Tööriistade Fdisk ja Format kasutamine kõvaketta partitsioneerimiseks või ümberpartitsioneerimiseks

Artiklite tõlked Artiklite tõlked
Artikli ID: 255867 - Vaadake tooteid, millega see artikkel seostub.
Laienda kõik | Ahenda kõik

Sellel veebilehel

KOKKUVÕTE

LISATEAVE

Tööriistade Fdisk ja Format kasutamine

Enne opsüsteemi installimist peate esmalt looma arvuti kõvakettal (1. kettal) põhipartitsiooni ja seejärel vormindama selle partitsiooni failisüsteemi. Tööriist Fdisk on MS-DOS-i põhine tööriist kõvaketta ettevalmistamiseks (partitsioonideks jaotamiseks). Tööriista Fdisk abil saate luua, muuta, kustutada või kuvada kõvaketta praegusi partitsioone. Seejärel määratakse kõvaketta igale eraldatud alale (põhipartitsioonile, laiendpartitsioonile või loogilisele kettale) draivitäht. 1. ketas (Disk 1) võib sisaldada ühte laiendpartitsiooni ja teine kõvaketas põhi- või laiendpartitsiooni. Laiendpartitsioon võib sisaldada üht või mitut loogilist MS-DOS-i ketast.

Pärast tööriista Fdisk abil kõvaketta partitsioonideks jaotamist vormindage tööriista Format abil need partitsioonid failisüsteemiga. Failisüsteem File Allocation Table (FAT) võimaldab kõvakettal andmeid aktsepteerida, talletada ja alla laadida. Windows 95 OEM-ide hooldusväljalase Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition (Me) ja Windows 2000 toetavad failisüsteeme FAT16 ja FAT32. Kui käitate tööriista Fdisk suuremal kui 512 MB kõvakettal, palutakse teil valida üks järgmistest failisüsteemidest.
 • FAT16: sellel failisüsteemil on iga eraldatud ala või tähega tähistatava draivi jaoks kuni 2 GB kettaruumi. Näiteks kui kasutate failisüsteemi FAT16 ja teil on 6 GB kõvaketas, võib teil olla kolm tähega (C, D ja E) tähistatud draivi. Igale tähega tähistatud draivile on eraldatud 2 GB kettaruumi.Failisüsteemi FAT16 kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  118335 Maksimaalne partitsioonimaht failisüsteemi FAT16 kasutamisel (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 • FAT32: see failisüsteem toetab kettaid, mille maht on kuni 2 TB, ning talletab faile kõvaketta väiksematel aladel kui failisüsteem FAT16. Tänu sellele on kõvakettal rohkem vaba ruumi. Falisüsteem FAT32 ei toeta kettaid, mille maht on alla 512 MB.Failisüsteemi FAT32 kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  154997 Failisüsteemi FAT32 kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Käskude fdisk ja format käivitamisel luuakse ülembuutsektor (MBR ? Master Boot Record) ja failipaigutustabelid (FAT). MBR-is ja failipaigutustabelites talletatakse vajalikku kettageomeetriat, mis võimaldab kõvakettal andmeid aktsepteerida, talletada ja laadida. MS-DOS-i partitsioonideks jaotamise ja kõvaketta geomeetria kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastava Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
69912 MS-DOS-is partitsioonideks jaotamise ülevaade (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)


Mida enne tööriistade Fdisk ja Format kasutamist arvesse võtta

Enne tööriistade Fdisk ja Format kasutamist esitage endale järgmised küsimused.
 • Kas kõvaketas on uus? Kui mitte, lugege järgmist küsimust.
  • Kas see kõvaketas on teie arvuti ainus kõvaketas (põhiketas) või on see alamkõvaketas?
  • Kas olete kõvaketta vastavalt tootja juhistele ette valmistanud? Sillused ja kaablid peab kindlasti ühendama vastavalt sellele, kas kõvaketas on põhi- või alamketas.
  • Kas olete kontrollinud arvuti baasvahetussüsteemi (BIOS), veendumaks, et see toetab kõvaketast või alamkõvaketast? Kui te pole seda teinud, lugege emaplaadi dokumentatsiooni või pöörduge tootja poole. Tavaliselt on BIOS-il kõvakettal automaattuvastussäte, mis draivi konfigureerib, kuid peaksite selles siiski enne jätkamist veenduma.
  • Mis tüüpi failisüsteemi soovite kasutada? Saate kasutada failisüsteemi FAT16 või FAT32. Kui te pole kindel, millist failisüsteemi soovite kasutada, lugege järgmisi Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikleid:
   118335 Maksimaalne partitsioonimaht failisüsteemi FAT16 kasutamisel (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
   154997 Failisüsteemi FAT32 kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 • Kas kõvaketas sisaldab juba mingeid andmeid?
  • Kas olete kogu olulise teabe varundanud? Kui te pole seda teinud, varundage enne jätkamist andmed. Kui käivitate partitsiooni loomiseks, kustutamiseks või muutmiseks käsu fdisk, kustutatakse jäädavalt kõik sellel partitsioonil olevad andmed. Võtke arvesse, et praegust partitsiooniteavet saate vaadata andmeid kustutamata.

   MSBackupi installimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake selle artikli vaatamiseks Microsofti teabebaasis (Knowledge Base) järgmist artiklinumbrit:
   152561 Microsoft Backupi installimine(selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
   Utiliidi MSBackup kasutamise kohta teabe saamiseks lugege utiliidi spikrifaili. Kui soovite kasutada utiliiti MSBackup koos irdkandjaga, lugege järgmist Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklit:
   188575 Kuidas varundada andmeid Microsoft Backupi abil irdkandjale (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
   Võtke arvesse, et opsüsteemis Windows Me varundusutiliiti pole.
  • Kas kõvakettal on draivi ülekate või ketta haldusprogramm? Kui teie arvuti kasutab ulatusliku kõvakettatoe lubamiseks draivi ülekattetarkvara, ärge enne tarkvaratootjalt nõu küsimist tööriista Fdisk kasutage. Kui te pole kindel, lugege järgmist Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklit või pöörduge enne jätkamist tarkvaratootja poole.
   186057 Kuidas kindlaks teha, kas Windowsis on installitud draivi ülekatteprogramm? (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
  • Kas teil on olemas tarkvara uuestiinstallimiseks vajalikud disketid või CD-d? Veenduge selle tarkvara olemasolus, et saaksite pärast ketta partitsioonideks jaotamist ja vormindamist oma programmid uuesti installida. Kui ostsite mõne programmi versiooniuuenduse, veenduge, et teil on olemas algse programmi täisversioon. Paljude programmide versiooniuuendustele peab enne installimist tegema vastavuskontrolli. Kui te algseid diskette või CD-sid ei leia, pöörduge enne jätkamist tarkvara tootja poole.
  • Kas olete varundanud värskendatud seadme mõnele muule seadmele peale selle ketta, mida hakkate vormindama ja partitsioonideks jaotama? Kui olete installinud oma välisseadmete (nt modemite, printerite jne) jaoks värskendatud seadmedraiveri, veenduge, et varundate uue draiveri mõnele muule seadmele, mitte sellele, mida hakkata vormindama ja partitsioonideks jaotama. Siis saate draiveri pärast opsüsteemi installimist uuesti installida.
 • Kas soovite ühendada mitu laiendpartitsiooni üheks laiendpartitsiooniks? Sel juhul lugege käesoleva artikli jaotist "Kõvaketta laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimine ja vormindamine".
 • Kas teil on olemas käivitusketas? Opsüsteemide Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition ja Windows Me installimise ajal palutakse teil luua käivitusketas. Kui teil käivitusketast pole, toimige järgmiselt.
  1. Sisestage disketidraivi (A-draivi) tühi diskett.
  2. Kõpsake nuppu Start, valige käsk Settings (Sätted), klõpsake käsku Control Panel (Juhtpaneel) ja seejärel topeltklõpsake ikooni Add/Remove Programs (Programmide lisamine või eemaldamine).
  3. Klõpsake vahekaardil Startup Disk (Käivitusketas) nuppu Create Disk (Loo ketas).
  4. Pärast käivitusketta loomist peaksite seda testima. Käivitusketta testimiseks sisestage see disketidraivi ja seejärel taaskäivitage arvuti. Kui kasutate opsüsteemiga Windows 98 töötavat arvutit, kuvatakse käivitusmenüü. Kui kasutate opsüsteemiga Windows 95 töötavat arvutit, kuvatakse käsuviip.
 • Kas vajate reaalre?iimis CD-tuge? Mõni CD-draiv vajab reaalre?iimis seadmedraiverit. Kui kavatsete kasutada oma arvutis opsüsteemi Windows 98, sisaldab käivitusketas üldisi reaalre?iimis ATAPI CD- ja SCSI-draivereid (SCSI ? Small Computer System Interface), mille abil saate pärast Windows 98 käivituskettalt buutimist lubada CD-draivid. Võtke arvesse, et need CD-draiverid ei pruugi kõigi CD-draividega töötada. Neid võite kasutada asendusena, kui teie CD-draiviga kaasasolevad reaalre?iimis CD-draiverid pole saadaval.

  MÄRKUS. Windows 98 käivitusketta sisestamisel ja arvuti taaskäivitamisel ei saa te võib-olla kasutada oma CD-draivi draivitähte (tavaliselt ühe draivitähe võrra eespool kohast, kus see draivitäht tavapäraselt asub, kuna käivitusketas loob muutmäludraivi), kuna need draiverid ei tööta teie CD-draiviga. CD-seadmete draiverite hankimise võimaluste kohta teabe saamiseks lugege riistvaraga kaasas olevat dokumentatsiooni või pöörduge riistvara tootja poole.


Põhikõvaketta partitsioonideks jaotamine ja vormindamine

NB! Kui sooritate järgmised toimingud kõvakettaga, mis pole tühi, kustutatakse kõik kõvakettal olevad andmed jäädavalt.

Põhikõvaketta partitsioonideks jaotamine

Põhikõvaketta partitsioonideks jaotamiseks käivitage käsk fdisk.
 1. Sisestage käivitusketas disketidraivi, taaskäivitage arvuti ja seejärel kasutage olenevalt arvuti opsüsteemist ühte järgmistest meetoditest. Windows 98, Windows 98 Second Edition või Windows Me käivitusketta puhul toimige järgmiselt.

  1. Kui kuvatakse Microsoft Windows 98 käivitusmenüü, klõpsake käsku Start computer without CD-ROM support (Käivita arvuti CD toeta) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  2. Tippige käsureale käsk fdisk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  3. Vt 2. juhist.
  Windows 95 käivitusketta puhul toimige järgmiselt.

  1. Tippige käsureale käsk fdisk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  2. Vt 2. juhist.
 2. Kui teie arvuti kõvaketta maht on üle 512 MB, kuvatakse järgmine teade:
  Your computer has a disk larger than 512 MB (Teie arvuti kõvaketta maht on suurem kui 512 MB). See Windowsi versioon sisaldab täiendavat tuge suuremahulistele ketastele, mille tulemuseks on mahukate ketaste tõhusam ruumikasutus ja üle 2 GB ketaste vormindamine ühe draivina.

  NB! Kui lubate suuremahuliste ketaste toe ja loote sellisel kettal mõne uue draivi, siis ei pääse te muudes opsüsteemides (sh mõnes Windows 95 ja Windows NT versioonis ning Windowsi ja MS-DOS-i varasemates versioonides) töötades uutele draividele juurde. Lisaks ei tööta selle kettaga need kettautiliidid, mis pole loodud failisüsteemi FAT32 jaoks. Kui teil on vaja pääseda sellele kettale juurde muude opsüsteemide või vanemate kettautiliitide kaudu, siis ärge suuremahuliste draivide tuge lubage.

  Kas soovite lubada suuremahuliste ketaste toe?
  Kui soovite kasutada failisüsteemi FAT32, vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kui soovite kasutada failisüsteemi FAT16, vajutage klahvi N ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).Failisüsteemide FAT32 ja FAT16 kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
  118335 Maksimaalne partitsioonimaht failisüsteemi FAT16 kasutamisel (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
  154997 Failisüsteemi FAT32 kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 3. Pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist kuvatakse järgmine Fdiski menüü Options (Suvandid):
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline ketas)
  2. Set active partition (Sea aktiivne partitsioon)
  3. Delete pertition or Logical DOS Drive (Kustuta partitsioon või loogiline DOS-i ketas)
  4. Display partition information (Kuva partitsiooniteave)
  5. Change current fixed disk drive (Muuda praegust kõvakettadraivi)
  Võtke arvesse, et 5. käsk on saadaval ainult juhul, kui teie arvutis on kaks füüsilist kõvaketast.
 4. Menüükäsu Create DOS partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline draiv) valimiseks vajutage klahvi 1 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 5. Menüükäsu Create Primary DOS Partition (Loo DOS-i põhipartitsioon) valimiseks vajutage klahvi 1 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 6. Pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist kuvatakse järgmine teave:
  Do you wish to use the maximum available size for primary DOS partition?
  (Kas soovite DOS-is põhipartitsiooni jaoks kasutada suurimat saadaolevat mahtu?) Pärast selle teate saamist toimige olenevalt valitud failisüsteemist ühel järgmistest meetoditest.

  Failisüsteemi FAT32 puhul

  1. Kui vajutate failisüsteemi FAT32 kasutamisel klahvi Y (2. juhise juures) ja soovite, et kogu kõvaketta maht määrataks C-draivile, vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  2. Vajutage paoklahvi (ESC) ja seejärel vajutage tööriistast Fdisk väljumiseks ja käsuviibale naasmiseks uuesti paoklahvi (ESC).
  3. Vt 7. juhist.

  Failisüsteemi FAT16 puhul

  Kui vajutate failisüsteemi FAT16 kasutamisel klahvi N (2. juhises), saate partitsioonimahuna aktsepteerida vaikemahu 2 GB või partitisoonimahtu vastavalt vajadusele kohandada.

  Partitsiooni vaikemahu aktsepteerimine

  1. Kui soovite, et kõvaketta esimesed 2 GB määrataks C-draivile, vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  2. Menüüsse Options (Suvandid) naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC) ja seejärel lugege järgmise jaotise "Partitsiooni mahu kohandamine" juhist d.
  Partitsiooni mahu kohandamine

  1. Kui soovite kohandada kõvaketta partitsioonide (draivitähtede) mahtu, vajutage klahvi N ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  2. Kuvatakse dialoogiboks, kuhu saate tippida põhipartitsiooni soovitud mahu megabaitides või kettaruumi protsendina. Võtke arvesse, et opsüsteemidega Windows 98 või Windows Me töötavate arvutite puhul soovitab Microsoft põhipartitsioonile eraldada vähemalt 500 MB. Tippige loodava partitsiooni maht ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  3. Menüüsse Options (Suvandid) naasmiseks vajutage paoklahvi (ESC).
  4. Kõvaketta uuele partitsioonile draivitähe määramiseks vajutage klahvi 1 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  5. Menüükäsu Create Extended DOS Partition (Loo DOS-i laiendpartitsioon) valimiseks vajutage klahvi 2 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  6. Kuvatakse dialoogiboks, kus on näidatud laiendpartitsiooni jaoks saadaolev suurim kettaruum. Saate partitsiooni mahtu kohandada või kasutada vaikemahtu. Võtke arvesse, et soovitatav on vaikimisi seatud suurim maht, kuid selle mahu võita ka mitme (tähega) draivi vahel ära jagada. Tippige soovitud kettaruum, vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja seejärel paoklahvi (ESC).
  7. Kuvatakse menüü Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Loo DOS-i laiendpartitsioonis loogilised DOS-i draivid). Selle menüü abil saate määrata ülejäänud kõvakettaruumi täiendavatele (tähega) draividele. Tippige väljale Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%) (Sisestage loogilise draivi maht megabaitides või kettaruumi protsendina (%)) järgmisele (tähega) draivile määratav kettaruum ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  8. Kuvatakse tabel, kus on loetletud teie loodud (tähega) draiv ja selle draivi kettaruum. Kui kõvakettal on vaba ruumi, kuvatakse see tabeli allosas. Korrake juhiseid e?g seni, kuni kuvatakse järgmine teade:
   All available space in the Extended DOS Partition is assigned to local drives
   (Kogu DOS-i laiendpartitsioonil saadaolev kettaruum on määratud kohalikele ketastele).
  9. Pärast selle teate saamist vajutage paoklahvi (ESC), et naasta menüüsse Options (Suvandid).
  10. Selle partitsiooni aktiveerimiseks, millelt kavatsete käivitada (tavaliselt on selleks C-draiv), vajutage menüükäsu Set active partition (Sea aktiivne partitsioon) valimiseks klahvi 2 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
  11. Järgmise teate saamisel vajutage klahvi 1 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER):
   Enter the number of the partition you want to make active
   (Sisestage selle partitsiooni number, mida soovite aktiveerida).
  12. Vajutage paoklahvi (ESC) ja seejärel vajutage tööriistast Fdisk väljumiseks ja käsuviibale naasmiseks uuesti paoklahvi (ESC). Seejärel lugege käesoleva artikli järgmist jaotist "Kõvaketta vormindamine".

Kõvaketta vormindamine

Pärast partitsioonide loomist peate need vormindama.
 1. Taaskäivitage disketidraivis oleva käivitusketta abil arvuti.

  MÄRKUS. Kui kasutate Windows 95 käivitusketast, kuvatakse käsuviip ja te võite minna edasi 2. juhise juurde. Kui kasutate Windows 98, Windows 98 Second Edition või Windows Me käivitusketast, valige Windows 98 käivitusmenüü kuvamisel menüükäsk Start computer without CD-ROM support (Käivita arvuti CD toeta).
 2. Kui kuvatakse käsuviip, tippige tekst format c: /s ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). See käsk kannab üle süsteemifailid ja seda peaks kasutama ainult C-draivi (või muu aktiivse draivi) vormindamisel. Kõigi muude partitsioonide puhul tippige tekst format drive: (kus drive on vormindatava partitsiooni täht).

  MÄRKUS. Kui saate tõrketeate "Bad command" ("Vale käsk") või "Bad file name" ("Vale failinimi"), peate võib-olla oma buutkettale ekstraktima tööriista Format.com. Selleks tippige käsureale järgmine käsk ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER):
  extract ebd.cab format.com
  Pärast tööriista Format.com ekstraktimist buutkettale tippige käsureale käsk format c: /s, et vormindada aktiivne partitsioon, või tippige käsk format drive, kui soovite vormindada partitsiooni, mis pole aktiivne.
 3. Kui tööriista Format.com käivitamine õnnestub, kuvatakse järgmine teade:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE C: WILL BE LOST!
  Proceed with Format?
  (HOIATUS! KÕIK C-DRAIVIL OLEVAD ANDMED LÄHEVAD KAOTSI! Kas soovite vormindamist jätkata?)
 4. C-draivi vormindamiseks vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 5. Pärast vormindamise lõpuleviimist kuvatakse järgmine teade:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)?
  (Draivi silt (11 märki, kui soovite jätta tühjaks, vajutage sisestusklahvi (ENTER))?MÄRKUS. See on fakultatiivne funktsioon, mille abil saate tippida draivi nime. Võite tippida kas 11-märgise draivinime või jätta selle välja tühjaks, vajutades sisestusklahvi (ENTER).
Laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimise kohta teabe saamiseks lugege käesoleva artikli jaotist "Kõvaketta laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimine ja vormindamine".

Alamkõvaketta ümberpartitsioneerimine ja vormindamine

Alamkõvaketta ümberpartitsioneerimine

Kui soovite lisada oma arvutisse teise kõvaketta (alamketta), peate veenduma, et nii (algse) põhi- kui ka (uue) alamketta sillused oleksid seatud vastavalt tootja juhistele, et teie arvuti saaks tuvastada kõvakettad. Veenduge, et teie riistvara on õigesti installitud, ja seejärel toimige järgmiselt.
 1. Klõpsake nuppu Start, valige käsk Käivita ja tippige käsk command (Võtke arvesse, et käsk cmd töötab ainult opsüsteemiga Windows 2000 arvutites).
 2. Tippige käsureale käsk fdisk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuvatakse järgmine menüü:
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline ketas)
  2. Set active partition (Sea aktiivne partitsioon)
  3. Delete pertition or Logical DOS Drive (Kustuta partitsioon või loogiline DOS-i ketas)
  4. Display partition information (Kuva partitsiooniteave)
  5. Change current fixed disk drive (Muuda praegust kõvakettadraivi)
  Võtke arvesse, et 5. menüükäsk on saadaval ainult juhul, kui teie arvutis on kaks füüsilist kõvaketast.
 3. Vajutage klahvi 5 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Sel juhul valitakse esimese füüsilise ketta (põhiketta) asemel teine füüsiline ketas (alamketas).
 4. Menüükäsu Create DOS partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline ketas) valimiseks vajutage klahvi 1 ja sisestusklahvi (ENTER). Menüükäsu Create Extended DOS Partition (Loo DOS-i laiendpartitsioon) valimiseks vajutage klahvi 2 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kui muudate oma alamdraivi MS-DOS-i laiendpartitsiooniks, siis teie draivitähed ei muutu. Näiteks kui esimene draiv sisaldab partitsiooni C ja partitsiooni D, muutub teie alamdraiv D-draiviks, välja arvatud siis, kui seate alamdraivi laiendpartitsiooniks. Kui jätate selle juhise vahele ja loote lihtsalt veel ühe alamdraivi MS-DOS-i põhipartitsiooni, siis muutub uus draiv D-draiviks ja endine D-draiv muutub E-draiviks.
 5. Sarnaselt algse põhidraiviga võite alamdraivi partitsioonideks jaotada ka muude loogiliste ketaste tegemiseks. Kui teie arvuti ei suuda uut draivi tuvastada, peate võib-olla lisama failile Config.sys järgmise rea (kus drive on täht, mis on tähestikus arvuti (sh CD-draivi) viimasest draivitähest tagapool:
  lastdrive=drive
 6. Pärast tööriista Fdisk kasutamise lõpetamist vormindage uued partitsioonid nii, et saaksite neid kasutada. Pärast tööriistast Fdisk väljumiseks paoklahvi (ESC) vajutamist taaskäivitage arvuti, et käivitada Windows.

Alamkõvaketta vormindamine

Olenevalt failisüsteemist kasutage uute partitsioonide vormindamiseks ühte järgmistest meetoditest. Failisüsteemi FAT16 puhul
 1. Topeltklõpsake ikooni My Computer (Minu arvuti), paremklõpsake äsjaloodud partitsiooni, klõpsake käsku Format (Vorminda), märkige ruut Full (Täielik) ja seejärel klõpsake nuppu Start (Alusta).
 2. Pärast vormindamisprotseduuri lõpuleviimist klõpsake dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK.
Failisüsteemi FAT32 puhul
 1. Klõpsake nuppu Start, valige käsud Programs (Programmid), Accessories (Tarvikud) ja System Tools (Süsteemiriistad), klõpsake käsku Drive Converter (FAT32) (Draivimuundur (FAT32)) ja seejärel nuppu Next (Edasi).
 2. Klõpsake boksis Drives (Draivid) draivi, mida soovite teisendada failisüsteemi FAT32.
 3. Klõpsake nuppu Next (Edasi) ja seejärel nuppu OK.
 4. Klõpsake nuppu Next (Edasi), seejärel jälle nuppu Next (Edasi) ja siis uuesti nuppu Next (Edasi).
 5. Kui teisendamine on lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Finish (Valmis).
MÄRKUS. Ärge kasutage C-draivi seadistamisel kasutatud lülitit /s. Peate vaid vormindama draivid nii, et neid oleks võimalik kasutada (nt kui lõite kaks uut (tähega) draivi, peate vormindama mõlemad draivid).

Laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimise kohta teabe saamiseks lugege käesoleva artikli järgmist jaotist "Kõvaketta laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimine ja vormindamine".


Kõvaketta laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimine ja vormindamine

Selle jaotise juhiste abil saate laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste mahtu muuta ja neid ühendada. Enne jätkamist veenduge, et teil on töökindlad varundfailid kõigist laiendpartitsioonil ja loogilistel ketastel asuvatest olulistest andmetest. Kui soovite ühendada kogu kõvaketta ühele partitsioonile, lähtuge käesoleva artikli jaotise "Ülemkõvaketta partitsioonideks jaotamine ja vormindamine" juhistest.

Laiendpartitsiooni ja loogiliste ketaste ümberpartitsioneerimine

MÄRKUS. Selle meetodi kasutamisel jäetakse kõvakettale kaks või enam partitsiooni, põhipartitsioon (tavaliselt C-draiv) ja laiendpartitsioon. Isegi failisüsteemi FAT32 kasutamisel on partitsiooni piirmaht 8 GB, välja arvatud juhul, kui hangite BIOS-i versiooniuuenduse, mis toetab täielikult 13 laiendi protsesside katkestamist. 8 GB mahupiiri seadmise põhjuste kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
153550 Kõvaketta partitsiooni piirmaht 8 GB (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
Kui teie arvuti kõvaketta maht on üle 8 GB ja te ei kasuta ketta ülekatteprogrammi ega kettahaldustarkvara, peate partitsioneerima ja vormindama kettaruumi, mis jääb järele pärast kõigi 8 GB suuruste partitsioonide loomist.
 1. Sisestage käivitusketas disketidraivi, taaskäivitage arvuti ja seejärel kasutage olenevalt arvuti opsüsteemist ühte järgmistest meetoditest. Windows 98, Windows 98 Second Edition või Windows Me käivitusketta puhul toimige järgmiselt.

  1. Kui kuvatakse käivitusmenüü Microsoft Windows 98 Startup, klõpsake menüükäsku Start computer without CD-ROM support (Käivita arvuti CD toeta) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  2. Tippige käsureale käsk fdisk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  3. Minge 2. juhise juurde.
  Windows 95 käivitusketta puhul toimige järgmiselt.

  1. Tippige käsureale käsk fdisk ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
  2. Minge 2. juhise juurde.
 2. Kui teie arvuti kõvaketta maht on üle 512 MB, kuvatakse järgmine teade:
  Your computer has a disk larger than 512 MB (Teie arvuti kõvaketta maht on üle 512 MB). See Windowsi versioon sisaldab täiendavat tuge suuremahulistele ketastele, mille tulemuseks on mahukate ketaste tõhusam ruumikasutus ja üle 2 GB ketaste vormindamine ühe draivina.

  NB! Kui lubate suuremahuliste ketaste toe ja loote sellisel kettal mõne uue draivi, siis ei pääse te muudes opsüsteemides (sh mõnes Windows 95 ja Windows NT versioonis ning Windowsi ja MS-DOS-i varasemates versioonides) töötades uutele draividele juurde. Lisaks ei tööta selle kettaga need kettautiliidid, mis pole loodud failisüsteemi FAT32 jaoks. Kui teil on vaja pääseda sellele kettale juurde muude opsüsteemide või vanemate kettautiliitide kaudu, siis ärge suuremahuliste draivide tuge lubage.

  Kas soovite lubada suuremahuliste ketaste toe (Y/N)? (Jah/ei)
  Kui soovite kasutada failisüsteemi FAT32, vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kui soovite kasutada failisüsteemi FAT16, vajutage klahvi N ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).Failisüsteemide FAT32 ja FAT16 kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavate Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artiklite kuvamiseks järgmisi artiklinumbreid:
  118335 Maksimaalne partitsioonimaht failisüsteemi FAT16 kasutamisel (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
  154997 Failisüsteemi FAT32 kirjeldus (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 3. Pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist kuvatakse järgmine Fdiski menüü Options (Suvandid):
  1. Create DOS partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline ketas)
  2. Set active partition (Sea aktiivne partitsioon)
  3. Delete pertition or Logical DOS Drive (Kustuta partitsioon või loogiline DOS-i ketas)
  4. Display partition information (Kuva partitsiooniteave)
  5. Change current fixed disk drive (Muuda praegust kõvakettadraivi)
   (see käsk on saadaval ainult juhul, kui teie
    arvutis on kaks füüsilist kõvaketast)
 4. Vajutage klahvi 3 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kuvatakse järgmine menüü:
  1. Delete Primary DOS Partition (Kustuta DOS-i põhipartitsioon)
  2. Delete Primary DOS Partition (Kustuta DOS-i laiendpartitsioon)
  3. Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Kustuta DOS-i laiendpartitsiooni loogilised DOS-i kettad)
  4. Delete Non-DOS Partition
  (Kustuta mitte-DOS-i partitsioon)
 5. Vajutage klahvi 3 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 6. Ekraanile ilmub kuva Delete Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (DOS-i laiendpartitsiooni loogiliste ketaste kustutamine), kus on kõvaketta atribuute kirjeldav diagramm (vt järgmist näidet).
  Ahenda see tabelLaienda see tabel
  KetasDraivi siltMegabaiteSüsteemKasutamine
  D:(kasutaja määratletud) 2047 FAT16 100%
  E:(kasutaja määratletud) 2047 FAT16 100%
  F:(kasutaja määratletud) 2047 FAT16 100%
  G:(kasutaja määratletud) 2047 FAT16 100%
  H:(kasutaja määratletud) 2047 FAT32 17%
  I:(kasutaja määratletud) 1498 POLE TEADA 13%


  DOS-i laiendpartitsiooni kogumaht on XXX MB (1 MB = 1048576 baidiga).

  HOIATUS! Kustutatud loogilisel DOS-i kettal olnud andmed lähevad kaotsi.

  Millise ketta soovite kustutada? Tippige kustutatava draivi täht ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
 7. Kui teil palutakse tippida draivi nimi, siis tippige see (kui see on olemas).

  MÄRKUS. Peate tippima täpse sildinime või kui silti pole, vajutama sisestusklahvi (ENTER). Kui tipite vale sildinime, kuvatakse järgmine teade:
  Volume label does not match.
  Enter Volume Label?
  (See draivinimi ei sobi. Kas soovite sisestada uue draivinime?) Kui tipite õige draivinime, kuvatakse järgmine teade:
  Are you sure (Y/N)? (Kas olete kindel (Jah/ei)?)
  Selle teate vaikevastus on N (Ei). Draivi kustutamiseks peate vajutama klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kustutatud (tähega) draivi kõrval asuval diagrammil kuvatakse tekst "Drive deleted" (Draiv kustutatud).
 8. Korrake juhiseid 3?7, kuni olete kustutanud kõik soovitud draivid. Kui olete lõpetanud, vajutage paoklahvi (ESC). Kui eemaldate kõik loogilised kettad, kuvatakse teade "No logical drives defined" (Ühtegi loogilist ketast pole määratletud) ja muudetud või kustutatud (tähega) draivide diagramm. Jätkamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

  MÄRKUS. Kui soovite loogiliste ketaste mahtu suurendada või vähendada, tehke seda nüüd. Kui soovite laiendpartitsiooni eemaldada, toimige juhise 11 järgi.
 9. Fdiski menüü Options (Suvandid) käsu Create DOS partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline ketas) valimiseks vajutage klahvi 1. Menüü Create DOS Partition or Logical DOS Drive (Loo DOS-i partitsioon või loogiline ketas) käsu Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition (Loo DOS-i laiendpartitsioonis loogilised DOS-i kettad) valimiseks vajutage klahvi 3 ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuvatakse teade "Verifying drive integrity" (Ketta tervikluse kontrollimine) koos protsendiloenduriga.

  MÄRKUS. Selle juhise järgi toimimisel laiendpartitsiooni ei kustutata, kustutatakse ainult laiendpartitsiooni loogilised kettad. Loogiliste ketaste suuruse muutmiseks pole vaja laiendpartitsiooni eemaldada. Näiteks kui laiendpartitsioonis on üks loogiline ketas ja soovite teha kaks loogilist ketast, kustutage olemasolev loogiline ketas ja looge esmalt laiendpartitsioonis kaks loogilist ketast. Võtke arvesse, et laiendpartitsiooni kogumahu piirmäär kehtib endiselt.
 10. Pärast ketta kontrollimise lõpuleviimist kuvatakse järgmine teade:
  Total Extended DOS Partition size is XXX MB (1 MByte = 1048576 bytes).

  Maximum space available for logical drive is XXX MB (X%)

  Enter logical drive size in Mbytes or percent of disk space (%).
  (DOS-i laiendpartitsiooni kogumaht on XXX megabaiti (1 MB = 1048576 baidiga). Loogilise ketta jaoks saadaolev suurim kettaruum on XXX megabaiti (X%). Sisestage loogilise ketta maht megabaitides või kettaruumi protsendina (%).). Vaikemaht on "maximum Mbytes available" (Suurim saadaolev megabaitide arv). Saate seda arvu siiski muuta, kui tipite loodava partitsiooni mahu ja seejärel vajutate sisestusklahvi (ENTER). Vajutage paoklahvi (ESC) ja seejärel vajutage tööriistast Fdisk väljumiseks ja käsuviibale naasmiseks uuesti paoklahvi (ESC). Seejärel lugege 11. juhist.
 11. Kui soovite eemaldada MS-DOS-i laiendpartitsiooni, vajutage Fdiski menüüsse Options (Suvandid) naasmiseks paoklahvi (ESC). Menüükäsu Delete DOS Partition or Logical DOS Drive (Kustuta DOS-i partitsioon või loogiline ketas) valimiseks vajutage klahvi 3 ja sisestusklahvi (ENTER). Menüükäsu Delete Extended DOS Partition (Kustuta DOS-i laiendpartitsioon) valimiseks vajutage klahvi 2 ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 12. Ekraanil kuvatakse praegune kõvakettadraiv ja seda puudutav teave. Laiendpartitsiooni leiate veerus Tüüp. Näiteks:
  Partitsioon Olek Tüüp Draivi silt     Megabaiti Süsteem  Kasutusel
  C:     1 A   PRI  DOS   (teie silt) 1200  FAT16  50%
  2         EXT  DOS   (teie silt) 1200  POLE TEADA 50%
  
  Total disk space is 2400 Mbytes (1 Mbyte = 1048576 bytes)
  (Ketta kogumaht on 2400 MB (1 MB = 1048576 baidiga)) Kuvatakse ka järgmine hoiatusteade:
  WARNING! Data in the deleted Extended DOS Partition will be lost.

  Do you wish to continue (Y/N)?
  (HOIATUS. Kustutatud DOS-i laiendpartitsioonis olevad andmed lähevad kaotsi. Kas soovite jätkata (J/E)?)
 13. Partitsiooni kustutamiseks vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kuvatakse järgmine tõrketeade:
  Extended DOS Partition deleted
  Press ESC to continue
  (DOS-i laiendpartitsioon on kustutatud. Jätkamiseks vajutage paoklahvi (ESC)). MÄRKUS. Kui proovite enne kõigi loogiliste ketaste eemaldamist MS-DOS-i laiendpartitsiooni kustutada, kuvatakse järgmine tõrketeade:
  Cannot delete Extended DOS Partition while logical drives exist (Loogiliste ketaste olemasolu tõttu ei saa DOS-i laiendpartitsiooni kustutada).
  Kui selline tõrketeade kuvatakse, korrake juhiseid 3?6 ja seejärel järgige MS-DOS-i laiendpartitsiooni kustutamiseks juhiseid 9 ja 10.

  Kuvatakse Fdiski menüü Options (Suvandid). Kui jätate kõvakettaruumi partitsioonideks jaotamata, ei pruugi Windows kuvada teie arvuti kõvaketta kogumahtu, vaid ainult saadaoleva vaba kettaruumi.

  NB! Pärast Fdiski valikute muutmist või partitsioonide kustutamist kustutatakse partitsioonil olnud andmed ning neid ei saa enam taastada. Enne selle protseduuri alustamist veenduge, et mõistate selle olemust. Kui soovite alustada "puhta konfiguratsiooniga" või oma praeguse konfiguratsiooni uuesti seada, varundage enne tööriista Fdisk kasutamist kõik olulised andmed.
 14. Kui soovite kasutada kõvaketta partitsioonideks jaotamata ruumi, peate draivid vormindama. Kui utiliidi Format.com käivitamine õnnestub, kuvatakse järgmine teade:
  WARNING, ALL DATA ON NON-REMOVABLE DISK DRIVE X: WILL BE LOST!
  Proceed with Format (Y/N)?
  (HOIATUS. KÕIK X-KETTAL OLEVAD ANDMED LÄHEVAD KAOTSI! Kas soovite vormindamist jätkata (J/E)?). Ketta vormindamiseks vajutage klahvi Y ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).
 15. Pärast vormindamise lõpuleviimist kuvatakse järgmine teade:
  Volume label (11 characters, ENTER for none)?
  (Draivi silt (11 märki; kui soovite jätta tühjaks, vajutage sisestusklahvi (ENTER))?MÄRKUS. See on fakultatiivne toiming, mille käigus saate tippida kõvaketta nime. Võite tippida kas 11-märgise draivinime või jätta selle välja tühjaks, seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).Korduma kippuvad küsimused

 • Küsimus. Miks jaotab tööriist Fdisk partitsioonideks korraga ainult 2 GB kettaruumi?

  Vastus. Kui saate korraga partitsioonideks jaotada ainult 2 GB kettaruumi, võisite suuremahuliste ketaste toe lubamise viiba juures vajutada klahvi N. Võib-olla aga töötate mõne Windowsi versiooniga, mis ei toeta failisüsteemi FAT32. Kui teie arvutis on Windows 95 või mõni varasem versioon, peate draivi kogumahu kasutamiseks looma mitu partitsiooni.

  MÄRKUS. Kui kasutate Windows 95 jaemüügiversiooni, ei saa te üle minna Windows 95 OSR2 kasutamisele.Oma Windows 95 või Windows 98 versiooni kohta lisateabe saamiseks klõpsake Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  158238 Kasutatava Windows 95/98/Me versiooni määratlemine (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
 • Küsimus. Minu tarkvara maht ületab 504 MB piirangu. Kas ma saan seda kasutada?

  Vastus. Ühilduvuse tagamiseks küsige enne kettahaldustarkvara kasutamist tarkvaratootjalt nõu.
 • Küsimus. Mul on tarkvara või utiliit, mis toetab draive, mille maht ületab 504 MB piirangu. Kas ma tohin seda kasutada?

  Vastus. Jah, võite kopeerida oma Windows 95 või Windows 98 installi vanalt kõvakettalt uuele. Windows 95 või Windows 98 installi uuele kõvakettale kopeerimise kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastava Microsofti teabebaasi (Knowledge Base) artikli kuvamiseks järgmist artiklinumbrit:
  166172 Windows 95/98 installi kopeerimine uuele kõvakettale (selle artikli sisu võib olla ingliskeelne)
  Võtke arvesse, et selles artiklis kirjeldatud meetodi abil ei saa Windows 95 ega Windows 98 installe mitmesse arvutisse kopeerida. Microsoft toetab ainult standardset installiprotseduuri, mida kirjeldatakse Windows 95 ja Windows 98 tootedokumentatsioonis.

Atribuudid

Artikli ID: 255867 - Viimati läbi vaadatud: 5. detsember 2005 - Redaktsioon: 2.2
KEHTIB JÄRGMISE LÕIGU KOHTA:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 95
Märksõnad: 
kbhowto kbhardware kbenv kbsetup KB255867

Andke tagasisidet

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com