Cum se utilizează instrumentul Fdisk ?i instrumentul Format pentru a parti?iona ?i reparti?iona discul fix

Traduceri articole Traduceri articole
ID articol: 255867 - View products that this article applies to.
Măriți totul | Reduceți totul

În această pagină

Rezumat

Acest articol descrie instrumentele Fdisk ?i Format ?i cum se utilizează acestea pentru a parti?iona ?i reparti?iona un disc fix.

Informații suplimentare

Cum se utilizează instrumentele Fdisk ?i Format

Înainte de instala sistemul de operare, crea?i mai întâi parti?ia primară a discului fix (disc 1) pe computer, apoi formata?i un sistem de fi?iere pe acest disc. Instrumentul Fdisk este de tip MS-DOS ?i se utilizează pentru a pregăti (parti?iona) un disc fix. Instrumentul Fdisk se utilizează pentru a crea, modifica, ?terge sau afi?a parti?iile curente de pe discul fix, apoi se atribuie o literă de unitate fiecărui spa?iu alocat pe discul fix (parti?ie primară, parti?ie extinsă ?i unitate logică). Discul 1 poate să con?ină o singură parti?ie extinsă, iar un al doilea disc poate să con?ină o parti?ie primară sau extinsă. O parti?ie extinsă poate să con?ină una sau mai multe unită?i logice MS-DOS.

După ce utiliza?i instrumentul Fdisk pentru a parti?iona discul fix, ve?i utiliza instrumentul Format pentru a formata aceste parti?ii cu un sistem de fi?iere. Sistemul de fi?iere File Allocation Table (FAT) permite acceptarea, stocarea ?i regăsirea datelor pe discul fix. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) ?i Windows 2000 au suport pentru sistemele de fi?iere FAT16 ?i FAT32. Când executa?i instrumentul Fdisk pe un disc fix mai mare de 512 megaocte?i (MB), vi se solicită să alege?i unul dintre următoarele sisteme de operare:
 • FAT16: Acest sistem de operare are maximum 2 gigaocte?i (GB) pentru fiecare spa?iu alocat sau literă de unitate. De exemplu, dacă utiliza?i sistemul de fi?iere FAT16 ?i ave?i un disc fix de 6 GB, ave?i posibilitatea să alege?i trei litere de unitate (C, D ?i E), fiecare cu 2 GB de spa?iu alocat.Pentru informa?ii suplimentare despre sistemul de fi?iere FAT16, face?i clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  118335 Dimensiunea maximă a unei parti?ii utilizând sistemul de fi?iere FAT16 (Poate fi în engleză)
 • FAT32: Acest sistem de fi?iere are suport pentru o dimensiune de până la 2 teraocte?i ?i stochează fi?iere pe sec?iuni mai mici ale discului fix decât sistemul de fi?iere FAT16. Aceasta are ca rezultat mai mult spa?iu liber pe discul fix. Sistemul de fi?iere FAT32 nu are suport pentru unită?i mai mici de 512 MB.Pentru informa?ii suplimentare despre sistemul de fi?iere FAT32, face?i clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  154997 Descrierea sistemului de fi?iere FAT32 (Poate fi în engleză)
Când executa?i comenzile fdisk ?i format se creează Master Boot Record (MBR) ?i tabelele de alocare a fi?ierelor. MBR ?i tabelele de alocare a fi?ierelor stochează geometria necesară discului care să permită acceptarea, stocarea ?i regăsirea datelor pe disc. Pentru informa?ii suplimentare despre parti?ionarea MS-DOS ?i generalită?i despre geometria discului fix, face?i clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
69912 Pe scurt despre parti?ionarea MS-DOS (Poate fi în engleză)


Considera?ii importante înainte de a utiliza instrumentele Fdisk ?i Format

Analiza?i următoarele întrebări înainte de a utiliza instrumentele Fdisk ?i Format
 • Discul fix este nou? Dacă nu, vezi întrebarea a doua.
  • Acest disc fix este singurul disc fix de pe computer (principal) sau este un al doilea disc fix (secundar)?
  • A?i pregătit discul fix potrivit instruc?iunilor producătorului? Este importantă setarea fixatorilor ?i cablurilor potrivit rolului pe care îl are discul fix (principal sau secundar).
  • A?i verificat dacă sistemul de bază intrare/ie?ire (BIOS) are suport pentru disc fix sau un al doilea disc fix? Dacă nu, consulta?i documenta?ia păcii de bază sau lua?i legătura cu producătorul. De regulă, BIOS are o setare de detectare automată a discului fix care configurează unitatea, dar este necesar să verifica?i înainte de a continua.
  • Ce tip de sistem de fi?iere vre?i să utiliza?i? Se poate utiliza fie sistemul de fi?iere FAT16, fie sistemul de fi?iere FAT32. Dacă nu sunte?i sigur ce sistem de fi?iere trebuie utilizate, consulta?i următoarele articole din Baza de cuno?tin?e:
   118335 Dimensiunea maximă a unei parti?ii utilizând sistemul de fi?iere FAT16 (Poate fi în engleză)
   154997 Descrierea sistemului de fi?iere FAT32 (Poate fi în engleză)
 • Discul fix con?ine deja date?
  • A?i făcut copii de rezervă ale tuturor datelor importante? Dacă nu, face?i copii de rezervă înainte de a începe procedura. Când executa?i comanda fdisk pentru crearea, ?tergerea sau modificarea unei parti?ii, toate datele se ?terg definitiv. Re?ine?i că ave?i posibilitatea să vede?i informa?iile din parti?ia curentă fără a ?terge datele.

   Pentru informa?ii suplimentare despre instalarea utilitarului MSBackup, face?i clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
   152561 Cum se instalează Microsoft Backup (Poate fi în engleză)
   Vizualiza?i fi?ierul Help din utilitarul MSBackup pentru informa?ii referitoare la modul său de utilizare. Dacă inten?iona?i să folosi?i utilitarul MSBackup cu un dispozitiv media amovibil, consulta?i următorul articol din Baza de cuno?tin?e Microsoft:
   188575 Cum se face copierea de rezervă pe un dispozitiv media amovibil cu Microsoft Backup (Poate fi în engleză)
   Re?ine?i că în Windows Me nu este inclus un utilitar pentru copierea de rezervă.
  • Discul fix are un program Drive Overlay sau de gestionare a discului? Dacă computerul utilizează software de suprapunere unitate pentru a permite un suport larg pe discul fix, nu folosi?i instrumentul Fdisk fără consultarea producătorului de software. Dacă nu sunte?i sigur, consulta?i următorul articol din Baza de cuno?tin?e Microsoft sau lua?i legătura cu producătorul de software înainte de a proceda:
   186057 Cum se află dacă un program Drive Overlay este instalat în Windows (Poate fi în engleză)
  • Ave?i dischetele sau CD-ROM-urile necesare reinstalării software-ului? Asigura?i-vă că de?ine?i software-ul pentru a reinstala programele după parti?ionarea ?i formatarea unită?ii. Dacă a?i cumpărat un upgrade al programului, asigura?i-vă că ave?i versiunea completă a programului ini?ial. Multe upgrade-uri de programe necesită o verificare a compatibilită?ii înainte de a instala produsul upgrade. Dacă nu găsi?i dischetele sau CD-ROM-urile originale, contacta?i producătorul software-ului înainte de a proceda.
  • Ave?i copii de rezervă actualizate ale unui dispozitiv, stocate pe un alt dispozitiv decât unitatea care urmează să fie parti?ionată ?i formatată? Dacă a?i instalat un driver de dispozitiv actualizat pentru periferice (de exemplu, modemuri, imprimante etc.), asigura?i-vă că a?i făcut copia noului driver pe un alt dispozitiv decât unitatea care urmează să fie parti?ionată ?i formatată, pentru a-l reinstala după instalarea sistemului de operare.
 • Inten?iona?i să combina?i mai multe parti?ii extinse pe o singură parti?ie extinsă? Dacă da, citi?i sec?iunea „Cum se reparti?ionează ?i se formatează parti?ia extinsă ?i unită?ile logice ale unui disc fix” din acest articol.
 • Ave?i un disc de pornire? Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition ?i Windows Me vă solicită să crea?i un disc de pornire în timpul procesului de instalare. Dacă nu ave?i un disc de pornire:
  1. Introduce?i o dischetă goală în unitatea de dischete (unitatea A).
  2. Face?i clic pe Start, indica?i spre Settings, face?i clic pe Control Panel, apoi dublu-clic pe Add/Remove Programs.
  3. Face?i clic pe Create Disk din fila Startup Disk.
  4. După ce a?i creat discul de pornire, testa?i-l. Pentru testare, insera?i discul de pornire în unitatea de dischete, apoi reporni?i computerul. Dacă utiliza?i un computer Windows 98, se va afi?a meniul Startup. Dacă utiliza?i un computer Windows 95, se va afi?a o solicitare în linia de comandă.
 • Este necesar suport Real-mode pe CD-ROM? Unele unită?i CD-ROM necesită drivere de dispozitive Real-mode. Dacă inten?iona?i să utiliza?i Windows 98 pe computer, discul de pornire con?ine drivere Real-mode ATAPI CD-ROM ?i SCSI (Small Computer System Interface) care pot activa unită?ile CD-ROM după încărcarea sistemului cu discul de pornire pentru Windows 98. Re?ine?i că aceste drivere de CD-ROM nu func?ionează cu toate unită?ile CD-ROM; ele pot func?iona ca înlocuitori dacă driverele Real-mode incluse cu unitatea CD-ROM nu sunt disponibile.

  NOTĂ: Dacă insera?i un disc de pornire pentru Windows 98 ?i reporni?i computerul, nu ve?i avea posibilitatea să modifica?i litera unită?ii CD-ROM-ului (de regulă, o literă precedentă fa?ă de litera normală de unitate pentru că discul de pornire creează o memorie cu acces aleator [RAM] ) întrucât aceste drivere nu func?ionează cu unitatea CD-ROM. Consulta?i documenta?ia care înso?e?te echipamentul hardware sau contacta?i producătorul de hardware pentru a ob?ine driverele de dispozitiv pentru CD-ROM.


Cum se parti?ionează ?i se formatează un disc fix principal

IMPORTANT: Dacă parcurge?i următorii pa?i în cazul unui disc fix care nu este gol, toate datele de pe disc se vor ?terge definitiv.

Cum se parti?ionează ?i se formatează un disc fix principal

Pentru a parti?iona un disc fix principal, executa?i comanda fdisk:
 1. Insera?i discul de pornire în unitatea de dischete, reporni?i computerul ?i utiliza?i una din metodele de mai jos, în func?ie de sistemul de operare. Pentru un disc de pornire Windows 98, Windows 98 Second Edition sau Windows Me:

  1. După ce s-a afi?at meniul de pornire Microsoft Windows 98, selecta?i op?iunea Start computer without CD-ROM support, apoi apăsa?i ENTER.
  2. În linia de comandă tasta?i fdisk, apoi apăsa?i ENTER.
  3. Vezi pasul 2.
  Pentru un disc de pornire Windows 95:

  1. În linia de comandă tasta?i fdisk, apoi apăsa?i ENTER.
  2. Vezi pasul 2.
 2. Dacă discul fix este mai mare de 512 MB, ve?i primi următorul mesaj:
  Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive.

  IMPORTANT: Dacă activa?i suportul pentru discuri mari ?i crea?i o unitate nouă pe acest disc, nu ve?i avea acces la noua unitate cu alte sisteme de operare, între care unele versiuni de Windows 95 ?i Windows NT, precum ?i versiuni mai vechi de Windows ?i MS-DOS. În plus, utilitarele de disc care nu au fost explicit destinate sistemului de fi?iere FAT32, nu vor func?iona cu acest disc. Dacă trebuie să accesa?i acest disc cu alte sisteme de operare sau utilitare de disc mai vechi, nu activa?i suportul pentru discuri mari.

  Dori?i să activa?i suportul pentru discuri mari?
  Dacă vre?i să utiliza?i sistemul de fi?iere FAT32, apăsa?i Y, apoi apăsa?i ENTER. Dacă vre?i să utiliza?i sistemul de fi?iere FAT16, apăsa?i N, apoi apăsa?i ENTER.Pentru informa?ii suplimentare despre sistemele de fi?iere FAT32 ?i FAT16, face?i clic pe numerele de articol de mai jos pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  118335 Dimensiunea maximă a unei parti?ii utilizând sistemul de fi?iere FAT16 (Poate fi în engleză)
  154997 Descrierea sistemului de fi?iere FAT32 (Poate fi în engleză)
 3. După ce apăsa?i ENTER, apare meniul Options al Fdisk:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Re?ine?i că op?iunea 5 este disponibilă numai dacă pe computer există două discuri fixe fizice.
 4. Apăsa?i 1 pentru a selecta op?iunea Create DOS partition or Logical DOS Drive din meniu, apoi apăsa?i ENTER.
 5. Apăsa?i 1 pentru a selecta op?iunea Create Primary DOS Partition din meniu, apoi apăsa?i ENTER.
 6. După ce apăsa?i ENTER, ve?i primi următorul mesaj:
  Do you wish to use the maximum available size for primary DOS partition?
  După ce primi?i acest mesaj, utiliza?i una dintre următoarele metode în func?ie de sistemul de fi?iere selectat.

  Pentru sistemul de fi?iere FAT32

  1. Dacă apăsa?i Y pentru sistemul de fi?iere FAT32 (în pasul 2) ?i vre?i ca întregul spa?iu de pe discul fix să fie atribuit unită?ii C, apăsa?i Y, apoi apăsa?i ENTER.
  2. Apăsa?i ESC, apoi apăsa?i ESC pentru a ie?i din instrumentul Fdisk ?i a reveni în linia de comandă.
  3. Vezi pasul 7.

  Pentru sistemul de fi?iere FAT16

  Dacă apăsa?i N pentru sistemul de fi?iere FAT16 (în pasul 2), fie accepta?i dimensiunea implicită de 2 GB a parti?iei, fie particulariza?i această dimensiune a parti?iei.

  Pentru acceptarea dimensiunii implicite a parti?iei:

  1. Dacă vre?i ca primii 2 GB de pe discul fix să fie atribui?i unită?ii C, apăsa?i Y, apoi apăsa?i ENTER.
  2. Apăsa?i ESC pentru a reveni la meniul Options, apoi vizualiza?i pasul d din sec?iunea „Pentru a particulariza dimensiunea parti?iei”.
  Pentru a particulariza dimensiunea parti?iei:

  1. Dacă vre?i să particulariza?i dimensiunea parti?iilor (litere de unitate) unui disc fix, apăsa?i N, apoi apăsa?i ENTER.
  2. Se va afi?a o casetă de dialog în care se poate tasta dimensiunea parti?iei primare în MB sau ca procent de spa?iu-disc. Re?ine?i că pentru computerele care execută fie Windows 98, fie Windows Me, Microsoft recomandă ca prima parti?ie să aibă dimensiunea de cel pu?in 500 MB. Tasta?i dimensiunea parti?iei potrivit op?iunii, apoi apăsa?i ENTER.
  3. Apăsa?i ESC pentru a reveni la meniul Options.
  4. Pentru a atribui litere de unitate la spa?iul suplimentar al discului fix, apăsa?i 1, apoi apăsa?i ENTER.
  5. Apăsa?i 2 pentru a selecta op?iunea Create Extended DOS Partition din meniu, apoi apăsa?i ENTER.
  6. Ve?i primi o casetă de dialog care afi?ează spa?iul maxim care poate fi atribuit parti?iei extinse. Ajusta?i dimensiunea sau alege?i dimensiunea implicită. Re?ine?i că este recomandată dimensiunea maximă implicită, dar ave?i posibilitatea să împăr?i?i spa?iul dintre mai multe litere de unită?i. Tasta?i mărimea spa?iului dorit, apăsa?i ENTER, apoi apăsa?i ESC.
  7. Se va afi?a meniul Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition. Acesta este meniul cu ajutorul căruia se poate aloca spa?iu-disc literelor de unitate suplimentare. Tasta?i mărimea spa?iului pe care îl aloca?i următoarei litere de unitate în caseta Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%), apoi apăsa?i ENTER.
  8. Se va afi?a un tabel care listează litera de unitate creată ?i mărimea spa?iului pe respectiva unitate. Dacă există spa?iu liber pe discul fix, acesta se va afi?a în partea de jos a tabelului. Repeta?i pa?ii de la e până la g până primi?i următorul mesaj:
   All available space in the Extended DOS Partition is assigned to local drives.
  9. După ce primi?i acest mesaj, apăsa?i ESC pentru a reveni la meniul Options.
  10. Pentru a activa parti?ia de la care se va încărca sistemul (de regulă unitatea C), apăsa?i 2 pentru a selecta op?iunea Set active partition din meniu, apoi apăsa?i ENTER.
  11. Când primi?i următorul mesaj, apăsa?i 1, apoi apăsa?i ENTER:
   Enter the number of the partition you want to make active.
  12. Apăsa?i ESC, apoi apăsa?i ESC pentru a ie?i din instrumentul Fdisk ?i a reveni în linia de comandă, apoi citi?i următoarea sec?iune, „Cum se formatează un disc fix” din acest articol.

Cum se formatează un disc fix

După ce a?i creat parti?iile, trebuie să formata?i aceste parti?ii:
 1. Reporni?i computerul cu discul de pornire în unitatea de dischete.

  NOTĂ: Dacă utiliza?i un disc de pornire Windows 95 se va afi?a o linie de comandă ?i se poate sări la pasul 2. Dacă folosi?i un disc de pornire Windows 98, Windows 98 Second Edition sau Windows Me, selecta?i op?iunea Start computer without CD-ROM support din meniu, când se afi?ează meniul Windows 98 Startup.
 2. Când se afi?ează o linie de comandă, tasta?i format c: /s, apoi apăsa?i ENTER. Această comandă transferă fi?ierele de sistem ?i trebuie utilizate numai când formata?i unitatea C (sau unitatea „activă”). pentru toate celelalte parti?ii , tasta?i format unitate: (unde unitate este litera parti?iei de formatat).

  NOTĂ: Dacă primi?i un mesaj de eroare „Bad command” sau „Bad file name” va trebuie să extrage?i instrumentul Format.com pe discul de încărcare. Pentru aceasta, în linia de comandă tasta?i următoarea comandă, apoi apăsa?i ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  După extragerea instrumentului Format.com pe discul de încărcare, tasta?i format c: /s în linia de comandă pentru a formata parti?ia activă sau tasta?i format unitate: dacă formata?i o parti?ie care nu este parti?ia activă.
 3. Când executa?i cu succes utilitarul Format.com, ve?i primi următorul mesaj:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE C: WILL BE LOST!
  Proceed with Format?
 4. Apăsa?i pe Y, apoi apăsa?i ENTER pentru a formata unitatea C.
 5. După terminarea procedurii de formatare ve?i primi următorul mesaj:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)?
  NOTĂ: Aceasta este o caracteristică op?ională utilizată pentru a tasta numele unită?ii. Fie tasta?i un nume de până la 11 caractere pentru unitate, fie nu introduce?i nimic apăsând ENTER.
Pentru informa?ii referitoare la reparti?ionarea parti?iei extinse ?i a unită?ilor logice, vede?i sec?iunea „Cum se reparti?ionează ?i se formatează parti?ia extinsă ?i unită?ile logice ale unui disc fix” din acest articol.

Cum se reparti?ionează ?i se formatează un disc fix secundar

Cum se reparti?ionează un disc fix secundar

Dacă vre?i să adăuga?i un al doilea disc fix (disc secundar) pe computer, trebuie mai întâi să vă asigura?i că atât fixatorii de pe discul principal (ini?ial), cât ?i cei de pe discul secundar (unitatea nouă) sunt seta?i potrivit indica?iilor producătorului pentru a da posibilitatea computerului să detecteze discurile fixe. Verifica?i că hardware-ul este instalat corect, apoi urma?i ace?ti pa?i:
 1. Face?i clic pe Start, indica?i spre Run, apoi tasta?i command (Comanda cmd func?ionează numai pe computere Windows 2000).
 2. În linia de comandă tasta?i fdisk, apoi apăsa?i ENTER. Se va afi?a următorul meniu:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive
  Op?iunea 5 din meniu este disponibilă numai dacă ave?i două discuri fixe fizice pe computer.
 3. Apăsa?i pe 5, apoi apăsa?i ENTER. După aceasta, selec?ia se schimbă de la discul fizic 1 (principal) la discul fizic 2 (secundar).
 4. Apăsa?i pe 1 pentru a selecta op?iunea Create DOS partition or Logical DOS Drive din meniu, apăsa?i ENTER, apăsa?i pe 2 pentru a selecta op?iunea Create Extended DOS Partition din meniu, apoi apăsa?i ENTER. Când unitatea secundară devine parti?ie extinsă MS-DOS, literele de unitate nu se modifică. De exemplu, dacă prima unitate con?ine parti?ia C ?i parti?ia D, unitatea secundară devine D dacă nu a?i setat unitatea secundară ca parti?ie extinsă. Dacă sări?i peste acest pas ?i crea?i doar o altă parti?ie primară MS-DOS pentru unitatea secundară, noua unitate devine unitatea D, iar fosta unitate D devine unitatea E.
 5. Ave?i posibilitatea să parti?iona?i unitatea secundară pentru a crea alte unită?i logice la fel cum a?i procedat cu unitatea principală ini?ială. Dacă computerul nu detectează noua unitate, nu se va adăuga următoarea linie în fi?ierul Config.sys file, unde unitate este o literă care urmează ultimei litere de unitate de pe computer (inclusiv unitatea CD-ROM):
  lastdrive=unitate
 6. După terminarea utilizării instrumentului Fdisk, formata?i noile parti?ii astfel încât să se poată utiliza. După ce apăsa?i pe ESC pentru a părăsi instrumentul Fdisk, reporni?i computerul ?i lansa?i Windows.

Cum se formatează un disc fix secundar

Pentru a formata una sau mai multe parti?ii noi utiliza?i una din următoarele metode, în func?ie de sistemul de fi?iere. Pentru sistemul de fi?iere FAT16:
 1. Face?i dublu-clic pe My Computer, face?i clic cu butonul din dreapta pe parti?ia recent creată, face?i clic pe Format, face?i clic pe Full, apoi face?i clic pe Start.
 2. După terminarea procedurii de formatare, face?i clic pe OK pentru a închide caseta de dialog.
Pentru sistemul de fi?iere FAT32:
 1. Face?i clic pe Start, indica?i spre Programs, indica?i spre Accessories, indica?i spre System Tools, face?i clic pe Drive Converter (FAT32), apoi face?i clic pe Next.
 2. În caseta Drives face?i clic pe unitatea care va face conversia la sistemul de fi?iere FAT32.
 3. Face?i clic pe Next, apoi face?i clic pe OK.
 4. Face?i clic pe Next, face?i clic pe Next, apoi face?i clic din nou pe Next.
 5. După terminarea procedurii de conversie, face?i clic pe Finish.
NOTĂ: Nu utiliza?i op?iunea /s a?a cum a?i procedat la configurarea unită?ii C. Este necesară numai formatarea unită?ii sau unită?ilor pentru a fi utilizabile (de exemplu, dacă a?i creat două noi litere de unitate, trebuie să formata?i ambele unită?i).

Pentru informa?ii referitoare la reparti?ionarea parti?iei extinse ?i unită?ilor logice, consulta?i următoare sec?iunea „Cum se reparti?ionează ?i se formatează parti?ia extinsă ?i unită?ile logice ale unui disc fix” din acest articol.


Cum se reparti?ionează ?i se formatează parti?ia extinsă ?i unită?ile logice ale unui disc fix

Utiliza?i pa?ii din această sec?iune pentru a redimensiona sau combina parti?ia extinsă ?i unită?ile logice. Asigura?i-vă că ave?i copii de rezervă sigure cu datele importante de pe parti?ia extinsă ?i unită?ile logice, înainte de a începe procedura. Dacă vre?i să combina?i întregul disc fix într-o singură parti?ie, urma?i pa?ii din sec?iunea „Cum se parti?ionează ?i se formatează un disc fix principal” din acest articol.

Cum se reparti?ionează parti?ia extinsă ?i unită?ile logice

NOTĂ: Când se utilizează această metodă, pe discul fix se lasă două sau mai multe parti?ii, o parti?ie primară (de regulă unitatea C) ?i o parti?ie extinsă. Chiar dacă utiliza?i sistemul de fi?iere FAT32, există o limitare a parti?ie la 8-GB dacă nu ob?ine?i un upgrade de BIOS cu suport deplin pentru extensii de întrerupere 13. Pentru informa?ii suplimentare despre limita de 8-GB, face?i clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
153550 Disc fix limitat la o parti?ie de 8-GB (Poate fi în engleză)
Dacă ave?i un disc fix mai mare de 8 GB ?i dacă nu utiliza?i un program disk overlay sau un software de gestionare a discului, trebuie să parti?iona?i ?i să formata?i spa?iul rămas după crearea fiecărei parti?ii de 8-GB:
 1. Insera?i discul de pornire în unitatea de dischete, reporni?i computerul ?i utiliza?i una din metodele de mai jos în func?ie de sistemul de operare. Pentru un disc de pornire Windows 98, Windows 98 Second Edition sau Windows Me:

  1. După s-a afi?at meniul Microsoft Windows 98 Startup, selecta?i op?iunea Start computer without CD-ROM support din meniu, apoi apăsa?i ENTER.
  2. În linia de comandă tasta?i fdisk, apoi apăsa?i ENTER.
  3. Trece?i la pasul 2.
  Pentru un disc de pornire Windows 95:

  1. În linia de comandă tasta?i fdisk, apoi apăsa?i ENTER.
  2. Trece?i la pasul 2.
 2. Dacă discul fix este mai mare de 512 MB, ve?i primi următorul mesaj:
  Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive.

  IMPORTANT: Dacă activa?i suportul pentru discuri mari ?i crea?i o unitate nouă pe acest disc, nu ve?i avea acces la noua unitate cu alte sisteme de operare, între care unele versiuni de Windows 95 ?i Windows NT, precum ?i versiuni mai vechi de Windows ?i MS-DOS. În plus, utilitarele de disc care nu au fost explicit destinate sistemului de fi?iere FAT32, nu vor func?iona cu acest disc. Dacă trebuie să accesa?i acest disc cu alte sisteme de operare sau utilitare de disc mai vechi, nu activa?i suportul pentru discuri mari.

  Do you wish to enable large disk support (Y/N)?
  Dacă vre?i să utiliza?i sistemul de fi?iere FAT32, apăsa?i Y, apoi apăsa?i ENTER. Dacă vre?i să utiliza?i sistemul de fi?iere FAT16, apăsa?i N, apoi apăsa?i ENTER.Pentru informa?ii suplimentare despre sistemele de fi?iere FAT32 ?i FAT16, face?i clic pe numerele de articol de mai jos pentru a vedea articolele în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  118335 Dimensiunea maximă a unei parti?ii utilizând sistemul de fi?iere FAT16 (Poate fi în engleză)
  154997 Descrierea sistemului de fi?iere FAT32 (Poate fi în engleză)
 3. După ce apăsa?i ENTER, apare meniul Options al Fdisk:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS Drive
  4. Display partition information
  5. Change current fixed disk drive 
   (această opțiune este disponibilă numai dacă 
    ave?i două discuri fizice pe computer)
 4. Apăsa?i pe 3, apoi apăsa?i ENTER. Se va afi?a următorul meniu:
  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition
 5. Apăsa?i pe 3, apoi apăsa?i ENTER.
 6. Se va afi?a ecranul Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition cu un grafic care prezintă atributele discului fix, a?a cum se arată în următorul exemplu.
  Reduceți tabelulMăriți tabelul
  DrvVolume LabelMbytesSystemUsage
  D:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  E:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  F:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  G:(User Defined) 2047 FAT16 100%
  H:(User Defined) 2047 FAT32 17%
  I:(User Defined) 1498 UNKNOWN 13%


  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes).

  WARNING! Data in a deleted Logical DOS Drive will be lost.

  What drive do you want to delete? Type the letter for the drive that you want to delete, and then press ENTER.
 7. Când vi se solicită să tasta?i un nume pentru eticheta volumului unită?ii, tasta?i eticheta de volum dacă unitatea are o etichetă de volum.

  NOTĂ: Trebuie să tasta?i eticheta exactă sau să apăsa?i ENTER dacă nu există o etichetă de volum. Dacă tasta?i un nume incorect de etichetă, ve?i primi următorul mesaj:
  Volume label does not match.
  Enter Volume Label?
  Dacă tasta?i numele corect de etichetă, ve?i primi următorul mesaj:
  Are you sure (Y/N)?
  Răspunsul implicit la acest mesaj este N. Trebuie să apăsa?i Y, apoi să apăsa?i ENTER pentru a ?terge unitatea. Cuvintele „Drive deleted” se vor afi?a în graficul de lângă litera de unitate pe care a?i ?ters-o.
 8. Repeta?i pa?ii de la 3 la 7 până când a?i ?ters toate unită?ile pe care dori?i să le ?terge?i. După ce a?i terminat, apăsa?i ESC. Dacă a?i eliminat toate unită?ile logice, ve?i primi mesajul „No logical drives defined” ?i un grafic cu literele unită?ilor modificate sau ?terse. Apăsa?i ESC pentru a continua.

  NOTĂ: Dacă vre?i să redimensiona?i unitatea sau unită?ile logice mărindu-le sau mic?orându-le, face?i aceasta acum. Dacă vre?i să elimina?i parti?ia extinsă, vede?i pasul 11.
 9. Apăsa?i pe 1 pentru a selecta op?iunea Create DOS partition or Logical DOS Drive din meniul Options al Fdisk, apăsa?i pe 3 pentru a selecta op?iunea Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition din meniul lui Create DOS Partition or Logical DOS Drive, apoi apăsa?i ENTER. După aceasta ve?i primi mesajul „Verifying drive integrity” cu un contor de procentele completate.

  NOTĂ: Când utiliza?i acest pas, parti?ia extinsă nu se va ?terge, ci numai unitatea sau unită?ile sale logice se vor ?terge. Nu trebuie să elimina?i parti?ia extinsă pentru a redimensiona unită?ile logice. De exemplu, dacă ave?i o singură unitate logică în parti?ia extinsă ?i dori?i să crea?i două unită?i logice, mai întâi ?terge?i unitatea logică ?i crea?i două unită?i logice în parti?ia extinsă. Re?ine?i că sunte?i încă limitat la spa?iul total din parti?ia extinsă.
 10. După terminarea procedurii de verificare a unită?ii ve?i primi următorul mesaj:
  Total Extended DOS Partition size is XXX Mbytes (1 MByte = 1048576 bytes)

  Maximum space available for logical drive is XXX Mbytes (X%)

  Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%).
  Valoarea „maximum Mbytes available” (maximum de megaocte?i disponibil) este dimensiunea implicită, însă numărul se poate modifica dacă tasta?i numărul dimensiunii parti?iei pe care vre?i să o crea?i, apoi apăsa?i ENTER. Apăsa?i ESC, apăsa?i ESC pentru a părăsi instrumentul Fdisk ?i a reveni la linia de comandă, apoi vede?i pasul 11.
 11. Dacă vre?i să elimina?i parti?ia extinsă MS-DOS, apăsa?i ESC pentru a reveni la meniul Options al Fdisk. Apăsa?i pe 3 pentru a selecta op?iunea Delete DOS Partition or Logical DOS Drive din meniu, apăsa?i ENTER, apăsa?i pe 2 pentru a selecta op?iunea Delete Extended DOS Partition din meniu, apoi apăsa?i ENTER.
 12. Ecranul afi?ează unitatea curentă a discului reparat ?i informa?iile despre el. Parti?ia extinsă este listată în coloana Type. De exemplu:
  Partition Status Type Volume Label  Mbytes System Usage
  C:     1 A PRI DOS (your label) 1200 FAT16 50%
  2   EXT DOS (your label) 1200 UNKNOWN 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  De asemenea, ve?i primi următorul mesaj de avertizare:
  WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost.

  Do you wish to continue (Y/N)?
 13. Apăsa?i Y, apoi apăsa?i ENTER pentru a ?terge parti?ia. Ve?i primi următorul mesaj:
  Extended DOS Partition deleted
  Press ESC to continue
  NOTĂ: Dacă încerca?i să ?terge?i parti?ia extinsă MS-DOS înainte de a elimina toate unită?ile logice, ve?i primi următorul mesaj de eroare:
  Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist.
  Dacă primi?i acest mesaj de eroare, repeta?i pa?ii de la 3 la 6, apoi urma?i pa?ii 9 ?i 10 pentru a ?terge parti?ia extinsă MS-DOS.

  Se va afi?a meniul Options al Fdisk. Dacă lăsa?i spa?iu-disc neparti?ionat pe discul fix, Windows nu va afi?a dimensiunea completă a discului fix, ci numai volumul spa?iului disponibil.

  IMPORTANT: După modificarea op?iunilor Fdisk sau ?tergerea parti?iilor, datele care au fost pe parti?ie se ?terg ?i nu pot fi regăsite. Asigura?i-vă că în?elege?i această procedură înainte de a încerca să o urma?i. Dacă vre?i să începe?i cu o configura?ie curată sau vre?i să reface?i configura?ia curentă, face?i copii de rezervă ale tuturor datelor importante înainte de a utiliza instrumentul Fdisk.
 14. Dacă vre?i să utiliza?i spa?iul neparti?ionat de pe discul fix, trebuie să formata?i unită?ile. Când executa?i cu succes utilitarul Format.com, ve?i primi următorul mesaj:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE X: WILL BE LOST!
  Proceed with Format (Y/N)?
  Apăsa?i pe Y, apoi apăsa?i ENTER pentru a formata unitatea.
 15. După terminarea procedurii de formatare ve?i primi următorul mesaj:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)?
  NOTĂ: Aceasta este o caracteristică op?ională utilizată pentru a tasta numele discului fix. Fie tasta?i un nume de până la 11 caractere pentru unitate, fie nu introduce?i nimic ?i apăsa?i ENTER.Întrebări frecvente

 • Întrebare: De ce instrumentul Fdisk parti?ionează numai câte 2 GB de spa?iu o dată?

  Răspuns: Dacă nu ave?i posibilitatea să parti?iona?i decât 2 GB de spa?iu o dată, este posibil dă fi apăsat N când vi s-a solicitat să activa?i suportul pentru discuri mari sau executa?i o versiune a Windows care nu are suport pentru FAT32. Dacă executa?i Windows 95 sau o versiune anterioară pe computer, trebuie să crea?i mai multe parti?ii pentru a utiliza întreaga dimensiune a unită?ii.

  NOTĂ: Dacă executa?i o versiunea retail de Windows 95, nu ve?i avea posibilitatea să face?i upgrade la Windows 95 OSR2.Pentru informa?ii suplimentare despre versiunile de Windows 95/98/Me aflate în uz, face?i clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  158238 Cum se determină versiunile de Windows 95/98/Me aflate în uz. (Poate fi în engleză)
 • Întrebare: De?in software care depă?e?te limita de 504-MB. Pot să îl utilizez?

  Răspuns: Pentru a asigura compatibilitatea, consulta?i-vă cu producătorul software-ului înainte de a utiliza vreun software de gestionare a discului.
 • Întrebare: De?in software sau utilitare cu suport pentru unită?i mai mari decât limita de 504MB. Pot să le utilizez?

  Răspuns: Da, ave?i posibilitatea să copia?i instalarea Windows 95 sau Windows 98 de pe vechiul disc fix pe un nou disc fix. Pentru informa?ii suplimentare despre dublarea instalării Windows 95 sau Windows 98 pe un disc fix nou, face?i clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cuno?tin?e Microsoft:
  166172 Dublarea instalării Windows 95/98 pe un disc fix nou (Poate fi în engleză)
  Re?ine?i că metoda descrisă în acest articol nu se poate utiliza la copierea instalărilor Windows 95 sau Windows 98 pe mai multe computere. Microsoft oferă suport numai pentru procedura Setup standard a?a cum se descrie în documenta?ia produselor Windows 95 ?i Windows 98.

Notă Acesta este un articol „FAST PUBLISH” creat direct în cadrul organizației de asistență Microsoft. Informațiile conținute aici sunt furnizate ca atare, drept răspuns la problemele care apar. Din cauza rapidității cu care sunt puse la dispoziție, materialele pot avea erori tipografice și pot fi revizuite în orice moment, fără înștiințare. Consultați Termeni de utilizare pentru alte considerente.

Proprietă?i

ID articol: 255867 - Ultima examinare: 31 ianuarie 2014 - Revizie: 1.0
Se aplică la:
 • Microsoft Windows 95
Cuvinte cheie: 
kbenv kbhardware kbhowto kbsetup w2000setup KB255867

Trimite?i feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com