วิธีการใช้เครื่องมือการ Fdisk และเครื่องมือการจัดรูปแบบไปยังพาร์ติชัน หรือ Repartition ฮาร์ดดิสก์แบบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 255867 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเครื่องมือ Fdisk และรูปแบบและวิธีการใช้แฟ้มเหล่านั้นไปยังพาร์ติชัน หรือ repartition ฮาร์ดดิสก์

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการใช้รูปแบบและ Fdisk เครื่องมือ

ก่อนที่คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ คุณต้องสร้างพาร์ติชันหลักบนคอมพิวเตอร์ของคุณบนฮาร์ดดิสก์ (ดิสก์ที่ 1) ก่อน และระบบแฟ้มบนพาร์ติชันที่ฟอร์แมตแล้ว เครื่องมือ Fdisk เป็นเครื่องมือโปรแกรม-DOS ตามที่คุณสามารถใช้เพื่อเตรียมฮาร์ดดิสก์ (พาร์ติชัน) คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fdisk สร้าง เปลี่ยน ลบ หรือแสดงพาร์ติชันปัจจุบันบนฮาร์ดดิสก์ แล้ว แต่ละจัดสรรเนื้อที่บนฮาร์ดดิสก์ (พาร์ติชันหลัก พาร์ติชันเสริม หรือไดรฟ์แบบลอจิคัล) ถูกกำหนดอักษรระบุไดรฟ์ ดิสก์ 1 อาจประกอบด้วยหนึ่งพาร์ติชันเสริม และฮาร์ดดิสก์สองอาจประกอบด้วยพาร์ติชันหลัก หรือขยาย พาร์ติชันเสริมอาจประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่ง MS-DOS ไดรฟ์แบบลอจิคัล

หลังจากที่คุณใช้เครื่องมือ Fdisk พาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ ใช้เครื่องมือจัดรูปแบบการฟอร์แมตพาร์ติชันดังกล่าว ด้วยระบบแฟ้ม ระบบแฟ้มตารางการปันส่วนแฟ้ม (FAT) ทำให้ฮาร์ดดิสก์ การยอมรับ เก็บ ดึงข้อมูล windows 95 OEM Service นำออกใช้ 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, (Me) Edition Millennium Windows และ Windows 2000 สนับสนุนระบบแฟ้ม FAT16 และ FAT32 เมื่อคุณเรียกใช้เครื่องมือ Fdisk บนฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 512 เมกะไบต์ (MB), คุณได้รับการพร้อมท์ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งของระบบแฟ้มต่อไปนี้:
 • fat16: ระบบแฟ้มนี้ได้สูงสุด 2 กิกะ (GB) สำหรับแต่ละช่องว่างที่ปันส่วนหรือตัวอักษรชื่อไดรฟ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ระบบแฟ้ม FAT16 และมี 6 กิกะไบต์ฮาร์ดดิสก์ คุณสามารถให้อักษรไดรฟ์ที่สาม (C, D และ E), แต่ละชนิด มี 2 กิกะไบต์พื้นที่การจัดสรรไว้ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT16 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  118335ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16
 • fat32: ระบบแฟ้มนี้สนับสนุนไดรฟ์ที่มีมากถึง 2 เทราขนาด และจัดเก็บแฟ้มต่าง ๆ ในส่วนของฮาร์ดดิสก์ที่มีขนาดเล็กกว่าระบบแฟ้ม FAT16 ไม่ นี้ส่งผลในพื้นที่ว่างเพิ่มเติมบนฮาร์ดดิสก์ ระบบแฟ้ม FAT32 ไม่สนับสนุนไดรฟ์ที่มีขนาดเล็กกว่า 512 MBสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT32 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  154997คำอธิบายของระบบไฟล์ FAT32
เมื่อคุณรันการfdiskและรูปแบบ:คำสั่ง ปันหลักสำหรับบูตเรกคอร์ด (MBR) และแฟ้มส่วนที่มีสร้างตาราง ตารางการปันส่วน MBR และแฟ้มเก็บ geometry ดิสก์ที่จำเป็นที่อนุญาตให้มีฮาร์ดดิสก์ที่ยอมรับ เก็บ และดึงข้อมูลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาร์ MS-DOS และภาพรวมการ geometry ฮาร์ดดิสก์ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
69912สรุปการพาร์ MS-DOS


ข้อควรพิจารณาสิ่งสำคัญก่อนที่คุณใช้ Fdisk และเครื่องมือจัดรูปแบบ

ให้พิจารณาคำถามต่อไปนี้ก่อนที่คุณใช้เครื่องมือ Fdisk และรูปแบบ:
 • การฮาร์ดดิสก์ใหม่หรือไม่ ถ้า ไม่ ดูคำถามที่สอง
  • อยู่บนฮาร์ดดิสก์นี้บนฮาร์ดดิสก์เดียวบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (หลัก) หรือเป็นนี้ฮาร์ดดิสก์สองฮาร์ดดิสก์ (slave) หรือไม่
  • คุณได้จัดเตรียมฮาร์ดดิสก์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญ jumpers ที่การตั้งค่า และ cabling ตามบทบาทของฮาร์ดดิสก์ (การวางแผนหลักหรือ slave) ที่
  • คุณได้ตรวจสอบเบื้องต้นอินพุต/เอาท์พุตระบบ (BIOS) ในการตรวจสอบว่า สนับสนุนฮาร์ดดิสก์หรือฮาร์ดดิสก์สองหรือไม่ หากไม่มี ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับแผงวงจรหลักของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิต โดยทั่วไป BIOS ได้โดยอัตโนมัติในการตรวจหาการตั้งค่าบนฮาร์ดดิสก์ที่คุณสามารถกำหนดค่าไดรฟ์ แต่คุณควรตรวจสอบนี้ก่อนที่คุณดำเนินต่อ
  • ชนิดของระบบแฟ้มที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถใช้การ FAT16 หรือ FAT32 ไฟล์ระบบ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าระบบที่แฟ้มที่คุณต้องการใช้ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   118335ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16
   154997คำอธิบายของระบบไฟล์ FAT32
 • Does the hard disk already contain data?
  • Have you backed up all of your important data? If not, back up your data before you proceed. เมื่อคุณรันการfdiskcommand to create, delete, or change a partition, all of the data on that partition is permanently deleted. Note that you can view current partition information without deleting your data.

   For additional information about how to install the MSBackup utility, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   152561วิธีการติดตั้งการสำรองข้อมูลของ Microsoft
   View the Help file in the MSBackup utility for information about how to use this utility. If you want to use the MSBackup utility with a removable media device, view the following article in the Microsoft Knowledge Base:
   188575How to Back Up to Removable Media Device Using Microsoft Backup
   Note that a backup utility is not included with Windows Me.
  • Does the hard disk have a drive overlay or a disk management program? If your computer uses drive overlay software to enable large hard disk support, do not use the Fdisk tool until you have checked with the software manufacturer. If you are not sure, view the following Microsoft Knowledge Base article or contact the software manufacturer before you proceed:
   186057วิธีการที่บอกโปรแกรมโอเวอร์เลย์ไดรฟ์ถ้ามีการติดตั้งใน Windows
  • Do you have the floppy disks or the CD-ROMs that are necessary to reinstall your software? Make sure that you have the software so that you can reinstall your programs after you partition and format your drive. If you purchased an upgrade for a program, make sure that you have the full version of the original program. Many upgrades for programs require a compliance check before you can install the upgraded product. If you cannot find the original floppy disks or CD-ROMs, contact the software manufacturer before you proceed.
  • Do you have updated device backed up on a device other than the drive that you are about to format and partition? If you have installed an updated device driver for your peripheral devices (for example, modems, printers, and so on), make sure that you back up the new driver on a device other than the drive that you are about to format and partition so that you can reinstall it after you install your operating system.
 • Do you want to combine multiple extended partitions in one extended partition? If so, view the "How to Repartition and Format the Extended Partition and Logical Drives on a Hard Disk" section in this article.
 • Do you have a Startup disk? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, and Windows Me prompt you to create a Startup disk during Setup. If you do not have a Startup disk:
  1. Insert a blank floppy disk in the floppy disk drive (drive A).
  2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
  3. คลิกสร้างดิสก์ในการดิสก์สำหรับเริ่มต้นแท็บ
  4. After you create the Startup disk, you should test it. To test the Startup disk, insert it in the floppy disk drive, and then restart your computer. If you are using a Windows 98-based computer, the Startup menu is displayed. If you are using a Windows 95-based computer, a command prompt is displayed.
 • Do you need Real-mode CD-ROM support? Some CD-ROM drives require Real-mode device drivers. If you are planning to use Windows 98 on your computer, the Startup disk contains generic, Real-mode ATAPI CD-ROM and Small Computer System Interface (SCSI) drivers that can enable CD-ROM drives after you boot from the Windows 98 Startup disk. Note that these CD-ROM drivers may not work with all CD-ROM drives; they may work as a replacement if the Real-mode CD-ROM drivers that are included with your CD-ROM drive are not available.

  หมายเหตุ:: If you insert your Windows 98 Startup disk, restart your computer, you may not be able to change to the drive letter of your CD-ROM drive (usually one drive letter ahead of where the drive letter typically resides because there is a random access memory [RAM] drive created by the Startup disk), because these drivers do not work with your CD-ROM drive. View the documentation that is included with your hardware, or contact your hardware manufacturer to obtain the CD-ROM device drivers.


How to Partition and Format a Master Hard Disk

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณใช้ขั้นตอนต่อไปนี้บนฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ว่างเปล่า ทั้งหมดของข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ที่ถูกลบอย่างถาวร

วิธีการแบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์หลัก

เมื่อต้องการแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์หลัก รันfdiskคำสั่ง:
 1. ใส่ดิสก์สำหรับเริ่มต้นในฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับดิสก์ Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือเริ่มต้น Windows Me ระบบ:

  1. เมื่อมีแสดงเมนูการเริ่มต้นระบบ 98 ของ Microsoft Windows เลือกนั้นเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมตัวเลือกเมนู แล้วกด ENTER
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์fdiskแล้ว กด ENTER
  3. ดูขั้นตอนที่ 2
  สำหรับดิสก์เริ่มต้นระบบ 95 ของ Windows:

  1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์fdiskแล้ว กด ENTER
  2. ดูขั้นตอนที่ 2
 2. ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่า 512 MB คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  คอมพิวเตอร์ของคุณมีดิสก์ขนาดใหญ่กว่า 512 MB Windows รุ่นนี้รวมการสนับสนุนที่มีการปรับปรุงแล้วสำหรับขนาดใหญ่ดิสก์ เป็นผลในการใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่ และอนุญาตให้ใช้ดิสก์เกินกว่า 2 กิกะไบต์ในการจัดรูปแบบเป็นไดรฟ์เดียว

  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้การสนับสนุนดิสก์ขนาดใหญ่ และสร้างไดรฟ์ใหม่ใด ๆ บนดิสก์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ในใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ รวมทั้งบางรุ่นของ Windows 95 และ Windows NT รวมทั้ง Windows และ MS-DOS รุ่นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์ที่ถูกกำหนดได้สำหรับระบบแฟ้ม FAT32 ไม่ จะไม่สามารถทำงานกับดิสก์นี้ ถ้าคุณต้องการการเข้าถึงดิสก์นี้ได้ โดยใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ หรืออรรถประโยชน์อื่น ๆ ของดิสก์ที่เก่ากว่า ไม่ใช้การสนับสนุนไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่

  คุณต้องการเปิดใช้งานการสนับสนุนดิสก์ขนาดใหญ่
  ถ้าคุณต้องการใช้ระบบแฟ้ม FAT32 กด Y และกด enter ถ้าคุณต้องการใช้ระบบแฟ้ม FAT16 กด N แล้วกด ENTERสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT32 และ FAT16 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  118335ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16
  154997คำอธิบายของระบบไฟล์ FAT32
 3. หลังจากที่คุณกด ENTER, Fdisk ที่ต่อไปนี้ตัวเลือกแสดงเมนู:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  โปรดสังเกตว่า ตัวเลือก 5 จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์ทางกายภาพสองในคอมพิวเตอร์
 4. กด 1 การเลือกนั้นสร้างพาร์ติชัน DOS หรือไดรฟ์แบบลอจิคัลของ DOSตัวเลือกเมนู แล้วกด ENTER
 5. กด 1 การเลือกนั้นสร้างพาร์ติชันหลักของ DOSตัวเลือกเมนู แล้วกด ENTER
 6. หลังจากที่คุณกด ENTER คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  คุณต้องการใช้ขนาดสูงสุดที่ใช้ได้สำหรับพาร์ติชันหลักของ DOS
  หลังจากที่คุณได้รับข้อความแสดงข้อความนี้ ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบแฟ้มที่คุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

  สำหรับระบบแฟ้ม FAT32

  1. ถ้าคุณกด Y สำหรับระบบแฟ้ม FAT32 (ในขั้นตอนที่ 2) และคุณต้องการเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์เพื่อที่ถูกกำหนดให้กับไดรฟ์ C ทั้งหมด กด Y และกด enter
  2. กด ESC และจากนั้น กด ESC เพื่อปิดการใช้เครื่องมือ Fdisk และกลับไปที่พรอมต์คำสั่ง
  3. ดูขั้นตอนที่ 7

  สำหรับระบบแฟ้ม FAT16

  ถ้าคุณกด N สำหรับระบบแฟ้ม FAT16 (ในขั้นตอนที่ 2), คุณสามารถยอมรับขนาด 2 กิกะไบต์เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับขนาดพาร์ติชัน หรือคุณสามารถกำหนดขนาดของพาร์ติชัน

  เมื่อต้องการยอมรับขนาดพาร์ติชันการเริ่มต้น:

  1. ถ้าคุณต้องการแรก 2 กิกะไบต์บนฮาร์ดดิสก์เพื่อที่ถูกกำหนดให้กับไดรฟ์ C กด Y และกด enter
  2. กด ESC เพื่อกลับไปตัวเลือกเมนู และมุมมองขั้นวในส่วนต่อไปนี้ "การกำหนดขนาดพาร์ติชัน"
  ขนาดพาร์ติชันที่กำหนดเอง:

  1. ถ้าคุณต้องการกำหนดขนาดของพาร์ติชัน (ตัวอักษรชื่อไดรฟ์) บนฮาร์ดดิสก์ กด N แล้วกด ENTER
  2. กล่องโต้ตอบจะแสดงอยู่ในที่ซึ่งคุณสามารถพิมพ์ขนาดที่คุณต้องการสำหรับพาร์ติชันหลักในเมกะไบต์หรือเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ บันทึกย่อที่สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 98 หรือ Windows Me, Microsoft recommends ที่ คุณทำหลักการแบ่งพาร์ติชันอย่างน้อย 500 MB ขนาด พิมพ์ขนาดของพาร์ติชันที่คุณต้องการสร้าง และกด enter
  3. Press ESC to return to theตัวเลือกเมนู
  4. To assign drive letters to the additional space on the hard disk, press 1, and then press ENTER.
  5. Press 2 to select theCreate Extended DOS Partitionmenu option, and then press ENTER.
  6. You receive a dialog box that is displays the maximum space that is available for the extended partition. You can adjust the size of the partition or use the default size. Note that the default maximum space is recommended, but you can divide the space between multiple drive letters. Type the amount of space that you want, press ENTER, and then press ESC.
  7. กระบวนการCreate Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partitionเมนูจะปรากฏขึ้น This is the menu that you can use to assign the remaining hard disk space to the additional drive letters. Type the amount of space that you want to assign to the next drive letter in theEnter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%)กล่อง และกด enter
  8. A table that lists the drive letter that you created and the amount of space on that drive is displayed. If there is free space on the hard disk, it is displayed near the bottom of the table. Repeat steps e through g until you receive the following message:
   All available space in the Extended DOS Partition is assigned to local drives.
  9. After you receive this message, press ESC to return to theตัวเลือกเมนู
  10. To activate the partition from which you plan to boot (usually drive C), press 2 to select theSet active partitionmenu option, and then press ENTER.
  11. When you receive the following message, press 1, and then press ENTER:
   Enter the number of the partition you want to make active.
  12. Press ESC, and then press ESC to quit the Fdisk tool and return to a command prompt, and then view the following "How to Format a Hard Disk" section in this article.

How to Format a Hard Disk

After you create the partitions, you must format the partitions:
 1. Restart your computer with the Startup disk in the floppy disk drive.

  หมายเหตุ:: If you are using a Windows 95 Startup disk, a command prompt is displayed and you can skip to step 2. If you are using a Windows 98, Windows 98 Second Edition, or Windows Me Startup disk, select theเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมmenu option when the Windows 98 Startup menu is displayed.
 2. When a command prompt is displayed, typeformat c: /sแล้ว กด ENTER This command transfers the system files and should only be used when you format drive C (or your "active" drive). For all other partitions, typeรูปแบบ:ไดรฟ์:(ตำแหน่งไดรฟ์is the letter of the partition that you want to format).

  หมายเหตุ:: If you receive a "Bad command" or "Bad file name" error message, you may need to extract the Format.com tool to your boot disk. To do this, type the following command at a command prompt, and then press ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  After the Format.com tool is extracted to your boot disk, typeformat c: /st a command prompt to format your active partition, or typeรูปแบบ:ไดรฟ์:if you want to format a partition that is not your active partition.
 3. When you successfully run the Format.com tool, you receive the following message:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE C: WILL BE LOST!
  Proceed with Format?
 4. Press Y, and then press ENTER to format drive C.
 5. After the format procedure is finished, you receive the following message:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)?
  หมายเหตุ:: This is an optional feature that you can use to type a name for the drive. You can either type an 11-character name for the drive, or you can leave it blank by pressing ENTER.
For information about how to repartition the extended partition and logical drives, view the "How to Repartition and Format the Extended Partition and Logical Drives of a Hard Disk" section in this article.

How to Repartition and Format a Slave Hard Disk

How to Repartition a Slave Hard Disk

If you want to add a second hard disk (slave drive) to your computer, you need to make sure that the jumpers on both the master (original) and slave (new drive) are set according to the manufacturer's instructions first so that your computer can detect the hard disks. Verify that your hardware is installed correctly, and then follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เรียกใช้จากนั้น พิมพ์คำสั่ง(โปรดสังเกตที่จะcmdคำสั่งเท่ากันในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000)
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์fdiskแล้ว กด ENTER แสดงเมนูต่อไปนี้:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  โปรดสังเกตว่า ตัวเลือกเมนู 5 จะพร้อมใช้งานเฉพาะถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์ทางกายภาพสองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. กด 5 และกด enter เมื่อคุณดำเนินการ การเลือกเปลี่ยนจากดิสก์ทางกายภาพ 1 (หลัก) ไปยังดิสก์ทางกายภาพ 2 (slave)
 4. กด 1 การเลือกนั้นสร้างพาร์ติชัน DOS หรือไดรฟ์แบบลอจิคัลของ DOSกดปุ่ม ENTER กด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู การสร้างพาร์ติชัน DOS แบบขยายตัวเลือกเมนู แล้วกด ENTER เมื่อคุณทำการ slave ของไดรฟ์พาร์ทิชัน MS-DOS แบบขยาย ตัวอักษรชื่อไดรฟ์ของคุณไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าไดรฟ์แรกประกอบด้วยพาร์ติชัน C และพาร์ติชัน D ไดรฟ์ของคุณ slave กลาย D เว้นแต่ว่าคุณได้ตั้งค่าไดรฟ์ slave เป็นพาร์ติชันเสริม ถ้าคุณข้ามขั้นตอนนี้ และสร้างพาร์ติอื่น MS-DOS ชันหลักสำหรับไดรฟ์ slave เพียงได้ ไดรฟ์ใหม่กลาย ไดรฟ์ D และสิ่งที่ใช้เป็น ไดรฟ์ D การเปลี่ยนแปลงไปยังไดรฟ์ E.
 5. คุณสามารถพาร์ติชันไดรฟ์ slave เพื่อทำให้ไดรฟ์แบบลอจิคัลอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่คุณใช้กับไดรฟ์หลักเดิม ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถตรวจพบไดรฟ์ใหม่ คุณอาจต้องเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงในแฟ้มของคุณ Config.sys ที่ใดไดรฟ์คืออักษรระบุที่มากกว่าค่าอักษรชื่อไดรฟ์ล่าสุดบนคอมพิวเตอร์ (รวมทั้งไดรฟ์ซีดีรอม):
  lastdrive =ไดรฟ์
 6. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการใช้เครื่องมือ Fdisk ฟอร์แมตพาร์ติชันใหม่เพื่อให้คุณสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้น หลังจากที่คุณกด ESC เพื่อปิดการใช้เครื่องมือ Fdisk เริ่มต้นคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อเริ่มการทำงานของ Windows

วิธีการใช้รูปแบบ Slave ฮาร์ดดิสก์

การจัดรูปแบบพาร์ติชันใหม่หรือพาร์ติชันของคุณ ใช้วิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับระบบแฟ้มของคุณอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับระบบแฟ้ม FAT16:
 1. คลิกสองครั้งMy Computerคลิกขวาที่พาร์ติชันที่คุณเพิ่งสร้าง คลิกรูปแบบ:คลิกFullแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
 2. หลังจากกระบวนการจัดรูปแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ
สำหรับระบบแฟ้ม FAT32:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบคลิกไดรฟ์ตัวแปลง (FAT32)แล้ว คลิกถัดไป.
 2. ในการไดรฟ์กล่อง คลิกไดรฟ์ที่คุณต้องการแปลงระบบแฟ้ม FAT32
 3. คลิกถัดไปแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกถัดไปคลิกถัดไปแล้ว คลิกถัดไปอีกครั้ง
 5. เมื่อกระบวนการแปลงเสร็จสมบูรณ์ คลิกเสร็จสิ้น.
หมายเหตุ:: ไม่ได้ใช้การ/sสลับไปที่คุณใช้เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ์ c All you need to do is to format the drive or drives so that you can use them (for example, if you created two new drive letters, you need to format both drives).

For information about how to repartition the extended partition and logical drives, view the following "How to Repartition and Format the Extended Partition and Logical Drives of a Hard Disk" section in this article.


How to Repartition and Format the Extended Partition and Logical Drives of a Hard Disk

Use the steps in this section to resize or combine your extended partition and logical drives. Make sure that you have a reliable backup of any important data that you have on your extended partition and logical drives before you proceed. If you want to combine your entire hard disk in one partition, use the steps in the "How to Partition and Format a Master Hard Disk" section in this article.

How to Repartition the Extended Partition and the Logical Drives

หมายเหตุ:: When you use this method, two or more partitions are left on your hard disk, a primary partition (usually drive C) and an extended partition. Even if you use the FAT32 file system, there is an 8-GB partition limitation unless you obtain a BIOS upgrade that fully supports interrupt 13 extensions.For additional information about why there is an 8-GB limit, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
153550Hard Disk Limited to 8-GB Partition
If you have a hard disk that is larger than 8 GB and you are not using a disk overlay program or disk management software, you need to partition and format the space that is remaining after you create each 8-GB partition:
 1. Place the Startup disk in your floppy disk drive, restart your computer, and then use one of the following methods, depending on your operating system. สำหรับดิสก์ Windows 98, Windows 98 Second Edition หรือเริ่มต้น Windows Me ระบบ:

  1. เมื่อการMicrosoft Windows 98 Startupmenu is displayed, select theเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สนับสนุนซีดีรอมตัวเลือกเมนู แล้วกด ENTER
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์fdiskแล้ว กด ENTER
  3. Go to step 2.
  สำหรับดิสก์เริ่มต้นระบบ 95 ของ Windows:

  1. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์fdiskแล้ว กด ENTER
  2. Go to step 2.
 2. ถ้าฮาร์ดดิสก์ของคุณมีขนาดใหญ่กว่า 512 MB คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  คอมพิวเตอร์ของคุณมีดิสก์ขนาดใหญ่กว่า 512 MB Windows รุ่นนี้รวมการสนับสนุนที่มีการปรับปรุงแล้วสำหรับขนาดใหญ่ดิสก์ เป็นผลในการใช้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของเนื้อที่ว่างบนดิสก์ในไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่ และอนุญาตให้ใช้ดิสก์เกินกว่า 2 กิกะไบต์ในการจัดรูปแบบเป็นไดรฟ์เดียว

  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้การสนับสนุนดิสก์ขนาดใหญ่ และสร้างไดรฟ์ใหม่ใด ๆ บนดิสก์นี้ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไดรฟ์ในใหม่ที่ใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ รวมทั้งบางรุ่นของ Windows 95 และ Windows NT รวมทั้ง Windows และ MS-DOS รุ่นก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์ที่ถูกกำหนดได้สำหรับระบบแฟ้ม FAT32 ไม่ จะไม่สามารถทำงานกับดิสก์นี้ ถ้าคุณต้องการการเข้าถึงดิสก์นี้ได้ โดยใช้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ หรืออรรถประโยชน์อื่น ๆ ของดิสก์ที่เก่ากว่า ไม่ใช้การสนับสนุนไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่

  Do you wish to enable large disk support (Y/N)?
  ถ้าคุณต้องการใช้ระบบแฟ้ม FAT32 กด Y และกด enter ถ้าคุณต้องการใช้ระบบแฟ้ม FAT16 กด N แล้วกด ENTERสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแฟ้ม FAT32 และ FAT16 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  118335ขนาดพาร์ติชันสูงสุดที่ใช้ระบบแฟ้ม FAT16
  154997คำอธิบายของระบบไฟล์ FAT32
 3. หลังจากที่คุณกด ENTER, Fdisk ที่ต่อไปนี้ตัวเลือกแสดงเมนู:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive 
   (this option is only available if you 
    have two physical hard disks in the computer)
 4. Press 3, and then press ENTER. The following menu is displayed:
  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition
 5. Press 3, and then press ENTER.
 6. กระบวนการDelete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partitionscreen is displayed with a chart that describes the attributes of your hard disk, as shown in the following example.
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  DrvVolume LabelMbytesระบบ:การใช้งาน
  D:(User Defined)2047FAT16100%
  E:(User Defined)2047FAT16100%
  F:(User Defined)2047FAT16100%
  G:(User Defined)2047FAT16100%
  H:(User Defined)2047FAT3217%
  I:(User Defined)1498UNKNOWN13%


  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes).

  WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.

  What drive do you want to delete? Type the letter for the drive that you want to delete, and then press ENTER.
 7. When you are prompted to type the volume label for the drive, type the volume label if the drive has a volume label.

  หมายเหตุ:: You must type the exact label or press ENTER if there is no volume label. If you type an incorrect label name, you receive the following message:
  Volume label does not match.
  Enter Volume Label?
  If you type the correct volume label, you receive the following message:
  Are you sure (Y/N)?
  The default answer to this message is N. You must press Y, and then press ENTER to delete the drive. The words "Drive deleted" are displayed in the chart next to the drive letter that you deleted.
 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 จนกระทั่งคุณลบไดรฟ์ที่คุณต้องการลบทั้งหมด เมื่อคุณเสร็จสิ้น กด ESC ถ้าคุณลบไดรฟ์แบบลอจิคัลทั้งหมด คุณได้รับข้อความ "ไม่มีไดรฟ์แบบลอจิคัลกำหนด" และแผนภูมิของตัวอักษรชื่อไดรฟ์ที่คุณเปลี่ยนแปลง หรือลบออก กด ESC เพื่อดำเนินต่อ

  หมายเหตุ:: ถ้าคุณต้องการปรับขนาดไดรฟ์แบบลอจิคัลหรือไดรฟ์ โดยการทำให้แฟ้มมีขนาดใหญ่ หรือเล็กลง ทำในขณะนี้ ถ้าคุณต้องการลบพาร์ติชันเสริม ดูขั้นตอนที่ 11
 9. กด 1 การเลือกนั้นสร้างพาร์ติชัน DOS หรือไดรฟ์แบบลอจิคัลของ DOSเมนูตัวเลือกจาก Fdiskตัวเลือกเมนู กด 3 เพื่อเลือกนั้นสร้าง Drive(s) DOS แบบลอจิคัลในพาร์ติชัน DOS แบบขยายตัวเลือกเมนูจากนั้นสร้างพาร์ติชัน DOS หรือไดรฟ์แบบลอจิคัลของ DOSเมนู แล้วกด ENTER เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความ "ความสมบูรณ์ไดรฟ์ Verifying" ที่ มีตัวนับที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์เปอร์เซ็นต์

  หมายเหตุ:: เมื่อคุณใช้ขั้นตอนนี้ ไม่มีลบพาร์ติชันเสริม ลบเฉพาะไดรฟ์แบบลอจิคัลหรือไดรฟ์ในพาร์ติชันเสริม คุณไม่จำเป็นต้องลบพาร์ติชันเสริมเพื่อปรับขนาดไดรฟ์ลอจิคัล ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีไดรฟ์แบบลอจิคัลที่หนึ่งในพาร์ติชันเสริม และคุณต้องการทำให้ไดรฟ์แบบลอจิคัลที่สอง ลบไดรฟ์แบบลอจิคัล และสร้างไดรฟ์แบบลอจิคัลที่สองในพาร์ติชันเสริมเป็นอันดับแรก โปรดสังเกตว่า คุณจะยังจำกัดเนื้อที่ว่างทั้งหมดในพาร์ติชันเสริม
 10. หลังจากกระบวนการตรวจสอบไดรฟ์เสร็จสมบูรณ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  ขนาดพาร์ติชัน DOS ขยายทั้งหมดถูก Mbytes XXX (MByte 1 = 1048576 ไบต์)

  เนื้อที่สูงสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับไดรฟ์แบบลอจิคัลคือ Mbytes XXX (X %)

  ป้อนขนาดของไดรฟ์แบบลอจิคัลใน Mbytes หรือเปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่ว่างบนดิสก์(% 1)
  "สูงสุด Mbytes พร้อมใช้งาน" เป็นขนาดเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขถ้าคุณพิมพ์หมายเลขสำหรับขนาดพาร์ติชันที่คุณต้องการสร้าง และจากนั้น กด ENTER กด ESC กด ESC เพื่อปิดการใช้เครื่องมือ Fdisk และกลับไปที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น ให้ดูขั้นตอนที่ 11
 11. ถ้าคุณต้องการลบพาร์ติชัน MS-DOS แบบขยาย กด ESC เพื่อกลับไป Fdiskตัวเลือกเมนู กด 3 เพื่อเลือกนั้นลบพาร์ติชัน DOS หรือไดรฟ์แบบลอจิคัลของ DOSกดปุ่ม ENTER กด 2 เพื่อเลือกตัวเลือกเมนู การลบพาร์ติชัน DOS แบบขยายตัวเลือกเมนู แล้วกด ENTER
 12. หน้าจอแสดงดิสก์ไดรฟ์ถาวรปัจจุบันและข้อมูลเกี่ยวกับดังกล่าว พาร์ติชันเสริมถูกแสดงในคอลัมน์ชนิด ตัวอย่าง::
  Partition Status Type Volume Label     Mbytes System  Usage
  C:     1 A   PRI  DOS   (your label) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (your label) 1200  UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  คุณได้รับข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้:
  คำเตือน! ข้อมูลในพาร์ติถูกลบขยาย DOS ชันจะหายไป

  คุณต้องการดำเนินต่อ (Y/N)
 13. กด Y และกด enter เพื่อลบพาร์ติชัน คุณได้รับข้อความต่อไปนี้::
  พาร์ติชัน DOS แบบขยายที่ถูกลบออก
  กด ESC เพื่อดำเนินต่อ
  หมายเหตุ:: ถ้าคุณพยายามที่จะลบพาร์ติชัน MS-DOS ส่วนขยายของคุณก่อนที่คุณลบไดรฟ์แบบลอจิคัลทั้งหมด คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถลบพาร์ติชัน DOS ส่วนเพิ่มในขณะที่มีไดรฟ์ลอจิคัล
  ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 และจากนั้น ทำตามขั้นตอนที่ 9 และ 10 เพื่อลบพาร์ติชัน MS-DOS แบบขยาย

  Fdiskตัวเลือกเมนูจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณปล่อยให้เนื้อที่ว่างบนดิสก์ unpartitioned บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ Windows อาจไม่แสดงขนาดทั้งหมดของฮาร์ดดิสก์ของคุณ เฉพาะจำนวนของเนื้อที่ที่พร้อมใช้งาน

  สิ่งสำคัญ: หลังจากที่คุณเปลี่ยนตัวเลือก Fdisk หรือลบพาร์ติชัน ข้อมูลที่อยู่บนพาร์ติชันถูกลบออกไป และไม่สามารถเรียกข้อมูล คุณสามารถมากใจว่า คุณเข้าใจขั้นตอนปฏิบัตินี้ก่อนที่คุณพยายามที่จะทำตามนั้น ถ้าคุณต้องการเริ่มการทำงานกับการกำหนดค่าใหม่ทั้งหมด หรือ ถ้าคุณต้องการทำซ้ำการกำหนดค่าปัจจุบันของคุณ สำรองทุกอย่างที่มีความสำคัญสำหรับคุณก่อนที่คุณใช้เครื่องมือ Fdisk
 14. ถ้าคุณต้องการใช้เนื้อที่ว่าง unpartitioned บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ คุณต้องฟอร์แมตไดรฟ์ เมื่อคุณรันโปรแกรมอรรถประโยชน์ Format.com เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  คำเตือน ข้อมูลทั้งหมดบนไดรฟ์ดิสก์แบบถอดได้x: จะหายไป
  ดำเนินการจัดรูปแบบ (Y/N) หรือไม่
  กด Y และกด enter เพื่อฟอร์แมตไดรฟ์
 15. หลังจากกระบวนการจัดรูปแบบเสร็จสมบูรณ์ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  ชื่อ volume (11 อักขระ ENTER สำหรับไม่มี) หรือไม่
  หมายเหตุ:: This is an optional feature that you can use to type a name for the hard disk. You can either type an 11-character name for the drive, or leave it blank and press ENTER.คำถามที่ถามบ่อย

 • Question: Why does the Fdisk tool only partition 2 GB of space at a time?

  Answer: If you can only partition 2 GB of space at a time, you may have pressed N when you were prompted to enable large disk support, or you may be running a version of Windows that does not support FAT32. If you are running Windows 95 or earlier on your computer, you must create multiple partitions to use the full drive size.

  หมายเหตุ:: If you are running a retail version of Windows 95 you cannot upgrade to Windows 95 OSR2.For additional information about your version of Windows 95 or Windows 98, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  158238วิธีการกำหนดรุ่นของ Windows 95/98/Me ในการใช้
 • Question: I have software that is larger than the 504-MB limit. Should I use it?

  Answer: To ensure compatibility, check with the software manufacturer before you use any disk management software.
 • Question: I have software or utilities that support drives larger than the 504MB limit, should I use it?

  Answer: Yes, you can copy the Windows 95 or Windows 98 installation from your old hard disk to a new hard disk.For additional information about how to duplicate your Windows 95 or Windows 98 installation on a new hard disk, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  166172Duplicating Windows 95/98 Installation to a New Hard Disk
  Note that you cannot use the method described in this article to copy Windows 95 or Windows 98 installations to multiple computers. Microsoft only supports the standard Setup procedure as described in the Windows 95 and Windows 98 product documentation.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 255867 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbhardware kbhowto kbsetup w2000setup kbmt KB255867 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:255867

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com