Ze složky nelze odebrat atribut Jen pro čtení

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 256614 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.

Poznámka
Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 naleznete pod číslem 326549.
Poznámka
Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Pomocí Průzkumníka Windows nelze ze složky odebrat atribut Jen pro čtení. Některé programy mohou navíc při ukládání souborů do této složky zobrazovat chybové zprávy.

Příčina

K tomuto chování dochází z důvodu vlastního nastavení složky. Vlastní nastavení složky lze provést klepnutím na příkaz Vlastní nastavení této složky v nabídce Zobrazit. Vlastní nastavení složek provádí také celá řada programů (například u složky Fonts je vlastní nastavení provedeno jako součást standardní konfigurace systému).

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Jak potíže obejít

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Průzkumník Windows pomocí atributu Jen pro čtení zjišťuje, zda je u složky provedeno vlastní nastavení či nikoli. Chcete-li toto chování obejít, můžete Průzkumníka Windows nakonfigurovat tak, aby namísto příznaku Jen pro čtení používal příznak Systémový. Postup je následující:

POZNÁMKA: Některé programy nepracují správně se složkami, u kterých je nakonfigurován atribut Systémový.
 1. Spusťte Editor registru (Regedit.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Explorer
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový, klepněte na položku Hodnota DWORD a zadejte následující název hodnoty registru:
  UseSystemForSystemFolders
  .
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na novou hodnotu a klepněte na příkaz Změnit.
 5. Zadejte hodnotu 1 a klepněte na tlačítko OK.
 6. Ukončete Editor registru.
 7. Po provedení této změny v registru je třeba změnit atribut Jen pro čtení u všech relevantních složek pomocí příkazu attrib na příkazovém řádku (Command.com nebo Cmd.exe). Zadáním příkazu attrib /? na příkazovém řádku zobrazte syntaxi příkazu attrib. Chcete-li například změnit atribut Jen pro čtení na Systémový u složky C:\Test, použijte následující příkaz:
  attrib -r +s c:\test
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 256614 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Klíčová slova: 
kbenv kbprb KB256614

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com