คุณพบเวลาเข้าสู่ระบบโดเมนยาวใน Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 R2 หลังจากที่คุณปรับใช้การกำหนดลักษณะนโยบายกลุ่มกับคอมพิวเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2561285 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แก้ปัญหาต่อไปนี้

ปัญหาที่ 1

สมมติว่า คุณมีคอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ในสภาพแวดล้อมของโดเมน คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
คุณใช้'นโยบายกลุ่ม'กำหนดลักษณะ (GPP) ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ โดยใช้การกำหนดเป้าหมายระดับรายการโดยใช้กลุ่มการรักษาความปลอดภัย ในสถานการณ์นี้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ประสบเวลาเข้าสู่ระบบโดเมนยาว ปัญหานี้กลายเป็นชัดขึ้นถ้าตัวควบคุมโดเมนเท่านั้นสามารถเข้าถึงผ่านการเชื่อมโยงที่ช้า

หมายเหตุ ถ้าคุณใช้เครื่องมือการตรวจสอบเครือข่ายการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถดูแบบสอบถามโพรโทคอลการเข้าถึงไดเรกทอรีของ Lightweight (LDAP) มากมายที่จะตรวจสอบชนิดของวัตถุของสมาชิกของกลุ่มในโดเมน แบบสอบถาม LDAP เหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ GPP โดยผ่านการกำหนดเป้าหมายระดับรายการ

ปัญหาที่ 2

เมื่อคุณใช้ GPP โดยใช้การกำหนดสินค้าระดับเป้าหมายสำหรับกลุ่มความปลอดภัย พอร์ตภายในคือ leaked ในสถานะ OPEN_WAIT หลังจากเวลา ประเภทการทำเป็น depleted และคอมพิวเตอร์หยุดการตอบสนอง

หมายเหตุ การตรวจสอบว่า คุณกำลังประสบปัญหานี้ เรียกใช้คำสั่งเอาต์ - anoที่พรอมต์คำสั่งเพื่อค้นหาการเชื่อมต่อกับพอร์ต 389

คำสั่ง- ano เอาต์ส่งกลับผลลัพธ์ที่คล้ายกับต่อไปนี้:

TCP 172.22.244.52:49186 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49227 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49258 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49284 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49300 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49315 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968 TCP 172.22.244.52:49331 172.22.244.50:389 CLOSE_WAIT 968

ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งนี้อีกครั้งหลังจากเวลาบางอย่าง (หรือ ถ้าคุณเรียกใช้คำสั่งgpupdate /force ) คุณจะสังเกตเห็นว่า หมายเลขพอร์ตที่เปิดขยาย

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ชั่วคราว รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ การดำเนินการนี้ช่วยแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นจะปิดพอร์ตที่เปิด

สาเหตุ

ปัญหาที่ 1

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดเป้าหมายระดับรายการใช้แบบสอบถามเป็นสมาชิกของกลุ่มการเกิดซ้ำเพื่อตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มใด ลักษณะการทำงานที่คาดไว้ของการกำหนดเป้าหมายระดับรายการมีการ สอบถามที่คอมพิวเตอร์เป็นสมาชิกของกลุ่ม

ปัญหาที่ 2

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากจะไม่มีปิดพอร์ตต่าง ๆ ตามที่คาดไว้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่โปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพ็ค Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับเซอร์วิสแพคของ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับรีจิสทรี

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงเป็นเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณโดยปรับเวลากลางวันตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และ Windows Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนที่รวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ

สำคัญ: โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกถอนการติดตั้งบน Windows Vista ส่วนขยายด้านไคลเอ็นต์กำหนดลักษณะ GP จะถูกลบออกจากระบบ ในกรณีที่โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ควรเป็น de-installed แต่เป็นก่อนหน้านี้รุ่นของ GP ลักษณะควรยังคงอยู่บนระบบ โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้ต้องเป็น re-installed บนระบบได้รับผลกระทบ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 1 . 18xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1GDR
 • เซอร์วิสของ GDR จะประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่แพร่หลายและนำออกใช้กับการตัดสินค้าที่อยู่ในวงกว้างเพื่อ สิ่งที่สำคัญมาก สาขาเซอร์วิสของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขสำหรับปัญหาในวงกว้าง
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.0.6001.18880648,76809 2012 พฤศจิกายน22:21x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.0.6001.18880846,40009 2012 พฤศจิกายน22:21x 64
Gpprefcl.dll6.0.6001.18880648,76809 2012 พฤศจิกายน22:21x 86
บันทึกข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง ให้เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูที่หัวข้อ "นำไปใช้" ในบทความเพื่อระบุระบบปฏิบัติจริงที่จะนำแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนไปใช้เสมอ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  เวอร์ชั่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1 . 21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่ไม่แสดงรายการแอตทริบิวต์ จะได้รับการรับรองด้วย Microsoft digital signature
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009587,77615 2011 ก.ค.07:19x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771587,77615 2011 ก.ค.05:42x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009787,45615 2011 ก.ค.07:20x 64
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771787,45615 2011 ก.ค.05:17x 64
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009587,77615 2011 ก.ค.07:19x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771587,77615 2011 ก.ค.05:42x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 เวอร์ชั่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Gpprefcl.dll6.1.7600.210091,510,91215 2011 ก.ค.07:12IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7601.217711,511,93615 2011 ก.ค.04:06IA-64
Gpprefcl.dll6.1.7600.21009587,77615 2011 ก.ค.07:19x 86
Gpprefcl.dll6.1.7601.21771587,77615 2011 ก.ค.05:42x 86
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายระดับรายการ แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet ดังต่อไปนี้:

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้ม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x86 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,767
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_grouppolicy-กำหนดลักษณะ-cse-deployment_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_8d8e3f8c228a8769.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,384
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gicy-policymaker-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_b9f6c5157d325115.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,700
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_36f2c4c3493cbca2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม101,531
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_grouppolicy-กำหนดลักษณะ-cse-deployment_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_e9acdb0fdae7f89f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,746
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-gicy-policymaker-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_16156099358fc24b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,997
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_93116047019a2dd8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม101,535
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:40
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม24,921
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18880_none_9d660a9935faefd3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม67,110
วันที่ (UTC)13 2012 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)00:20
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_1ff50dbe13675ffa81ba433eb1971d66_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4b670becd0db086a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มX86_2462b787c6a4f7837beeaa3525793b34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_224079ca7c5f4aae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38038a09c328d3f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)07:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_39965d29c08f057f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)06:11
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_003d3dafcbb1c3da7c62195cf8122923_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_4a7b0ecb92c6be5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_1105a78640206d34b9a47ddde4953fcb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_9c7978550ff79d84.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_1ff50dbe13675ffa81ba433eb1971d66_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a785a770893879a0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_2462b787c6a4f7837beeaa3525793b34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_7e5f154e34bcbbe4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_296a1ca085a29a1e18b417d6008b61d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_d5093e4639145fef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_6ca5cc33f597bcfbe558a99ec3da6429_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_c2067be95b7ae6c5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_b67ffba55e56db544c10c3888d8145d9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_7a2878cc1a145919.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,070
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_b915eec607eb25c49b5762b00c2c5393_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_a2ea0cd7a6408d78.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม715
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_9422258d7b86452c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,972
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)08:48
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_95b4f8ad78ec76b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,972
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)06:58
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_9e76cfdfafe70727.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม34,836
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)07:44
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_a009a2ffad4d38b0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม34,836
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)06:03
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38038a09c328d3f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)07:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_39965d29c08f057f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)06:11
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 เวอร์ชั่น IA-64–based
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_1ff50dbe13675ffa81ba433eb1971d66_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_4b68afe2d0d91166.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_2462b787c6a4f7837beeaa3525793b34_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_22421dc07c5d53aa.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม712
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_2a93650d02fbfc426bb56134841b8556_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_070040cf7a11fbd9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_4a865f4f25fce7c407696c982272c2e4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_05a4e9fa33bafe43.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม713
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)17:54
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38052dffc326dcf2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,970
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)08:44
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_3998011fc08d0e7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,970
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)07:24
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21009_none_38038a09c328d3f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)07:59
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-gppolicy-policymaker_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21771_none_39965d29c08f057f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม53,968
วันที่ (UTC)15 2011 ก.ค.
เวลา (UTC)06:11
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2561285 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2556 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2561285 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2561285

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com