ID článku: 2570623 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

PRIZNAKY

Po nainštalovaní aktualizácie zabezpečenia MS11-021 a doplnku Overenie súborov balíka Office pre balík Office 2003 (KB 2501584) sa zošity uložené v sieti otvárajú v programe Excel 2003 pomalšie ako bez nainštalovaného doplnku Overenie súborov balíka Office. Zníženie výkonu závisí od veľkosti zošita a šírky pásma siete a v niektorých prípadoch sa môže znížiť natoľko, až sa môže zdať, že program Excel prestal reagovať.

PRICINA

Doplnok Overenie súborov balíka Office pred otvorením súboru určuje, či je daný súbor dôveryhodný. Pri vykonávaní tejto operácie po sieti sa znižuje výkon kvôli sieťovým prenosom, ku ktorým dochádza pri načítavaní častí zošita.

RIESENIE

Aktualizáciu doplnku Overenie súborov balíka Office 2010 môžete prevziať a nainštalovať z nasledujúceho článku databázy Microsoft Knowledge Base:

2553065 – Popis aktualizácie doplnku Overenie súborov balíka Office 2010: 13. september 2011

Ak po nainštalovaní aktualizácie zistíte, že výkon súborov používaných prostredníctvom siete stále nie je dostačujúci, v časti Riešenia tohto článku nájdete informácie o rôznych možnostiach, ktoré môžete využiť.

Riešenia

Postup 1:
Ak chcete využívať ochranu poskytovanú doplnkom Overenie súborov balíka Office a zachovať pri otváraní súborov po sieti zvyčajný výkon, prejdite na program Microsoft Excel 2007 alebo Microsoft Excel 2010.

Postup 2:
Skopírujte súbor do lokálnej pracovnej stanice. Otvorte ho a uložte v programe Excel na lokálnom pevnom disku. Skopírujte súbor späť do sieťového umiestnenia.

Poznámka: Ak majú k rovnakému súboru prístup viacerí používatelia, musíte pred skopírovaním súboru späť do zdieľaného umiestnenia spolupracovať s ostatnými používateľmi, aby ste neprepísali zmeny, ktoré mohli medzičasom v súbore vykonať. Pri tomto alternatívnom riešení nie je možné používať funkciu Zdieľaný pracovný zošit.

Postup 3:
Ak chcete používať program Excel 2003 a predísť problémom so sieťovým výkonom, môžete zakázať doplnok Overenie súborov balíka Microsoft Office pre program Excel tak, že odstránite časť Excel v doplnku Overenie súborov balíka Office. Takto odstránite dodatočnú ochranu, ktorú doplnok Overenie súborov balíka Microsoft Office poskytuje programu Excel, a ponecháte funkčnú ochranu ostatných aplikácií balíka Office.

Ak chcete, aby sme vykonali kroky tohto postupu a vyriešili tento problém za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu služby Fix it.

Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50748


Poznámky:
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.
 • Ak máte počítač, v ktorom je nainštalovaný balík Office 2010 aj balík Office 2003, použite postup 4. Keď sa pokúsite odstrániť ochranu z balíka Office 2003 pre program Excel 2003 na počítači, v ktorom je nainštalovaný aj balík Office 2010, program Excel 2010 ochranu doplnkom Overenie súborov balíka Office znovu nainštaluje.
 • Ak máte počítač s nainštalovaním balíkom Office 2003 aj balíkom Office 2007, po spustení opravy Fix it sa zakáže ochrana pre obe tieto verzie.

Postup 4:
Ak chcete používať program Excel 2003 a predísť problémom so sieťovým výkonom, môžete doplnok Overenie súborov balíka Microsoft Office pre program Excel zakázať nastavením databázy Registry. Takto odstránite dodatočnú ochranu, ktorú doplnok Overenie súborov balíka Microsoft Office poskytuje programu Excel, a ponecháte funkčnú ochranu ostatných aplikácií balíka Office.

Ďalšie informácie o tomto nastavení nájdete na adrese:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/gg985445(en-us,office.12).aspx

Ak chcete, aby sme vykonali kroky tohto postupu a vyriešili tento problém za vás, prejdite na časť Opravte to za mňa. Ak chcete vykonať krokový postup a vyriešiť tento problém sami, prejdite na časť Vyriešim problém sám.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Opraviť tento problém. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu služby Fix it.


Opraviť tento problém
Microsoft Fix it 50741


Poznámky:
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.
 • Ak máte počítač s viacerými nainštalovanými verziami balíka Office (Office 2003, Office 2007 a Office 2010), po spustení opravy Fix it sa zakáže ochrana doplnkom Overenie súborov balíka Office pre všetky verzie programu Excel.
 • Ak potrebujete nasadiť riešenie Fix it na viacerých počítačoch, môžete použiť nasledujúci príkaz v príkazovom riadku:

  %windir%\system32\msiexec.exe /i \\server\share\MicrosoftFixit50741.msi /qn

  Ďalšie informácie o možnostiach príkazového riadka pre súbor msiexec.exe zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:

  314881 Možnosti príkazového riadka pre program Microsoft Windows Installer (msiexec.exe) (Tento obsah môže byť v angličtine)
Potom prejdite na časť Vyriešil sa problém?Vyriešim problém sám

Na konfiguráciu spôsobu, akým program Excel otvára zošity pre doplnok Overenie súborov balíka Office môžete použiť položku databázy Registry s označením EnableOnLoad. V predvolenom nastavení nie je položka EnableOnLoad v databáze Registry systému Windows prítomná. Pri pridaní položky EnableOnLoad do databázy Registry systému Windows postupujte nasledovne:
 1. Ukončite program Excel.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte a kliknutím vyberte nasledujúci kľúč databázy Registry:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\
 4. Po vybratí kľúča, ktorý je určený v kroku 3, ukážte v ponuke Úpravy na položku Nový a potom kliknite na hodnotu Kľúč.
 5. Napíšte Excel a stlačte kláves ENTER.
 6. Kliknite na položku Excel, v ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Kľúč.
 7. Zadajte text Security a stlačte kláves ENTER.
 8. Kliknite na položku Security, v ponuke Úpravy ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Kľúč.
 9. Zadajte text FileValidation a stlačte kláves ENTER.
 10. Vyberte položku FileValidation, ukážte v ponuke Úpravy na položku Nový a potom kliknite na položku Hodnota DWORD.
 11. Zadajte text EnableOnLoad a stlačte kláves ENTER.
  Poznámka: Predvolená hodnota je 0, ktorá zakazuje overovanie.
 12. Ukončite Editor databázy Registry kliknutím na položku Skončiť v ponuke Súbor.


Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa nepodarilo problém odstrániť, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám pošlite e-mail.

DALSIE INFORMACIE

V balíkoch Microsoft Office 2007 a Microsoft Office 2010 sa tento problém nevyskytuje, pretože ich súčasťou je nová funkcia na otváranie súborov po sieti, ktorá najprv kopíruje celý súbor na lokálny disk a potom kontroluje súbor pomocou doplnku Overenie súborov balíka Office, aby sa pri čítaní súboru nemuseli vykonávať sieťové prenosy.

Ak chcete chrániť počítač pred rizikom, odporúčame, aby ste neotvárali súbory, ktoré prijmete ako prílohy e-mailových správ, a to zvlášť v prípadoch, keď správy dostanete neočakávane. Neotvárajte tiež súbory, ktoré prijmete ako prílohy od osoby, ktorú nepoznáte.

Vlastnosti

ID článku: 2570623 - Posledná kontrola: 23. januára 2012 - Revízia: 5.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Office Excel 2003
Kľúčové slová: 
kbfixme kbmsifixme KB2570623

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com