เครื่องเสมือนไม่เริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่มี CPU AMD มีที่รองรับคุณลักษณะ AVX และที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2568088 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ฉบับที่ 1

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีตัว CPU AMD ที่สนับสนุนคุณลักษณะขั้นสูงแบบเวกเตอร์ส่วนขยาย (AVX) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ rtm Windows Server 2008 R2
  หมายเหตุAMD นำมาใช้การสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะ AVX ใน Bulldozer ใช้ตัวประมวลผล multicore
 • คุณได้ติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Hyper-V บนคอมพิวเตอร์
 • คุณได้สร้างเครื่องเสมือนบนคอมพิวเตอร์ แล้ว คุณลองเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือน
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องเสมือนไม่เริ่มทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
ชื่อเครื่องเสมือน ไม่สามารถเริ่มต้น

ปัญหาที่ 2

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณมีตัว CPU AMD ที่สนับสนุนคุณลักษณะ AVX บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
  หมายเหตุAMD นำมาใช้การสนับสนุนสำหรับคุณลักษณะ AVX ใน Bulldozer ใช้ตัวประมวลผล multicore
 • คุณได้ติดตั้งบทบาทเซิร์ฟเวอร์ของ Hyper-V บนคอมพิวเตอร์
 • คุณได้สร้างเครื่องเสมือนบนคอมพิวเตอร์ แล้ว คุณลองเริ่มการทำงานของเครื่องเสมือน
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องเสมือนไม่เริ่มทำงาน และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เครื่องเสมือนอาจไม่เริ่มทำงานเนื่องจากไม่มีการทำงาน hypervisor
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกเพิ่มลงในบันทึกของ Microsoft-Windows-Hyper-V-Worker-Admin:

แหล่งที่มา: ทำงาน Microsoft Windows-ดิง-V-งาน
รหัสเหตุการณ์: 3112
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย:
เครื่องเสมือนไม่สามารถเริ่มต้นเนื่องจากไม่มีการทำงาน hypervisor

สาเหตุ

สาเหตุของปัญหาที่ 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจาก rtm Windows Server 2008 R2 ไม่สนับสนุนคุณลักษณะ AVX

สาเหตุของปัญหาที่ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2008 R2 SP1 ไม่สนับสนุนคุณลักษณะ AVX บนตัวประมวลผล AMD

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่นร่วมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ สำคัญปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง สาขาบริการของ LDR ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมที่มี แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MANIFEST และการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (.cat) แฟ้มแค็ตตาล็อก มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Hvax64.exe6.1.7600.16841634,88023 2011 Jun02:44x 64
Hvboot.sys6.1.7600.16841117,63223 2011 Jun05:29x 64
Hvix64.exe6.1.7600.16841687,10423 2011 Jun02:44x 64
Hvax64.exe6.1.7600.20994635,39223 2011 Jun02:46x 64
Hvboot.sys6.1.7600.20994117,63223 2011 Jun05:31x 64
Hvix64.exe6.1.7600.20994687,61623 2011 Jun02:46x 64
Hvax64.exe6.1.7601.17640610,81623 2011 Jun02:39x 64
Hvboot.sys6.1.7601.17640118,14423 2011 Jun05:42x 64
Hvix64.exe6.1.7601.17640652,28823 2011 Jun02:39x 64
Hvax64.exe6.1.7601.21755607,23223 2011 Jun02:25x 64
Hvboot.sys6.1.7601.21755118,14423 2011 Jun05:21x 64
Hvix64.exe6.1.7601.21755652,80023 2011 Jun02:25x 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา 1 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่มการทำงานของตัวจัดการ Hyper-v
 2. คลิกขวาที่เครื่องเสมือนในคำถาม จากนั้น คลิกการตั้งค่า.
 3. ในการกำหนดค่าการประมวลผลสำหรับเครื่องเสมือน คลิกเลือก โยกย้ายไปยังคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่จริงด้วยรุ่นที่มีตัวประมวลผลที่แตกต่างกัน กล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิก ตกลง.
 4. เริ่มการทำงานของเครื่องเสมือน


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา 2 เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะการ AVX:
bcdedit ซึ่ง/การตั้งค่า xsavedisable ที่ 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_8ab218874f211e53241c02d06851224f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17640_none_59dd407a3a1cfd7e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_bdcbf763b723cc6519cd28f0a4ca3719_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21755_none_00998afc887d6290.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d9491e2eeec8d8c9770e952aa17a4396_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20994_none_d0789469181e186b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fccc194b9203fad80f07ba95c66b0039_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_117debfd7b5e7416.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม710
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ดิง-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16841_none_8c6d8d0e7f196b01.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,163
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ดิง-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20994_none_8cc41b1b985ce285.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,163
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)06:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ดิง-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17640_none_8e52e9ca7c40bd96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,163
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)06:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-ดิง-v-โปรแกรมควบคุม-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21755_none_8ed6b81b9561f804.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,163
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)06:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มปรับปรุง-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,915
วัน(มาตรฐานสากล UTC)23 2011 Jun
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)09:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2568088 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2568088 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2568088

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com