกรมช่วยแนะนำ และตรวจสอบสถานะห่างในระดับระบบปฏิบัติการสำหรับแฟ้มได้รับผลกระทบ หลังจากที่คุณล้างข้อมูลสถานะของระบบปฏิบัติการห่าง คุณสามารถใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนกล่าวถึงในบทความนี้เพื่อฟื้นฟูข้อมูลเมตาของ SQL Server และปรับให้ตรงกับการตั้งค่าระบบปฏิบัติการ

SQL Server 2008

SQL Server 2008 R2

SQL Server 2012

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง DBCC โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งFsutilโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคำสั่ง Fsutil
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ใน Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
973886 คุณไม่สามารถคืนค่าแฟ้มขนาดใหญ่ในระบบแฟ้ม NTFS เมื่อกระแสข้อมูลข้อมูลทั้งหมดที่มีแอตทริบิวต์ห่างจะถูกลบออก ในรุ่น 64 บิตของ Windows XP SP2 หรือ Windows Server 2003 SP2
932021 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้คำสั่ง "chkdsk" พร้อมกับการ " / v " สลับบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003: "เซ็กเมนต์บันทึกแฟ้มห่าง Correcting <number>"</number>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2574699 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 เมษายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Express
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2574699 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2574699

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com