Straipsnio ID: 2570791 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?Windows Vista? 1 pakeitim? paketo (SP1) palaikymas nutrauktas 2011 m. liepos 12 d. Jei norite toliau gauti ?Windows? saugos naujinimus, ?sitikinkite, kad naudojat?s ?Windows Vista? su 2 pakeitim? paketu (SP2). Daugiau informacijos ?r. ?Microsoft? tinklalapyje:
Baigiamas kai kuri? ?Windows? versij? galiojimas
Svarbu ?is naujinimas anuliuoja naujinim? ?2443685?, kuris i?leistas 2010 m. gruod?io m?n. ? ?? naujinim? taip pat ?traukti papildomi laiko juost? keitimai, i?leisti kaip kar?tosios pataisos po naujinimo ?2443685? publikavimo.

Jei jau ?dieg?te naujinim? ?2443685?, perskaitykite tam tikr? laiko juostos keitim?, kurie minimi ?iame straipsnyje, apra?us, nor?dami nuspr?sti, ar turite nedelsdami ?diegti ?? naujinim?. Jei tai neturi tiesioginio poveikio sistemoms, gali suplanuoti diegim? v?liau.

Rekomenduojame ?diegti naujausius ?Windows? kaupiamuosius laiko juostos naujinimus, kad u?tikrintum?te nuosekl? laiko juost? duomen? baz?s veikim? visose sistemose.

Svarbu
 • Prie? taikydami ?iame straipsnyje apra?om? naujinim?, atkreipkite d?mes? ? galimas problemas, kurios gali paveikti ?Microsoft Outlook?.

  Daugiau informacijos apie ?ias problemas ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  931667 Kaip pritaikyti sistem? prie laiko juost? pakitim?, naudojantis ?Microsoft Office Outlook? laiko juostos duomen? atnaujinimo ?rankiu
 • Jei vykdote ?Microsoft Exchange Server? informacini? technologij? (IT) terp?je, turite imtis papildom? atsargumo priemoni?, kad u?tikrintum?te teising? ?Exchange Server? veikim?.

  Daugiau informacijos apie ?Exchange? vasaros / ?iemos laiko (DST) naujinimus ?r. ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
  941018 Kaip pritaikyti sistem? prie vasaros / ?iemos laiko, naudojantis ?Exchange? kalendoriaus naujinimo ?rankiu
 • Kaupiamuosiuose laiko juostos naujinimuose yra tik duomenys, kurie pakito konkre?iuose regionuose arba buvo ?traukti, kad b?t? u?tikrintas suderinamumas su kitomis operacin?s sistemos versijomis. Tod?l, jei laiko juostos raktas yra panaikinamas, kai kurios pradin?s vert?s gali neb?ti atkuriamos, pritaikius kaupiam?j? laiko juostos naujinim?.

  Nerekomenduojame panaikinti registro rakt?, kurie yra susij? su laiko juostomis. Kompiuteryje, kuriame yra ne visi laiko juost? raktai, pirma atkurkite laiko juost? raktus i? patvirtintos atsargin?s kopijos. Tuomet atnaujinkite.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??anga

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas kei?ia laiko juostos duomenis, kad b?t? suderinti vasaros / ?iemos laiko (DST) keitimai keliose ?alyse.

?iame straipsnyje apra?omas naujinimas yra kaupiamasis specifini? naujinim? paketas, ? kur? ?traukti keitimai, anks?iau i?leisti kaip kar?tosios pataisos ?Microsoft? ?ini? baz?s (KB) straipsniuose 2543367, 2523087, 2519231 ir 2515337. ? ?? kaupiam?j? naujinim? taip pat ?traukti papildomi taisymai, kurie nebuvo ?traukti ? anks?iau i?leistas kar?t?sias pataisas. Daugiau informacijos apie tai, kaip DST keitimai gali paveikti kitus ?Microsoft? produktus ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=lt
Daugiau informacijos apie tai, kaip vasaros / ?iemos laiko keitimai gali paveikti kitus ?Microsoft? produktus ?r. ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
914387 Kaip konfig?ruoti vasaros / ?iemos laik? ?Microsoft Windows? operacin?se sistemose
Pastaba Taikant ?? naujinim? galimas ?is prane?imas:
Naujinimo negalima ?diegti, nes naujesnis arba ?is laiko juostos naujinimas jau ?diegtas sistemoje.
?iuo prane?imu nurodoma, kad teisingas naujinimas jau pritaikytas arba naujinimas automati?kai ?diegtas su ?Windows? naujinimais arba ?Microsoft? naujinimais. Nereikia papildom? veiksm?, atnaujinti ?Windows? operacinei sistemai.

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galima atsisi?sti ?iuos failus:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows 7? naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows 7? naujinimo paket? 64 bit? pagrindo sistemoms (KB2570791) dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 R2? 64 bit? versijos (KB2570791) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 R2?, skirto ?Itanium? sistemoms, (KB2570791) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Vista SP2? naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Vista SP2? naujinimo paket? 64 bit? pagrindo sistemoms (KB2570791) dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 SP2? naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 SP2? 64 bit? versijos (KB2570791) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2008 SP2?, skirto ?Itanium? sistemoms, (KB2570791) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP SP3? naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows XP SP3? 64 bit? versijos naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003 SP2? naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003 SP2? 64 bit? versijos (KB2570791) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Server 2003 SP2?, skirto ?Itanium? sistemoms, (KB2570791) naujinimo paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Embedded Standard 7? naujinimo (KB2570791) paket? dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite ?Windows Embedded Standard 7? naujinimo paket? 64 bit? pagrindo sistemoms (KB2570791) dabar.

I?leidimo data: 2011 m. rugpj??io 9 d.

Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, ?r. ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? palaikymo failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo galima failo paskelbimo dien?. Failas saugomas sustiprintos saugos serveriuose, kad b?t? efektyviau apsaugotas nuo neteis?to keitimo.

Naujinimai nuo ankstesnio kaupiamojo ?Windows? laiko juost? naujinimo

?ie keitimai atlikti nuo paskutinio ?Windows? kaupiamojo laiko juost? naujinimo:
 • Turkijos standartinis laikas:
  sukurta nauja ?Windows? laiko juosta: Turkijos standartinis laikas. Rodomas pavadinimas ?(UTC+2:00) Stambulas?. Turkijos vyriausyb? nusprend? pakeisti 2011 met? DST grafik?. Prad?ia pakeista i? pirmadienio, kovo 28 d. ? sekmadien?, kovo 27 d.
  ?Stambulas? pa?alintas i? ?io rodomo laiko juostos pavadinimo: ?(UTC+2:00) At?nai, Bukare?tas, Stambulas?.
 • Egipto standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC+2:00) Kairas?]:
  Egipto vyriausyb? at?auk? vasaros / ?iemos laik?.
 • Ramiojo vandenyno Piet? Amerikos standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC-4:00) Santjagas?]:
  2011 met? DST prad?ios data nustatoma ? rugpj??io m?n., 2012 met? pabaigos data ? kovo m?n. 
 • Maroko standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC) Kasablanka?]:
  2011 met? DST pabaigos data nustatoma ? liepos m?n.
 • Fid?io standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC+12:00) Fid?is?]:
  2011 met? DST pabaigos data nustatoma ? pirm?j? kovo m?n. sekmadien?.
 • Samoa standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC-11:00) Samoa?]:
  2011 met? DST pabaigos laikas nustatomas viena valanda v?liau.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Laiko juostos rakto pavadinimas Rodomas pavadinimas 2011 m. DST prad?ia 2011 m. DST pabaigaTZI dalinis raktas
Turkijos standartinis laikas(UTC+2:00) StambulasPaskutinis kovo m?n. pirmadienis

03:00:00.000
Paskutinis spalio m?n. sekmadienis

04:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
Egipto standartinis laikas(UTC+02:00) KairasN?raN?ra"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Stand. Ramiojo vand. SA laik.(UTC-04:00) SantjagasTre?ias rugpj??io m?n. sekmadienis

23:59:59.999
Pirmas gegu??s m?n. ?e?tadienis

23:59:59.999
"TZI"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,05,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,08,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Maroko standartinis laikas(UTC) KasablankaPirmas baland?io m?n. ?e?tadienis

23:59:59.999
Paskutinis liepos m?n. ?e?tadienis

23:59:59.999
"TZI"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,07,00,06,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,06,00,01,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Fid?io standartinis laikas(UTC+12:00) Fid?isKetvirtas spalio m?n. sekmadienis

02:00:00.000
Pirmas kovo m?n. sekmadienis

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Samoa standartinis laikas(UTC-11:00) SamoaPaskutinis rugs?jo m?n. sekmadienis

00:00:00.000
Pirmas baland?io m?n. sekmadienis

01:00:00.000
"TZI"=hex:94,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Be ?i? keitim?, 2011 m. rugpj??io m?n. DST kaupiamajame naujinime yra ?i? laiko juost? pataisymai:

 • Atnaujinti UTC poslinkiai ir pa?alinta lentel?je pateikiam? laiko juost? DST.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Laiko juostaSenojiNaujoji
Rusijos standartinis laikas (UTC +3:00) Maskva, Sankt Peterburgas, Volgogradas(UTC +4:00) Maskva, Sankt Peterburgas, Volgogradas
Jekaterinburgo standartinis laikas(UTC +5:00) Jekaterinburgas(UTC +6:00) Jekaterinburgas
?iaur?s centrin?s Azijos standartinis laikas(UTC +6:00) Novosibirskas(UTC +7:00) Novosibirskas
?iaur?s Azijos standartinis laikas(UTC +7:00) Krasnojarskas(UTC +8:00) Krasnojarskas
?iaur?s Azijos ryt? standartinis laikas(UTC +8:00) Irkutskas(UTC +9:00) Irkutskas
Jakutsko standartinis laikas(UTC +9:00) Jakutskas(UTC +10:00) Jakutskas
Vladivostoko standartinis laikas(UTC +10:00) Vladivostokas(UTC +11:00) Vladivostokas
Magadano standartinis laikas(UTC +11:00) Magadanas(UTC +12:00) Magadanas
 • Kaliningrado standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC+3:00) Kaliningradas?]:
  Sukurta nauja ?Windows? laiko juosta, kurios rodomas pavadinimas ?(UTC+3:00) Kaliningradas?. ?ioje laiko juostoje n?ra vasaros / ?iemos laiko.
 • Niufaundlando standartinis laikas [Rodomas pavadinimas ?(UTC-3:30) Niufaundlandas?]:
  DST prad?ios ir pabaigos laikai atnaujinti i? 00:01 ? 2:00.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Laiko juostos rakto pavadinimas Rodomas pavadinimas 2011 m. DST prad?ia 2011 m. DST pabaigaTZI dalinis raktas
Rusijos standartinis laikas(UTC +4:00) Maskva, Sankt Peterburgas, VolgogradasN?raN?ra?TZI?=hex: 10,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jekaterinburgo standartinis laikas(UTC +6:00) JekaterinburgasN?raN?ra?TZI?=hex:98,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
?iaur?s centrin?s Azijos standartinis laikas(UTC +7:00) NovosibirskasN?raN?ra?TZI?=hex:5c,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
?iaur?s Azijos standartinis laikas(UTC +8:00) KrasnojarskasN?raN?ra?TZI?=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
?iaur?s Azijos ryt? standartinis laikas(UTC +9:00) IrkutskasN?raN?ra?TZI?=hex:e4,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Jakutsko standartinis laikas(UTC +10:00) JakutskasN?raN?ra?TZI?=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Vladivostoko standartinis laikas(UTC +11:00) VladivostokasN?raN?ra?TZI?=hex:6c,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Magadano standartinis laikas(UTC +12:00) MagadanasN?raN?ra?TZI?=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Kaliningrado standartinis laikas(UTC +3:00) KaliningradasN?raN?ra?TZI?=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Niufaundlando standartinis laikas(UTC-3:30) NiufaundlandasAntras kovo m?n. sekmadienis

00:01:00:000
Pirmas lapkri?io m?n. sekmadienis

02:00:00:000
?TZI?=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00


?inomos problemos

?diegus ?? naujinim?, sen? paveikt? Rusijos laiko juostos 2011 m. ?iemos dat? konvertavimas i? UTC vietin? laik? naudoja neteising? poslink? (+4 vietoj +3, jei konvertuojamas Rusijos standartinis laikas). Problema vyksta konvertuojant tik senas ?iemos datas (nuo 2011 m. sausio m?n. iki 2011 m. DST prad?ios).

?Windows XP?

B?tinos s?lygos

Turite b?ti ?dieg? ?Windows XP Service Pack 3? (SP3), jei norite taikyti ?? naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322389 Kaip gauti naujausi? ?Windows XP? pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim?, gali tekti paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:
2443685 2010 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juost? naujinimas ?Microsoft Windows? operacin?ms sistemoms

?Windows Server 2003?

B?tinos s?lygos

Turite b?ti ?dieg? ?Windows Server 2003 SP2?, jei norite taikyti ?? naujinim?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
889100 Kaip gauti naujausi? ?Windows Server 2003? pakeitim? paket?

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim?, gali tekti paleisti kompiuter? i? naujo.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:
2443685 2010 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juost? naujinimas ?Microsoft Windows? operacin?ms sistemoms

?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008?

B?tinos s?lygos

Turite b?ti ?dieg? ?Windows Vista? arba ?Windows Server 2008 Service Pack 2?, jei norite taikyti ?? naujinim?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Galb?t reik?s i? naujo paleisti kompiuter?, kai ?diegsite ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:
2443685 2010 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juost? naujinimas ?Microsoft Windows? operacin?ms sistemoms

?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2?

B?tinos s?lygos

B?tin? s?lyg? ?iam naujinimui n?ra. ?is paketas ?diegia ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? RTM ir SP1 versijas.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Galb?t reik?s i? naujo paleisti kompiuter?, kai ?diegsite ?? naujinim?.

Naujinimo pakeitimo informacija

Pastaba Galite ?diegti ?iuos kaupiamuosius specifinius naujinimus, net jei ?dieg?te bet kur? i? ?i? anks?iau i?leist? naujinim?. ?is naujinimas pakei?ia ?? naujinim?:
2443685 2010 m. gruod?io m?n. kaupiamasis laiko juostos naujinimas, skirtas ?Microsoft Windows? operacin?ms sistemoms


Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2570791 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. lapkri?io 22 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Service Pack 1
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Embedded Standard 7
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbpubtypekc KB2570791

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com