เพิ่มตัวช่วยสร้างเครื่องพิมพ์แสดงรายการเครื่องพิมพ์เผยแพร่ในโฆษณา DS ได้ช้าลง ใน Windows Vista ใน Windows Server 2008 ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2571564 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 รวมโดเมนที่มีตัวควบคุมโดเมนแบบอ่านอย่างเดียว (RODCs)
 • คุณกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายย่อยที่มี RODCs เท่านั้น
 • คุณเรียกใช้เมื่อต้องเพิ่มเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ช่วยสร้างเครื่องพิมพ์เพิ่ม
ในสถานการณ์สมมตินี้ ตัวช่วยสร้างรายการเครื่องพิมพ์ที่เผยแพร่ในบริการการโดเมนไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ (โฆษณา DS) ได้ช้าลง

ตัวอย่าง ตัวช่วยสร้างต้องการหลายนาทีเพื่อแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่เผยแพร่ในโฆษณา DS

หมายเหตุ ถ้าไซต์มีการควบคุมการโดเมนแบบอ่าน/เขียนน้อย (RWDC), ตัวช่วยสร้างต้องเป็นเวลาหลายวินาทีเพื่อแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่เผยแพร่ใน DS โฆษณาโดยทั่วไป

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโมดูลอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (Printui.dll) ก่อนพยายามติดต่อ RWDC เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เผยแพร่ในโฆษณา DS

โมดูลพยายามติดต่อใช้เพื่อรับทราบข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อโมดูลที่ไม่สามารถรับข้อมูลจากการ RWDC อย่างไรก็ตาม ไซต์มี RWDC ไม่มี ดังนั้น โมดูลพยายามรับข้อมูล RWDC จากไซต์ระยะไกล และการดำเนินการนี้ต้องใช้เวลานานที่จะเรียกใช้

หมายเหตุ ลักษณะการทำงานที่คาดไว้คือ ว่า โมดูลที่สามารถสอบถามข้อมูลนี้ครั้งแรกจากการ RWDC หรือใช้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ แบบ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องให้เราเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับคุณ ไป "Fix it for me"ส่วน หากคุณต้องการเปิดใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ไป "ให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง"ส่วน

Fix it for meเมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยอัตโนมัติ คลิก แก้ไขปัญหา ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แล้ว คลิก เรียกใช้ ในการ ดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา


แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50886


บันทึกย่อ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา บันทึกการแก้ไขจะแก้ไขปัญหาการใช้แฟลชไดรฟ์หรือซีดี และเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา

แล้ว ไป "วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่"ส่วนให้ฉันแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ด้วยตัวคุณเอง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  ชนิด regedit ในการ เริ่มการค้นหา กล่อง จากนั้น กด ENTER
 2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด UseRODCแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวา UseRODCแล้ว คลิก ปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ค่าข้อมูล กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 7. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี

วิธีนี้แก้ไขปัญหาหรือไม่

 • ตรวจสอบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข หากได้รับการแก้ไขปัญหา ได้ส่วนนี้ ถ้าไม่มีแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน.
 • ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ เมื่อ ต้องแสดงความคิดเห็น หรือรายงานปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ โปรดฝากความคิดเห็นในการ "Fix it for me"บล็อก หรือส่งให้เรามี อีเมล.

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-ก.ค.-201115:06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-ก.ค.-201115:07x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-ก.ค.-201113:43x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Printui.dll6.0.6002.22673873,98407-ก.ค.-201115:08x 86ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Localspl.dll6.0.6002.22673788,99207-ก.ค.-201115:26x 64AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_8E6168CC618577D3
Ntprint.dll6.0.6002.22673261,12007-ก.ค.-201115:27x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-ก.ค.-201114:16x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Printui.dll6.0.6002.22673987,13607-ก.ค.-201115:28x 64ไม่เกี่ยวข้อง
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-ก.ค.-201115:06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-ก.ค.-201115:07x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-ก.ค.-201113:43x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Printui.dll6.0.6002.22673873,98407-ก.ค.-201115:08x 86ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มสาขาเซอร์วิส
Localspl.dll6.0.6002.226731,739,77607-ก.ค.-201115:33IA-64IA64_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3244713EA9260F99
Ntprint.dll6.0.6002.22673490,49607-ก.ค.-201115:34IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Ntprint.exe6.0.6002.2267369,63207-ก.ค.-201114:23IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Printui.dll6.0.6002.226731,649,15207-ก.ค.-201115:35IA-64ไม่เกี่ยวข้อง
Printui.dll.mui6.0.6002.22673131,07207-ก.ค.-201115:26ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
Localspl.dll6.0.6002.22673624,12807-ก.ค.-201115:06x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-P.OOLER-หลัก-LOCALSPL_31BF3856AD364E35_6.0.6002.22673_NONE_3242CD48A928069D
Ntprint.dll6.0.6002.22673216,06407-ก.ค.-201115:07x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Ntprint.exe6.0.6002.2267361,44007-ก.ค.-201113:43x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Printui.dll6.0.6002.22673873,98407-ก.ค.-201115:08x 86ไม่เกี่ยวข้อง
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "เพิ่มเติมแฟ้มข้อมูล สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printui.dll6.1.7600.21070932,35215 2011 Oct05:33x 86
Printui.dll6.1.7601.21840932,35215 2011 Oct07:17x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printui.dll6.1.7600.210701,050,11215 2011 Oct06:26x 64
Printui.dll6.1.7601.218401,050,11215 2011 Oct10:37x 64
Printui.dll6.1.7600.21070932,35215 2011 Oct05:33x 86
Printui.dll6.1.7601.21840932,35215 2011 Oct07:17x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Printui.dll6.1.7600.210701,817,08815 2011 Oct05:38IA-64
Printui.dll6.1.7601.218401,817,08815 2011 Oct05:20IA-64
Printui.dll6.1.7600.21070932,35215 2011 Oct05:33x 86
Printui.dll6.1.7601.21840932,35215 2011 Oct07:17x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_a391fcb82f581e332eac5c1b4522b6ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b3af0f03cfd93746.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม742
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_a783a6585930c48ce1cc35057a3a0aad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_68b3800aae571bf6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_b0ea97dbd5940bbcba81d8551707af79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3ee8c5d2bc7b4194.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_b51741adb04670082615a5bed43c9899_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b1963d324e586573.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_b9549c570f9bd8c86fc725aa7cfe134d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3c14e635259c5ecb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_bbefa64eecd3147427abb19613345481_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_cb65cb691aca1df0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_c92a7a1fb33b90a7d41140a3adc00923_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_5e2cef8b3085d20c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_eb2735fc1643f1071f26babf9810ad9c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_786212112efb62b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_f161d82a129d75d06981f5cfff0c4192_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9c12720d41469979.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_f364b35f384c6bad88ebb022ce9b3178_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_dcccaec8bacaa984.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_f4bf59a0178ff957e59fc5d45fee5948_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9ad8ae009431249b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_f5387756b801ba46855889eee328ddcc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9f648faf8487bf09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_fb99f38b8d20fc7ff898198bccd78046_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f3229dd5c630fa1a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม737
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,423
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,073
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:28
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,840
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:25
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_af131157f4679f9a5140d753ec3638c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_a43ba2fa310b725f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_c0d31b30cf8704591ff5a28feb107eb2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_fe1c1ba67a658ea8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_c19fce2301371979272a7f25c46ee06e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de4b36bcec68d0e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_c5fc2d436aadefd543f00770da09ac57_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_dc424c5ad254b84e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_d00361f15bf52577d4e0ba4c86c47a14_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_af6f29e22f8c5742.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_d5415d2b1f082ade3f6df66ec3433de9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_af634a456a1a0e6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_e1d83344b148652d4c7ddf1736d9c4a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_63c8374facd5d666.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_e55672cbe193ab0c5380b2fb0c98ef56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_b0d5c7877d2f1ad8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_fd6c27dc86ed850f373287e2ab6dc691_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_83c93f3c830f4b0f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,122
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_8e6168cc618577d3.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,493
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:43
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_4e49850d4c43959c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,103
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:48
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3a7b5b3b42d1e0b4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,910
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:45
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,423
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,073
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:28
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,840
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:25
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_e89f9b067643d103cc710efb8eb1da93_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_525752348c234244.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,082
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มIa64_fd85ce2b147323159b0e58587f9e75c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_9ab54afddd7d449d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,120
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)21:08
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3244713ea9260f99.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,458
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:44
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22c8d7f93e42d62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,088
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:46
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5e63ad8a72787a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,875
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:45
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...ooler localspl_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_3242cd48a928069d.manifest หลัก
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,423
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:23
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-ntprint_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_f22ae98993e62466.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,073
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:28
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22673_none_de5cbfb78a746f7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,840
วัน (UTC)07-ก.ค.-2011
เวลา (UTC)15:25

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,909
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a34d5346f7bd3d1bd635f70769ac1da8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_8f99c315ee7a53cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f7101a25a2b95c4838ae95d2a612b677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_7ff0baa70333cb53.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม729
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,203
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,203
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)08:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_221692db98e8b49d4a41f1a71da6dc88_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_d57a0c8b32b94c96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม733
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_4315ffc1aaed0facd70c5e492277f608_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_f63c771cdbd753b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,106
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_449e75d225f3100b0d9189537732aa44_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_184cdfc8b12c7342.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม733
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_5b441db3555078ce90d9e2bb3177e3fd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_a2cf5c881e81aee1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,106
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a34d5346f7bd3d1bd635f70769ac1da8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_ebb85e99a6d7c501.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม731
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_f7101a25a2b95c4838ae95d2a612b677_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc0f562abb913c89.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม731
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_38b98ef6a6c5b28e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,207
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)06:55
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_3ac08584a3d3948c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,207
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)11:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,779
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,203
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,203
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)08:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_019a1e2ea657c61f5100997361a5f3eb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_8d81875e4020a035.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,104
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_a2e1f7644ca1705862726342dcd5767d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_c1ef667da8b4abf0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,104
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9c9768ee664a54.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,205
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)06:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea38df6eb742c52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,205
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)08:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,947
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)13:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21070_none_dc9af372ee684158.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,203
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-p ...randprintui-printui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21840_none_dea1ea00eb762356.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,203
วัน (UTC)15 2011 Oct
เวลา (UTC)08:06
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2571564 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2555 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbfixme kbmsifixme kbmt KB2571564 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2571564

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com