Slik bruker du Fdisk og formateringsverktøyet til å partisjonere eller repartisjonere en harddisk

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 255867 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO255867
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Mer informasjon

Slik bruker du Fdisk og formateringsverktøyet

Før du installerer operativsystemet, må du først opprette en primærpartisjon på harddisken (disk 1) på datamaskinen og deretter formatere et filsystem på denne partisjonen. Fdisk er et MS-DOS-basert verktøy du kan bruke til å klargjøre (partisjonere) en harddisk. Du kan bruke Fdisk til å opprette, endre, slette eller vise gjeldende partisjoner på harddisken, og deretter tildeles hver tilordnede del på harddisken (primærpartisjon, utvidet partisjon eller logisk stasjon) en stasjonsbokstav. Disk 1 kan inneholde én utvidet partisjon, og en sekundær harddisk kan inneholde en primærpartisjon eller en utvidet partisjon. En utvidet partisjon kan inneholde én eller flere logiske MS-DOS-stasjoner.

Når du har brukt Fdisk til å partisjonere harddisken, bruker du formateringsverktøyet til å formatere disse partisjonene med et filsystem. FAT-filsystemet (File Allocation Table - filtildelingstabell) gjør at harddisken kan godta, lagre og hente data. Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) og Windows 2000 støtter filsystemene FAT16 og FAT32. Når du kjører Fdisk på en harddisk som er større enn 512 MB, blir du bedt om å velge ett av følgende filsystemer:
 • FAT16: Dette filsystemet har en maksimumsstørrelse på 2 gigabyte (GB) for hver tilordnet del eller hver stasjonsbokstav. Hvis du for eksempel bruker FAT16-filsystemet og har en harddisk på 6 GB, kan du ha tre stasjonsbokstaver (C, D og E) med 2 GB tilordnet plass hver. Hvis du vil ha mer informasjon om FAT16-filsystemet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
 • Hvis du vil ha mer informasjon om FAT16-filsystemet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: FAT32: Dette filsystemet har støtte for stasjoner på opptil 2 terabyte og lagrer filer på mindre deler av harddisken enn FAT16-filsystemet. Dette gir mer ledig plass på harddisken. FAT32-filsystemet støtter ikke stasjoner som er mindre enn 512 MB. Hvis du vil ha mer informasjon om FAT32-filsystemet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  154997 Description of the FAT32 File System
Når du kjører kommandoene fdisk og format, opprettes hovedoppstartssektoren (MBR - Master Boot Record) og filtildelingstabellene. I MBRen og filtildelingstabellene lagres den nødvendige diskgeometrien som gjør at harddisken kan godta, lagre og hente data. Hvis du vil ha mer informasjon om MS-DOS-partisjonering og en oversikt over harddiskgeometri, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
69912 MS-DOS Partitioning Summary


Viktige vurderinger før du bruker Fdisk og formateringsverktøyet

Vurder følgende spørsmål før du bruker Fdisk og formateringsverktøyet:
 • Er harddisken ny? Se neste spørsmål hvis den ikke er det.
  • Er denne harddisken den eneste harddisken på datamaskinen (overordnet), eller er denne harddisken en sekundær harddisk (underordnet)?
  • Har du klargjort harddisken ved å følge instruksjonene fra produsenten? Det er viktig å stille inn kontakter og kabler i henhold til harddiskens rolle (overordnet eller underordnet).
  • Har du kontrollert den grunnleggende BIOSen (Basic Input/Output System) for å bekrefte at den støtter harddisken eller den sekundære harddisken? Hvis du ikke har det, må du se gjennom dokumentasjonen som ble levert med hovedkortet, eller kontakte produsenten. Vanligvis har BIOSen en innstilling for automatisk harddiskgjenkjenning som konfigurerer stasjonen, men du bør bekrefte dette før du fortsetter.
  • Hvilken filsystemtype vil du bruke? Du kan bruke FAT16- eller FAT32-filsystemet. Hvis du ikke er sikker på hvilket filsystem du vil bruke, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
   118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
   154997 Description of the FAT32 File System
 • Finnes det allerede data på harddisken?
  • Har du sikkerhetskopiert alle viktige data? Hvis du ikke har dette, må du sikkerhetskopiere dataene før du fortsetter. Når du kjører fdisk for å opprette, slette eller endre en partisjon, slettes alle dataene i denne partisjonen permanent. Merk at du kan vise informasjon om gjeldende partisjon uten å slette dataene dine.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer MSBackup, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   152561 How to Install Microsoft Backup
   Vise Hjelp-filen i MSBackup for informasjon om hvordan du bruker dette verktøyet. Hvis du vil bruke MSBackup med en flyttbar medieenhet, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
   188575 How to Back Up to Removable Media Device Using Microsoft Backup
   Merk at et verktøy for sikkerhetskopiering ikke inkluderes med Windows Me.
  • Har harddisken et stasjonsbidiagram- eller diskbehandlingsprogram? Hvis datamaskinen bruker stasjonsbidiagramprogramvare til å aktivere støtte for store harddisker, må du ikke bruke Fdisk før du har kontaktet programvareprodusenten. Hvis du ikke er sikker, kan du vise følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base eller kontakte programvareprodusenten før du fortsetter:
   186057 How to Tell If Drive Overlay Program Is Installed in Windows
  • Har du diskettene eller CD-ROMene som er nødvendig for å installere programvaren på nytt? Kontroller at du har programvaren, slik at du kan installere programmene på nytt etter at du har partisjonert og formatert stasjonen. Hvis du har kjøpt en oppgradering for et program, må du kontrollere at du har den fullstendige versjonen av originalprogrammet. Mange oppgraderinger for programmer krever en kompatibilitetskontroll før du kan installere det oppgraderte produktet. Hvis du ikke finner de originale diskettene eller CD-ROMene, må du kontakte programvareprodusenten før du fortsetter.
  • Har du oppdaterte enheter som er sikkerhetskopiert på en annen enhet enn stasjonen du skal formatere og partisjonere? Hvis du har installert en oppdatert enhetsdriver for eksterne enheter (for eksempel modemer, skrivere og så videre), må du passe på at du sikkerhetskopierer den nye driveren på en annen enhet enn stasjonen du skal formatere og partisjonere, slik at du kan installere den på nytt etter at du har installert operativsystemet.
 • Vil du kombinere flere utvidede partisjoner i én utvidet partisjon? Hvis du ønsker dette, kan du se avsnittet "Slik repartisjonerer og formaterer du den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene på en harddisk" i denne artikkelen.
 • Har du en oppstartsdiskett? I Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition og Windows Me blir du spurt om du vil lage en oppstartsdiskett under installasjonen. Hvis du ikke har oppstartsdiskett:
  1. Sett inn en tom diskett i diskettstasjonen (stasjon A).
  2. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Legg til / fjern programmer.
  3. Klikk Lag diskett i kategorien Oppstartsdiskett.
  4. Når du har laget oppstartsdisketten, bør du teste den. Når du vil teste oppstartsdisketten, setter du den inn i diskettstasjonen og starter datamaskinen på nytt. Hvis du bruker en Windows 98-basert datamaskin, vises oppstartsmenyen. Hvis du bruker en Windows 95-basert datamaskin, vises en ledetekst.
 • Trenger du CD-ROM-støtte i realmodus? Noen CD-ROM-stasjoner krever enhetsdrivere i realmodus. Hvis du har tenkt å bruke Windows 98 på datamaskinen, inneholder oppstartsdisketten generiske ATAPI CD-ROM-drivere og SCSI-drivere (Small Computer System Interface) i realmodus som kan aktivere CD-ROM-stasjoner etter at du starter opp fra oppstartsdisketten for Windows 98. Merk at disse CD-ROM-driverne kanskje ikke virker med alle CD-ROM-stasjoner. De kan virke som en erstatning hvis CD-ROM-driverne i realmodus som inkluderes med CD-ROM-stasjonen, ikke er tilgjengelige.

  Obs! Hvis du setter inn oppstartsdisketten for Windows 98 og starter datamaskinen på nytt, kan det hende at du ikke kan endre til stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen (vanligvis én stasjonsbokstav fremfor der stasjonsbokstaven vanligvis er, siden det finnes en RAM-stasjon som er opprettet av oppstartsdisketten), fordi disse driverne ikke virker med CD-ROM-stasjonen. Se gjennom dokumentasjonen som inkluderes med maskinvaren, eller kontakt maskinvareprodusenten for å få tak i CD-ROM-enhetsdriverne.


Slik partisjonerer og formaterer du en overordnet harddisk

Viktig! Hvis du bruker følgende trinn med en harddisk som ikke er tom, slettes alle dataene på denne harddisken permanent.

Slik partisjonerer du en overordnet harddisk

Når du skal partisjonere en overordnet harddisk, kjører du kommandoen fdisk:
 1. Sett inn oppstartsdisketten i diskettstasjonen, start datamaskinen på nytt, og bruk en av følgende metoder, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me:

  1. Når Oppstart-menyen for Microsoft Windows 98 vises, velger du Start datamaskinen uten CD-ROM-støtte og trykker ENTER.
  2. Skriv fdisk ved ledeteksten, og trykk ENTER.
  3. Se gjennom trinn 2.
  For en oppstartsdiskett for Windows 95:

  1. Skriv fdisk ved ledeteksten, og trykk ENTER.
  2. Se gjennom trinn 2.
 2. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Hvis harddisken er større enn 512 MB, vises følgende melding:
  Datamaskinen har en disk som er større enn 512 MB. Denne versjonen av Windows har forbedret støtte for store disker, noe som gir mer effektiv bruk av diskplass på store stasjoner, og som gjør at disker på over 2 GB kan formateres som en enkelt stasjon.

  Viktig! Hvis du aktiverer støtte for store disker, og oppretter en ny stasjon på harddisken, får du ikke tilgang til den nye stasjonen med andre operativsystemer, inkludert noen versjoner av Windows 95 og Windows NT og tidligere versjoner av Windows og MS-DOS. I tillegg fungerer ikke diskverktøy som ikke er spesielt tilordnet FAT32-filsystemet, sammen med denne stasjonen. Hvis du vil ha tilgang til denne stasjonen med andre operativsystemer eller eldre diskverktøy, kan du ikke aktivere støtte for store disker.

  Vil du aktivere støtte for store disker?
  Hvis du vil bruke FAT32-filsystemet, trykker du J og deretter ENTER. Hvis du vil bruke FAT16-filsystemet, trykker du N og deretter ENTER. Hvis du vil ha mer informasjon om filsystemene FAT32 og FAT16, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Description of the FAT32 File System
 3. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Når du har trykt ENTER, vises menyen FDISK-alternativer:
  1. Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon
  2. Angi aktiv partisjon
  3. Slett partisjon eller logisk DOS-stasjon
  4. Vis partisjonsinformasjon
  5. Endre gjeldende harddisk
  Merk at alternativ 5 bare er tilgjengelig hvis du har to fysiske harddisker i datamaskinen.
 4. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Trykk 1 for å velge Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon, og trykk deretter ENTER.
 5. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Trykk 1 for å velge Opprett primær DOS-partisjon, og trykk deretter ENTER.
 6. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Når du har trykket ENTER, vises denne meldingen:
  Vil du bruke all tilgjengelig plass til den primære DOS-partisjonen?
  Når du har mottatt denne meldingen, bruker du en av følgende metoder, avhengig av filsystemet du valgte.

  For et FAT32-filsystem

  1. Hvis du har trykt J for FAT32-filsystemet (i trinn 2) og du vil at all plassen på harddisken skal tildeles til stasjon C, trykker du J og deretter ENTER.
  2. Trykk ESC, og trykk deretter ESC en gang til for å avslutte Fdisk og gå tilbake til ledeteksten.
  3. Se gjennom trinn 7.

  For et FAT16-filsystem

  Hvis du har trykt N for FAT16-filsystemet (i trinn 2), kan du godta standardpartisjonsstørrelsen på 2 GB, eller du kan egendefinere partisjonsstørrelsen.

  Slik godtar du standardpartisjonsstørrelsen:

  1. Hvis du vil at de første 2 GB på harddisken skal tildeles til stasjon C, trykker du J og deretter ENTER.
  2. Trykk ESC for å gå tilbake til Alternativer-menyen, og se deretter gjennom trinn d i avsnittet "Slik tilpasser du partisjonsstørrelsen" nedenfor.
  Slik tilpasser du partisjonsstørrelsen:

  1. Hvis du vil tilpasse størrelsen på partisjonene (stasjonsbokstavene) på harddisken, trykker du N og ENTER.
  2. Det vises en dialogboks der du kan skrive inn størrelsen på primærpartisjonen i MB eller prosent av harddisken. Merk at for datamaskiner som kjører enten Windows 98 eller Windows Me, anbefaler Microsoft at du angir primærpartisjonen til minst 500 MB. Skriv inn størrelsen på partisjonen som skal opprettes, og trykk ENTER.
  3. Trykk ESC for å gå tilbake til Alternativer-menyen.
  4. Hvis du vil tildele stasjonsbokstaver til den ekstra plassen på harddisken, trykker du 1 og deretter ENTER.
  5. Trykk 2 for å velge Opprett utvidet DOS-partisjon, og trykk deretter ENTER.
  6. Det vises en dialogboks som viser den maksimale plassen som er tilgjengelig for den utvidede partisjonen. Du kan justere størrelsen på partisjonen eller bruke standardstørrelsen. Legg merke til at standard maksimumsstørrelse anbefales, men plassen kan deles mellom flere stasjonsbokstaver. Skriv inn ønsket mengde plass, trykk ENTER og trykk deretter ESC.
  7. Menyen Opprett logisk(e) DOS-stasjon(er) på den utvidede DOS-partisjonen vises. Dette er menyen du kan bruke til å tilordne resten av plassen på harddisken til de gjenværende stasjonsbokstavene. Skriv inn mengden plass du vil tilordne neste stasjonsbokstav i boksen Angi logisk stasjonsstørrelse i MB eller % av diskplass (%), og trykk ENTER.
  8. Det vises en tabell med oversikt over stasjonsbokstavene du har opprettet, og størrelsen på stasjonene. Hvis det er mer tilgjengelig plass på harddisken, vises dette mot slutten av tabellen. Gjenta trinn e til g til følgende melding vises:
   All tilgjengelig plass på den utvidede DOS-partisjonen er tilordnet lokale stasjoner.
  9. Når denne meldingen vises, trykker du ESC for å gå tilbake til Alternativer-menyen.
  10. Hvis du vil aktivere partisjonen du har tenkt å starte opp fra (vanligvis stasjon C), trykker du 2 for å velge Angi aktiv partisjon, og trykk deretter ENTER.
  11. Når følgende melding vises, trykker du 1 og deretter ENTER:
   Skriv inn nummeret til partisjonen som du vil gjøre aktiv.
  12. Trykk ESC, og trykk deretter ESC en gang til for å avslutte Fdisk og gå tilbake til ledeteksten, og vis deretter avsnittet "Slik formaterer du en harddisk" nedenfor i denne artikkelen.

Slik formaterer du en harddisk

Når du har opprettet partisjonene, må du formatere dem:
 1. Start datamaskinen på nytt med oppstartsdisketten i diskettstasjonen.

  Obs! Hvis du bruker en oppstartsdiskett for Windows 95, vises en ledetekst, og du kan gå til trinn 2. Hvis du bruker en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me, velger du Start datamaskinen uten CD-ROM-støtte når oppstartsmenyen for Windows 98 vises.
 2. Når ledeteksten vises, skriver du inn format c: /s og trykker ENTER. Denne kommandoen gjør at systemfilene overføres, og den bør bare brukes når du formaterer stasjon C (eller den "aktive" stasjonen). For alle andre partisjoner skriver du inn format stasjon : (der stasjon er bokstaven for partisjonen du vil formatere).

  Obs! Hvis du får en feilmelding av typen "Ugyldig kommando" eller "Ugyldig filnavn", må du kanskje pakke ut Format.com-verktøyet på oppstartsdisketten. Hvis du vil gjøre dette, skriver du inn følgende kommando ved ledeteksten og trykker ENTER:
  extract ebd.cab format.com
  Når Format.com-verktøyet er pakket ut på oppstartsdisketten, skriver du format c: /s ved ledeteksten hvis du vil formatere den aktive partisjonen, eller du skriver format stasjon : hvis du vil formatere en annen partisjon enn den aktive partisjonen.
 3. Når du kjører Format.com-verktøyet på en vellykket måte, vises følgende melding:
  ADVARSEL! ALLE DATA PÅ DEN IKKE-FLYTTBARE STASJONEN C: GÅR TAPT!
  Fortsette formatering?
 4. Trykk J og ENTER for å formatere stasjon C.
 5. Når formateringen er fullført, vises følgende melding:
  Volumnavn (11 tegn, ENTER = intet navn)?
  Obs! Dette er en tilleggsfunksjon som gir deg mulighet til å navngi stasjonen. Du kan skrive inn et navn på opptil 11 tegn, eller la det stå tomt ved å trykke ENTER.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du repartisjonerer den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene, kan du se avsnittet "Slik repartisjonerer og formaterer du den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene på en harddisk" i denne artikkelen.

Slik repartisjonerer og formaterer du en underordnet harddisk

Slik repartisjonerer du en underordnet harddisk

Hvis du vil legge til en sekundær harddisk (underordnet stasjon) på datamaskinen, må du først kontrollere at kontaktene på både den overordnede (originale) og den underordnede harddisken (nye stasjonen) er angitt i henhold til instruksjonene fra produsenten, slik at harddiskene kan registreres av datamaskinen. Kontroller at maskinvaren er riktig installert, og følg deretter følgende trinn:
 1. Klikk Start, velg Kjør, og skriv deretter inn command (Merk at kommandoen cmd bare virker på Windows 2000-baserte datamaskiner).
 2. Skriv fdisk ved ledeteksten, og trykk ENTER. Følgende meny vises:
  1. Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon
  2. Angi aktiv partisjon
  3. Slett partisjon eller logisk DOS-stasjon
  4. Vis partisjonsinformasjon
  5. Endre gjeldende harddisk
  Merk at menyalternativ 5 bare er tilgjengelig hvis du har to fysiske harddisker på datamaskinen.
 3. Trykk 5, og trykk ENTER. Når du gjør dette, endres valget fra fysisk disk 1 (overordnet) til fysisk disk 2 (underordnet).
 4. Trykk 1 for å velge Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon, trykk ENTER, trykk 2 for å velge Opprett utvidet DOS-partisjon, og trykk deretter ENTER. Når du lar den underordnede stasjonen bli en utvidet MS-DOS-partisjon, endres ikke stasjonsbokstavene. Hvis for eksempel den første stasjonen inneholder partisjon C og partisjon D, blir den underordnede stasjonen D hvis du ikke angir den underordnede stasjonen som en utvidet partisjon. Hvis du hopper over dette trinnet og bare oppretter en annen primær MS-DOS-partisjon for den underordnede stasjonen, blir den nye stasjonen stasjon D, og det som tidligere var stasjon D, endres til stasjon E.
 5. Du kan partisjonere den underordnede stasjonen og lage andre logiske stasjoner på samme måte som med den opprinnelige, overordnede stasjonen. Hvis datamaskinen ikke kan registrere den nye stasjonen, må du kanskje legge til følgende linje i filen Config.sys, der stasjon er en bokstav som er større enn den siste stasjonsbokstaven på datamaskinen (inkludert CD-ROM-stasjonen):
  lastdrive= stasjon
 6. Når du er ferdig med å bruke Fdisk, formaterer du de nye partisjonene slik at du kan bruke dem. Når du har trykt ESC for å avslutte Fdisk, starter du datamaskinen på nytt for å starte Windows.

Slik formaterer du en underordnet harddisk

Hvis du vil formatere en ny partisjon eller nye partisjoner, bruker du en av metodene nedenfor, avhengig av filsystemet. For et FAT16-filsystem:
 1. Dobbeltklikk Min datamaskin, høyreklikk partisjonen du akkurat har opprettet, klikk Formater, klikk Fullstendig, og klikk deretter Start.
 2. Når formateringen er fullført, klikker du OK for å lukke dialogboksen.
For et FAT32-filsystem:
 1. Klikk Start, velg Programmer, velg Tilbehør, velg Systemverktøy, klikk Stasjonskonvertering (FAT32), og klikk deretter Neste.
 2. Klikk stasjonen du vil konvertere til FAT32-filsystemet, i boksen Stasjoner.
 3. Klikk Neste og deretter OK.
 4. Klikk Neste, klikk Neste, og klikk deretter Neste en gang til.
 5. Når konverteringen er fullført, klikker du Fullfør.
Obs! Ikke bruk /s-bryteren du brukte da du konfigurerte stasjon C. Alt du trenger å gjøre, er å formatere stasjonen eller stasjonene slik at du kan bruke dem (hvis du for eksempel har opprettet to nye stasjonsbokstaver, må du formatere begge stasjonene).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du repartisjonerer den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene, kan du se avsnittet "Slik repartisjonerer og formaterer du den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene på en harddisk" nedenfor i denne artikkelen.


Slik repartisjonerer og formaterer du den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene på en harddisk

Bruk trinnene i dette avsnittet til å endre størrelse på eller kombinere den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene. Kontroller at du har en pålitelig sikkerhetskopi av alle viktige data på den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene, før du fortsetter. Hvis du vil kombinere hele harddisken i én partisjon, bruker du trinnene i avsnittet "Slik partisjonerer og formaterer du en overordnet harddisk" i denne artikkelen.

Slik repartisjonerer du den utvidede partisjonen og de logiske stasjonene

Obs! Når du bruker denne metoden, blir det to eller flere partisjoner tilbake på harddisken - en primærpartisjon (vanligvis stasjon C) og en utvidet partisjon. Selv om du bruker FAT32-filsystemet, er det en partisjonsbegrensning på 8 GB hvis du ikke får tak i en BIOS-oppgradering med full støtte for INT 13-utvidelser. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorfor det er en grense på 8 GB, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
153550 Hard Disk Limited to 8-GB Partition
Hvis du har en harddisk som er større enn 8 GB og ikke bruker et stasjonsbidiagram- eller diskbehandlingsprogram, må du partisjonere og formatere plassen som er igjen etter at du har opprettet hver partisjon på 8 GB:
 1. Sett inn oppstartsdisketten i diskettstasjonen, start datamaskinen på nytt, og bruk en av følgende metoder, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me:

  1. Når Oppstart-menyen for Microsoft Windows 98 vises, velger du Start datamaskinen uten CD-ROM-støtte og trykker ENTER.
  2. Skriv fdisk ved ledeteksten, og trykk ENTER.
  3. Gå til Trinn 2.
  For en oppstartsdiskett for Windows 95:

  1. Skriv fdisk ved ledeteksten, og trykk ENTER.
  2. Gå til Trinn 2.
 2. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Hvis harddisken er større enn 512 MB, vises følgende melding:
  Datamaskinen har en disk som er større enn 512 MB. Denne versjonen av Windows har forbedret støtte for store disker, noe som gir mer effektiv bruk av diskplass på store stasjoner, og som gjør at disker på over 2 GB kan formateres som en enkelt stasjon.

  Viktig! Hvis du aktiverer støtte for store disker, og oppretter en ny stasjon på harddisken, får du ikke tilgang til den nye stasjonen med andre operativsystemer, inkludert noen versjoner av Windows 95 og Windows NT og tidligere versjoner av Windows og MS-DOS. I tillegg fungerer ikke diskverktøy som ikke er spesielt tilordnet FAT32-filsystemet, sammen med denne stasjonen. Hvis du vil ha tilgang til denne stasjonen med andre operativsystemer eller eldre diskverktøy, kan du ikke aktivere støtte for store disker.

  Vil du aktivere støtte for store disker (J/N)?
  Hvis du vil bruke FAT32-filsystemet, trykker du J og deretter ENTER. Hvis du vil bruke FAT16-filsystemet, trykker du N og deretter ENTER. Hvis du vil ha mer informasjon om filsystemene FAT32 og FAT16, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  118335 Maximum Partition Size Using FAT16 File System
  154997 Description of the FAT32 File System
 3. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Når du har trykt ENTER, vises menyen FDISK-alternativer:
  1. Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon
  2. Angi aktiv partisjon
  3. Slett partisjon eller logisk DOS-stasjon
  4. Vis partisjonsinformasjon
  5. Endre gjeldende harddisk
   (dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du
    har to fysiske harddisker i datamaskinen)
 4. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Trykk 3, og trykk deretter ENTER. Følgende meny vises:
  1. Fjern primær DOS-partisjon
  2. Fjern utvidet DOS-partisjon
  3. Fjern logisk(e) DOS-stasjon(er) på den utvidede DOS-partisjonen
  4. Fjern ikke-DOS-partisjon
 5. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Trykk 3, og trykk deretter ENTER.
 6. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Skjermen Fjern logisk(e) DOS-stasjon(er) på den utvidede DOS-partisjonen vises med et diagram som beskriver attributtene for harddisken, som vist i eksemplet nedenfor.
  Skjul denne tabellenVis denne tabellen
  StasjonVolumnavnMBSystemBruk
  D:(Brukerdefinert)2047FAT16100 %
  E:(Brukerdefinert)2047FAT16100 %
  F:(Brukerdefinert)2047FAT16100 %
  G:(Brukerdefinert)2047FAT16100 %
  H:(Brukerdefinert)2047FAT3217 %
  I:(Brukerdefinert)1498UKJENT13 %


  Totalstørrelsen på utvidet DOS-partisjon er XXX MB (1 MB = 1048576 byte).

  Advarsel! Data på logisk DOS-stasjon som fjernes, vil gå tapt.

  Hvilken stasjon vil du fjerne?
  Skriv inn bokstaven for stasjonen som skal fjernes, og trykk ENTER.
 7. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Når du blir bedt om å skrive inn volumnavnet for stasjonen, skriver du volumnavnet hvis stasjonen har et volumnavn.

  Obs! Du må skrive inn det nøyaktige navnet eller trykke ENTER hvis det ikke finnes noe volumnavn. Hvis du skriver inn et feil navn, vises følgende melding:
  Volumnavnet stemmer ikke.
  Skriv inn volumnavn?
  Hvis du skriver inn riktig volumnavn, vises følgende melding:
  Er du sikker (J/N)?
  Standardsvaret for denne meldingen er N. Du må trykke J og deretter ENTER når du skal fjerne stasjonen. Ordene "Har fjernet stasjonen" vises i diagrammet ved siden av stasjonsbokstaven du fjernet.
 8. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Gjenta trinn 3 til 7 til du har fjernet alle stasjonene du ønsker å fjerne. Trykk ESC når du er ferdig. Hvis du fjerner alle de logiske stasjonene, vises meldingen "Ingen logiske stasjoner er definert" og et diagram med stasjonsbokstavene du har endret eller fjernet. Trykk ESC for å fortsette.

  Obs! Hvis du vil endre størrelsen på en eller flere logiske stasjoner, gjør du dette nå. Hvis du vil fjerne den utvidede partisjonen, ser du trinn 11.
 9. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Trykk 1 for å velge Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon på menyen FDISK-alternativer, trykk 3 for å velge Opprett logisk(e) DOS-stasjon(er) på den utvidede DOS-partisjonen på menyen Opprett DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon og trykk ENTER. Når du gjør dette, vises meldingen "Kontrollerer stasjonsintegriteten" med en prosentteller.

  Obs! Når du bruker dette trinnet, fjernes ikke den utvidede partisjonen. Bare den logiske stasjonen eller stasjoner på den utvidede partisjonen fjernes. Du trenger ikke fjerne den utvidede partisjonen hvis du vil endre størrelse på de logiske stasjonene. Hvis du for eksempel har en logisk stasjon på den utvidede partisjonen og du vil opprette to logiske stasjoner, sletter du den logiske stasjonen og oppretter to logiske stasjoner på den utvidede partisjonen først. Merk at du fortsatt er begrenset til den totale plassen på den utvidede partisjonen.
 10. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Når stasjonskontrollen er fullført, vises følgende melding:
  Totalstørrelsen på utvidet DOS-partisjon er XXX MB (1 MB = 1048576 byte)

  Tilgjengelig plass for logisk stasjon er XXX MB (X%)

  Angi logisk stasjonsstørrelse i MB eller % av diskplass (%).
  Standardstørrelsen er "maksimalt antall MB tilgjengelig". Du kan imidlertid endret tallet hvis du angir tallet for partisjonsstørrelsen du vil opprette, og deretter trykker ENTER. Trykk ESC, og trykk ESC en gang til for å avslutte Fdisk og gå tilbake til ledeteksten. Se deretter gjennom trinn 11.
 11. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Hvis du vil fjerne den utvidede MS-DOS-partisjonen, trykker du ESC for å gå tilbake til menyen FDISK-alternativer. Trykk 3 for å velge Fjern DOS-partisjon eller logisk DOS-stasjon, trykk ENTER, trykk 2 for å velge Fjern utvidet DOS-partisjon, og trykk deretter ENTER.
 12. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Nå vises gjeldende harddisk og informasjon om denne. Den utvidede partisjonen vises i kolonnen Type. Eksempel:
  Partisjon Status Type Volumnavn     MB System  Bruk
  C:     1 A   PRI  DOS   (ditt navn) 1200  FAT16  50 %
  2         EXT  DOS   (ditt navn) 1200  UKJENT 50 % 
  
  Total diskplass er 2400 MB (1 MB = 1048576 bytes)
  Følgende advarsel vises også:
  Advarsel! Data på den utvidede DOS-partisjonen som fjernes, vil gå tapt.

  Vil du fortsette (J/N)?
 13. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Trykk J og deretter ENTER hvis du vil fjerne partisjonen. Du får følgende melding:
  Har fjernet utvidet DOS-partisjon
  Trykk ESC for å fortsette
  Obs! Hvis du prøver å fjerne den utvidede MS-DOS-partisjonen før du fjerner alle de logiske stasjonene, vises følgende feilmelding:
  Kan ikke fjerne utvidet DOS-partisjon når det finnes logiske stasjoner.
  Hvis denne feilmeldingen vises, gjentar du trinn 3 til 6, og deretter følger du trinn 9 og 10 for å fjerne den utvidede MS-DOS-partisjonen.

  Menyen FDISK-alternativer vises. Hvis du lar diskplass være upartisjonert på harddisken, kan det hende at den fullstendige størrelsen på harddisken ikke vises i Windows, men bare mengden ledig plass.

  Viktig! Når du endrer Fdisk-alternativer eller fjerner partisjoner, fjernes dataene som var på partisjonen, og disse kan ikke gjenopprettes. Vær helt sikker på at du forstår denne fremgangsmåten før du prøver å følge den. Hvis du vil starte med en ren konfigurasjon, eller hvis du vil gjøre om den gjeldende konfigurasjonen, må du sikkerhetskopiere alle viktige data før du bruker Fdisk.
 14. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Hvis du vil bruke den upartisjonerte plassen på harddisken, må du formatere stasjonene. Når du kjører Format.com-verktøyet på en vellykket måte, vises følgende melding:
  ADVARSEL! ALLE DATA PÅ DEN IKKE-FLYTTBARE STASJONEN X: GÅR TAPT!
  Vil du fortsette med formateringen (J/N)?
  Trykk J og ENTER for å formatere stasjonen.
 15. For en oppstartsdiskett for Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Me: Når formateringen er fullført, vises følgende melding:
  Volumnavn (11 tegn, ENTER = intet navn)?
  Obs! Dette er en tilleggsfunksjon som gir deg mulighet til å navngi harddisken. Du kan skrive inn et navn på opptil 11 tegn eller la det stå tomt og trykke ENTER.Vanlige spørsmål

 • Spørsmål: Hvorfor er det bare 2 GB som kan partisjoneres om gangen når Fdisk brukes?

  Svar: Hvis du bare kan partisjonere 2 GB om gangen, har du kanskje trykt N når du ble spurt om å aktivere støtte for store disker, eller det kan hende at du kjører en Windows-versjon som ikke støtter FAT32. Hvis du kjører Windows 95 eller tidligere på datamaskinen, må du opprette flere partisjoner for å bruke hele stasjonsstørrelsen.

  Obs! Hvis du kjører en endelig versjon av Windows 95, kan du ikke oppgradere til Windows 95 OSR2. Hvis du vil ha mer informasjon om din versjon av Windows 95 eller Windows 98, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  158238 How to Determine the Version of Windows 95/98/Me in Use
 • Hvis du vil ha mer informasjon om din versjon av Windows 95 eller Windows 98, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: Spørsmål: Jeg har programvare som er større enn grensen på 504 MB. Bør jeg bruke den?

  Svar: For å være sikker på kompatibilitet må du kontakte programvareprodusenten før du bruker noe som helst diskbehandlingsprogramvare.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om din versjon av Windows 95 eller Windows 98, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base: Spørsmål: Jeg har programvare eller verktøy som støtter drivere som er større enn grensen på 504 MB. Bør jeg bruke dette?

  Svar: Ja, du kan kopiere installasjonen av Windows 95 eller Windows 98 fra en gammel harddisk til en ny harddisk. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kopierer installasjonen av Windows 95 eller Windows 98 til en ny harddisk, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  166172 Duplicating Windows 95/98 Installation to a New Hard Disk
  Merk at du ikke kan bruke metoden som er beskrevet i denne artikkelen, til å kopiere installasjoner av Windows 95 eller Windows 98 til flere datamaskiner. Microsoft støtter bare standard installasjonsfremgangsmåte som beskrevet i produktdokumentasjonen for Windows 95 og Windows 98.
Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.

Egenskaper

Artikkel-ID: 255867 - Forrige gjennomgang: 30. desember 2004 - Gjennomgang: 2.4
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Nøkkelord: 
kbhowto kbwinme kbtool kbhardware kbenv kbsetup kbhw win98se win98 win95 KB255867

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com