ID článku: 2570623 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Po instalaci aktualizace MS11-021 a doplňku Ověření souborů systému Office pro systém Office 2003 (KB 2501584) se sešity uložené v síťovém umístění otevírají ze sítě v aplikaci Excel 2003 pomaleji, než tomu bylo před instalací doplňku OFV. Snížení výkonu závisí na velikosti sešitu a na rychlosti sítě a v některých případech se může zdát, že se aplikace Excel zablokovala.

Příčina

Funkce OFV čte soubory a před jejich otevření zjišťuje, zda jsou důvěryhodné. Při této činnosti v síti dochází ke snížení výkonu z důvodu síťového provozu při čtení částí sešitu.

Řešení

Stáhněte a nainstalujte aktualizaci Ověření souborů systému Office 2010 (OFV) z následujícího článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2553065 Popis aktualizace Ověření souborů systému Office 2010: 13. září 2011

Pokud po dokončení instalace této aktualizace zjistíte, že výkon souborů v síti stále není uspokojivý, můžete využít některou z různých možností popsaných v části Řešení.

Řešení

Metoda 1:
Chcete-li využívat ochranu funkce OFV a zároveň zachovat obvyklý výkon při otvírání souborů v síti, upgradujte na verzi Microsoft Excel 2007 nebo Microsoft Excel 2010.

Metoda 2:
Zkopírujte soubor do místního počítače. Otevřete jej v aplikaci Excel z místního disku a uložte jej. Zkopírujte soubor zpět do síťového umístění.

Poznámka: Pokud k témuž souboru přistupuje více uživatelů, je třeba před kopírováním souboru zpět do sdíleného umístění spolupracovat s ostatními, aby nedošlo k přepsání změn provedených jinými uživateli. Při tomto řešení nelze použít funkci Sdílený sešit.

Metoda 3:
Chcete-li používat aplikaci Excel 2003 a vyhnout se problému s výkonem v síti, lze zakázat doplněk Ověření souborů systému Microsoft Office pro aplikaci Excel odebráním příslušné části doplňku OFV. Tím dojde k odebrání ochrany OFV pro aplikaci Excel, ale ochrana ostatních aplikací systému Office zůstane zachována.

Chcete-li, abychom kroky této opravné metody provedli za vás, přejděte k části Automatická oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.

Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50748


Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
 • Pokud je v počítači instalována sada Office 2010 i Office 2003, použijte metodu 4. Pokud se pokusíte odebrat ochranu pro aplikaci Excel 2003 ze systému Office 2003 v počítači, ve kterém je také nainstalován systém Office 2010, nainstaluje aplikace Excel 2010 ochranu OFV znovu.
 • Pokud je v počítači instalována sada Office 2003 i Office 2007, spuštění opravy zakáže ochranu pro obě verze.

Metoda 4:
Chcete-li používat aplikaci Excel 2003 a vyhnout se problému s výkonem v síti, lze zakázat doplněk Ověření souborů systému Microsoft Office pro aplikaci Excel pomocí nastavení registru. Tím dojde k odebrání ochrany OFV pro aplikaci Excel, ale ochrana ostatních aplikací systému Office zůstane zachována.

Další informace k tomuto nastavení jsou uvedeny na následující adrese:
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/gg985445(en-us,office.12).aspx

Chcete-li, abychom kroky této opravné metody provedli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto provést kroky k vyřešení potíží sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Opravit tyto potíže
Microsoft Fix it 50741


Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.
 • Pokud je v počítači nainstalováno více verzí systému Office (Office 2003, Office 2007 a Office 2010), spuštění opravy zakáže ochranu pro všechny verze.
 • Chcete-li nasadit tuto opravu na více počítačů, můžete na příkazovém řádku použít následující příkaz:

  %windir%\system32\msiexec.exe /i \\server\share\MicrosoftFixit50741.msi /qn

  Další informace o parametrech příkazového řádku pro program msiexec.exe naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  314881 Parametry příkazového řádku pro nástroj Msiexec.exe instalační služby systému Microsoft Windows
Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Způsob zpracování souborů aplikace Excel funkcí OFV při otevírání lze konfigurovat pomocí položky registru EnableOnLoad. Ve výchozím nastavení není položka EnableOnLoad v registru systému Windows obsažena. Chcete-li přidat položku EnableOnLoad do registru systému Windows, postupujte podle následujících kroků:
 1. Ukončete aplikaci Excel.
 2. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klikněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\
 4. Po výběru příslušného klíče uvedeného v kroku 3 přejděte v nabídce Upravit na podnabídku Nový a klikněte na příkaz Klíč.
 5. Zadejte název Excel a pak stiskněte klávesu ENTER.
 6. Vyberte klíč Excel, v nabídce Úpravy přejděte na položku Nový a pak klikněte na příkaz Klíč.
 7. Zadejte název Security a pak stiskněte klávesu ENTER.
 8. Vyberte klíč Security, v nabídce Úpravy přejděte na položku Nový a pak klikněte na příkaz Klíč.
 9. Zadejte název FileValidation a pak stiskněte klávesu ENTER.
 10. Vyberte klíč FileValidation, v nabídce Úpravy přejděte na položku Nový a pak klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 11. Zadejte název EnableOnLoad a pak stiskněte klávesu ENTER.
  Poznámka: Výchozí hodnota je 0, čímž se vypíná ověřování.
 12. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Konec. Tím ukončíte program Editor registru.


Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Další informace

Systémů Microsoft Office 2007 a Microsoft Office 2010 se tento problém netýká, protože obsahují novou funkci pro otevírání souborů v síti, která nejprve zkopíruje celý soubor do místního počítače, a teprve pak jej prohledává pomocí funkce OFV, takže při čtení souboru se nepoužívá síťový přístup.

Chcete-li chránit svůj počítač před ohrožením, doporučujeme neotevírat soubory, které obdržíte v příloze e-mailových zpráv, zejména pokud takové zprávy neočekáváte. Také neotvírejte soubory z příloh e-mailových zpráv, které pochází od neznámých osob.

Vlastnosti

ID článku: 2570623 - Poslední aktualizace: 20. ledna 2012 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Office Excel 2003
Klíčová slova: 
kbfixme kbmsifixme KB2570623

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com