Använda verktygen Fdisk och Format för att partitionera eller partitionera om en hårddisk

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 255867 - Visa produkter som artikeln gäller.
Denna artikel har tidigare publicerats under SV255867
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Mer Information

Använda verktygen Fdisk och Format

Innan du kan installera ett operativsystem måste du först skapa en primär partition på den första fysiska hårddisken (disk 1) på datorn och sedan formatera ett filsystem på denna partition. Fdisk är ett MS-DOS-baserat verktyg som du använder när du vill förbereda (partitionera) en hårddisk. Du kan använda Fdisk när du vill skapa, ändra, ta bort eller visa aktuella partitioner på hårddisken. Sedan tilldelas varje allokerat utrymme på hårddisken (primär partition, utökad partition eller logisk enhet) en enhetsbeteckning. Disk 1 kan innehålla en utökad partition, och en andra hårddisk kan innehålla en primär eller utökad partition. En utökad partition kan innehålla en eller flera logiska MS-DOS-enheter.

När du har partitionerat hårddisken med Fdisk använder du verktyget Format för att formatera dessa partitioner med ett filsystem. Med filsystemet FAT (File Allocation Table) kan data tas emot, lagras och hämtas på hårddisken. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, Windows Millennium Edition (ME) och Windows 2000 stöder filsystemen FAT16 och FAT32. När du använder Fdisk på en hårddisk som är större än 512 MB uppmanas du att välja ett av följande filsystem:
 • FAT16: Detta filsystem har maximalt 2 GB för varje allokerat utrymme eller enhetsbeteckning. Om du till exempel använder filsystemet FAT16 och har en hårddisk på 6 GB, kan du ha tre enhetsbeteckningar (C, D och E), var och en med 2 GB allokerat utrymme. Om du vill veta mer om filsystemet FAT16 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
 • Om du vill veta mer om filsystemet FAT16 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: FAT32: Detta filsystem stöder upp till 2 TB (terabyte) stora enheter. Filer lagras på mindre sektioner av hårddisken än i FAT16. Detta innebär att det finns mer ledigt utrymme på hårddisken. FAT32 stöder inte enheter som är mindre än 512 MB. Om du vill veta mer om filsystemet FAT32 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  154997 Description of the FAT32 File System
När du använder kommandona fdisk och format skapas MBR- (Master Boot Record) och filallokeringstabeller. I MBR- och filallokeringstabellerna lagras den nödvändiga diskgeometri som gör att data kan tas emot, lagras och hämtas på hårddisken. Om du vill veta mer om MS-DOS-partitionering och få en översikt över hårddiskgeometri kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
69912 MS-DOS Partitioning Summary


Viktigt att tänka på innan du använder Fdisk eller Format

Besvara följande frågor innan du använder Fdisk eller Format:
 • Är hårddisken ny? Om inte, gå vidare till den andra frågan.
  • Är denna hårddisk den enda hårddisken på datorn (master), eller är den en sekundär hårddisk (slav)?
  • Har du förberett hårddisken enligt tillverkarens anvisningar? Det är viktigt att byglar och kablar används efter hårddiskens roll (master eller slav).
  • Har du kontrollerat att BIOS (Basic Input/Output System) stöder hårddisken eller den andra hårddisken? Kontrollera annars den dokumentation som medföljde moderkortet eller kontakta tillverkaren. Normalt finns en inställning i BIOS för automatisk identifiering av hårddisken, som gör att hårddisken konfigureras, men du bör kontrollera detta innan du fortsätter.
  • Vilken typ av filsystem vill du använda? Du kan använda FAT16 eller FAT32. Om du inte vet vilket filsystem du ska använda kan du läsa följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
   118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
   154997 Description of the FAT32 File System
 • Innehåller hårddisken redan data?
  • Har du i så fall säkerhetskopierat alla viktiga data? Säkerhetskopiera annars dina data innan du går vidare. När du använder kommandot fdisk för att skapa, ta bort eller ändra en partition, tas alla data på denna partition bort permanent. Observera att du kan visa aktuell information om partitionen utan att ta bort data.

   Om du vill veta mer om hur du installerar verktyget Microsoft Säkerhetskopiering kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
   152561 How to Install Microsoft Backup
   Information om hur du använder Microsoft Säkerhetskopiering finns i hjälpen för programmet. Om du vill använda Microsoft Säkerhetskopiering med en enhet för flyttbara media, kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
   188575 How to Back Up to Removable Media Device Using Microsoft Backup
   Observera att det inte ingår något verktyg för säkerhetskopiering i Windows ME.
  • Finns det ett program för enhetsöverlägg eller diskhantering på hårddisken? Om ett program för enhetsöverlägg används på datorn för att möjliggöra stöd för stora hårddiskar, ska du inte använda Fdisk förrän du har frågat programtillverkaren. Om du inte är säker kan du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base eller kontakta programtillverkaren innan du fortsätter:
   186057 How to Tell If Drive Overlay Program Is Installed in Windows
  • Har du de disketter eller CD-ROM-skivor som krävs för ominstallation av dina program? Se till att ha programvaran till hands, så att du kan installera om den när du har partitionerat och formaterat enheten. Om du har köpt en uppgradering för ett program måste du ha den fullständiga versionen av det ursprungliga programmet. Många uppgraderingar kräver en kompatibilitetskontroll innan du kan installera den uppgraderade produkten. Om du inte kan hitta de ursprungliga disketterna eller CD-ROM-skivorna kan du kontakta tillverkaren innan du går vidare.
  • Har du säkerhetskopierat uppdaterade enhetsdrivrutiner på en annan enhet än den som du ska formatera och partitionera? Om du har installerat en uppdaterad enhetsdrivrutin för kringutrustning (till exempel modem och skrivare) måste du se till att säkerhetskopiera den nya drivrutinen för enheten till en annan plats än den enhet du ska formatera och partitionera, så att du kan installera om den när du har installerat operativsystemet.
 • Vill du kombinera flera utökade partitioner i en utökad partition? Läs i så fall avsnittet "Partitionera om och formatera den utökade partitionen och logiska enheter på en hårddisk" i denna artikel.
 • Har du en startdiskett? I Windows 95, Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, och Windows ME uppmanas du att skapa en startdiskett under installationen. Om du inte har någon startdiskett:
  1. Sätt in en tom diskett i diskettenheten (enhet A).
  2. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Lägg till/ta bort program.
  3. Klicka på Skapa diskett på fliken Startdiskett.
  4. När du har skapat startdisketten bör du prova den. Sätt in startdisketten i diskettenheten och starta om datorn. Om du använder en dator med Windows 98 visas Start-menyn. Om du använder en dator med Windows 95 visas en kommandotolk.
 • Behöver du CD-ROM-stöd i realläge? Vissa CD-ROM-enheter kräver drivrutiner för realläge. Om du tänker använda Windows 98 på datorn innehåller startdisketten allmänna ATAPI CD-ROM- och SCSI-drivrutiner (Small Computer System Interface) för realläge, som kan aktivera CD-ROM-enheter när du har startat med startdisketten för Windows 98. Observera att dessa CD-ROM-drivrutiner inte fungerar med alla CD-ROM-enheter. De kan fungera som en ersättning, om de CD-ROM-drivrutiner för realläge som medföljer CD-ROM-enheten inte är tillgängliga.

  Obs! Om du sätter in startdisketten för Windows 98 och startar om datorn, kanske du inte kan ändra enhetsbeteckningen för CD-ROM-enheten, eftersom dessa drivrutiner inte fungerar med din CD-ROM-enhet. (Enhetsbeteckningen är vanligen en bokstav framåt från den normala beteckningen, eftersom det finns en RAM-enhet (Random Access Memory) som skapas av startdisketten.) Läs den dokumentation som medföljer maskinvaran, eller kontakta maskinvarutillverkaren om du vill få drivrutinerna till CD-ROM-enheten.


Partitionera och formatera en masterhårddisk

VIKTIGT! Om du gör följande på en hårddisk som inte är tom, tas samtliga data på hårddisken bort permanent.

Partitionera en masterhårddisk

Partitionera en masterhårddisk genom att köra kommandot fdisk:
 1. Sätt in startdisketten i diskettenheten, starta om datorn och använd sedan någon av följande metoder: Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME:

  1. När Start-menyn för Microsoft Windows 98 visas väljer du Startar datorn utan CD-ROM-stöd och trycker på RETUR.
  2. Skriv in fdisk vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  3. Se steg 2.
  Om det är en startdiskett för Windows 95:

  1. Skriv in fdisk vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  2. Se steg 2.
 2. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Om hårddisken är större än 512 MB visas följande meddelande:
  Datorn har en disk som är större än 512 MB. Denna version av Windows innehåller förbättrat stöd för större diskar och detta medför effektivare användning av diskutrymme på stora enheter och tillåter diskar större än 2 GB att bli formaterade som en enskild enhet.

  VIKTIGT! Om du aktiverar stort diskstöd och skapar nya enheter på denna disk kan du inte komma åt de nya enheterna med andra operativsystem, till exempel en version av Windows 95 eller Windows NT, eller tidigare versioner av Windows och MS-DOS. Dessutom kan inte diskverktyg som inte var utformade explicit för filsystemet FAT32 arbeta med denna disk. Om du behöver komma åt denna disk med andra operativsystem eller äldre diskverktyg aktiverar du inte stort enhetsstöd.

  Vill du aktivera stort diskstöd?
  Om du vill använda filsystemet FAT32 trycker du på J och sedan på RETUR. Om du vill använda filsystemet FAT16 trycker du på N och sedan på RETUR. Om du vill veta mer om FAT32 och FAT16 kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Description of the FAT32 File System
 3. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: När du har tryckt på RETUR visas följande Alternativ-meny:
  1. Skapa DOS-partition eller logisk DOS-enhet
  2. Bestäm aktiv partition
  3. Ta bort partition eller logisk DOS-enhet
  4. Visa partitionsinformation
  5. Ändra aktuell hårddiskenhet
  Observera att alternativ 5 endast är tillgängligt om det finns två fysiska hårddiskar i datorn.
 4. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Välj menyalternativet Skapa DOS-partition eller logisk DOS-enhet genom att trycka på 1 och sedan på RETUR.
 5. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Välj menyalternativet Skapa primär DOS-partition genom att trycka på 1 och sedan på RETUR.
 6. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: När du trycker på RETUR visas följande meddelande:
  Vill du använda allt tillgängligt utrymme för den primära DOS-partitionen?
  Använd sedan en av följande metoder.

  För ett FAT32-filsystem

  1. Om du trycker på J för FAT32-filsystemet (i steg 2) och du vill att allt utrymme på hårddisken ska tilldelas enhet C, trycker du på J och sedan på RETUR.
  2. Tryck på ESC och sedan på ESC igen, så att Fdisk avslutas och du kommer tillbaka till en kommandotolk.
  3. Se steg 7.

  För ett FAT16-filsystem

  Om du trycker på N för filsystemet FAT16 (i steg 2), kan du godta standardstorleken 2 GB för partitionsstorleken, eller så kan du anpassa partitionens storlek.

  Så här godtar du standardstorleken för partitionen

  1. Om du vill att de första 2 GB på hårddisken ska tilldelas enhet C trycker du på J och sedan på RETUR.
  2. Tryck på ESC så att du kommer tillbaka till Alternativ-menyn. Se sedan steg d i följande avsnitt "Så här anpassar du partitionens storlek".
  Så här anpassar du partitionens storlek

  1. Om du vill anpassa partitionernas (enhetsbeteckningarnas) storlek på hårddisken trycker du på N och sedan på RETUR.
  2. Nu visas en dialogruta, där du kan skriva in önskad storlek för den primära partitionen i MB eller procent av diskutrymmet. Observera att Microsoft rekommenderar att den primära partitionen ska vara minst 500 MB stor på datorer med Windows 98 eller Windows ME. Skriv in storleken på den partition som du vill skapa och tryck sedan på RETUR.
  3. Gå tillbaka till Alternativ-menyn genom att trycka på ESC.
  4. Tilldela det ytterligare utrymmet på hårddisken enhetsbeteckningar genom att trycka på 1 och sedan på RETUR.
  5. Välj menyalternativet Skapa utökad DOS-partition genom att trycka på 2, och tryck sedan på RETUR.
  6. I den dialogruta som visas anges det maximala utrymme som är tillgängligt för den utökade partitionen. Du kan ändra partitionens storlek eller använda standardstorleken. Observera att den maximala standardstorleken rekommenderas, men du kan fördela utrymmet på flera enhetsbeteckningar. Skriv in önskad mängd utrymme, tryck på RETUR och tryck sedan på ESC.
  7. Skapa logiska DOS-enheter i den utökade DOS-partitionen-menyn visas. Med hjälp av denna meny kan du tilldela de ytterligare enhetsbeteckningarna det återstående hårddiskutrymmet. Skriv in den mängd utrymme som du vill tilldela nästa enhetsbeteckning i rutan Ange storlek för logisk enhet i MB eller procent av utrymmet (%) och tryck sedan på RETUR.
  8. En tabell med den enhetsbeteckning som du har skapat och mängden utrymme på denna enhet visas. Om det finns ledigt utrymme på hårddisken visas det längst ned i tabellen. Upprepa steg e till och med g tills följande meddelande visas:
   Allt tillgängligt utrymme i den utökade DOS-partitionen har anvisats till lokala enheter.
  9. Gå tillbaka till Alternativ-menyn genom att trycka på ESC.
  10. Aktivera den partition som du tänker starta från (normalt enhet C) genom att trycka på 2, så att menyalternativet Bestäm aktiv partition markeras, och tryck sedan på RETUR.
  11. När följande meddelande visas trycker du på 1 och sedan på RETUR:
   Ange numret på den partition som du vill aktivera.
  12. Tryck på ESC och sedan på ESC igen, så att Fdisk avslutas och du kommer tillbaka till en kommandotolk. Läs sedan avsnittet "Formatera en hårddisk" i denna artikel.

Formatera en hårddisk

När du har skapat partitionerna måste du formatera dem:
 1. Starta om datorn med startdisketten i diskettenheten.

  Obs! Om du använder en startdiskett för Windows 95 visas en kommandotolk, och du kan gå vidare till steg 2. Om du använder en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME väljer du menyalternativet Startar datorn utan CD-ROM-stöd, när Start-menyn visas.
 2. Skriv in format c: /s när en kommandotolk visas och tryck sedan på RETUR. Genom detta kommando överförs systemfilerna. Det ska endast användas vid formatering av enhet C (eller den "aktiva" enheten). Skriv in format enhet : för alla andra partitioner (där enhet är beteckningen för den partition som du vill formatera).

  Obs! Om felmeddelandet "Ogiltigt kommando" eller "Ogiltigt filnamn" visas, måste du kanske extrahera verktyget Format.com till startdisken. Gör det genom att skriva in följande rad vid en kommandotolk och sedan trycka på RETUR:
  extract ebd.cab format.com
  När Format.com har extraherats till startdisken skriver du in format c: /s vid en kommandotolk för att formatera den aktiva partitionen eller format enhet : om du vill formatera en annan partition än den aktiva.
 3. När du har kört Format.com visas följande meddelande:
  VARNING! ALLA DATA PÅ DEN ICKE FLYTTBARA DISKEN ENHET C: KOMMER ATT FÖRLORAS!
  Vill du fortsätta med formateringen?
 4. Tryck på J och sedan på RETUR, så att enhet C formateras.
 5. När formateringen är klar visas följande meddelande:
  Volymetikett (11 tecken. Ingen etikett=RETUR)?
  Obs! Detta är en valfri funktion som du kan använda för att skriva ett namn på enheten. Du kan skriva ett namn med 11 tecken eller lämna det tomt genom att trycka på RETUR.
Information om hur du partitionerar om den utökade partitionen och de logiska enheterna finns i avsnittet "Partitionera om och formatera den utökade partitionen och logiska enheter på en hårddisk" i denna artikel.

Partitionera om och formatera en slavhårddisk

Partitionera om en slavhårddisk

Om du vill lägga till en andra hårddisk (slavenhet) på datorn måste du se till att byglarna på master (den ursprungliga hårddisken) och slav (den nya enheten) är inställda enligt tillverkarens instruktioner, så att hårddiskarna kan identifieras av datorn. Kontrollera att maskinvaran är korrekt installerad och gör sedan följande:
 1. Klicka på Start, peka på Kör och skriv sedan command. (Observera att kommandot cmd endast fungerar på datorer med Windows 2000).
 2. Skriv in fdisk vid en kommandotolk och tryck på RETUR. Följande meny visas.
  1. Skapa DOS-partition eller logisk DOS-enhet
  2. Bestäm aktiv partition
  3. Ta bort partition eller logisk DOS-enhet
  4. Visa partitionsinformation
  5. Ändra aktuell hårddiskenhet
  Observera att alternativ 5 endast är tillgängligt om det finns två fysiska hårddiskar i datorn.
 3. Tryck på 5 och sedan på RETUR. Då ändras valet från fysisk disk 1 (master) till fysisk disk 2 (slav).
 4. Markera menyalternativet Skapa DOS-partition eller logisk DOS-enhet genom att trycka på 1, tryck på RETUR, markera Skapa utökad DOS-partition genom att trycka på 2 och tryck sedan på RETUR. När du gör slavenheten till en utökad DOS-partition ändras inte enhetsbeteckningarna. Om den första enheten till exempel innehåller partition C och D, blir slavenheten D, om du inte ställer in slavenheten som en utökad partition. Om du hoppar över detta steg och bara skapar en ytterligare MS-DOS-partition för slavenheten, blir den nya enheten enhet D, och den tidigare enheten D blir enhet E.
 5. Du kan partitionera slavenheten så att det skapas andra logiska enheter på samma sätt som med den ursprungliga masterenheten. Om den nya enheten inte identifieras av datorn måste du kanske lägga till följande rad i filen Config.sys, där enhet är en bokstav som kommer efter den senaste enhetsbokstaven i alfabetet (inklusive CD-ROM-enheten):
  lastdrive= enhet
 6. När du är klar med Fdisk formaterar du de nya partitionerna så att du kan använda dem. När du har avslutat Fdisk genom att trycka på ESC startar du Windows genom att starta om datorn.

Formatera en slavhårddisk

Formatera de nya partitionerna med någon av följande metoder. För ett FAT16-filsystem:
 1. Dubbelklicka på Den här datorn, högerklicka på den partition som du just har skapat och klicka på Formatera, Fullständig samt Starta.
 2. Klicka på OK, så att dialogrutan stängs, när formateringen är klar.
För ett FAT32-filsystem:
 1. Klicka på Start, peka på Program, Tillbehör ochSystemverktyg, klicka på Konverteraren (FAT32) och klicka på Nästa.
 2. Klicka på den enhet som du vill konvertera till FAT32 i rutan Enheter.
 3. Klicka på Nästa och sedan på OK.
 4. Klicka på Nästa, Nästa och Nästa igen.
 5. Klicka på Slutför när konverteringen är klar.
Obs! Använd inte växeln /s som du använde för att konfigurera enhet C. Allt du behöver göra är att formatera enheterna så att du kan använda dem. (Om du har skapat två nya enhetsbeteckningar måste du exempelvis formatera båda enheterna.)

Information om hur du partitionerar om den utökade partitionen och de logiska enheterna finns i avsnittet "Partitionera om och formatera den utökade partitionen och logiska enheter på en hårddisk" i denna artikel.


Partitionera om och formatera den utökade partitionen och logiska enheter på en hårddisk

Använd åtgärderna i detta avsnitt när du vill ändra storlek på eller kombinera den utökade partitionen och de logiska enheterna. Se till att du har en tillförlitlig säkerhetskopia av alla viktiga data på den utökade partitionen och de logiska enheterna innan du fortsätter. Om du vill kombinera hela hårddisken till en enda partition kan du läsa avsnittet "Partitionera och formatera en masterhårddisk" i denna artikel.

Partitionera om den utökade partitionen och de logiska enheterna

Obs! När du använder denna metod återstår två eller flera partitioner på hårddisken: en primär (vanligtvis enhet C) och en utökad. Även om du använder FAT32 finns det en begränsning på 8 GB, om du inte skaffar en BIOS-uppgradering som stöder Interrupt 13-tillägg fullt ut. Om du vill veta mer om varför det finns en gräns på 8 GB kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
153550 Hard Disk Limited to 8-GB Partition
Om du har en hårddisk som är större än 8 GB och du inte använder ett program för disköverlägg eller diskhantering, måste du partitionera och formatera det utrymme som återstår efter skapandet av varje partition på 8 GB:
 1. Sätt in startdisketten i diskettenheten, starta om datorn och använd sedan någon av följande metoder: Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME:

  1. När Start-menyn för Microsoft Windows 98 visas väljer du Startar datorn utan CD-ROM-stöd och trycker på RETUR.
  2. Skriv in fdisk vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  3. Gå till Steg 2.
  Om det är en startdiskett för Windows 95:

  1. Skriv in fdisk vid kommandotolken och tryck på RETUR.
  2. Gå till Steg 2.
 2. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Om hårddisken är större än 512 MB visas följande meddelande:
  Datorn har en disk som är större än 512 MB. Denna version av Windows innehåller förbättrat stöd för större diskar och detta medför effektivare användning av diskutrymme på stora enheter och tillåter diskar större än 2 GB att bli formaterade som en enskild enhet.

  VIKTIGT! Om du aktiverar stort diskstöd och skapar nya enheter på denna disk kan du inte komma åt de nya enheterna med andra operativsystem, till exempel en version av Windows 95 eller Windows NT, eller tidigare versioner av Windows och MS-DOS. Dessutom kan inte diskverktyg som inte var utformade explicit för filsystemet FAT32 arbeta med denna disk. Om du behöver komma åt denna disk med andra operativsystem eller äldre diskverktyg aktiverar du inte stort enhetsstöd.

  Vill du aktivera stort diskstöd (J/N)?
  Om du vill använda filsystemet FAT32 trycker du på J och sedan på RETUR. Om du vill använda filsystemet FAT16 trycker du på N och sedan på RETUR. Om du vill veta mer om FAT32 och FAT16 kan du klicka på artikelnumren nedan och läsa artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Description of the FAT32 File System
 3. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: När du har tryckt på RETUR visas följande Alternativ-meny:
  1. Skapa DOS-partition eller logisk DOS-enhet
  2. Bestäm aktiv partition
  3. Ta bort partition eller logisk DOS-enhet
  4. Visa partitionsinformation
  5. Ändra aktuell hårddiskenhet
   (Detta alternativ är endast tillgängligt om det
    finns två fysiska hårddiskar i datorn.)
 4. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Tryck på 3 och sedan på RETUR. Följande meny visas:
  1. Ta bort primär DOS-partition
  2. Ta bort utökad DOS-partition
  3. Ta bort logiska DOS-enheter i den utökade DOS-partitionen
  4. Ta bort icke-DOS-partition
 5. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Tryck på 3 och sedan på RETUR.
 6. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Skärmen Ta bort logiska DOS-enheter i den utökade DOS-partitionen visas tillsammans med en tabell, där hårddiskens attribut beskrivs enligt följande exempel.
  Dölj tabellenVisa tabellen
  EnhVolymetikettMBSystemAnvändning
  D:(Användardefinierat)2047FAT16100%
  E:(Användardefinierat)2047FAT16100%
  F:(Användardefinierat)2047FAT16100%
  G:(Användardefinierat)2047FAT16100%
  H:(Användardefinierat)2047FAT3217%
  I:(Användardefinierat)1498OKÄND13%


  Den utökade DOS-partitionen är XXX MB (1 MB = 1048576 byte).

  VARNING! Data i en borttagen logisk DOS-enhet kommer att förloras.

  Vilken enhet vill du ta bort?
  Skriv in beteckningen på den enhet som du vill ta bort och tryck på RETUR.
 7. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: När du uppmanas att ange volymetiketten för enheten gör du detta, om det finns en sådan.

  Obs! Du måste skriva in etiketten exakt rätt eller trycka på RETUR om det inte finns någon volymetikett. Om du skriver in ett felaktigt etikettnamn visas följande meddelande:
  Volymetiketterna matchar inte.
  Ange volymetikett?
  Om du skriver in rätt volymetikett visas följande meddelande:
  Är du säker (J/N)?
  Standardsvaret är N. Du måste trycka på J och sedan på RETUR om du vill ta bort enheten. Orden "Enheten togs bort" visas i tabellen intill den enhetsbokstav som du har tagit bort.
 8. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Upprepa steg 3 till och med 7, tills du har tagit bort alla enheter som du vill ta bort. Tryck på ESC när du är klar. Om du tar bort alla logiska enheter visas meddelandet "Det finns inga logiska enheter angivna" samt en tabell med enhetsbeteckningar som har ändrats eller tagits bort. Fortsätt genom att trycka på ESC.

  Obs! Om du vill ändra de logiska enheternas storlek gör du det nu. Om du vill ta bort den utökade partitionen följer du instruktionerna i steg 11.
 9. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Välj Skapa DOS-partition eller logisk DOS-enhetAlternativ-menyn genom att trycka på 1. Välj Skapa logiska DOS-enheter i den utökade DOS-partitionenSkapa DOS-partition eller logisk DOS-enhet-menyn genom att trycka på 3. Tryck på RETUR. När du gör detta visas meddelandet "Bekräftar enhetsintegritet" med en räknare som visar hur stor procentandel som är klar.

  Obs! Den utökade partitionen tas inte bort. Endast den logiska enheten eller enheter i den utökade partitionen tas bort. Du behöver inte ta bort den utökade partitionen om du vill ändra storlek på den logiska enheterna. Om du till exempel har en logisk enhet i den utökade partitionen och vill skapa två logiska enheter, tar du bort den logiska enheten och skapar två logiska enheter i den utökade partitionen först. Observera att utrymmet fortfarande är begränsat till det totala utrymmet i den utökade partitionen.
 10. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: När enheten har verifierats visas följande meddelande:
  Den utökade DOS-partitionen är XXX MB (1 MB = 1048576 byte)

  Maximalt utrymme tillgängligt för logiska enheter är XXX MB (X %)

  Ange storlek för logisk enhet i MB eller procent av utrymmet (%).
  "Maximalt utrymme tillgängligt" är standardstorleken. Du kan emellertid ändra siffran om du skriver in siffran för den partitionsstorlek du vill skapa och trycker på RETUR. Tryck på ESC och sedan på ESC igen, så att Fdisk avslutas och du kommer tillbaka till en kommandotolk. Se sedan steg 11.
 11. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Om du vill ta bort den utökade MS-DOS-partitionen trycker du på ESC, så att du kommer tillbaka till Alternativ-menyn. Markera menyalternativet Ta bort DOS-partition eller logisk DOS-enhet genom att trycka på 3, tryck på RETUR, markera Ta bort utökad DOS-partition genom att trycka på 2 och tryck därefter på RETUR.
 12. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Den aktuella hårddiskenheten och information om den visas på skärmen. Den utökade partitionen visas i kolumnen Typ. Ett exempel:
  Partition Status Typ Volym Etikett     MB System  Användning
  C:     1 A   PRI  DOS   (din etikett) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (din etikett) 1200  OKÄND 50%
  
  Totalt hårddiskutrymme är 2400 MB (1 MB = 1048576 byte)
  Följande varning visas också:
  VARNING! Data i den borttagna utökade DOS-partitionen kommer att förloras.

  Vill du fortsätta (J/N)?
 13. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Tryck på J och sedan på RETUR, så att partitionen tas bort. Du får följande meddelande:
  En utökad DOS-partition togs bort
  Tryck på ESC om du vill fortsätta
  Obs! Om du försöker ta bort den utökade MS-DOS-partitionen innan du har tagit bort alla logiska enheter, visas följande felmeddelande:
  Utökade DOS-partitioner kan inte tas bort när det finns logiska enheter.
  Om detta felmeddelande visas upprepar du steg 3 till och med 6. Ta sedan bort den utökade MS-DOS-partitionen med steg 9 och 10.

  Alternativ-menyn visas. Om du lämnar opartitionerat diskutrymme på hårddisken kanske inte hårddiskens hela storlek kan visas, utan bara den mängd utrymme som är tillgängligt.

  VIKTIGT! När du ändrar Fdisk-alternativen eller tar bort partitioner tas data på partitionen bort och kan inte återställas. Se till att du verkligen förstår proceduren innan du försöker utföra den. Oavsett om du vill starta med en ren konfiguration eller ändra den aktuella konfigurationen, bör du säkerhetskopiera allting som är viktigt för dig innan du använder Fdisk.
 14. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: Om du vill använda det opartitionerade utrymmet på hårddisken måste du formatera enheterna. När du har kört Format.com visas följande meddelande:
  VARNING! ALLA DATA PÅ DEN ICKE FLYTTBARA DISKEN ENHET X : KOMMER ATT FÖRLORAS!
  Vill du fortsätta med formateringen (J/N)?
  Tryck på J och sedan på RETUR, så att enheten formateras.
 15. Om det är en startdiskett för Windows 98, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows ME: När formateringen är klar visas följande meddelande:
  Volymetikett (11 tecken. Ingen etikett=RETUR)?
  Obs! Detta är en valfri funktion som du kan använda för att ange ett namn på hårddisken. Du kan skriva in ett namn med 11 tecken eller lämna fältet tomt och trycka på RETUR.Vanliga frågor

 • Fråga: Varför går det bara att partitionera 2 GB åt gången med Fdisk?

  Svar: Om du bara kan partitionera 2 GB åt gången tryckte du kanske på N, när du tillfrågades om du vill aktivera stöd för stora hårddiskar. Det kan också hända att du använder en version av Windows som inte stöder FAT32. Om du använder Windows 95 eller tidigare måste du skapa flera partitioner om du vill kunna använda hela enheten.

  Obs! Om du använder en återförsäljarversion av Windows 95 kan du inte uppgradera till Windows 95 OSR2. Om du vill veta mer om din version av Windows 95 eller Windows 98 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  158238 How to Determine the Version of Windows 95/98/Me in Use
 • Om du vill veta mer om din version av Windows 95 eller Windows 98 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Fråga: Jag har ett program som är större än 504 MB. Kan jag använda det?

  Svar: För att vara säker på att det är kompatibelt bör du fråga programtillverkaren innan du använder något diskhanteringsprogram.
 • Om du vill veta mer om din version av Windows 95 eller Windows 98 kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base: Fråga: Jag har program eller verktyg som stöder större enheter än 504 MB. Kan jag använda dem?

  Svar: Ja, du kan kopiera installationen av Windows 95 eller Windows 98 från den gamla till den nya hårddisken. Om du vill veta mer om hur du kopierar din installation av Windows 95 eller Windows 98 till en ny hårddisk kan du klicka på artikelnumret nedan och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  166172 Duplicating Windows 95/98 Installation to a New Hard Disk
  Observera att du inte kan använda den metod som beskrivs i denna artikel när du vill kopiera installationer av Windows 95 eller Windows 98 till flera datorer. Microsoft stöder endast den standardinstallationsprocedur som beskrivs i produktdokumentationen för Windows 95 eller Windows 98.
Vänligen observera: Detta är en översättning av en engelskspråkig artikel. Det är möjligt att efterföljande ändringar i eller tillägg till den engelska originalartikeln inte har skett i denna översättning. Uppgifterna i denna artikel är baserade på den/de engelskspråkiga produktversionen/-erna. Dessa uppgifter har inte prövats med produkter i andra språkversioner i syfte att kontrollera riktigheten i denna översättning. Microsoft tillhandahåller denna information utan att garantera riktigheten eller lämplighet för visst ändamål samt utan att på något sätt garantera att översättningen är fullständig eller korrekt.

Egenskaper

Artikel-id: 255867 - Senaste granskning: den 30 december 2004 - Revision: 2.3
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Nyckelord: 
kbhowto kbwinme kbtool kbhardware kbenv kbsetup kbhw win98se win98 win95 KB255867

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com