Kan het kenmerk Alleen-lezen van een map niet verwijderen

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 256614 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.

Opmerking
Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. De ondersteuning voor Windows 2000 is op 13 juli 2010 geëindigd. Het Windows 2000 End-of-Support Solution Center kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuningslifecycle-beleid.
Kijk hier voor een Microsoft Windows XP- en Microsoft Windows Server 2003-versie van dit artikel: 326549.
Opmerking
Dit artikel is van toepassing op Windows 2000. De ondersteuning voor Windows 2000 is op 13 juli 2010 geëindigd. Het Windows 2000 End-of-Support Solution Center kan een beginpunt vormen bij het bepalen van uw strategie voor de migratie van Windows 2000. Ga voor meer informatie naar Microsoft Ondersteuningslifecycle-beleid.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Symptomen

Met Windows Verkenner kunt u het kenmerk Alleen-lezen niet van een map verwijderen. Bovendien geven bepaalde programma's foutberichten weer als u probeert om bestanden op te slaan in de betreffende map.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de map is aangepast. U kunt een map aanpassen door te klikken op Deze map aanpassen in het menu Beeld. Veel programma's passen ook mappen aan (de map Lettertypen bevat bijvoorbeeld een aanpassing als onderdeel van de standaardsysteemconfiguratie).

Status

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Workaround

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows

Windows Verkenner gebruikt het kenmerk Alleen-lezen om vast te stellen of een map is aangepast. U kunt dit gedrag omzeilen door Windows Verkenner zo te configureren dat de systeemmarkering wordt gebruikt in plaats van de alleen-lezenmarkering. Hiertoe gaat u als volgt te werk.

OPMERKING: Bepaalde programma's werken niet correct in combinatie met mappen waarvoor het kenmerk Systeem is geconfigureerd.
 1. Start Register-editor (Regedit.exe).
 2. Zoek de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer
 3. Wijs in het menu Bewerken de optie Nieuw aan, klik op DWORD-waarde en typ de volgende registerwaardenaam:
  UseSystemForSystemFolders
 4. Klik met de rechtermuisknop op de nieuwe waarde en klik op Wijzigen.
 5. Typ 1 en klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
 7. Nadat u de wijziging hebt aangebracht in het register, moet u het kenmerk Alleen-lezen voor alle betroffen mappen wijzigen met behulp van de opdracht attrib bij een opdrachtprompt (Command.com of Cmd.exe). Typ attrib /? bij de opdrachtprompt om de syntaxis voor de opdracht attrib weer te geven. Als u bijvoorbeeld het kenmerk Alleen-lezen wilt wijzigen in Systeem voor de map C:\Test, gebruikt u de volgende opdracht:
  attrib -r +s c:\test
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.

Eigenschappen

Artikel ID: 256614 - Laatste beoordeling: donderdag 30 januari 2014 - Wijziging: 1.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Trefwoorden: 
kbenv kbprb KB256614

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com